Bibliography

books and dissertations:

Adamski J., Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej na terenie Polski, Kraków 2010.
Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 1-3, Praha 1998-2005.
Andrzejewski T., Szukiełowicz Z., Mury obronne Kożuchowa, Kożuchów 2008.
Antkowiak Z., Kościoły Wrocławia, Wrocław 1991.
Antoniewicz M., Zamki na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, Kielce 1998.
Archeologia Kotliny Sandomierskiej, red. M.Kuraś, tom 2, Stalowa Wola 2017.
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, red. T.Janiak, Gniezno 2009.
Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek), red. Janiak T., Stryniak D., Gniezno 2016.
Arczyński S., Ratusz wrocławski, Wrocław 1998.
Armit I., Towers in the North: The Brochs of Scotland, Stroud 2002.
Ashbee J., Conwy Castle and Town Walls, Cardiff 2015.
Atlas historyczny miast polskich, tomy I-V, red. R.Czaja, Kraków-Toruń-Wrocław 1993-2019.
Alttoa K., Bergholde-Wolf A., Dirveiks I., Grosmane E., Herrmann C., Kadakas V., Ose J., Randla A., Mittelalterlichen Baukunst in Livland (Estland und Lettland). Die Architektur einer historischen Grenzregion im Nordosten Europas, Berlin 2017.
Augustyniak J., Zamek w Inowłodzu na tle dziejów miasta, Łódź – Inowłódz 2013.
Avent R., Dolwyddelan Castle, Dolbadarn Castle, Castell y Bere, Cardiff 2004.
Avent R., Laugharne Castle, Cardiff 1995.
Bachmiński J., Bolesławiec, Warszawa 1970.
Baciński J., Zamek królewski w Kole, Koło 2005.
Badania archeologiczne. O początkach historii Chełma, red. E.Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2002.
Badania terenowe zamków z obszaru Wielkopolski i Polski Centralnej w XXI wieku [w:] Gemma Gemmarum, red. Różański A., Poznań 2017.
Bartnik K., Bystrzyca Kłodzka, Wrocław 1992.
Beljak J., Beljak-Pažinová N., Šimkovic M., Pusty hrad vo Zvolene a opevnenia v jeho okolí, Zvolen 2015.
Berenet I., Szczepański J., Kościół św. Jana w Gdańsku, Gdańsk 2012.
Bezławki: ocalić od zniszczenia, wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008-2011, red. A.Koperkiewicz, Gdańsk 2013.
Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa 2002.
Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010.
Boguwolski R., Kola A., Wilk G., Plemięta: wieżowa siedziba rycerska z XIV-XV wieku w ziemi chełmińskiej, Grudziądz 2005.
Borowski T., Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.
Bossowski J., Klasztor i kościół franciszkanów we Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski 2004.
Bossowski J., Ratusz i stary rynek we Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski, 2005.
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Bradley R., The good stones: a new investigation of the Clava Cairns, Edinburgh 2000.
Brewer R., Caerwent Roman Town, Cardiff 2006.
Bridgland N., Hermitage Castle, Edinburgh 1996.
Bridgland N., Urquhart Castle and the Great Glen, London 2005.
Broniewski T., Kłodzko, Warszawa 1970.
Brown M., Scottish baronial castles 1250-1450, Oxford 2009.
Brown M., Stevenson K., Medieval St Andrews, Woodbridge 2017.
Brunovský F., Fiala A., Nešporová T., Simis M., Trenčiansky hrad, Trenčín 1991.
Brykowski R., Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Warszawa 1981.
Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wrocław 1984.
Buczkowa I., Zamek w Lublinie, Lublin 1983.
Buko A., Początki Sandomierza, Warszawa 1998.
Burak M., Arsenał wrocławski, Wrocław 2012.
Burton J., Stöber K., Abbeys and Priories of Medieval Wales, Chippenham 2015.
Butler L., Denbigh Castle, Cardiff 2007.
Butler L., Knight J., Dolforwyn Castle, Montgomery Castle, Cardiff 2004.
Caple C., Rees S., Dinefwr Castle, Dryslwyn Castle, Cardiff 2007.
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.
Černochová J., Kaple Božího Těla a krve na Karlově náměstí, Praha 2017.
Chaloupecký V., Květ J., Mencl V., Praha románská, Praha 1948.
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Chrzanowski T., Kornecki M., Chełmno, Warszawa 1991.
Chrzanowski T., Głogówek, Warszawa 1977.
Chrzest – św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2016.
Ciemnołoński J., Pasierb J., Pelplin, Wrocław 1978.
Cisowski B., Duda M., Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Kraków 2005.
Contamine P., Wojna w średniowieczu, Warszawa 2004.
Cook D., Castles of Scotland, Andover 1991.
Cox A., Richardson J.S., Dundrennan Abbey, Edinburgh  2018.
Czerner O., Rozpędowski J., Bolków i Świny, Wrocław 1960.
Czerner R., Zabudowy rynków. Średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych miast Śląska, Wrocław 2002.
Czerner R., Lasota C., Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI wieku, Wrocław 1997.
Czubiel L., Domagała T., Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969.
Davis P.R., Castles of the Welsh Princes, Talybont 2011.
Dąbrowska E., Wielkie grody dorzecza górnej Wisły, Warszawa 1973.
Dąbrowski K., Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdańsk 1975.
Dějiny staveb. Sborník príspevku z konference Dejiny staveb 2004-2019, red. J.Anderle, Plzeň 2004-2019.
Dohn V., Pojsl M., Slavik I., Olomouc v době biskupa Jindřicha Zdíka, Olomouc 1996.
Domagała T., Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku, Warszawa 1980.
Domańska H., Puck, Warszawa 1985.
Domańska H., Żarnowiec, Warszawa 1977.
Domasłowski J., Kościół i dawny klasztor cysterek w Chełmnie, Warszawa 1983.
Domasłowski J., Jarzewicz J., Kościół Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń 1998.
Domasłowski J., Krantz L., Katedra i zamek w Kwidzynie, Warszawa 1982.
Domasłowski J., Krantz-Domasłowska L., Kościół Świętego Jakuba w Toruniu, Toruń 2001.
