Bibliography

books and articles:

Adamczyk-Bomersbach T., Polskie ratusze średniowieczne, “Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 36, 1997.
Adamska D., Rozwój przestrzenny lewobrzeżnego Głogowa od połowy XIII do początku XVI wieku w świetle źródeł pisanych [w:] Głogów, średniowieczne miasto nad Odrą, Głogów 2018.
Andrzejewski T., Szukiełowicz Z., Mury obronne Kożuchowa, Kożuchów 2008.
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek), red. Janiak T., Stryniak D., Gniezno 2016.
Arczyński S., Ratusz wrocławski, Wrocław 1998.
Augustyniak J., Zamek w Inowłodzu na tle dziejów miasta, Łódź – Inowłódz 2013.
Avent R., Dolwyddelan Castle, Dolbadarn Castle, Castell y Bere, Cardiff 2004.
Baciński J., Zamek królewski w Kole, Koło 2005.
Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku [w:] Gemma Gemmarum, red. Różański A., Poznań 2017.
Beljak J., Beljak-Pažinová N., Šimkovic M., Pusty hrad vo Zvolene a opevnenia v jeho okolí, Zvolen 2015.
Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa 2002.
Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010.
Borowski T., Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.
Bossowski J., Klasztor i kościół franciszkanów we Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski 2004.
Bossowski J., Ratusz i stary rynek we Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski, 2005.
Bóna M., Stavebné premeny Topoľčianskeho hradu [w:] Topoľčany vo vrstvách vekov, Topoľčany 2010.
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Bóna M., Plaček M., Lukačka J., Oponický hrad, “Pamiatky a múzeá 47”, 1998 č. 1.
Bóna M., Šimkovic M., Glos P., Neskorostredoveké opevnenie mesta Sabinov [w:] Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy, Brno 2008.
Bóna M., Šimkovic M., Výskum opevneného kaštieľa v Markušovciach, “Pamiatky Mureň” 1, 2008.
Bóna M., Tihányiová M., Najstaršie vyobrazenie hradu Muráň, “Pamiatky Mureň” 2, 2015.
Botek A., Erdélyi R.,  Šurin M., Výsledky výskumu stredovekého ev. a.v. kostola v Rybníku [w:] Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste – Zborník Gotická cesta 2/2016, Bratislava 2018.
Brunovský F., Fiala A., Nešporová T., Simis M., Trenčiansky hrad, Trenčín 1991.
Brykowska M., Wółkowski W., Zamek w Kazimierzu Dolnym w świetle badań architektonicznych, “Ochrona Zabytków” 1/2018, 2018.
Buczkowa I., Zamek w Lublinie, Lublin 1983.
Burak M., Arsenał wrocławski, Wrocław 2012.
Burton J., Stöber K., Abbeys and Priories of Medieval Wales, Chippenham 2015.
Butler L., Denbigh Castle, Cardiff 2007.
Butler L., Knight J., Dolforwyn Castle, Montgomery Castle, Cardiff 2004.
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.
Cejpová M., Hegenbart F., Hrad Žumberk, “Dějiny staveb”, 2004.
Černochová J., Kaple Božího Těla a krve na Karlově náměstí, Praha 2017.
Chodkowska W., Stary Ratusz w Olsztynie, czyli historia w dokumentach i budowli, “Wiadomości Konserwatorskie” 15/2004.
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Chotěbor P., Kroupa P., Rykl M., Středověké sídlo ve Slavkově u Českého Krumlova, “Archeologia Historica” 15, 1990.
Contamine P., Wojna w średniowieczu, Warszawa 2004.
Czerner O., Rozpędowski J., Bolków i Świny, Wrocław 1960.
Davis P.R., Castles of the Welsh Princes, Talybont 2011.
Dohn V., Pojsl M., Slavik I., Olomouc v době biskupa Jindřicha Zdíka, Olomouc 1996.
Domagała T., Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku, Warszawa 1980.
Domasłowski J., Kościół i dawny klasztor cysterek w Chełmnie, Warszawa 1983.
Domasłowski J., Krantz L., Katedra i zamek w Kwidzynie, Warszawa 1982.
Drgas J., Fortyfikacje Wschowy w średniowieczu i czasach nowożytnych, Wschowa 2018.
Dudziak M., Zamek Grodno, Konin 2010.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005.
