Bibliography

books:

A diplomácia válaszútján, 500 éve volt Tatán országgyűlés, red. J. László, Tata 2010.

A pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009-1543), red. T.Fedeles, G.Sarbak, J.Sümegi, Pécs 2009.

Adamski J., Hale z poligonalnym chórem zintegrowanym w architekturze gotyckiej na terenie Polski, Kraków 2010.

Agócs A., Šimkovic M., Fil’akovo castle, Fil’akovo 2014.

Anderle J., Brych V., Chotěbor P., Durdík T., Fišera Z., Procházka Z., Rykl M., Slavík J., Svoboda L., Úlovec J., Encyklopedie českých tvrzí, t. 1-3, Praha 1998-2005.

Andrzejczak D., Miedziak W., Dzieje kościoła pw. św. Trójcy oraz dworu w Nowym Mieście nad Wartą, Nowe Miasto nad Wartą 2020.

Andrzejewski T., Szukiełowicz Z., Mury obronne Kożuchowa, Kożuchów 2008.

Antkowiak Z., Kościoły Wrocławia, Wrocław 1991.

Antoniewicz M., Zamki na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej, Kielce 1998.

Aradi C., Somogy megye Árpád-kori és középkori egyházszervezetének rekonstrukciója, Kaposvár 2016.

Archeologia Kotliny Sandomierskiej, red. M.Kuraś, tom 2, Stalowa Wola 2017.

Architektura gotycka w Polsce, red. M.Arszyński, T.Mroczko, Warszawa 1995.

Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje, red. T.Janiak, Gniezno 2009.

Architektura sakralna w początkach państwa polskiego (X-XIII wiek), red. T.Janiak, D.Stryniak, Gniezno 2016.

Arczyński S., Ratusz wrocławski, Wrocław 1998.

Armit I., Towers in the North: The Brochs of Scotland, Stroud 2002.

Ashbee J., Conwy Castle and Town Walls, Cardiff 2015.

Atlas historyczny miast polskich, tomy I-V, red. R.Czaja, Kraków-Toruń-Wrocław 1993-2019.

Alttoa K., Bergholde-Wolf A., Dirveiks I., Grosmane E., Herrmann C., Kadakas V., Ose J., Randla A., Mittelalterlichen Baukunst in Livland (Estland und Lettland). Die Architektur einer historischen Grenzregion im Nordosten Europas, Berlin 2017.

Augustyniak J., Zamek w Inowłodzu na tle dziejów miasta, Łódź – Inowłódz 2013.

Avent R., Criccieth Castle, Cardiff 1989.

Avent R., Dolwyddelan Castle, Dolbadarn Castle, Castell y Bere, Cardiff 2004.

Avent R., Laugharne Castle, Cardiff 1995.

Babjaková Z., Ďurian K., Krušinský P., Suchý Ľ., Historické krovy sakrálnych stavieb Turca, Žilina 2008.

Bachmiński J., Bolesławiec, Warszawa 1970.

Baciński J., Zamek królewski w Kole, Koło 2005.

Badania archeologiczne. O początkach historii Chełma, red. E.Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2002.

Baráz C., Dénes J., Feld I., Nováki G., Sárközy S., Heves megye várai az őskortól a kuruc korig. Magyarország várainak topográfiája 2, Budapest-Eger 2009.

Barnycz-Gupieniec R., Drewniane budownictwo mieszkalne w Gdańsku w X-XIII wieku, Gdańsk 1974.

Bartnik K., Bystrzyca Kłodzka, Wrocław 1992.

Beljak J., Beljak-Pažinová N., Šimkovic M., Pusty hrad vo Zvolene a opevnenia v jeho okolí, Zvolen 2015.

Beljak J., Beljak-Pažinová N., Beláček B., Golis M., Hunka J., Krištín A., Kohút V., Maliniak P., Mordovin M., Przybyła M., Repka D., Slámová M., Šimkovic M., Tóth B., Žaár O., Pustý hrad vo Zvolene. Dolný hrad 2009-2014, Zvolen-Nitra 2014.

Beljak J., Maliniak P., Šimkovic M., Zvolenský Pustý hrad, Zvolen 2011.

Benešovská  K., Charvátová K., Líbal D., Pojsl M., Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku, Praha 1994.

Benkhard L., Lukács Z., Lengyeltóti plébániatemplom, Budapest 1991.

Berenet I., Szczepański J., Kościół św. Jana w Gdańsku, Gdańsk 2012.

Benkő E., Hervay F.L., Takács I., Ciszterci apátság Pilisszentkereszten, Budapest 2007.

Bezławki: ocalić od zniszczenia, wyniki prac interdyscyplinarnych prowadzonych w latach 2008-2011, red. A.Koperkiewicz, Gdańsk 2013.

Bober M., Architektura przedromańska i romańska w Krakowie. Badania i interpretacje, Rzeszów 2008.

Bielich M., Archeologický výskum kaplnky sv. Michala v Košiciach, Nitra 2019.

Bogdanowski J., Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa 2002.

Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010.

Boguwolski R., Kola A., Wilk G., Plemięta: wieżowa siedziba rycerska z XIV-XV wieku w ziemi chełmińskiej, Grudziądz 2005.

Bonowicz W., Monita R., Skorupa A., Łopuszna, kościół drewniany, Kraków 2017.

Borlase W., The dolmens of Ireland, London 1897.

Borowski T., Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.

Bossowski J., Klasztor i kościół franciszkanów we Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski 2004.

Bossowski J., Ratusz i stary rynek we Lwówku Śląskim, Lwówek Śląski 2005.

Bóna M., Hrad Čachtice, Bratislava 2009.

Bóna M., Hrad Revište, Bratislava 2015.

Bóna M., Hrad Tematín, Bratislava 2008.

Bóna M., Rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie v Krušovciach, Krušovce 2015.

Bóna M., Stredoveké hrady na strednom Pohroní, Nitra 2021.

Bóna M., Bielich M., Janura T., Šimkovic M., Hrad Lietava, Bratislava 2016.

Bóna M., Matejka M., Hrad Beckov, Bratislava 2013.

Bóna M., Mrva I., Hrad Pajštún, sprievodca históriou, Bratislava 2014.

Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.

Bóna M., Repka D., Sater P., Oponický hrad, dejiny, výskum a obnova pamiatky, Nitra 2017.

Bradley J., Walled towns in Ireland, Dublin 1995.

Bradley R., The good stones: a new investigation of the Clava Cairns, Edinburgh 2000.

Brady N., Archaeological Survey Ballintober, Castle Ballintober, Co. Roscommon Ireland, [b.m.w.] 2015.

Branczeiz Z., A székesfehérvári Királyi Bazilika, Székesfehérvár 2011.

Brewer R., Caerwent Roman Town, Cardiff 2006.

Bridgland N., Hermitage Castle, Edinburgh 1996.

Bridgland N., Urquhart Castle and the Great Glen, London 2005.

Broniewski T., Kłodzko, Warszawa 1970.

Brown M., Scottish baronial castles 1250-1450, Oxford 2009.

Brown M., Stevenson K., Medieval St Andrews, Woodbridge 2017.

Browne M., Parkinson A.J., Percival D., Newport Castle. An architectural study, Aberystwyth 1992.

Brunovský F., Fiala A., Nešporová T., Simis M., Trenčiansky hrad, Trenčín 1991.

Brykowski R., Drewniana architektura kościelna w Małopolsce XV wieku, Warszawa 1981.

Brykowski R., Kornecki M., Drewniane kościoły w Małopolsce południowej, Wrocław 1984.

Brzezowski W., Małachowicz E., Kościół z klasztorem Świętego Wincentego we Wrocławiu, Wrocław 1993.

Brzustowicz J.G., Recz na Iną od lokacji do rozkwitu w XVII wieku, Recz-Choszczno 2008.

Buczkowa I., Zamek w Lublinie, Lublin 1983.

Buko A., Początki Sandomierza, Warszawa 1998.

Bukowska A., Glińska N., Wczesnośredniowieczna Wiślica, Warszawa 2020.

Burak M., Arsenał wrocławski, Wrocław 2012.

Burnet A., Pickering R., Simpson W.D., Tabraham C., The Bishop’s and Earl’s palace, Kirkwall, Edinburgh 2018.

Burton J., Stöber K., Abbeys and Priories of Medieval Wales, Chippenham 2015.

Butler L., Denbigh Castle, Cardiff 2007.

Butler L., Knight J., Dolforwyn Castle, Montgomery Castle, Cardiff 2004.

Cabello J., A tari Szent Mihály-templom és udvarház, Budapest 1993.

Cabello J., Feld I., A füzéri vár, Miskolc 1980.

Caple C., Rees S., Dinefwr Castle, Dryslwyn Castle, Cardiff 2007.

Carleton J., Temples of stone: exploring the megalithic tombs of Ireland, Cork 2007.

Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.

Cengel P., Kostol v Iliji, Košice 2012.

Chaloupecký V., Květ J., Mencl V., Praha románská, Praha 1948.