Driscoll S., Yeoman P., Excavations within Edinburgh Castle in 1988-91, Edinburgh  1997.
Drgas J., Fortyfikacje Wschowy w średniowieczu i czasach nowożytnych, Wschowa 2018.
Dudziak M., Zamek Grodno, Konin 2010.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005.
Dywicka Ż., Architektura kościoła (obecnie cerkwi grecko-katolickiej) pw. św. Trójcy w Braniewie, BA dissertation done at the Institute of Art History under the supervision of prof. UG, dr hab. Mirosław Kruk, Gdańsk 2017.
Dziechciarz O., Średniowieczne mury Olkusza, Olkusz 1998.
Dzieduszycki W., Maciejewski M., Małachowicz M., Zamek Kruszwicki, Kruszwica 2014.
Dziedzictwo architektoniczne. Badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych, red. E.Łużyniecka, Wrocław 2019.
Dziedzictwo architektoniczne. Rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych, red. E.Łużyniecka, Wrocław 2017.
Dzieje budownictwa w Polsce według Oskara Sosnowskiego, t. 1, Świechowski Z., Zachwatowicz J., Warszawa 1964.
Dzieje Kartuz, red. W. Odyniec, R.Kupper, Kartuzy 1998.
Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, red. K.Jasiński, t. 2, Warszawa 1980.
Evans W., Turner R., St Davids Bishop’s Palace, Cardiff 2005.
Evans D.H., Valle Crucis Abbey, Cardiff 2008.
Eysymontt J., Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich w Białej Prudnickiej, Wrocław 1974.
Fawcett R., Arbroath Abbey, Edinburgh 2018.
Fawcett R., Scottish Abbeys and Priories, London 2000.
Fawcett R., Scottish Cathedrals, London 1997.
Fawcett R., Scottish Medieval Churches, Edinburgh 1985.
Fawcett R., McRoberts D., Stewart F., Inchcolm Abbey and Island, Edinburgh 1998.
Filipowiak W, Stanisławski B., Wolin wczesnośredniowieczny, t. 1-2, Warszawa 2012 – 2014.
Firlet E., Opaliński P., Cracovia 3d, Via Regia – Kraków na szlaku handlowym w XIII-XVII wieku, Kraków 2011.
Fišera Z., Městské věže: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2011.
Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1-2, Praha 2015.
Fisher I., Ritchie A., Iona Abbey and Nunnery, Edinburgh 2001.
Fojut N., The brochs of Gurness and Midhowe, Edinburgh 2019.
Foltýn D., Sommer P., Vlček P., Encyklopedie českých klášterů, Praha 1998.
Fortyfikacje Gdańska, red. G.Bukala, Gdańsk 2009.
Forum Urbes Medii Aevi V. Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední evropy, red. Z. Měřínský, Brno 2008.
Frazik J.T., Zamek w Krasiczynie, Przemyśl 1971.
Frydrych B., Oniszczuk-Awiżeń K., Kłodzko w średniowieczu, Kłodzko 2009.
Garniec M., Garniec-Jackiewicz M.,  Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach, Olsztyn 2006.
Gaworski M., Zamek i park w Strzelcach Opolskich, Opole 2004.
Gąsiorowski E., Ratusz staromiejski w Toruniu, Toruń 2004.
Gąsiorowski E., Średniowieczne obwarowania Torunia, Toruń 2007.
Glamorgan later castles, Royal commission on the ancient and historical monuments of Wales, Llandudno 2000.
Głogów, średniowieczne miasto nad Odrą, red. K.Czapla, Głogów 2018.
Głosek M., Dwór murowany w Bąkowej Górze, Łódź 1998.
Golasz H., Gotycki ratusz w Środzie Śląskiej, Wrocław 1971.
Goras M., Zaginione gotyckie kościoły Krakowa, Kraków 2003.
Gostyński W., Pilarczyk Z., Poznań. Fortyfikacje miejskie, Poznań 2004.
Gotyk. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. Toman R., Kolonia 2004.
Górski U.J., Zamek ogrodzieniecki w Podzamczu, Sosnowiec 1995.
Grabowski M., Wieża ratuszowa, Kraków 2008.
Gravett C.,  English Castles 1200-1300, Oxford 2009.
Gravett C.,  The Castles of Edward I in Wales 1277-1307, Oxford 2007.
Grove D., Jedburgh Abbey, Edinburgh 1997.
Gród piastowski w Gieczu. Geneza, funkcja, kontekst, red.  M.Kara, T.Krysztofiak, A.Wyrwa, Poznań 2016.
Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Zamek dybowski w Toruniu, Toruń 1999.
Grzyb A., Strzeliński K., Najstarsze kościoły Kociewia, Starogard Gdański, 2008.
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Grzybkowski A., Zamek w Kurozwękach, Warszawa 1981.
Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.
Haftka M., Zamki krzyżackie. Dzierźgoń-Przezmark-Sztum, Gdańsk 2010.
Hanak J., Kopuncova B., Prešporské opevnenia, Bratislava 2017.
Hanulanka D., Świdnica, Warszawa 1961.
Harding D.W., The Iron Age in Northern Britain: Britons and Romans, Natives and Settlers, Abingdon 2017.
Harrison P., Castles of God. Fortified Religious Buildings of the World, Bury St Edmunds 2004.
Hilling J., Cilgerran Castle, St Dogmaels Abbey, Cardiff 2000.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., t.I-VII, Praha 1981 – 1989.
Jank T., Franciszkański kościół Świętej Trójcy w Gdańsku, Gdańsk 2019.
Jakimowicz T., Dwór murowany w Polsce w wieku XVI, Warszawa 1979.
Jakimowicz T., Jastrząb-Marek D., Gołuchów, Warszawa 1984.
Jakimyszyn A., Cracovia Iudaeorum 3D, Kraków 2013.
Janocha H., Lachowicz F., Zamki Pomorza Środkowego, Koszalin 1990.
Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.
Jurga R.M., Machiny wojenne. Zapomniana technika wojskowa, Poznań 2011.
Juźwiak S., Trupinda J., Krzyżackie zamki komturskie w Prusach, Toruń 2012.
Kajzer L., Dwory w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2010.
Kajzer L., Zamek w Raciążku, Łódź 1990.
Kajzer L., Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej, Warszawa 2004.
Kal E., Lębork, Warszawa 1993.
Kalita-Skwirzyńska K., Stargard Szczeciński, Warszawa 1983.
Karłowska-Kamzowa A., Zamek kórnicki w średniowieczu, Wrocław 1968.
Kašička F., Tvrze středních Čech, Praha 1984.
Kąsinowska R., Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł, Gołuchów 2011.
Kenyon J., Kidwelly Castle, Cardiff 2002.
Kenyon J., Raglan Castle, Cardiff 2003.
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Kenyon J., Spurgeon C.J., Coity Castle, Ogmore Castle, Newcastle (Bridgend), Cardiff 2001.