Dziechciarz O., Średniowieczne mury Olkusza, Olkusz 1998.
Dzieduszycki W., Maciejewski M., Małachowicz M., Zamek Kruszwicki, Kruszwica 2014.
Dzieje budownictwa w Polsce według Oskara Sosnowskiego, t. 1, Świechowski Z., Zachwatowicz J., Warszawa 1964.
Dzieje Kartuz, red. W. Odyniec, R.Kupper, Kartuzy 1998.
Ebel M., Nováček K., Razím V., Opevnění města Tachova, “Průzkumy památek XI”, 2/2004.
Eysymontt J., Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich w Białej Prudnickiej, Wrocław 1974.
Frazik J.T., Zamek w Krasiczynie, Przemyśl 1971.
Frydrych B., Oniszczuk-Awiżeń K., Kłodzko w średniowieczu, Kłodzko 2009.
Garniec M., Garniec-Jackiewicz M.,  Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach, Olsztyn 2006.
Gaworski M., Zamek i park w Strzelcach Opolskich, Opole 2004.
Gąsiorowski E., Ratusz staromiejski w Toruniu, Toruń 2004.
Gąsiorowski E., Średniowieczne obwarowania Torunia, Toruń 2007.
Glamorgan later castles, Royal commission on the ancient and historical monuments of Wales, Llandudno 2000.
Golasz H., Gotycki ratusz w Środzie Śląskiej, Wrocław 1971.
Gorazd-Dziuban P., Średniowieczny obiekt mieszkalno-obronny w obrębie zamku w Baranowie Sandomierskim [w:] Archeologia Kotliny Sandomierskiej, tom 2, Stalowa Wola 2017.
Gostyński W., Pilarczyk Z., Poznań. Fortyfikacje miejskie, Poznań 2004.
Gotyk. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Toman R., Kolonia 2004.
Górski U.J., Zamek ogrodzieniecki w Podzamczu, Sosnowiec 1995.
Grabowski M., Wieża ratuszowa, Kraków 2008.
Graliński G., Średniowieczne mury obronne Chojny, Chojna, 2011.
Gravett C.,  English Castles 1200-1300, Oxford 2009.
Gravett C.,  The Castles of Edward I in Wales 1277-1307, Oxford 2007.
Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Zamek dybowski w Toruniu, Toruń 1999.
Grzyb A., Strzeliński K., Najstarsze kościoły Kociewia, Starogard Gdański, 2008.
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Grzybkowski A., Zamek w Kurozwękach, Warszawa 1981.
Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.
Havrda J., Kovář., Žďárská A., Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě, “Staleta Praha”, rocnik XXXIII/2017/ č. 2.
Hilling J., Cilgerran Castle, St Dogmaels Abbey, Cardiff 2000.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., t.I-VII, Praha 1989.
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.
Jurga R.M., Machiny wojenne. Zapomniana technika wojskowa, Poznań 2011.
Juźwiak S., Trupinda J., Krzyżackie zamki komturskie w Prusach, Toruń 2012.
Kacetl J., Kamenná věž „Hláska“ v předsunutém opevnění Na Baště nad Cornštejnem [w:] Thayensia (Znojmo) 2013.
Kajzer L., Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej, Warszawa 2004.
Karłowska-Kamzowa A., Zamek kórnicki w średniowieczu, Wrocław 1968.
Kašička F., Tvrze středních Čech, Praha 1984.
Kenyon J., Kidwelly Castle, Cardiff 2002.
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Kmiotek D., Zamek Bobolice i zamek Mirów, Dąbrowa Górnicza 2008.
Kmiotek D., Ogrodzieniec, Dąbrowa Górnicza 2009.
Knop K., Castle Kost, Kost 1997.
Kocańda P., Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i Zamku Pieniny, Rzeszów 2012.
Kolenda J., Medieval bishops palace in Milicz, “Studies in Digital Heritage”, vol. 1, no. 2,  2017.
Kołodziejski S., Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Warszawa 1994.
Kołodziejski S., Średniowieczne budowle obronne na terenie Jury Ojcowskiej w świetle wyników nowszych badań, Kraków 2006.
Komorowski W., Kamienice i pałace rynku krakowskiego w średniowieczu, “Rocznik krakowski”, tom 68, 2002.
Kornecki M., Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Kraków 1987.
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1-4, Warszawa 2013.