Chalupecký  I., Slivka M., Kláštorisko. Skala útočišťa, Spišská Nová Ves 1995.

Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.

Chorowska M., Średniowieczna kamienica mieszczańska we Wrocławiu, Wrocław 1994.

Chorowska M., Dudziak T., Jaworski K., Kwaśniewski A., Zamki i dwory obronne w Sudetach. Tom II, księstwo jaworskie, Wrocław 2009.

Chrzanowski T., Głogówek, Warszawa 1977.

Chrzanowski T., Kornecki M., Chełmno, Warszawa 1991.

Chrzanowski T., Kornercki M., Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982.

Chrzest – św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2016.

Chudziakowa J., Czacharowski A., Opactwo benedyktynów w Mogilnie, Warszawa-Poznań-Toruń 1977.

Chwalba A., Collegium Maius, Kraków 2009.

Ciemnołoński J., Pasierb J., Pelplin, Wrocław 1978.

Cisowski B., Duda M., Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Kraków 2005.

Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, red. T.Jurek, Z.Kurnatowska, Poznań 2005.

Clarke D., Skara Brae, Edinburgh 2018.

Colfer B., Wexford castles. Landscape, context and settlement, Cork 2013.

Contamine P., Wojna w średniowieczu, Warszawa 2004.

Cook D., Castles of Scotland, Andover 1991.

Cotter E., Heritage Castles of County Cork, Cork 2017.

Coventry M., The Castles of Scotland, Prestonpans 2015.

Cox A., Richardson J.S., Dundrennan Abbey, Edinburgh  2018.

Coyne F., Fitzpatrick M., The medieval town of Athenry, Dublin 2013.

Cselenkó B., Szerzetesrendek az Árpád-kori Zaía megyében, Zalaegerszeg 2006.

Curl J.S., Irish cathedrals, churches and abbeys, London 2002.

Czerner O., Rynek wrocławski, Warszawa 1976.

Czerner O., Rozpędowski J., Bolków i Świny, Wrocław 1960.

Czerner R., Ratusz w Brzegu, Wrocław 1994.

Czerner R., Zabudowy rynków. Średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych miast Śląska, Wrocław 2002.

Czerner R., Lasota C., Blok ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI wieku, Wrocław 1997.

Czubiel L., Domagała T., Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969.

Čadil M., Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha 2020.

Čadil M., Kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů, Praha 2019.

Čadil M., Kostel sv. Štěpána a rotunda sv. Longina, Praha 2016.

Čadil M., Kostel sv. Václava na Zderaze, Praha 2018.

Čaplovič P., Orava v praveku a včasnej dobe dejinnej, Bratislava 1987.

Červenka V., Novobilský M., Rožmberský P., Tvrze Bezděkov a Hradiště u Kasejovic, Plzeň 2009.

Čižmář M., Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku, Praha 2004.

Dashwood C., Manorbier Castle, Cardiff 2013.

Davis P.R., Castles of the Welsh Princes, Talybont 2011.

Davis P.R., Forgotten Castles of Wales and the Marches, Eardisley 2021.

Davis P.R., Towers of Defiance. The Castles & Fortifications of the Princes of Wales, Talybont 2021.

Davis P.R., Lloyd-Fern S., Lost churches of Wales & the Marches, Wolfeboro Falls 1991.

Dąbrowska E., Wielkie grody dorzecza górnej Wisły, Warszawa 1973.

Dąbrowski K., Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdańsk 1975.

Dąmbska E., Śmiałowski R., Budownictwo drewniane i młyny wietrzne na Ziemi Lubuskiej, Poznań-Zielona Góra 1963.

De Breffny B., The churches and abbeys of Ireland, London 1976.

Deák K., Nyíracsád középkori református műemlék temploma, Vámospércs 1995.

Dercsényi D., A székesfehérvári királyi bazilika, Budapest 1943.

Dějiny města Plzně do roku 1788, red J.Douša, M.Malivánková-Wasková, Plzeň 2014.

Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen, red. A.Boetticher, Heft 1-9, Königsberg 1891-1899.

Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreußen, red. J.Heise, Heft 1-11, Danzig 1884-1895.

Dohn V., Pojsl M., Slavik I., Olomouc v době biskupa Jindřicha Zdíka, Olomouc 1996.

Domagała T., Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku, Warszawa 1980.

Domańska H., Puck, Warszawa 1985.

Domańska H., Żarnowiec, Warszawa 1977.

Domasłowski J., Kościół i dawny klasztor cysterek w Chełmnie, Warszawa 1983.

Domasłowski J., Kościół i klasztor w Lądzie, Warszawa-Poznań 1981.

Domasłowski J., Jarzewicz J., Kościół Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń 1998.

Domasłowski J., Krantz L., Katedra i zamek w Kwidzynie, Warszawa 1982.

Domasłowski J., Krantz-Domasłowska L., Kościół Świętego Jakuba w Toruniu, Toruń 2001.

Dorica J., Ševčíková D., Rotunda sv. Juraja. Nitrianska Blatnica, Žilina 2019.

Dragoun Z., Praha 885-1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře, Praha 2002.

Driscoll S., Yeoman P., Excavations within Edinburgh Castle in 1988-91, Edinburgh  1997.

Drgas J., Fortyfikacje Wschowy w średniowieczu i czasach nowożytnych, Wschowa 2018.

Dudziak M., Zamek Grodno, Konin 2010.

Dunne L., Kiely J., Archaeological Excavation Report, Adare Castle Co. Limerick, Cork 2013.

Durdík T., Kašička F., Nechvátal B., Hrady, hrádky a tvrze na Písecku, Písek 1995.

Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 2009.

Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky, Praha 2002.

Durdík T., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Dodatky 2, Praha 2005.

Dziechciarz O., Średniowieczne mury Olkusza, Olkusz 1998.

Dzieduszycki W., Maciejewski M., Małachowicz M., Zamek Kruszwicki, Kruszwica 2014.

Dziedzictwo architektoniczne. Badania oraz adaptacje budowli sakralnych i obronnych, red. E.Łużyniecka, Wrocław 2019.

Dziedzictwo architektoniczne. Rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych, red. E.Łużyniecka, Wrocław 2017.

Dzieje Kartuz, red. W. Odyniec, R.Kupper, Kartuzy 1998.

Dzieje Świecia nad Wisłą i jego regionu, red. K.Jasiński, t. 2, Warszawa 1980.

Encyklopedia Wrocławia, red. J.Harasimowicz, Wrocław 2006.

Evans W., Turner R., St Davids Bishop’s Palace, Cardiff 2005.

Evans D.H., Valle Crucis Abbey, Cardiff 2008.

Eysymontt J., Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich w Białej Prudnickiej, Wrocław 1974.

Fawcett R., Arbroath Abbey, Edinburgh 2018.

Fawcett R., Medieval abbeys and churches of Fife: a heritage guide, Glenrothes 1996.

Fawcett R., Scottish Abbeys and Priories, London 2000.

Fawcett R., Scottish Cathedrals, London 1997.

Fawcett R., Scottish Medieval Churches, Edinburgh 1985.

Fawcett R., Stirling Castle, Edinburgh 2005.

Fawcett R., McRoberts D., Stewart F., Inchcolm Abbey and Island, Edinburgh 1998.

Feld I., Vár a város felett – Salgó várának évszázadai, Salgótarján 2016.

Feld I., Guba S., Mordovin M., Nováki G., Sárközy S., Nógrád megye várai, Budapest 2017.

Feld I., Nováki G., Sárközy S., Borsod–Abaúj–Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig, Budapest-Miskolc 2009.

Filipowiak W, Stanisławski B., Wolin wczesnośredniowieczny, t. 1-2, Warszawa 2012-2014.

Firlet E., Opaliński P., Cracovia 3d, Via Regia – Kraków na szlaku handlowym w XIII-XVII wieku, Kraków 2011.

Fišera Z., Městské věže: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2011.

Fišera Z., Opevněné kostely: v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, t. 1-2, Praha 2015.

Fisher I., Ritchie A., Iona Abbey and Nunnery, Edinburgh 2001.

Fojut N., The brochs of Gurness and Midhowe, Edinburgh 2019.

Foltýn D., Sommer P., Vlček P., Encyklopedie českých klášterů, Praha 1998.

Foltýnová M., The Stone Bell House, Prague 2021.

Forde-Johnston J., Hillforts of the Iron Age in England and Wales, Liverpool 1976.

Forschungen in Aquincum 1969-2002, red. P.Zsidi, Budapest 2003.

Fortyfikacje Gdańska, red. G.Bukala, Gdańsk 2009.

Forum Urbes Medii Aevi V. Městské fortifikace ve vrcholně středověkých zeměpanských městech střední evropy, red. Z. Měřínský, Brno 2008.

Friedrich J., Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku, Gdańsk 1997.

Frydrych B., Oniszczuk-Awiżeń K., Kłodzko w średniowieczu, Kłodzko 2009.