Kębłowski J., Nysa, Warszawa 1972.
Kmiotek D., Zamek Bobolice i zamek Mirów, Dąbrowa Górnicza 2008.
Kmiotek D., Ogrodzieniec, Dąbrowa Górnicza 2009.
Knight J., Caerleon Roman Fortress, Cardiff 2003.
Knight J., The Three Castles: Grosmont Castle, Skenfrith Castle, White Castle, Cardiff 2009.
Knop K., Castle Kost, Kost 1997.
Kocańda P., Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i Zamku Pieniny, Rzeszów 2012.
Konstam A., Strongholds of the Picts, Oxford 2010.
Kołodziejski S., Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Warszawa 1994.
Kołodziejski S., Średniowieczne budowle obronne na terenie Jury Ojcowskiej w świetle wyników nowszych badań, Kraków 2006.
Kołos-Szafrańska Z., Szafrański Z., Z badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w Biskupinie, Warszawa 1961.
Kornecki M., Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Kraków 1987.
Kouřil P., Prix D., Wihoda M., Hrady českého Slezska, Brno – Opava, 2000.
Kowalski Z., Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010.
Kozaczewska-Golasz H., Halowe kościoły z XIII wieku na Śląsku, Wrocław 2015.
Kozaczewska-Golasz H., Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku, Wrocław 2013.
Kozaczewska-Golasz H., Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku, Wrocław 2018.
Kozaczewski T., Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku, t. 1-4, Wrocław 1990-1995.
Kozaczewski T., Środa Śląska, Warszawa 1965.
Kozaczewski T., Zamek średniowieczny w Urazie, Wrocław 1955.
Kozera M., Kościół parafialny i zamek w Niepołomicach, Kraków 1994.
Krajewski Z., Biskupin, osiedle obronne sprzed 2500 lat, Poznań 1983.
Krajniewski J., Będzin, początki miasta, Będzin 2008.
Krantz L., Zamek w Uniejowie, Poznań 1980.
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Krzywańska A., Dzierżoniów, Warszawa 1984.
Krzywańska A., Sobótka i okolice, Warszawa 1972.
Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.
Kubik V., Prague Castle, České Budějovice 2003.
Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.
Kutzner M., Racibórz, Warszawa 1965.
Läänelaid A., Selart A., Tvauri A., Die Burg Warbeck (Kastre), “Baltic Journal of Art History”, Vol. 13 (2017).
Lechowicz Z., Zamek w Radomiu, Radom 2012.
Legendziewicz A., Wyniki badań architektonicznych zamku w Krośnie Odrzańskim, Krosno Odrzańskie 2017.
Legnica. Monografia historyczna miasta, red. M.Haisig, Warszawa 1977.
Legut-Pintal M., Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu, Wrocław 2017.
Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.
Lesiński A., Olsztyńska bazylika katedralna św. Jakuba na przełomie wieków, Olsztyn 2009.
Lexikon stredovekých miest na Slovensku, red. Štefánik M., Lukačka J., Bratislava 2010.
Lewis J.M., Carreg Cennan Castle, Cardiff 1990.
Lindsay M., The castles of Scotland, London 1995.
Lipenská K., Kaple sv. Jiří v Litovli: forma, výzdoba a funkce, Magisterská diplomová práce, 2015.
Luchter-Krupińska L., Zamek w Dębnie, Kraków 1985.
Ludlow N., Carmarthen castle, Cardiff 2014.
Ludlow N., Pembroke castle. Birthplace of the Tudor dynasty, Pembroke 2001.
Ludwikowski L., Kościół Mariacki w Krakowie, Warszawa 1982.
Lukas E., Średniowieczne mury miejskie na Pomorzu Zachodnim, Poznań 1975.
Łuczak M., Gotyckie kościoły gminy Kołbaskowo, Szczecin 2013.
Łużyniecka E., Architektura klasztorów cysterskich, Wrocław 2002.
Łużyniecka E., Gotyckie świątynie Wrocławia. Kościół Bożego Ciała, kościół Świętych Wacława, Stanisława i Doroty, Wrocław 1999.
Łużyniecka E., Kunkel R., Świechowski Z., Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie Morimond, Wrocław 2008.
Łużyniecka E., Pelplin i Doberan : architektura opactw cysterskich spokrewnionych filiacyjnie, Wrocław 2014.
MacGibbon D., Ross T., The castellated and domestic architecture of Scotland from the twelfth to the eighteenth century, t. 1-5, Edinburgh 1887-1892.
MacGibbon D., Ross T., The ecclesiastical architecture of Scotland from the earliest Christian times to the seventeenth century, t. 1-3, Edinburgh 1896-1897.
Machura Z., Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, Słupsk 2004.
MacIvor I., Corgarff Castle, Edinburgh 2005.
Majewska-Rau A., Zamek w Oporowie, Oporów 2014.
Majewski A., Zamek w Wiśniczu, Nowy Wiśnicz 1992.
Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.
Małachowicz E., Katedra wrocławska. Dzieje i architektura, Wrocław 2012.
Małachowicz E., Wrocławski zamek książęcy i kolegiata św. Krzyża na Ostrowie, Wrocław 1994.
Małkowska-Holcerowa T., Lipowiec, dawny zamek biskupów krakowskich, Warszawa 1989.
Marek M., Cracovia 3d. Rekonstrukcje cyfrowe historycznej zabudowy Krakowa, Kraków 2013.
Marshall J., Dunfermline Abbey, Dunfermline 1910.
McLees D., Castell Coch, Cardiff 1998.
Mencl V., Stredoveká architektúra na Slovensku, Praha 1937.
Mencl V., Stredoveká mesta na Slovensku, Bratislava 1938.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.
Menclová D., Karlštejn, Praha 1965.
Michalczuk S., Stępień P., Trajdos T., Zamek Dunajec w Niedzicy, Niedzica, 2006.
Miket R., Roberts D., The Medieval Castles of Skye and Lochalsh, Edinburgh 2007.
Mikołajczyk T., Bazylika w Strzegomiu. Gotycki pomnik historii, Wrocław 2018.
Moskal K., In castro nostro Tarnoviensi. Zamek tarnowski jako rezydencja, warownia i centrum administracyjno – gospodarcze dóbr tarnowskich, Tarnów 2001.
Moskal K., Leliwici z Melsztyna i ich zamki, Nowy Sącz, 2007.
Moskal K., Zamki w dziejach Polski i Słowacji, Nowy Sącz 2004.
Morgane G., Castles in Wales, Talybont 2008.
Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.
Mury floriańskie i Barbakan, red. Piwowarski S., Kraków 1999.
Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza, red. A.Ginter, J.Ginter, Muszyna 2019.
Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste – Zborník Gotická cesta 2/2016, red. Kalinová M., Bratislava 2018.
Nawrocki Z., Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk, Toruń 2016.
Nienałtowski M., Zamek książęcy w Oleśnicy, Katowice 2017.
Niemczyk E., Niemczyk M., Zamek Czocha, Wrocław 1971.
Niesiobędzki W., Zamki, pałace, dwory i inne zabytki powiatu iławskiego: przewodnik historyczno-krajoznawczy, Iława 2003.
Noble G., Neolithic Scotland. Timber, Stone, Earth and Fire, Bodmin 2006.
Novobilský M., Rožmberský P., Hrádek Lacembok a tvrz Hlohová, Plzeň 2004.
Nowakowski D., Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte, Wrocław 2017.
Nyskie fortyfikacje na przestrzeni dziejów, red. P.Szymkowicz, B.Kozak, Nysa 2010.
Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, red. P.Jindra, M.Ottová, Praha 2013.
Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria a praktyka, red. M.L.Lewicka, Lublin – Warszawa 2008.
Olczak M., Grodziec: zamek, kościół, pałac: rys historyczny pewnej starej śląskiej warowni wraz z planem zamku, Warszawa 2008.
Olejniczak K., Grody i zamki w Wielkopolsce, Poznań 1993.
Olszacki T., Różański A., Góra Zamkowa w Wyszogrodzie. Mazowiecki ośrodek władzy na przestrzeni dziejów, Poznań 2018.
Olszacki T., Różański A., Zamek w Gołańczy. Dzieje i architektura od połowy XIV po schyłek XVIII stulecia, Gołańcz 2015.
Olszacki T., Zamek królewski w Sieradzu, Sieradz 2013.
Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno – stołeczny ośrodek pierwszych Piastów, red. Z.Kurnatowska, A.M.Wyrwa, Warszawa 2016.
Owen K., Aberdour Castle, Edinburgh 2017.
Owen K., Inchmahome Priory, Edinburgh 2018.
Owen K., Elgin Cathedral, Edinburgh 2017.
Papiernik P., Płaza D.K., Park kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów, Łódź 2017.
Partyka J., Zamek w Ojcowie, Dąbrowa Górnicza 2008.
Paszkowska A., Zamek w Niemodlinie, dzieje i architektura, Niemodlin 2007.
Perry D.R., Castle Park Dunbar. Two Thousand Years on a Fortified Headland, Edinburgh 2000.
Petrán J., Karolinum, Prague 2010.
Pettifer A., Welsh castles, Woodbridge 2000.
Pianowski Z., Wawel obronny, Kraków 1991.
Pickering R., Tabraham C., Balvenie Castle, Edinburgh 2019.
Piekalski J., Praga, Wrocław i Kraków Przestrzeń publiczna i prywatna w czasach średniowiecznego przełomu, Wrocław 2014.
Pieskowa Skała, red. Podlodowska-Reklewska M., Kraków 2003.
Pietrzak J., Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej, Łódź 2003.
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.
Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Dodatky, Praha 2007.
Platt C., Robinson D., Strata Florida Abbey, Talley Abbey, Cardiff 1998.
Płock wczesnośredniowieczny, red. A. Gołembnik, Warszawa 2011.
Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. Janiak T., Stryniak D., Gniezno 2004.
Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV wieku, red. A. Bocheńska, P. Mrozowski, Warszawa 2017.
Podolecki J., Waltoś S., Collegium Maius, Kraków 1999.
Poklewski-Koziełł T., Średniowieczne zamki między Prosną i Pilicą, Łódź 1992.
Poklewski-Koziełł T., Zamek w Łęczycy, Łęczyca 1996.
Popłonyk U., Opole, Warszawa 1970.
Postek R., Liw, miasto i zamek, Warszawa 2008.
Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L.Kajzer, Kielce 2005.
Przemyśl wczesnośredniowieczny, red. Sosnowska E., Warszawa 2010.
Przybył M., O zamku joannitów w Łagowie, Świebodzin 2001.
Przyłęcki M., Budowle i zespoły obronne na Śląsku, Warszawa 1998.
Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1970.
Przyłęcki M., Zamek Bolczów, Wrocław 1965.
Ptaszyńska D., Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin 1974.
Radacki Z., Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa 1976.
Razím V., Středověká opevnění českých měst. Katalog Morava a Slezsko, Praha 2019.
Radford R., Robinson D., Tretower Court and Castle, Cardiff 1990.
Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja: zborník zo seminára a katalóg ku výstave, red. A. Valeková, Nitra 2011.
Renn D., Caerphilly Castle, Cardiff 2002.
Residentiae tempore belli et pacis. Materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych, red. P.Lasek, P.Sypczuk, Warszawa 2019.
Richardson J., Wood M., Dryburgh Abbey, Edinburgh 1996.
Ritchie J., Brochs of Scotland, Aylesbury 1988.
Robinson D.M., Neath Abbey, Cardiff 2006.
Robinson D.M., Tintern Abbey, Cardiff 2002.
Rosiek A.M., Fortyfikacje miejskie Paczkowa – forma, konserwacja i współczesne problemy ochrony, Kraków 2013.
Rosiek A.M., Siedziby rycerskie w księstwie świdnicko – jaworskim do końca XIV wieku, Kraków 2010.
Rozpędowski J., Różycka E., Jelenia Góra, Warszawa 1975.
Rozpędowski J., Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim i zamki Nowy Dwór, Radosno, Rogowiec, Wrocław 1960.
Różański A., Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski, Poznań 2010.
Rubeš M., Hrad Talmberk, Plzeň 2019.
Rybandt S., Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, Wrocław 1977.
Rybotycki J., Jawor, pradzieje i średniowiecze, Wrocław 2015.
Rybotycki J., Zamek piastowski w Jaworze, Jawor 1988.
Rzempołuch A., Kościoły na Warmii, Mazurach i Powiślu, Olsztyn 1991.
Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.
Šalkovský P., Hrady západných Slovanov, Nitra 2015.
Sałaciński S., Zalewski M., Krzemionki, Warszawa 1987.
Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L.Kajzer, Kielce 1997.
Sikorski J., Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta, Olsztyn 1999.
Skaziński B., Barlinek. Średniowieczne fortyfikacje miejskie, Barlinek 2018.