Kozera M., Kościół parafialny i zamek w Niepołomicach, Kraków 1994.
Krajniewski J, Będzin, początki miasta, Będzin 2008.
Krantz L., Zamek w Uniejowie, Poznań 1980.
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.
Kubik V., Prague Castle, České Budějovice 2003.
Kuczyński J., Średniowieczny zamek w Podgrodziu, gmina Ćmielów, województwo tarnobrzeskie, “Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” nr 16, 1988.
Kuna M., Mury miejskie Mieszkowic, “Rocznik Chojeński” nr 9, s.43-80, Chojna 2017.
Kuna M., Mury miejskie Trzcińska-Zdroju, “Rocznik Chojeński” nr 5, s.113-137, Chojna 2013.
Kuna M., Średniowieczne mury miejskie w powiecie gryfińskim na tle sieci miast warownych Pomorza Zachodniego i dawnej wschodniej Brandenburgii, “Rocznik Chojeński” nr 7, Chojna 2015.
Kuna M., Umocnienia obronne osady klasztornej w Kołbaczu, “Rocznik Chojeński” nr 8, Chojna 2016.
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.
Lechowicz Z., Zamek w Radomiu, Radom 2012.
Legut-Pintal M., Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu, Wrocław 2017.
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Lesiński A., Olsztyńska bazylika katedralna św. Jakuba na przełomie wieków, Olsztyn 2009.
Lewicka L.M., Konserwatorski problem rewaloryzacji zamku w Ciechanowie.
Lewis J.M., Carreg Cennan Castle, Cardiff 1990.
Lipenská K., Kaple sv. Jiří v Litovli: forma, výzdoba a funkce, Magisterská diplomová práce, 2015.
Luchter-Krupińska L., Zamek w Dębnie, Kraków 1985.
Ludlow N., Carmarthen castle, Cardiff 2014.
Lukas E., Średniowieczne mury miejskie na Pomorzu Zachodnim. Poznań 1975.
Łuczak M., Gotyckie kościoły gminy Kołbaskowo, Szczecin 2013.
Łukacz M., Średniowieczne domy lokacyjnego Krakowa, “Czasopismo techniczne”, zeszyt 23, 2011.
Majewska-Rau A., Zamek w Oporowie, Oporów 2014.
Majewski A., Zamek w Wiśniczu, Nowy Wiśnicz 1992.
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.
Małachowicz E., Wrocławski zamek książęcy i kolegiata św. Krzyża na Ostrowie, Wrocław 1994.
Małkowska-Holcerowa T., Lipowiec, dawny zamek biskupów krakowskich, Warszawa 1989.
Marek M., Cracovia 3d, Kraków 2011.
McLees D., Castell Coch, Cardiff 1998.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.
Menclová D., Karlštejn, Praha 1965.
Měřínský Z., Plaček M., Opevnění moravských zeměpanských a biskupských středověkých měst [w:] Forum Urbes Medii Aevi V, Brno 2008.
Michalczuk S., Stępień P., Trajdos T., Zamek Dunajec w Niedzicy, Niedzica, 2006.
Morgane G., Castles in Wales, Talybont 2008.
Moskal K., Leliwici z Melsztyna i ich zamki, Nowy Sącz, 2007.
Moskal K., Zamki w dziejach Polski i Słowacji, Nowy Sącz 2004.
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Mury floriańskie i Barbakan, red. Piwowarski S., Kraków 1999.
Nawrocki Z., Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk, Toruń 2016.
Nienałtowski M., Zamek książęcy w Oleśnicy, Katowice 2017.
Niesiobędzki W., Zamki, pałace, dwory i inne zabytki powiatu iławskiego: przewodnik historyczno-krajoznawczy, Iława 2003.
Nowakowski D., Elementy obronne średniowiecznego miasta i broń w mieście na przykładzie Głogowa w świetle źródeł pisanych i archeologicznych [w:] Głogów, średniowieczne miasto nad Odrą, Głogów 2018.
Nowakowski D., Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte, Wrocław 2017.
Olczak M., Grodziec: zamek, kościół, pałac: rys historyczny pewnej starej śląskiej warowni wraz z planem zamku, Warszawa 2008.
Olszacki T., Różański A., Zamek w Gołańczy. Dzieje i architektura od połowy XIV po schyłek XVIII stulecia, Gołańcz 2015.