Fülöp A., Jankovics N., Héczey-Markó Á., Szökrön P., Markaz régészeti tanulmány, Markaz 2014.

Garniec M., Garniec-Jackiewicz M.,  Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach, Olsztyn 2006.

Gaworski M., Zamek i park w Strzelcach Opolskich, Opole 2004.

Gąsiorowski E., Ratusz staromiejski w Toruniu, Toruń 2004.

Gąsiorowski E., Średniowieczne obwarowania Torunia, Toruń 2007.

Gemma Gemmarum. Studia dedykowane Profesor Hannie Kóćce-Krenz, red. A.Różański, Poznań 2017.

Gerő G., Az oszmán- török építészet Magyarországon, Budapest 1980.

Gervers-Molnár V., A középkori Magyarország rotundái, Budapest 1972.

Glejtek M., Labanc  P., Olejník V., Od počiatkov Spišskej Kapituly po vznik biskupstva, Ružomberok 2021.

Gliński R., Patała A., Dziedzictwo kulturowe gminy Żukowice, Kraków-Wrocław 2018.

Głogów, średniowieczne miasto nad Odrą, red. K.Czapla, Głogów 2018.

Głosek M., Dwór murowany w Bąkowej Górze, Łódź 1998.

Głowacki K., Kościół farny św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków 1980.

Gniezno. Wczesnośredniowieczny zespół grodowy, red. T.Sawicki, Warszawa 2018.

Goaley M., Monastic Ruins at Annaghdown, Co. Galway, Annaghdown 1998.

Golasz H., Gotycki ratusz w Środzie Śląskiej, Wrocław 1971.

Golasz H., Przybyłowicz-Staffa G., Kościoły romańskie w Iławie, Brzegu Głogowskim, Świętej Katarzynie i Solnikach, Wrocław 1972.

Goras M., Zaginione gotyckie kościoły Krakowa, Kraków 2003.

Gostyński W., Pilarczyk Z., Poznań. Fortyfikacje miejskie, Poznań 2004.

Gotyk. Architektura, rzeźba, malarstwo, red. R.Toman, Kolonia 2004.

Górski U.J., Zamek ogrodzieniecki w Podzamczu, Sosnowiec 1995.

Grabowski L., Katedra płocka, jej dzieje i zabytki, Płock 1970.

Grabowski M., Wieża ratuszowa, Kraków 2008.

Graudentum. Studia z dziejów Grudziądza i okolic, tom 1, Grudziądz-Toruń 2020.

Gravett C.,  English Castles 1200-1300, Oxford 2009.

Gravett C.,  The Castles of Edward I in Wales 1277-1307, Oxford 2007.

Gregor G., Toft L., The churches and chapels of Gower, Swansea 2007.

Grove D., Jedburgh Abbey, Edinburgh 1997.

Grove D., Yeoman P., Caerlaverock Castle, Edinburgh 2006.

Gród Kalisz-Zawodzie we wczesnym średniowieczu, red. T.Baranowski, D.Cyngot, Warszawa 2023.

Gród piastowski w Gieczu. Geneza, funkcja, kontekst, red.  M.Kara, T.Krysztofiak, A.Wyrwa, Poznań 2016.

Gryglaszewski P., Dwór w Jeżowie, Wilczyska 2009.

Grzeszkiewicz-Kotlewska L., Zamek dybowski w Toruniu, Toruń 1999.

Grzyb A., Strzeliński K., Najstarsze kościoły Kociewia, Starogard Gdański 2008.

Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.

Grzybkowski A., Wczesnogotycki kościół i klasztor dominikański w Sieradzu, Warszawa 1979.

Grzybkowski A., Zamek w Kurozwękach, Warszawa 1981.

Győr vára – Erődváros a Rába partján, red. A.Balogh, I.Paszternák, Győr  2018.

Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.

Gyurkó J., Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében, Gyál 2006.

Gyürky K., Az egykori budai domonkos kolostor, Budapest 1976.

Haftka M., Zamki krzyżackie. Dzierźgoń-Przezmark-Sztum, Gdańsk 2010.

Hanak J., Kopuncova B., Prešporské opevnenia, Bratislava 2017.

Hanulanka D., Świdnica, Warszawa 1961.

Harding D.W., The Iron Age in Northern Britain: Britons and Romans, Natives and Settlers, Abingdon 2017.

Hausel S., Nógrádvár, Nógrád 2000.

Harrison P., Castles of God. Fortified Religious Buildings of the World, Bury St Edmunds 2004.

Herman R., Zamek w Ełku. Tajemnice wydobyte z przeszłości, Ełk-Łódź 2015.

Herrmann C., Burgen in Livland, Petersberg 2023.

Herrmann C., Dawny katolicki kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Ostaszewie. Ekspertyza historyczno-budowlana, Olsztyn 2013.

Herrmann C., Der Hochmeisterpalast auf der Marienburg. Konzeption, Bau und Nutzung der modernsten europäischen Fürstenresidenz um 1400, Petersberg 2019.

Herrmann C., Kościół Mariacki w Gdańsku, Olsztyn 2007.

Herrmann C., Mittelalterliche Architektur in Polen. Romanische und gotische Baukunst zwischen Oder und Weichsel, Petersberg 2015.

Herrmann C., Mittelalterliche Architektur im Preussenland, Petersberg 2007.

Hewner K., Kościół św. Małgorzaty w Kościelcu Kujawskim, Inowrocław 1998.

Higham R., Timber castles, London 1995.

Hilling J., Cilgerran Castle, St Dogmaels Abbey, Cardiff 2000.

Historia Gdańska, tomy I-II, red. E.Cieślak, Gdańsk 1985.

Holčík Š., Bratislavská radnica, Bratislava 1990.

Horler M., A simontornyai vár, Szekszárd 1987.

Horváth  I., Vukov K., Vitéz János esztergomi palotája, Tata 1986.

Horváth S., Legeza L., Pilisszentkereszti klastromkert. Tanulmány a Klastromkert kialakításáról, Pilisszentkereszt 2008.

Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, red. Z.Fiala, t. I-VII, Praha 1981-1989.

Huťka M., Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska), Ružomberok 2015.

Jakimowicz T., Dwór murowany w Polsce w wieku XVI, Warszawa 1979.

Jakimowicz T., Jastrząb-Marek D., Gołuchów, Warszawa 1984.

Jakimyszyn A., Cracovia Iudaeorum 3D, Kraków 2013.

Jank T., Franciszkański kościół Świętej Trójcy w Gdańsku, Gdańsk 2019.

Janko J., The Chapel of the Assumption of the Virgin in Spisský Stvrtok, Montreal 2006.

Jankó F., Kücsán J., Szende K., Hungarian Atlas of Historic Towns, No. 1 Sopron, Sopron 2010.

Janocha H., Lachowicz F., Zamki Pomorza Środkowego, Koszalin 1990.

Janura T., Matejka M., Tihányiová M., Šimkovic M., Hrad Turňa, Bratislava 2016.

Janura T., Matejka M., Šimkovic M., Hrad Korlátka, Bratislava 2013.

Janura T., Šimkovic M., Hrad Blatnica, Bratislava 2012.

Januszajtis A., Kościół Świętego Józefa w Gdańsku. Dzieje i zabytki, Gdańsk 2020.

Jaroszek W., Dawne braniewskie obwarowania miejskie, Braniewo 2019.

Jaroszek W.,  Historia zamku biskupiego w Braniewie, Braniewo 2020.

Jarzewicz J., Architektura średniowieczna Pomorza Zachodniego, Poznań 2019.

Jarzewicz J., Gotycka architektura Nowej Marchii, Poznań 2000.

Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.

Jesenský M., Kostol v Ludrovej, Žilina 2012.

Jurga R.M., Machiny wojenne. Zapomniana technika wojskowa, Poznań 2011.

Jurkiewicz J., Dzwonowo, Stargard Szczeciński 2010.

Jurkiewicz J., Katedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim, Stargard Szczeciński 2012.

Jurkiewicz J., Klasztor pocysterski w Marianowie, Stargard Szczeciński 2010.

Jurkiewicz J., Miejskie mury obronne w Stargardzie, Stargard Szczeciński 2010.

Juźwiak S., Trupinda J., Krzyżackie zamki komturskie w Prusach, Toruń 2012.

Kahoun K., Gotická sakrálna architektúra Slovenska, Bratislava 2002.

Kajzer L., Dwory w Polsce od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2010.

Kajzer L., Zamek w Raciążku, Łódź 1990.

Kajzer L., Zamki i dwory obronne w Polsce centralnej, Warszawa 2004.

Kal E., Lębork, Warszawa 1993.

Kalina P., Koťátko J., Praha 1310-1419. Kapitoly o vrcholné gotice, Praha 2004.

Kalita-Skwirzyńska K., Jasienica, Szczecin 2003.

Kalita-Skwirzyńska K., Stargard Szczeciński, Warszawa 1983.

Karłowska-Kamzowa A., Zamek kórnicki w średniowieczu, Wrocław 1968.