Skaziński B., Lubuskie Carcassonne: średniowieczne fortyfikacje Strzelec Krajeńskich, Dębno 2009.
Skibiński S., Katedra poznańska, Warszawa 2001.
Skuratowicz J., Ratusz poznański, Poznań 2003.
Starzewska M., Oleśnica, Warszawa 1963.
Stawski M., Opactwo czerwińskie w średniowieczu, Warszawa 2007.
Steinborn B., Lubin, Warszawa 1969.
Steinborn B., Otmuchów, Paczków, Warszawa 1982.
Štindl M., Chrám sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí: historie sedmi století, Velké Meziříčí 2017.
Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť, red. D.Dvořáková, Bratislava 2017.
Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, red. Pomfyová B., Bratislava 2015.
Strzelecka I., Gniew, Warszawa 1982.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia, Warszawa 2004.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne od Opola do Żywca, Warszawa 2014.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne Pomorza Gdańskiego, Warszawa 2003.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne ziemi lubelskiej i Podlasia, Warszawa 2009.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002.
Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne ziemi sandomierskiej, Warszawa 2003.
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003.
Sypień J., Zamek Rabsztyn, Olkusz 2018.
Szlezynger P., Zamek w Korzkwi i jego otoczenie, Kraków 2005.
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971.
Szyma M., Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Kraków 2004.
Šimkovic M., Janura T., Hrad Blatnica, Bratislava 2012.
Šimkovic M., Hrad Branč, Bratislava 2011.
Šimkovic M., Agócs A., Fil’akovo castle, Fil’akovo, 2014.
Świechowski Z., Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku, Warszawa 1955.
Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990.
Tabraham C., Craigmillar Castle, Edinburgh 2018.
Tabraham C., Dunstaffnage Castle & Chapel, Edinburgh 2004.
Tabraham C., Edinburgh Castle, Edinburgh 2003.
Tabraham C., Glasgow Cathedral, Edinburg 2009.
Tabraham C., Kildrummy Castle and Glenbuchat Castle, Hawick 2006.
Tabraham C., Scotland’s Castles, London 2005.
Tajkov P., Sakrálna architektúra 11 – 13 storočia na juhovýchodnom Slovensku, Košice 2012.
Taylor A. J., Beaumaris Castle, Cardiff 1999.
Taylor A. J., Caernarfon Castle, Cardiff 2004.
Taylor A. J., Conwy Castle and Town Walls, Cardiff 2003.
Taylor A. J., Harlech Castle, Cardiff 2002.
Taylor A. J., The Welsh castles of Edward I, London 1986.
Tekiela Ł., Mury obronne. Dom Solny, Lubań 2014.
Teodorowicz-Czerepińska J., Zamek w Kazimierzu Dolnym, Lublin 1987.
Těšíková M., Člověk jako budovatel, obyvatel a dobyvatel hradu Helfštýna, Brno 2009.
Tłoczek I., Polskie budownictwo drewniane, Warszawa 1980.
Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.
Topoľčany vo vrstvách vekov, red. E., Wiedermann, Topoľčany 2010.
Torbus T., Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014.
Turnbull S., Crusader Castles Of The Teutonic Knights. The Stone Castles Of Latvia And Estonia 1185-1560, Oxford 2004.
Turner R., Chepstow Castle, Cardiff 2007.
Turner R., Lamphey Bishop’s Palace, Llawhaden Castle, Cardiff 2000.
Tuulse A., Die Burgen in Estland und Lettland, Dorpat 1942.
Trusz K.M., Ratusz tarnowski. Historia, architektura, Tarnów 2014.
Trzynadlowski J., Ratusz we Wrocławiu, Wrocław 1996.
Trzynadlowski J., Stary Ratusz we Wrocławiu, Wrocław 2012.
Úlovec J., Hrady, zámky a tvrze na Ústecku, Ústí nad Labem 2002.
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Walczak M., Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.
Wasik B., Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku, Toruń 2016.
Węcławowicz T., Gotyckie bazyliki Krakowa, Kraków 1993.
Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego, red. A.Bocheńska, P. Mrozowski, Warszawa 2019.
Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973.
Williams D., Gower. A Guide to Ancient and Historic Monuments of the Gower Peninsula, Cardiff 1998.
Wołosz A., Zamek w Ciechanowie, Ciechanów 1991.
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Wółkowski W., Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, Olsztyn 2016.
Wróblewski S., Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu, Nowy Sącz 2006.
Zagrodzki T., Czersk, zamek i miasto historyczne, Warszawa 1996.
Zajączkowska U., Zamek piastowski w Opolu, Opole 2001.
Zamek w Głogowie, 30 lat głogowskiego muzeum, red. L.Lenarczyk, Głogów – Wrocław 1997.
Zamek królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej. Geneza, funkcje, znaczenie, red. B.Wojciechowska, S.Konarska-Zimnicka, Kielce 2018.
Zamek krzyżacki w Toruniu XIII-XXI wiek, red. M.Rubnikowicz, Toruń 2017.
Zamek w Koźminie. Część pierwsza, dzieje budowlane, red. T.Poklewski-Koziełł, J.Nekanda-Trepka [w:] Acta Archeologica Lodziensia, nr 38, Łódź 1994.
Zamek w Grudziądzu. Studia i materiały, red. M. Wiewióra, Toruń 2012.
Zamek w Lubawie, red. L.Kajzer, Lubawa 2001.
Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych, red. E.Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2015.
Zamki regionu Morza Bałtyckiego, red. T.Kjaergaard, Bydgoszcz 1995.
Zamki środkowopolskie. Część I, Besiekiery, Lutomiersk, Dom Stary w Łęczycy, red. T.Poklewski [w:] Acta Archeologica Lodziensia, nr 26, Łódź 1977.
Záruba F., Hrady Václava IV.: od nedobytného útočiště k pohodlné rezidenci, Praha 2014.
Zbierska E., Żuraw gdański, Gdańsk 1993.
Zlat M., Brzeg, Warszawa 1979.
Zlat M., Lwówek, Warszawa 1961.
Zlat M., Zamek piastowski w Brzegu, Opole 1988.
Zlat M., Ziębice, Warszawa 1967.
Zub J., Odrzykoń. Zamek Kamieniec, Tarnobrzeg 2000.
Zub J., Sandomierz, Tarnobrzeg 2000.
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.


