Bibliography

books and articles:

Adamczyk-Bomersbach T., Polskie ratusze średniowieczne, “Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej 1997, nr 36, s.77-94.
Andrzejewski T., Szukiełowicz Z., Mury obronne Kożuchowa, Kożuchów 2008.
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek), red. Janiak T., Stryniak D., Gniezno 2016.
Augustyniak J., Zamek w Inowłodzu na tle dziejów miasta, Łódź – Inowłódz 2013.
Baciński J., Zamek królewski w Kole, Koło 2005.
Bogdanowski J.,Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa 2002.
Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010.
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Bóna M., Šimkovic M., Glos P., Neskorostredoveké opevnenie mesta Sabinov [w:] Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední Evropy, Brno 2008.
Brunovský F., Fiala A., Nešporová T., Simis M., Trenčiansky hrad, Trenčín 1991.
Buczkowa I., Zamek w Lublinie, Lublin 1983.
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Dudziak M., Zamek Grodno, Konin 2010.
Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999.
Dzieduszycki W., Maciejewski M., Małachowicz M., Zamek Kruszwicki, Kruszwica 2014.
Dzieje budownictwa w Polsce według Oskara Sosnowskiego, t. 1, Świechowski Z., Zachwatowicz J., Warszawa 1964.
Eysymontt J., Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich w Białej Prudnickiej, Wrocław 1974.
Garniec M., Garniec-Jackiewicz M.,  Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach, Olsztyn 2006.
Gaworski M., Zamek i park w Strzelcach Opolskich, Opole 2004.
Gąsiorowski E., Ratusz staromiejski w Toruniu, Toruń 2004.
Glamorgan later castles, Royal commission on the ancient and historical monuments of Wales, Llandudno 2000.
Graliński G., Średniowieczne mury obronne Chojny, Chojna, 2011.
Grzyb A., Strzeliński K., Najstarsze kościoły Kociewia, Starogard Gdański, 2008.
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Grzybkowski A., Zamek w Kurozwękach, Warszawa 1981.
Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., t.I-VII, Praha 1989.
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.
Juźwiak S, Trupinda J, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach, Toruń 2012.
Kajzer L. Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej, Warszawa 2004.
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Knop K., Castle Kost, Kost 1997.
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1-4, Warszawa 2013.
Kozera M., Kościół parafialny i zamek w Niepołomicach, Kraków 1994.
Krajniewski J, Będzin, początki miasta, Będzin 2008.
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Kuczyński J., Średniowieczny zamek w Podgrodziu, gmina Ćmielów, województwo tarnobrzeskie [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 16, 1988.
Kuna M., Mury miejskie Trzcińska-Zdroju, “Rocznik Chojeński” nr 5, s.113-137, Chojna 2013.
Kuna M., Średniowieczne mury miejskie w powiecie gryfińskim na tle sieci miast warownych Pomorza Zachodniego i dawnej wschodniej Brandenburgii [w:] Rocznik Chojeński nr 7, Chojna 2015.
Lechowicz Z., Zamek w Radomiu, Radom 2012.
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Lewicka L.M., Konserwatorski problem rewaloryzacji zamku w Ciechanowie.
Ludlow N., Carmarthen castle, Cardiff 2014.
Lukas E, Średniowieczne mury miejskie na Pomorzu Zachodnim. Poznań 1975.
Marek M, Cracovia 3d, Kraków 2011.
Małkowska-Holcerowa T., Lipowiec, dawny zamek biskupów krakowskich, Warszawa 1989.
Menclová D., České hrady, Praha 1972.
Menclová D., Karlštejn, Praha 1965.
Moskal, K. Leliwici z Melsztyna i ich zamki, Nowy Sącz, 2007.
Moskal, K. Zamki w dziejach Polski i Słowacji, Nowy Sącz 2004.
Nawrocki Z, Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk, Toruń 2016.
Nienałtowski M., Zamek książęcy w Oleśnicy, Katowice 2017.
Niesiobędzki, W., Zamki, pałace, dwory i inne zabytki powiatu iławskiego: przewodnik historyczno-krajoznawczy, Iława 2003.
Olczak M., Grodziec: zamek, kościół, pałac: rys historyczny pewnej starej śląskiej warowni wraz z planem zamku, Warszawa 2008.
Olszacki T., Różański A., Zamek w Gołańczy. Dzieje i architektura od połowy XIV po schyłek XVIII stulecia, Gołańcz 2015.
Olszacki T., Zamek królewski w Sieradzu, Sieradz 2013.
Pianowski Z., Wawel obronny, Kraków 1991.
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.
Pilch J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.
Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Dodatky, Praha 2007.
Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. Janiak T., Stryniak D., Gniezno 2004.
Podolecki J.,Waltoś S., Collegium Maius, Kraków 1999.
Przemyśl wczesnośredniowieczny, red. Sosnowska E., Warszawa 2010.
Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1970.
Ptaszyńska D., Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin 1974.
Rybotycki J., Jawor, pradzieje i średniowiecze, Wrocław 2015.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia, Warszawa 2004.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Opola do Żywca, Warszawa 2014.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Pomorza Gdańskiego, Warszawa 2003.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi krakowskiej, Warszawa 2004.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi lubelskiej i Podlasia, Warszawa 2009.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi sandomierskiej, Warszawa 2003.
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003.
Šimkovic M., Agócs A., Fil’akovo castle, Fil’akovo, 2014.
Stanik I., Pôvodný zámer výstavby stredovekého opevnenia Trnavy a jeho postupná realizacia [w:] Trnava a poèiatky stredovekých miest, Trnava 2009.
Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.
Szlezynger P., Zamek w Korzkwi i jego otoczenie, Kraków 2005.
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971.
Taylor A. J., The Welsh castles of Edward I, London 1986.
Torbus T., Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014.
Umělecné památky Čech, Moravy a Slezska, red. Poche E., t. I-IV, Praha 1977-1982.
Walczak M., Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.
Wasik B., Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku, Toruń 2016.
Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973.
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Wółkowski W., Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, Olsztyn 2016.
Wróblewski S., Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu, Nowy Sącz 2006.
Zachwatowicz J., Mury i Barbakan Starej Warszawy [w:] Ochrona Zabytków, tom 6, nr 2-3,  Warszawa 1953.
Zagrodzki T., Czersk, zamek i miasto historyczne, Warszawa 1996.
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.
Zamek w Lubawie, red. L.Kajzer, Lubawa 2001.
Zlat M., Zamek piastowski w Brzegu, Opole 1988.

web pages:

apsida.sk
architektura.pomorze.pl
britishlistedbuildings.co.uk
castlesfortsbattles.co.uk
coflein.gov.uk
forum.zamki.pl
pomeranica.pl
wikipedia.org
zabytkowekoscioly.net