Kašička F., Tvrze středních Čech, Praha 1984.

Katalog zabytków powiatu stargardzkiego, red. M.Majewski, tom 1-2, Stargard 2010.

Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia. Studia z historii sztuki, red. D. Galewski, R. Kaczmarek, Wrocław 2015.

Kąsinowska R., Gołuchów. Rezydencja magnacka w świetle źródeł, Gołuchów 2011.

Kennington McCarthy J., Castles in Space. An Exploration of the Space in and Around the Tower Houses of South-East Kilkenny, Belfast 2007.

Kenyon J., Kidwelly Castle, Cardiff 2002.

Kenyon J., Raglan Castle, Cardiff 2003.

Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.

Kenyon J., Spurgeon C.J., Coity Castle, Ogmore Castle, Newcastle (Bridgend), Cardiff 2001.

Kereszténység és államiság Baranyában, red. Z.Huszár, Pécs 2000.

Kębłowski J., Nysa, Warszawa 1972.

Kiełtyka-Sołtysiak G., Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, Kielce 2022.

Klasztor augustianów w Żaganiu, red. S.Kowalski, Zielona Góra 1999.

Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově, red. D.Rywiková, Český Krumlov 2015.

Kmiotek D., Zamek Bobolice i zamek Mirów, Dąbrowa Górnicza 2008.

Kmiotek D., Ogrodzieniec, Dąbrowa Górnicza 2009.

Knight J., Caerleon Roman Fortress, Cardiff 2003.

Knight J., The Three Castles: Grosmont Castle, Skenfrith Castle, White Castle, Cardiff 2009.

Knop K., Castle Kost, Kost 1997.

Kocańda P., Badania archeologiczno-architektoniczne zamków Czorsztyn, Dunajec i Zamku Pieniny, Rzeszów 2012.

Konečný M., Hrad Veveří, Kroměříž 2016.

Konstam A., Strongholds of the Picts, Oxford 2010.

Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon Tanulmányok, red. A.Haris, Budapest 1994.

Kołodziejski S., Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie województwa krakowskiego, Warszawa 1994.

Kołodziejski S., Średniowieczne budowle obronne na terenie Jury Ojcowskiej w świetle wyników nowszych badań, Kraków 2006.

Kołos-Szafrańska Z., Szafrański Z., Z badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w Biskupinie, Warszawa 1961.

Koppány T., A Balaton környékének műemlékei, Veszprém 1993.

Koppány T., Sági K., A kereki Fehérkő vár története, Kaposvár 1967.

Kornecki M., Kościoły drewniane w Małopolsce, Warszawa 1999.

Kornecki M., Gotyckie kościoły drewniane na Podhalu, Kraków 1987.

Kostrzewski J., Kurhany i kręgi kamienne w Odrach, w pow. Chojnickim na Pomorzu, Poznań 1928.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu: architektura, ludzie, wydarzenia, red. D.Kupisz, Radom 2010.

Kouřil P., Prix D., Wihoda M., Hrady českého Slezska, Brno – Opava 2000.

Kovács I., A türjei Premontrei Prépostság története, Zalaegerszeg 2001.

Kowalski S., Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010.

Kowalski Z., Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku, Poznań 2010.

Kozaczewska-Golasz H., Halowe kościoły z XIII wieku na Śląsku, Wrocław 2015.

Kozaczewska-Golasz H., Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku, Wrocław 2013.

Kozaczewska-Golasz H., Halowe kościoły z wieku XV i pierwszej połowy XVI na Śląsku, Wrocław 2018.

Kozaczewski T., Głogów średniowieczny do końca XIII wieku, Głogów 2006.

Kozaczewski T., Środa Śląska, Warszawa 1965.

Kozaczewski T., Wiejskie kościoły parafialne XIII wieku na Śląsku, t. 1-4, Wrocław 1990-1995.

Kozaczewski T., Zamek średniowieczny w Urazie, Wrocław 1955.

Kozak S., Polaczek J., Bazylika kolegiacka p.w. Ducha Świętego i kanonia bożogrobców w Przeworsku, Kraków 2009.

Kozak S., Polaczek J., Kościół i kanonia bożogrobców w Przeworsku, Przemyśl 1999.

Kozak S., Polaczek J., Kościół i klasztor oo. bernardynów w Przeworsku, Przemyśl 1999.

Kozera M., Kościół parafialny i zamek w Niepołomicach, Kraków 1994.

Középkori egyházi építészet Szatmárban, red. T.Kollár, Nyíregyháza 2011.

Középkori és török kori várak Pest megyében, red. G.Kovács, Budapest 2022.

Középkori templomok a Tiszától a Kárpátokig, red. T.Kollár, Nyíregyháza 2013.

Krajewski Z., Biskupin, osiedle obronne sprzed 2500 lat, Poznań 1983.

Krajniewski J., Będzin, początki miasta, Będzin 2008.

Krantz-Domasłowska L., Katedra w Kwidzynie, Toruń 1999.

Krantz L., Zamek w Uniejowie, Poznań 1980.

Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.

Królewskie miasto Koło. Studia w 650 rocznicę lokacji miasta, red. I.Skierska, Koło 2012.

Krzyślak B., Kurzawa Z., Kościół św. Jana Jerozolimskiego Za Murami, Poznań 2011.

Krzyślak B., Kurzawa Z., Kościół św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu, Poznań 2009.

Krzywańska A., Dzierżoniów, Warszawa 1984.

Krzywańska A., Sobótka i okolice, Warszawa 1972.

Kubicki D., Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001.

Kubik J., Kościoły drewniane na Śląsku, Gliwice 2018.

Kubik V., Prague Castle, České Budějovice 2003.

Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2005.

Kurzawa Z., Kusztelski A., Kościół św. Wojciecha w Poznaniu, Poznań 2003.

Kusztelski A., Kościół św. Marcina w Poznaniu, Poznań 2015.

Kutyła E., Najstarsze radomskie kościoły, Radom 2012.

Kutzner M., Racibórz, Warszawa 1965.

Kühnert E., Das Dominikanerkloster zu Reval, Reval 1926.

Kürti L., Lajosmizse, falu, puszta, község, város, Lajosmizse 2019.

Lalor B., The Irish round tower: origins and architecture explored, Dublin 1999.

Lang A., Kościół i klasztor bernardynów w Przasnyszu. Fundacja Pawła Kostki, Warszawa 2010.

Larner J., Fossa & Aghadoe: our history and heritage, Killarney 2007.

Lauschmann G., Székesfehérvár története I. A Honfoglalástól A Török Kiűzéséig 895-1688, Székesfehérvár 1998.

Leask H.G., Irish castles and castellated houses, Dundalk 1951.

Leask H.G., Irish churches and monastic buildings: the first phases and the Romanesque, Dundalk 1977.

Lechowicz Z., Zamek w Radomiu, Radom 2012.

Legendziewicz A., Wyniki badań architektonicznych zamku w Krośnie Odrzańskim, Krosno Odrzańskie 2017.

Legnica. Monografia historyczna miasta, red. M.Haisig, Warszawa 1977.

Legut-Pintal M., Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu, Wrocław 2017.

Lehký I., Sýkora M., Oltářík. Hrad Jakoubka z Vřesovic, Most 2015.

Leksykon zamków w Polsce, red. L.Kajzer, Warszawa 2003.

Lemcke H., Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, Bd. 1-4, Stettin 1900-1914.

Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe odkrycia, najnowsze badania, red. J.Nowiński, Ląd-Poznań-Warszawa 2015.

Lesiński A., Olsztyńska bazylika katedralna św. Jakuba na przełomie wieków, Olsztyn 2009.

Lexikon stredovekých miest na Slovensku, red. Štefánik M., Lukačka J., Bratislava 2010.

Levárdy F., Cserkút Árpád-kori templom, Budapest 1986.

Levárdy F., Tihany apátsági templom, Budapest 1984.

Lewis J.M., Carreg Cennan Castle, Cardiff 1990.

Lewis J., Pringle D., Spynie Palace and the Bishops of Moray, Edinburgh 2002.

Lindsay E., The castles of Wales, London 1998.

Lindsay M., The castles of Scotland, London 1995.

Livland im Mittelalter – Geschichte und Architektur, red. B.Aldenhoff, C.Herrmann, Petersberg 2022.

Líbal D., Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Praha 2001.

Lőrincz Z., Hapák J., Tedd templomoddá istenem. Válogatás Árpád – és középkori eredetű református templomokból, Budapest 2002.

Luchter-Krupińska L., Zamek w Dębnie, Kraków 1985.

Ludlow N., Carmarthen castle, Cardiff 2014.

Ludlow N., Pembroke castle. Birthplace of the Tudor dynasty, Pembroke 2001.

Ludwikowski L., Kościół Mariacki w Krakowie, Warszawa 1982.

Lukas E., Średniowieczne mury miejskie na Pomorzu Zachodnim, Poznań 1975.

Lukáčová E., Sakrálna architektúra na Slovensku, Komárno 1996.