articles:

Adamczyk-Bomersbach T., Polskie ratusze średniowieczne, “Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 36, 1997.
Adamski J., Nierozpoznany halowy kościół farny z około 1300 roku w Byczynie na Śląsku. O architekturze domniemanej fundacji księcia Henryka III głogowskiego, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 60, zeszyt 4, 2015.
Andrzejewski A., Kajzer L., Zamek w Szydłowie w 10 lat po badaniach terenowych, “Czasopismo techniczne”, zeszyt 23, rok 108, Kraków 2011.

Barrett J.H., Slater A., New Excavations at the Brough of Deerness: Power and Religion in Viking Age Scotland, “Journal of the North Atlantic”, vol. 2, 2009.
Błaszczyk K., Legendziewicz A., Badania architektury kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie, “Architectus” 1(53), Wrocław 2018.
Błoniewski P., Chorowska M., Zamek Niesytno w Płoninie według badań architektonicznych z lat 2011–2012, “Architectus” 2(34, Wrocław 2013.

Bóna M., Plaček M., Lukačka J., Oponický hrad, “Pamiatky a múzeá 47”, 1998 č. 1.
Bóna M., Šimkovic M., Výskum opevneného kaštieľa v Markušovciach, “Pamiatky Mureň” 1, 2008.
Bóna M., Tihányiová M., Najstaršie vyobrazenie hradu Muráň, “Pamiatky Mureň” 2, 2015.
Bóna M., Žazová H., Kostol sv. Heleny v Demandiciach-Hýbeci, “Pamiatky a múzeá” 59, 2010.
Bóna M., Živánska veža v chotári Jedľových Kostolian, “Pamiatky a múzeá” 42, č. 1, 1993.

Brown J., Baltersan: a stately tower house in Ayrshire, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 130, Edinburgh  2000.
Brykowska M., Wółkowski W., Zamek w Kazimierzu Dolnym w świetle badań architektonicznych, “Ochrona Zabytków” 1/2018, 2018.
Chodkowska W., Stary Ratusz w Olsztynie, czyli historia w dokumentach i budowli, “Wiadomości Konserwatorskie” 15/2004.
Chodkowska A., Chorowska M., Wirtualna rekonstrukcja średniowiecznego zamku w Prudniku, “Architectus”, 1 (57), Wrocław 2019.

Chotěbor P., Kroupa P., Rykl M., Středověké sídlo ve Slavkově u Českého Krumlova, “Archeologia Historica” 15, 1990.
Close-Brooks J., Excavations at Clatchard Craig, Fife, “Proc Soc Antiq Scot”, 116, Edinburgh 1986.
Ebel M., Nováček K., Razím V., Opevnění města Tachova, “Průzkumy památek XI”, 2/2004.
Fojut N., Love P., The defences of Dundarg Castle, Aberdeenshire, Proc Soc Antiq Scot, 113, 1983.
Graliński G., Średniowieczne mury obronne Chojny, “Rocznik Chojeński”, nr 3, Chojna, 2011.
Gronowski M., Zamek w Tyńcu, “Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 1 (5), 2009.