Olszacki T., Zamek królewski w Sieradzu, Sieradz 2013.
Partyka J., Zamek w Ojcowie, Dąbrowa Górnicza 2008.
Paszkowska A., Zamek w Niemodlinie, dzieje i architektura, Niemodlin 2007.
Pešta J., Fara (bývalá tvrz) v Třebotově, “Průzkumy památek IX”, 2/2002.
Pettifer A., Welsh castles, Woodbridge 2000.
Pianowski Z., Wawel obronny, Kraków 1991.
Pieskowa Skała, red. Podlodowska-Reklewska M., Kraków 2003.
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Dodatky, Praha 2007.
Płock wczesnośredniowieczny, red. A. Gołembnik, Warszawa 2011.
Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. Janiak T., Stryniak D., Gniezno 2004.
Podolecki J., Waltoś S., Collegium Maius, Kraków 1999.
Poklewski-Koziełł T., Zamek w Łęczycy, Łęczyca 1996.
Postek R., Liw, miasto i zamek, Warszawa 2008.
Przemyśl wczesnośredniowieczny, red. Sosnowska E., Warszawa 2010.
Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1970.
Przyłęcki M., Zamek Bolczów, Wrocław 1965.
Ptaszyńska D., Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin 1974.
Radacki Z., Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa 1976.
Renn D., Caerphilly Castle, Cardiff 2002.
Robinson D.M., Tintern Abbey, Cardiff 2002.
Rosiek A.M., Fortyfikacje miejskie Paczkowa – forma, konserwacja i współczesne problemy ochrony, Kraków 2013.
Rozwałka A., Cylindryczna wieża na Wzgórzu Zamkowym w Lublinie w świetle źródeł archeologicznych i architektonicznych [w:] Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego Tom XXXVI, Rzeszów 2015.
Ruszkowska U., Chełm – Bieławin. U źródeł miasta [w:] Badania archeologiczne. O początkach historii Chełma, red. Banasiewicz-Szykuła E., Lublin 2002.
Ruszkowska U., Pradziejowy i średniowieczny zespół osadniczy w Chełmie – Bieławinie, “Rocznik Chełmiński”, t.20, Chełm, 2016.
Rybandt S., Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, Wrocław 1977.
Rybotycki J., Jawor, pradzieje i średniowiecze, Wrocław 2015.
Rybotycki J., Zamek piastowski w Jaworze, Jawor 1988.
Sikorski J., Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta, Olsztyn 1999.
Skaziński B., Lubuskie Carcassonne: średniowieczne fortyfikacje Strzelec Krajeńskich, Dębno 2009.
Skuratowicz J., Ratusz poznański, Poznań 2003.
Stala K., Fenomen „sali o 24 słupach”. Reinterpretacja reliktów romańskiego palatium na Wzgórzu Wawelskim, “Wiadomości Konserwatorskie”, nr 33, 2013.
Stanik I., Pôvodný zámer výstavby stredovekého opevnenia Trnavy a jeho postupná realizacia [w:] Trnava a poèiatky stredovekých miest, Trnava 2009.
Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, red. Pomfyová B., Bratislava 2015.
Svoboda L., Klášter v Pohledu, “Průzkumy památek” I/1998, Praha 1998.
Sýkora M., The transformation of the town Chomutov, its command post, fortifications and castle in the Middle Ages and the early modern period, “Analecta Archaeologica Ressoviensia”, nr 7, Rzeszów 2012.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia, Warszawa 2004.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne od Opola do Żywca, Warszawa 2014.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne Pomorza Gdańskiego, Warszawa 2003.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne ziemi krakowskiej, Warszawa 2004.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne ziemi lubelskiej i Podlasia, Warszawa 2009.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne ziemi sandomierskiej, Warszawa 2003.
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003.
Sypień J., Zamek Rabsztyn, Olkusz 2018.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.
Szlezynger P., Zamek w Korzkwi i jego otoczenie, Kraków 2005.
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971.
Szyma M., Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Kraków 2004.
Šimkovic M., Janura T., Hrad Blatnica, Bratislava 2012.
Šimkovic M., Hrad Branč, Bratislava 2011.
Šimkovic M., Agócs A., Fil’akovo castle, Fil’akovo, 2014.
Štetina J., Hrad v Zábrehu na Morave, “Zpravodaj klubu augusta sedláčka”, ročník XXIV, 2013, č. 2.