Lumiste M., Kangropool R., Niguliste kirik, Tallinn 1990.

Lutsch H., Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau, Breslau 1889.

Lutsch H., Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz, Breslau 1891.

Lynch F.M., Smith C.A., Trefignath and Din Dryfol. The Excavation of Two Megalithic Tombs in Anglesey, Cardiff 1987.

Łopatkiewicz P., Drewniany kościół w Haczowie, Kraków 2015.

Łopatkiewicz P., Kościół w Trzcinicy, Trzcinica 2013.

Łopatkiewicz P., Krośnieńska fara w wiekach średnich, Krosno 1994.

Łopatkiewicz P., Średniowieczny kościół franciszkański w Krośnie, Krosno 1993.

Łuczak M., Gotyckie kościoły gminy Kołbaskowo, Szczecin 2013.

Łużyniecka E., Architektura klasztorów cysterskich, Wrocław 2002.

Łużyniecka E., Gotyckie świątynie Wrocławia. Kościół Bożego Ciała, kościół Świętych Wacława, Stanisława i Doroty, Wrocław 1999.

Łużyniecka E., Kunkel R., Świechowski Z., Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie Morimond, Wrocław 2008.

Łużyniecka E., Pelplin i Doberan: architektura opactw cysterskich spokrewnionych filiacyjnie, Wrocław 2014.

MacGibbon D., Ross T., The castellated and domestic architecture of Scotland from the twelfth to the eighteenth century, t. 1-5, Edinburgh 1887-1892.

MacGibbon D., Ross T., The ecclesiastical architecture of Scotland from the earliest Christian times to the seventeenth century, t. 1-3, Edinburgh 1896-1897.

Machura Z., Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, Słupsk 2004.

MacIvor I., Corgarff Castle, Edinburgh 2005.

Magyar K., Kaposszentjakab Bencés apátság romjai, Budapest 1981.

Magyar Várostörténeti Atlasz. Kőszeg, red. M.Szilágyi, Budapest 2018.

Magyar régészet az ezredfordulón, red. M.Nagy, Z.Visy, Budapest 2003.

Magyarország hadtörténete I. A kezdetektől 1526-ig, red. R.Hermann, Budapest 2017.

Majewska-Rau A., Zamek w Oporowie, Oporów 2014.

Majewski A., Pieskowa Skała, Warszawa 1964.

Majewski A., Zamek w Wiśniczu, Nowy Wiśnicz 1992.

Maluśkiewicz P., Gotyckie kościoły w Wielkopolsce, Poznań 2008.

Małachowicz E., Katedra wrocławska. Dzieje i architektura, Wrocław 2012.

Małachowicz E., Wrocławski zamek książęcy i kolegiata św. Krzyża na Ostrowie, Wrocław 1994.

Małkowska-Holcerowa T., Lipowiec, dawny zamek biskupów krakowskich, Warszawa 1989.

Marciniak-Kajzer A., Średniowieczny dwór rycerski w Polsce, Łódź 2011.

Marek M., Cracovia 3d. Rekonstrukcje cyfrowe historycznej zabudowy Krakowa, Kraków 2013.

Marosvári A., A kiszombori rotunda, Kiszombor 2014.

Marshall J., Dunfermline Abbey, Dunfermline 1910.

Martinusíková E., Ranogotický Kostol sv. Margity v Turčianskom Jasene, Martin 2014.

Matuszczak J., Studia nad kościołami drewnianymi na Górnym Śląsku, Bytom 1989.

Mazur J., Zespół cerkiewny w Radrużu, Lubaczów 2020.

McLees D., Castell Coch, Cardiff 1998.

McNeill T., Castles in Ireland. Feudal power in a Gaelic World, London-New York 2005.

Mencl V., Česká architektura doby lucemburské, Praha 1948.

Mencl V., Stredoveká architektúra na Slovensku, Praha 1937.

Mencl V., Stredoveká mesta na Slovensku, Bratislava 1938.

Menclová D., České hrady, Praha 1972.

Menclová D., Karlštejn, Praha 1965.

Mendele F., A Dunaföldvári vár, Szekszárd 1984.

Mendele F., Málom középkori templom, Budapest 1987.

Mendele F., Nagyharsány középkori templom, Budapest 1987.

Merhautová A., Třeštík D., Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1984.

Mezősiné-Kozák É., A vértesszentkereszti apátság, Budapest 1993.

Michalczuk S., Stępień P., Trajdos T., Zamek Dunajec w Niedzicy, Niedzica 2006.

Michalska G., Teodorowicz-Czerepińska J., Mury miejskie Lublina, Lublin 2021.

Michálek L., Nový Světlov. Zámek nad Bojkovicemi východně od Uherského Brodu, Hukvaldy-Dobrá 2013.

Michálek L., Starý Světlov. Zříceniny hradu severně od Luhačovic, Hukvaldy-Dobrá 2013.

Miket R., Roberts D., The Medieval Castles of Skye and Lochalsh, Edinburgh 2007.

Miklós Z., Nováki G., Sándorfi G., A Börzsöny hegység őskori és középkori várai, Budapest 1979.

Mikołajczyk T., Bazylika w Strzegomiu. Gotycki pomnik historii, Wrocław 2018.

Miśkiewicz M., Europa wczesnego średniowiecza V-XIII wiek, Warszawa 2008.

Miśkiewicz M., Życie codzienne mieszkańców ziem polskich we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2010.

Moskal K., In castro nostro Tarnoviensi. Zamek tarnowski jako rezydencja, warownia i centrum administracyjno – gospodarcze dóbr tarnowskich, Tarnów 2001.

Moskal K., Leliwici z Melsztyna i ich zamki, Nowy Sącz 2007.

Moskal K., Zamki w dziejach Polski i Słowacji, Nowy Sącz 2004.

Morgane G., Castles in Wales, Talybont 2008.

Módy G., Berettyóújfalu. A herpályi Csonkatorony, Budapest 1993.

Mroczko T., Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980.

Mury floriańskie i Barbakan, red. S.Piwowarski, Kraków 1999.

Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-słowackiego pogranicza, red. A.Ginter, J.Ginter, Muszyna 2019.

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II, red. M.Kalinová, Bratislava 2018.

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III, red. M.Kalinová, Bratislava 2020.

Nawrocki Z., Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk, Toruń 2016.

Neumann W., Das mittelalterliche Riga. Ein Beitrag zur Geschichte der norddeutschen Baukunst, Berlin 1892.

Newerla P., Dzieje Raciborza i jego dzielnic, Racibórz 2008.

Németh Z., A fény útján. Tanulmányok Árpád-kori templomainkról, Budapest 2021.

Németh  Z., A Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai, Budapest 2019.

Niemczyk E., Niemczyk M., Zamek Czocha, Wrocław 1971.

Nienałtowski M., Zamek książęcy w Oleśnicy, Katowice 2017.

Niesiobędzki W., Zamki, pałace, dwory i inne zabytki powiatu iławskiego: przewodnik historyczno-krajoznawczy, Iława 2003.

Noble G., Neolithic Scotland. Timber, Stone, Earth and Fire, Bodmin 2006.

Noonan D., Heritage Churches of County Cork, Cork 2015.

Nováček K., Kladrubský klášter 1115–1421. Osídlení – architektura – artefakty, Praha 2010.

Novobilský M., Rožmberský P., Hrad Krasíkov neboli Švamberk, Plzeň 2004.

Novobilský M., Rožmberský P., Hrádek Lacembok a tvrz Hlohová, Plzeň 2004.

Novobilský M., Rožmberský P., Hrad Litice, Plzeň 2002.

Nowakowski D., Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008.

Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte, Wrocław 2017.

Nyskie fortyfikacje na przestrzeni dziejów, red. P.Szymkowicz, B.Kozak, Nysa 2010.

O’Keeffe T.,  Ireland’s round towers: buildings, rituals, and landscapes of the early Irish church, Stroud 2004.

O’Keeffe T., Romanesque Ireland: architecture and ideology in the twelfth century, Rochester-New York 2003.

Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, red. P.Jindra, M.Ottová, Praha 2013.

Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria a praktyka, red. M.L.Lewicka, Lublin – Warszawa 2008.

Olczak M., Grodziec: zamek, kościół, pałac: rys historyczny pewnej starej śląskiej warowni wraz z planem zamku, Warszawa 2008.

Olejniczak K., Grody i zamki w Wielkopolsce, Poznań 1993.

Oliński P., Raczkowska-Jakubek M., Raczkowski J., Księga klasztorów ziemi chełmińskiej w średniowieczu. Tom 1, Chełmno, Toruń 2019.

Olszacki T., Zamek królewski w Sieradzu, Sieradz 2013.

Olszacki T., Różański A., Góra Zamkowa w Wyszogrodzie. Mazowiecki ośrodek władzy na przestrzeni dziejów, Poznań 2018.

Olszacki T., Różański A., Zamek w Gołańczy. Dzieje i architektura od połowy XIV po schyłek XVIII stulecia, Gołańcz 2015.