Góźdź Z., Warownie obronne na Ziemi Dobrzyńskiej w średniowieczu, “Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN”, VI, Rypin 1999.
Hadamik C., Najstarszy zamek w Chęcinach, “Czasopismo Techniczne”, zeszyt 23, rok 108, Kraków 2011.
Harčar P., Uličný M., Predbežné výsledky archeologického výskumu kostola Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, “Archaeologia historica”, vol. 32, 2007.
Hauserová M., Nováček K., Čechura M., Falta M., Románský kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně, “Průzkumy památek” XVIII, 1/2011 Praha.

Havrda J., Kovář., Žďárská A., Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě, “Staleta Praha”, rocnik XXXIII/2017/ č. 2.
Janiš D., Vácha Z., Vrla R., Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance, “Archaeologia historica”, 2011, nr 36.

Kacetl J., Kamenná věž „Hláska“ v předsunutém opevnění Na Baště nad Cornštejnem, “Thayensia”, Znojmo 2013.
Kaczyński B., Mackiewicz A., Badania archeologiczne przedbramia Bramy Górnej w Olsztynie, “Olsztyński rocznik konserwatorski”, Olsztyn 2014.
Kajkowski K., Szczepanik P., Kościół p.w. św. Katarzyny w Bytowie w świetle źródeł archeologicznych, “Nasze Pomorze”, nr 14, Bytów 2012.

Kolenda J., Medieval bishops palace in Milicz, “Studies in Digital Heritage”, tom 1, nr 2,  2017.
Komorowski W., Kamienice i pałace rynku krakowskiego w średniowieczu, “Rocznik krakowski”, tom 68, 2002.
Kouřil P., Prix D., Wihoda M., Městské hrady v českém Slezsku, “Archaeologia Historica”, nr 22, 1997.

Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 1-4, Warszawa 2013.
Krąpiec M., Poleski J., Dwa grodziska wczesnośredniowieczne w Zawadzie Lanckorońskiej i Naszacowicach – datowanie metodą archeologiczną i dendrochronologiczną, “Przegląd Archeologiczny”, nr 44, 1996.

Kuczyński J., Średniowieczny zamek w Podgrodziu, gmina Ćmielów, województwo tarnobrzeskie, “Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” nr 16, 1988.
Kuna M., Mury miejskie Mieszkowic, “Rocznik Chojeński” nr 9, Chojna 2017.
Kuna M., Mury miejskie Trzcińska-Zdroju, “Rocznik Chojeński” nr 5, Chojna 2013.
Kuna M., Średniowieczne mury miejskie w powiecie gryfińskim na tle sieci miast warownych Pomorza Zachodniego i dawnej wschodniej Brandenburgii, “Rocznik Chojeński” nr 7, Chojna 2015.
Kuna M., Umocnienia obronne osady klasztornej w Kołbaczu, “Rocznik Chojeński” nr 8, Chojna 2016.
Legendziewicz A., Architektura bram miejskich Głogówka od XIV do XX wieku, „Kwartalnik Opolski” 4, 2018.
Legendziewicz A., Badania gotyckiej architektury Namysłowa. Blok ratuszowy, “Architectus”, nr 1-2 (21-22), Wrocław 2007.
Legendziewicz A., Selected City Gates in Silesia – research issues, “Czasopismo Techniczne”, vol. 3, Kraków 2019.
Legendziewicz A., The architecture of the town wall gates and towers in Bystrzyca Kłodzka between the fourteenth and twentieth centuries, “Czasopismo Techniczne”, vol. 11, Kraków 2019.
Legendziewicz A., Wczesnogotycki kościół parafialny w Grodkowie, “Czasopismo techniczne”, zeszyt 23, rok 109, Kraków 2011.
Legendziewicz A., Wieża bramna Zamku Górnego w Opolu, “Wiadomości Konserwatorskie” nr 60, 2019.
Legendziewicz A., Zamek Górny w Opolu – o zachowanych fragmentach rezydencji księcia Władysława II Opolczyka, „Kwartalnik Opolski”, nr 1, 2017.

Lewis J., Excavations at Balvaird Castle, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 122, Edinburgh 1992.
Łaborewicz I., Mury miejskie, czyli jak mieszczanie dbali o swoje bezpieczeństwo, “Biuletyn Jeleniogórski”, nr 6, 2008.

Łukacz M., Średniowieczne domy lokacyjnego Krakowa, “Czasopismo techniczne”, zeszyt 23, 2011.
Maxwell-Irving A., The dating of the tower-houses at Comlongon and Elphinstone, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 126, Edinburgh 1996.
Millar B.H., Kirkhope J., Dunyvaig Castle, “Discovery Excav Scot”, Edinburgh 1964.
Nocuń P., Zamek w Chudowie do końca XVI w. – rozwój i przekształcenia prywatnej siedziby górnośląskiej w świetle dotychczasowych badań, “Architectus”, 1 (57), Wrocław 2019.
Olszacki T., Rezydencje królewskie prowincji małopolskiej w XIV wieku – możliwości interpretacji, “Czasopismo Techniczne”, zeszyt 23, 2011.
Pajor P., Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła klarysek w Starym Sączu, “Modus. Prace z Historii Sztuki”, nr XVIII, Kraków 2018.
Pawlicki B.M., Ze studiów nad reliktami domniemanego palatium Sieciecha w Krakowie, “Czasopismo techniczne”, zeszyt 23, rok 108, Kraków 2011.

Pešta J., Fara (bývalá tvrz) v Třebotově, “Průzkumy památek IX”, 2/2002.
Podliska J., Nové poznatky o kostele sv. Jana Křtitele Na Zábradlí na Starém Městě pražském, “Průzkumy památek” IX, nr 1, 2002.

Proudfoot E., Excavations at Niddry Castle, “Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland”, 127 (1997).
Radacki Z., Średniowieczne zamki na Pomorzu Zachodnim. Suplement do monografii z 1976 roku, “Materiały zachodniopomorskie. Nowa Seria”, t. II – III, zeszyt 2,  2005/2006.