Świechowski Z., Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku, Warszawa 1955.
Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990.
Taylor A. J., Beaumaris Castle, Cardiff 1999.
Taylor A. J., Caernarfon Castle, Cardiff 2004.
Taylor A. J., Harlech Castle, Cardiff 2002.
Taylor A. J., The Welsh castles of Edward I, London 1986.
Teodorowicz-Czerepińska J., Zamek w Kazimierzu Dolnym, Lublin 1987.
Těšíková M., Člověk jako budovatel, obyvatel a dobyvatel hradu Helfštýna, Brno 2009.
Tłoczek I., Polskie budownictwo drewniane, Warszawa 1980.
Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.
Torbus T., Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014.
Turner R., Chepstow Castle, Cardiff 2007.
Turner R., Lamphey Bishop’s Palace, Llawhaden Castle, Cardiff 2000.
Trusz K.M., Ratusz tarnowski. Historia, architektura, Tarnów 2014.
Trzynadlowski J., Ratusz we Wrocławiu, Wrocław 1996.
Trzynadlowski J., Stary Ratusz we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Urbanová N., Starý kláštor minoritov v Levoči – novšie poznatky o jeho stavebnom vývoji [w:] Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste – Zborník Gotická cesta 2/2016, Bratislava 2018.
Walczak M., Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.
Wasik B., Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku, Toruń 2016.
Wasik B., Dzieje budowy i architektura zamku w Papowie Biskupim na ziemi chełmińskiej w œświetle ostatnich badañ, “Biuletyn Historii Sztuki”, 2015.
Wasik B., Grudziądz – Zabudowa zamku górnego i przedzamczy na podstawie źródeł pisanych i ikonograficznych z XVI-XVIII wieku [w:] Zamek w Grudziądzu. Studia i materiały, red. M. Wiewióra, Toruń 2012.
Wasik B., Zamek w Lipienku na ziemi chełmińskiej, “Rocznik Grudziądzki”, nr 21, 2013.
Wasik B., Zamek w Świeciu. Topografia i technika budowy zamku krzyżackiego, “Komunikaty mazursko-warmińskie” nr 2 (300), Olsztyn 2018.
Wasik B., Wiewióra M., Próba rekonstrukcji układu przestrzennego zamku wysokiego (domu konwentu) w Kowalewie Pomorskim na podstawie źródeł historycznych i najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych, “Wiadomości Konserwatorskie”, 45/2016.
Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973.
Wołosz A., Zamek w Ciechanowie, Ciechanów 1991.
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Wółkowski W., Architektura zamku w Bezławkach [w:] Bezławki: ocalić od zniszczenia, wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008-2011, Gdańsk 2013.
Wółkowski W., Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, Olsztyn 2016.
Wróblewski S., Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu, Nowy Sącz 2006.
Zachwatowicz J., Mury i Barbakan Starej Warszawy [w:] Ochrona Zabytków, tom 6, nr 2-3,  Warszawa 1953.
Zagrodzki T., Czersk, zamek i miasto historyczne, Warszawa 1996.
Zajączkowska U., Zamek piastowski w Opolu, Opole 2001.
Zamek w Głogowie, 30 lat głogowskiego muzeum, red. L.Lenarczyk, Głogów – Wrocław 1997.
Zamek królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej. Geneza, funkcje, znaczenie, red. B.Wojciechowska, S.Konarska-Zimnicka, Kielce 2018.
Zamek w Lubawie, red. L.Kajzer, Lubawa 2001.
Záruba F., Litoměřický hrad, “Časopis Společnosti přátel starožitností”, Praha 2010/2.
Záruba F., Valdek – příspěvek k poznání stavebního vývoje hradu, “Časopis Společnosti přátel starožitností” 2012/3-4.
Zlat M., Zamek piastowski w Brzegu, Opole 1988.
Zub J., Odrzykoń. Zamek Kamieniec, Tarnobrzeg 2000.
Zub J., Sandomierz, Tarnobrzeg 2000.
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.

web pages:

apsida.sk
architektura.pomorze.pl
britishlistedbuildings.co.uk
castles.cz

castlesfortsbattles.co.uk
coflein.gov.uk
forum.zamki.pl
hrady.cz
hrady.dejiny.cz

pomeranica.pl
wikipedia.org
zabytkowekoscioly.net