Ostrów Lednicki. Rezydencjonalno – stołeczny ośrodek pierwszych Piastów, red. Z.Kurnatowska, A.M. Wyrwa, Warszawa 2016.

Oszczanowski P., Wrocław. Kościół św Marii Magdaleny, Warszawa 2009.

Ottová M., Royt J., Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v době konfesních změn (1517-1594), Ústí nad Labem 2014.

Owen K., Aberdour Castle, Edinburgh 2017.

Owen K., Inchmahome Priory, Edinburgh 2018.

Owen K., Elgin Cathedral, Edinburgh 2017.

Owen K., Urquhart Castle, Edinburgh 2012.

Owen K., Scott N., Tabraham C., St Andrews castle, cathedral and historic burgh, Edinburgh 2018.

Papiernik P., Płaza D.K., Park kulturowy Wietrzychowice na europejskim szlaku megalitów, Łódź 2017.

Papp L., Rékavár és 1963. évi felderítő ásatása, Pécs 1967.

Partyka J., Zamek w Ojcowie, Dąbrowa Górnicza 2008.

Pasiciel S., Zespół klasztorny franciszkanów i klarysek w Gnieźnie, Gniezno 2005.

Paszenda J., Kościół św. Barbary w Krakowie z domem zakonnym jezuitów, Kraków-Wrocław 1985.

Paszkowska A., Zamek w Niemodlinie, dzieje i architektura, Niemodlin 2007.

Perry D.R., Castle Park Dunbar. Two Thousand Years on a Fortified Headland, Edinburgh 2000.

Petrán J., Karolinum, Prague 2010.

Pettifer A., Welsh castles, Woodbridge 2000.

Pianowski Z., Wawel obronny, Kraków 1991.

Pianowski Z., Proksa M., Najstarsze budowle Przemyśla. Badania archeologiczno-architektoniczne do roku 2006, Rzeszów 2008.

Piaskowski T., Szkop H., Zabytki Fromborka, Frombork 2003.

Pickering R., Tabraham C., Balvenie Castle, Edinburgh 2019.

Piekalski J., Praga, Wrocław i Kraków Przestrzeń publiczna i prywatna w czasach średniowiecznego przełomu, Wrocław 2014.

Pieniążek-Samek M., Bazylika Mniejsza Narodzenia NMP w Wiślicy, Kielce 2016.

Pieskowa Skała, red. Podlodowska-Reklewska M., Kraków 2003.

Pietrzak J., Zamki i dwory obronne w dobrach państwowych prowincji wielkopolskiej, Łódź 2003.

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.

Pilch J., Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.

Pilch J., Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.

Pilch J., Pilch K., Zabytki Dolnego Śląska, Wrocław 1962.

Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha 2001.

Plaček M., Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Dodatky, Praha 2007.

Platt C., Robinson D., Strata Florida Abbey, Talley Abbey, Cardiff 1998.

Płock wczesnośredniowieczny, red. A. Gołembnik, Warszawa 2011.

Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. T.Janiak, D.Stryniak, Gniezno 2004.

Początki murowanych zamków w Polsce do połowy XIV wieku, red. A.Bocheńska, P.Mrozowski, Warszawa 2017.

Podolecki J., Waltoś S., Collegium Maius, Kraków 1999.

Podolinský Š., Gotické kostoly, Bratislava 2010.

Podolinský Š., Románske kostoly, Bratislava 2009.

Poklewski-Koziełł T., Średniowieczne zamki między Prosną i Pilicą, Łódź 1992.

Poklewski-Koziełł T., Zamek w Łęczycy, Łęczyca 1996.

Polla B., Košice-Krásna. K středověkým dějinám Krásnéj nad Hornádom, Bratislava 1986.

Polla B., Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany), Bratislava 1962.

Popłonyk U., Opole, Warszawa 1970.

Postek R., Liw, miasto i zamek, Warszawa 2008.

Power D., Archeological Heritage of County Cork, Cork 2020.

Późnośredniowieczne zamki na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L.Kajzer, Kielce 2005.

Późnośredniowieczny kompleks osadniczy w Starym Rypinie, red. J.Lewandowska, Toruń 2016.

Prague and Bohemia Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, red. Z.Opačić, Leeds 2009.

Pringle D., Huntingtower Castle, Edinburgh 2007.

Pringle D., Linlithgow Palace, Edinburgh 2000.

Procházka R., Vývoj opevňovací techniky na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku, Brno 2009.

Przemiany architektury rezydencjonalnej w XV–XVIII w. na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. J.Adamczyk, Kielce 2000.

Przemyśl wczesnośredniowieczny, red. Sosnowska E., Warszawa 2010.

Przybył M., O zamku joannitów w Łagowie, Świebodzin 2001.

Przybyłowska-Hanusz I., Szydłowiecka fara pod wezwaniem św. Zygmunta Króla, Szydłowiec 2019.

Przyłęcki M., Budowle i zespoły obronne na Śląsku, Warszawa 1998.

Przyłęcki M., Miejskie fortyfikacje średniowieczne na Dolnym Śląsku. Ochrona, konserwacja i ekspozycja 1850 – 1980, Warszawa 1987.

Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1970.

Przyłęcki M., Zamek Bolczów, Wrocław 1965.

Ptaszyńska D., Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin 1974.

Radacki Z., Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa 1976.

Radford R., Robinson D., Tretower Court and Castle, Cardiff 1990.

Rajman J., Zamek królewski w Nowym Sączu (około 1300-1611), Kraków 2023.

Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja: zborník zo seminára a katalóg ku výstave, red. A.Valeková, Nitra 2011.

Ragač R., Zvolenská radnica v písomných prameňoch do konca 16. storočia, „Archæologia historica”, roč. 25, č. 1, 2000.

Rajamaa R., Pirita kloostri asutamine ja üles- ehitamine 1407–1436 Rootsi allikate valguses, “Kunstiteaduslikke Uurimusi”, 16 (4), 2007.

Ratajczak T., Kościół Bożego Ciała w Poznaniu, Poznań 2014.

Razím V., Středověká opevnění českých měst. Katalog Čechy, Praha 2020.

Razím V., Středověká opevnění českých měst. Katalog Morava a Slezsko, Praha 2019.

Rączka Z., Przewodnik po parku i zamku żywieckim, Żywiec 2002.

Reid M., Prehistoric Houses in Britain, Princes Risborough 1993.

Renn D., Caerphilly Castle, Cardiff 2002.

Residentiae tempore belli et pacis. Materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych, red. P.Lasek, P.Sypczuk, Warszawa 2019.

Richardson J.S., Wood M., Dryburgh Abbey, Edinburgh 1996.

Richardson J.S., Sweetheart Abbey, Edinburgh 2016.

Richardson J.S., Tantallon Castle, Edinburgh 1954.

Ritchie A., Iona, London 1997.

Ritchie J., Brochs of Scotland, Aylesbury 1988.

Robinson D.M., Neath Abbey, Cardiff 2006.

Robinson D.M., Tintern Abbey, Cardiff 2002.

Rogalanka A., Theatrum pośrodku rynku. Zabudowania targowe na rynku średniowiecznego Poznania, Poznań 2017.

Rollenhagen O., Analiza i opis gdańskich kamienic mieszczańskich, Marburg-Gdańsk 2008.

Reinhold A., Märjamaa kiriku ja koguduse ajaloost, Tallinn 2011.

Rosiek A.M., Siedziby rycerskie w księstwie świdnicko – jaworskim do końca XIV wieku, Kraków 2010.

Royt J., Sommer P., Stecker M., Sázavský klášter, Praha 2021.

Rozpędowski J., Różycka E., Jelenia Góra, Warszawa 1975.

Rozpędowski J., Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim i zamki Nowy Dwór, Radosno, Rogowiec, Wrocław 1960.

Różański A., Jednoprzestrzenne kościoły romańskie z terenu Wielkopolski, Poznań 2010.

Rubeš M., Hrad Talmberk, Plzeň 2019.

Rubeš M., Kamýk. Zříceninu hradu severně od Litoměřic, Hukvaldy-Dobrá 2016.

Rudabányai ércbányászat, red. K.Moser, E.Pantó, G.Pantó, T.Podányi, Budapest 1957.

Ruszczyk G., Kościoły na Śląsku z XV i początku XVI wieku (Bojszów, Gliwice, Księży Las, Łaziska, Łącza, Poniszowice), Warszawa 2012.

Rutherford A., Huntly Castle, Edinburgh 2006.

Rybandt S., Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, Wrocław 1977.

Rybotycki J., Jawor, pradzieje i średniowiecze, Wrocław 2015.

Rybotycki J., Zamek piastowski w Jaworze, Jawor 1988.

Rymar E., Pyrzyce i okolice przez wieki. Tom I – do roku 1950, Pyrzyce 2009.

Rzempołuch A., Kościoły na Warmii, Mazurach i Powiślu, Olsztyn 1991.