Ratajczyk T., Wieża na zamku w Oświęcimiu – pars pro toto książęcej rezydencji, “Archaeologia Historica Polona”, tom 26, 2018.
Razím V., Sommer J., Poznámky k historii kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku, “Památky středních Čech”, nr 3, Praha 1988.
Remfry P., White Castle and the Dating of the Towers, “The Castle Studies Group Journal”, No 24, 2010-2011.
Romanow J., Chronologia bramy Piaskowej w świetle wyników badań wykopaliskowych w roku 2000, “Silesia Antiqua”, t. 42, 2001.

Ruszkowska U., Pradziejowy i średniowieczny zespół osadniczy w Chełmie – Bieławinie, “Rocznik Chełmiński”, t.20, Chełm, 2016.
Sajecki T., Próba odtworzenia rozplanowania przestrzennego wczesnośredniowiecznego Wawelu i Okołu w Krakowie. Studium archeologiczne, “Radzyński rocznik humanistyczny”, tom 14, 2016.
Samól P., Relikt południowej ściany wczesnogotyckiego budynku klasztornego dominikanów w Tczewie, “Biuletyn konserwatorski Pomorza Gdańskiego”, zeszyt 2, Gdańsk 2014.
Sekuła M., Warszawska siedziba książęca w świetle najnowszych badań, “Z otchłani wieków”, r. 66, nr 1-4, 2011-2012.
Simpson W.D., Craig Castle and the Kirk of Auchindoir, Aberdeenshire, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 64, 1929-1930.
Simpson W.D., Edzell Castle, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 65, 1930-1931.
Simpson W.D., Invermark Castle, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 68, 1933-1934.
Simpson W.D., The excavation of Esslemont Castle, Aberdeenshire, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 78, 1943-1944.
Slade H.G., Druminnor, formerly Castle Forbes: an investigation into the original building of a mid-fifteenth-century Palace House, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 99, 1966-1967.
Smith S.G., Dolbadarn Castle, Caernarfonshire: A Thirteenth-Century Royal Landscape, “Archaeology in Wales”, vol 53, 2014.
Sommer J., K původní podobě gotických kostelů v Řečici a v Dolním Městě, “Průzkumy památek”, roč. 3, č. 2, 1996.
Špráchal P., K podobám obytného paláce na hrad Nístjce, “Zpravodaj klubu augusta sedláčka Hlaska”, ročník XXI,  2010.

Stala K., Fenomen „sali o 24 słupach”. Reinterpretacja reliktów romańskiego palatium na Wzgórzu Wawelskim, “Wiadomości Konserwatorskie”, nr 33, 2013.
Svoboda L., Klášter v Pohledu, “Průzkumy památek” I/1998, Praha 1998.
Sýkora M., The transformation of the town Chomutov, its command post, fortifications and castle in the Middle Ages and the early modern period, “Analecta Archaeologica Ressoviensia”, nr 7, Rzeszów 2012.
Špaček  J., Varhaník J., K románské podobě kostela v Čelákovicích, Dějiny staveb”, Plzeň 2016.

Štetina J., Hrad v Zábrehu na Morave, “Zpravodaj klubu augusta sedláčka”, ročník XXIV, 2013, č. 2.
Varhaník J., Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě, “Archaeologia historica”, nr. 20, 1995.
Varhaník J., Husitské opevnûní hradu Orlíka nad Vltavou, “Průzkumy památek”, I/1998.
Walczak M., Przyczynek do badań nad wieżą ratuszową w Krakowie, “Folia Historiae Artium Seria Nowa”, t. 12, 2009.

Wasik B., Dzieje budowy i architektura zamku w Papowie Biskupim na ziemi chełmińskiej w œświetle ostatnich badañ, “Biuletyn Historii Sztuki”, 2015.
Wasik B.,  Zamek golubski w średniowieczu. Architektura i technika budowy, “Komunikaty warmińsko – mazurskie”, nr 2 (304), Olsztyn 2019.
Wasik B., Zamek w Lipienku na ziemi chełmińskiej, “Rocznik Grudziądzki”, nr 21, 2013.
Wasik B., Zamek w Świeciu. Topografia i technika budowy zamku krzyżackiego, “Komunikaty mazursko-warmińskie” nr 2 (300), Olsztyn 2018.
Wasik B., Zamki krzyżackie w Starogrodzie i Bierzgłowie na tle innych komturskich siedzib nieregularnych w świetle nowych badań, “Archaeologia Historica Polona” tom 26, 2018.
Wasik B., Wiewióra M., Próba rekonstrukcji układu przestrzennego zamku wysokiego (domu konwentu) w Kowalewie Pomorskim na podstawie źródeł historycznych i najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych, “Wiadomości Konserwatorskie”, 45/2016.
Wetesko L., Romańska i wczesnogotycka architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie (XII-XIII w.), „Nasza Przeszłość” nr 83, 1994.
Wilson D., Craiglockhart Castle, Watching brief and survey, “Discovery Excav Scot”, vol. 13, Edinburgh 2012.

Wojenka M., Najnowsze badania archeologiczne budownictwa obronnego na Jurze Ojcowskiej, “Archaeologia Historica Polona”, tom 26, 2018.
Young A., Brochs and duns, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 95, 1961-1962.

Zachwatowicz J., Mury i Barbakan Starej Warszawy, “Ochrona Zabytków”, tom 6, nr 2-3,  Warszawa 1953.
Záruba F., Litoměřický hrad, “Časopis Společnosti přátel starožitností”, Praha 2010/2.
Záruba F., Valdek – příspěvek k poznání stavebního vývoje hradu, “Časopis Společnosti přátel starožitností” 2012/3-4.
Żurek M. Zamek pokrzyżacki w Przezmarku. Wstępne wyniki badań, “Archaeologia Historica Polona” tom 26, 2018.


web pages:

apsida.sk
architektura.pomorze.pl
britishlistedbuildings.co.uk
canmore.org.uk
castles.cz
castlesfortsbattles.co.uk
coflein.gov.uk
forum.zamki.pl
hrady.cz
hrady.dejiny.cz
pomeranica.pl
wikipedia.org
zabytkowekoscioly.net