Rzempołuch A., Przewodnik po zabytkach sztuki dawnych Prus Wschodnich, Olsztyn 1992.

Šalkovský P., Hrady západných Slovanov, Nitra 2015.

Salter M., Abbeys and friaries of Ireland, Malvern 2009.

Salter M., Abbeys, priories and cathedrals od Wales, Malvern 2012.

Salter M., Medieval abbeys and cathedrals of Scotland, Malvern 2011.

Salter M., Medieval bridges, Malvern 2015.

Salter M., Medieval walled towns, Malvern 2013.

Salter M., The castles of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Salter M., The castles of Mid Wales, Malvern 2001.

Salter M., The castles of Leinster, Malvern 2004.

Salter M., The castles of North Munster, Malvern 2004.

Salter M., The castles of North Wales, Malvern 1997.

Salter M., The castles of South-West Wales, Malvern 1996.

Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.

Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Sałaciński S., Zalewski M., Krzemionki, Warszawa 1987.

Sárközy S., A történeti Torna megye településtopográfiája a kezdetektől a 18. század elejéig, Miskolc-Perkupa 2006.

Schmid B., Bau-und Kunstdenkmäler des Kreises Marienburg, Die Städte Neuteich und Tiegenhof und die lädlichen Ortschaften, Danzig 1919.

Schmid B., Bau-und Kunstdenkmäler des Kreises Rosenberg, Danzig 1906.

Schmid B., Bau-und Kunstdenkmäler des Kreises Stuhm, Danzig 1909.

Sebestyén K., A szegedi Szent Demeter-templom építés-története, Szeged 1927.

Siedem wieków Przeworska. Studia i materiały z dziejów miasta, red. A.Kunysz, Rzeszów 1974.

Siedziby biskupów krakowskich na terenie dawnego województwa sandomierskiego, red. L.Kajzer, Kielce 1997.

Siemko P., Zamki na Górnym Śląsku od ich powstania do końca wojny trzydziestoletniej, Katowice 2023.

Siklósi G., A törökkori Székesfehérvár, Székesfehérvár 2013.

Sikorski J., Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta, Olsztyn 1999.

Skaziński B., Barlinek. Średniowieczne fortyfikacje miejskie, Barlinek 2018.

Skaziński B., Lubuskie Carcassonne: średniowieczne fortyfikacje Strzelec Krajeńskich, Dębno 2009.

Skibiński S., Katedra poznańska, Warszawa 2001.

Skibiński S., Katedra w Kamieniu Pomorskim, Poznań 2002.

Skružný L., Levý Hradec, Roztoky u Prahy 1973.

Skuratowicz J., Akademia Lubrańskiego, Poznań 2017.

Skuratowicz J., Ratusz poznański, Poznań 2003.

Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok, red. P.Kresánek, Bratislava 2020.

Smith P., Houses of the Welsh Countryside. A Study in Historical Geography, London 1988.

Soukup J., Katedrála svatého Bartoloměje v Plzni, Plzeň 2012.

Soukupová H., Anežský klášter v Praze, Praha-Vyšehrad 2011.

Soupis památek historických a uměleckých v Království českém, ročník 1-40, Praha 1897-1913.

Stalley R.A., The Cistercian monasteries of Ireland, London-New Haven 1987.

Starzewska M., Oleśnica, Warszawa 1963.

Stančík P., Kaple Božího Těla a krve na Karlově náměstí, Praha 2017.

Stawski M., Opactwo czerwińskie w średniowieczu, Warszawa 2007.

Steinborn B., Lubin, Warszawa 1969.

Steinborn B., Otmuchów, Paczków, Warszawa 1982.

Steinbrecht C., Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen, Berlin 1920.

Stępień U., Giergiel T., Bazylika katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu, Sandomierz 2014.

Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť, red. D.Dvořáková, Bratislava 2017.

Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, red. B.Pomfyová, Bratislava 2015.

Strzelecka I., Gniew, Warszawa 1982.

Stubbs S., Chirk Castle, Swindon 2009.

Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie), red. Z.Kaczmarczyk, A.Wędzki, tomy 1-2, Zielona Góra 1967-1970.

Studia z dziejów kościoła św. Floriana w Krakowie, red. Z.Kliś, Kraków 2007.

Studia z dziejów kościoła św. Krzyża w Krakowie, red. Z.Kliś, Kraków 1996.

Studia z dziejów kościoła św. Marka w Krakowie, red. Z.Kliś, Kraków 2001.

Studia z dziejów kościoła św. Mikołaja w Krakowie, red. Z.Kliś, Kraków 2002.

Studia z historii i archeologii architektury, red. P. Kocańda, P. Gorazd-Dziuban, A. Rozwałka, Rzeszów 2021.

Súpis pamiatok na Slovensku, t. I-III, red. A.Güntherová, Bratislava 1967-1969.

Sweetman D., The Medieval Castles of Ireland, Woodbridge 2000.

Sýkora M., Turčan L., Hrad Rýzmburk (Osek) ve světle archeologického výzkumu, “Monumentorum Custos”, Ústí nad Labem 2017.

Sýkora M., Veselý H., Povrchové archeologické průzkumy vybraných Českých hradů z doby husitských válek, Třebenice-Most 2014.

Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia, Warszawa 2004.

Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne od Opola do Żywca, Warszawa 2014.

Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne Pomorza Gdańskiego, Warszawa 2003.

Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005.

Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008.

Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne ziemi lubelskiej i Podlasia, Warszawa 2009.

Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002.

Sypek A., Sypek R., Zamki i obiekty warowne ziemi sandomierskiej, Warszawa 2003.

Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003.

Sypień J., Zamek Rabsztyn, Olkusz 2018.

Szatmári I., Békés megye középkori templomai, Békéscsaba 2005.

Szilas K., Szöllőssy A., Pannonhalma 996-1996, Veszprém 1999.

Szilágyi A., A Kárpát-medence. Árpád-kori rotundái és centrális templomai, Budapest 2008.

Szlezynger P., Zamek w Korzkwi i jego otoczenie, Kraków 2005.

Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M.Walicki, Warszawa 1971.

Szyma M., Kościół i klasztor Dominikanów w Krakowie. Architektura zespołu klasztornego do lat dwudziestych XIV wieku, Kraków 2004.

Šimkovic M., Hrad Branč, Bratislava 2011.

Šimkovic M., Hrad Dobrá Voda, Bratislava 2009.

Šimkovic M., Plavecký hrad, Bratislava 2009.

Špráchal P., Drábovna. Zbytky po hrádku severně od Turnova, Hukvaldy-Dobrá 2013.

Špráchal P., Nístějka. Zřícenina hradu východně od Vysokého nad Jizerou, Hukvaldy-Dobrá 2012.

Špráchal P., Vojkovski R., Kolštejn. Zámek v Branné severně od Šumperka, Hukvaldy-Dobrá 2014.

Štindl M., Chrám sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí: historie sedmi století, Velké Meziříčí 2017.

Świechowski Z., Architektura granitowa Pomorza Zachodniego w XIII wieku, Poznań 1950.

Świechowski Z., Architektura na Śląsku do połowy XIII wieku, Warszawa 1955.

Świechowski Z., Architektura romańska w Polsce, Warszawa 2000.

Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990.

Tabraham C., Castle Campbell, Edinburgh 2009.

Tabraham C., Craigmillar Castle, Edinburgh 2018.

Tabraham C., Dumbarton Castle, Edinburgh 2007.

Tabraham C., Dunstaffnage Castle & Chapel, Edinburgh 2004.

Tabraham C., Edinburgh Castle, Edinburgh 2003.

Tabraham C., Glasgow Cathedral, Edinburg 2009.

Tabraham C., Kildrummy Castle and Glenbuchat Castle, Hawick 2006.

Tabraham C., Lochleven Castle, Edinburgh 2019.

Tabraham C., Melrose Abbey, Edinburgh 2005.

Tabraham C., Scotland’s Castles, London 2005.

Tabraham C., Threave Castle, Edinburgh 2007.

Tajkov P., Sakrálna architektúra 11 – 13 storočia na juhovýchodnom Slovensku, Košice 2012.

Taylor A. J., Beaumaris Castle, Cardiff 1999.

Taylor A. J., Caernarfon Castle, Cardiff 2004.

Taylor A. J., Conwy Castle and Town Walls, Cardiff 2003.

Taylor A. J., Harlech Castle, Cardiff 2002.

Taylor A. J., The Welsh castles of Edward I, London 1986.

Tekiela Ł., Mury obronne. Dom Solny, Lubań 2014.

Takiela Ł., Wieża Trynitarska. Kościół św. Trójcy, Lubań 2011.

Tarquin B., Exploring Ireland’s Castles, Doughcloyne-Wilton-Cork 2017.

Teodorowicz-Czerepińska J., Zamek w Kazimierzu Dolnym, Lublin 1987.

The Old Stones. A Field Guide to the Megalithic Sites of Britain and Ireland, red. A.Burnham, London 2018.

The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire, Inventories I-VII , London 1911-1925.

The Royal Commission on Ancient and Historical Monuments in Wales, An Inventory of the Ancient Monuments in Glamorgan, Volume I: Pre-Norman, Part I-II, London 1976.

The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient Monuments in Anglesey, London 1937.

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments and Constructions of Scotland, Reports 1-25, Edinburgh 1909-1992.

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland, Argyll castles in the care of Historic Scotland, Edinburgh 1997.

The Royal Commission on Ancient and Historical Monuments of Wales, Bryngaer Pen Dinas Hill-Fort: A Prehistoric Fortress at Aberystwyth, Aberystwyth 2001.

The Royal Commission on Ancient and Historical Monuments of Wales, Glamorgan Early Castles, London 1991.

The Royal Commission on Ancient and Historical Monuments of Wales, Glamorgan Later Castles, London 2000.

The Royal Commission on Ancient and Historical Monuments of Wales, Glamorgan Medieval Non-defensive Secular Monuments, Portsmouth 1982.

Tłoczek I., Polskie budownictwo drewniane, Warszawa 1980.

Tomala J., Murowana architektura romańska i gotycka w Wielkopolsce, tom 1-3, Kalisz 2007-2012.

Tomaszewski A., Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław 1974.

Tomczyk K., Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Racławicach, Racławice 2014.

Topoľčany vo vrstvách vekov, red. E.Wiedermann, Topoľčany 2010.

Torbus T., Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014.

Torbus T., Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, część II, katalog, Gdańsk 2023.

Towns in Medieval Hungary, red. L.Gerevich, Budapest 1990.

Tranter N., The fortified house in Scotland, volume I-V, Edinburgh-London 1962-1986.

Tu się wszystko zaczęło. Rola Poznania w państwie pierwszych Piastów, red. A.Wojtowicz, Poznań 2010.

Turnbull S., Crusader Castles Of The Teutonic Knights. The Stone Castles Of Latvia And Estonia 1185-1560, Oxford 2004.

Turner R., Chepstow Castle, Cardiff 2007.

Turner R., Lamphey Bishop’s Palace, Llawhaden Castle, Cardiff 2000.

Tuulse A., Die Burgen in Estland und Lettland, Dorpat 1942.

Tvauri A., Muinas-Tartu. Uurimus Tartu muinaslinnuse ja asula asustusloost, Tartu-Tallinn 2001.

Trusz K.M., Ratusz tarnowski. Historia, architektura, Tarnów 2014.

Trzynadlowski J., Ratusz we Wrocławiu, Wrocław 1996.

Trzynadlowski J., Stary Ratusz we Wrocławiu, Wrocław 2012.

Úlovec J., Hrady, zámky a tvrze na Ústecku, Ústí nad Labem 2002.

Umělecké památky Čech, red. E.Poche, t. I-IV, Praha 1977-1982.

Valera R., Ó’Nualláin S., Survey of the megalithic tombs of Ireland, volume I-V, Dublin 1961-1989.

Valter I., Bélapátfalva apátsági templom, Budapest 1985.

Veress D.C., Felsőörs évszázadai, Veszprém 1992.

Veszprém megye egyházi élete a középkorban, red. P.Rainer, Veszprém 2009.

Végh A., Buda város középkori helyrajza I, Budapest 2006.

Vizmburk – raně gotický hrad a jeho proměny, red. V.Razím, Praha 2012.

Vojkovski R., Aueršperk. Zbytky hradu východně od Bystřice nad Pernštejnem, Hukvaldy-Dobrá 2013.

Vojkovski R., Helfštýn. Hrad jižně od Lipníka nad Bečvou, Hukvaldy-Dobrá 2012.

Vojkovski R., Kvinburk. Zbytky hradu severně od Vrbna pod Pradědem, Hukvaldy-Dobrá 2013.

Vojkovski R., Svojanov. Hrad jihovýchodně od Poličky, Dobrá 2010.

Vojkovski R., Šostýn. Zříceniny hradu nad Kopřivnicí jižně od Příbora, Hukvaldy-Dobrá 2012.

Wagner A., Murowane budowle obronne w Polsce X – XVII wieku, tomy 1-2, Warszawa 2019.

Walczak M., Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015.

Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.

Wasik B., Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku, Toruń 2016.

Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno 2006.

Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce, tomy 1-7, red. W.Chudziak, S.Moździoch, J.Poleski, Wrocław 2019.

Węcławowicz T., Gotyckie bazyliki Krakowa, Kraków 1993.

Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973.

Wielkie murowanie. Zamki w Polsce za Kazimierza Wielkiego, red. A.Bocheńska, P. Mrozowski, Warszawa 2019.

Wiewióra M., Zespół klasztorny kanoników regularnych w Trzemesznie w świetle badań archeologiczno – architektonicznych, Toruń 2000.

Williams A., The Parish Church of St Giles, Wrexham, Wrexham 2000.

Williams D., Gower. A Guide to Ancient and Historic Monuments of the Gower Peninsula, Cardiff 1998.

Winiarski A., Historia kościoła pw. św. Witalisa we Włocławku, Włocławek 2003.

Witt E., Sankt Georg die Wehrkirche zu Rastenburg, Berlin 1933.

Wolf M., A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása, Budapest-Miskolc-Szeged 2019.

Wolf M., A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk, Edelény 2008.

Wołągiewicz R., Grzybnica. Kamienne kręgi Gotów, Koszalin 2000.

Wołągiewicz R., Kręgi kamienne w Grzybnicy, Koszalin 1977.

Wołosz A., Zamek w Ciechanowie, Ciechanów 1991.

Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.

Wółkowski W., Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, Olsztyn 2016.

Wółkowski W., Zamek w Działdowie, dzieje budowlane i problemy konserwatorskie, Warszawa 2021.

Wróblewski S., Zamki i dwory obronne województwa sandomierskiego w średniowieczu, Nowy Sącz 2006.

Wyn E., St Davids Cathedral, Andover 1996.

Wyn E., St Davids Cathedral, Andover 2002.

Wyrwa A.M., Klasztory cysterskie w Łeknie i Wągrowcu, Bydgoszcz 2010.

Wyrwa A.M., Opactwa cysterskie na Pomorzu, Warszawa 1999.

Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, red. S.Brzezicki, C.Nielsen, Warszawa 2006.

Zagrodzki T., Czersk, zamek i miasto historyczne, Warszawa 1996.

Zajączkowska U., Zamek piastowski w Opolu, Opole 2001.

Zamek w Głogowie, 30 lat głogowskiego muzeum, red. L.Lenarczyk, Głogów – Wrocław 1997.

Zamek królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej. Geneza, funkcje, znaczenie, red. B.Wojciechowska, S.Konarska-Zimnicka, Kielce 2018.

Zamek krzyżacki w Toruniu XIII-XXI wiek, red. M.Rubnikowicz, Toruń 2017.

Zamek w Koźminie. Część pierwsza, dzieje budowlane, red. T.Poklewski-Koziełł, J.Nekanda-Trepka, Łódź 1994.

Zamek w Grudziądzu. Studia i materiały, red. M.Wiewióra, Toruń 2012.

Zamek w Lubawie, red. L.Kajzer, Lubawa 2001.

Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych, red. E.Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2015.

Zamki regionu Morza Bałtyckiego, red. T.Kjaergaard, Bydgoszcz 1995.

Zamki środkowopolskie. Część I, Besiekiery, Lutomiersk, Dom Stary w Łęczycy, red. T.Poklewski, Łódź 1977.

Zawadzki W., Dzieje kościoła Bożego Ciała w Elblągu do 1945 roku, “Studia Elbląskie”, tom XXII, Elbląg 2021.

Záruba F., Hrady doby přemyslovské I. Královské hrady, biskupská sídla, Chebsko, Praha 2023.

Záruba F., Hrady Václava IV. Od nedobytného útočiště k pohodlné rezidenci, Praha 2014.

Zbierska E., Żuraw gdański, Gdańsk 1993.

Zbierski A., Port gdański na tle miasta w X-XIII wieku, Gdańsk 1964.

Zlat M., Brzeg, Warszawa 1979.

Zlat M., Lwówek, Warszawa 1961.

Zlat M., Zamek piastowski w Brzegu, Opole 1988.

Zlat M., Ziębice, Warszawa 1967.

Zobel R., Tallinna linnamüür, Tallinn 1966.

Zolnay L., A középkori Esztergom, Budapest 1983.

Zub J., Odrzykoń. Zamek Kamieniec, Tarnobrzeg 2000.

Zub J., Przemyśl. Katedra, Tarnobrzeg 2000.

Zub J., Sandomierz, Tarnobrzeg 2000.

Zub J., Sandomierz. Katedra, Tarnobrzeg 2000.

Zub J., Sandomierz. Kościół szpitalny św. Ducha, Tarnobrzeg 2004.

Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.

 

thesis and dissertations:

Bernotas R., New aspects of the genesis of the medieval town walls in the Northern Baltic Sea region, Turku 2017.

Běhalová D., Kostel Svaté Kateřiny v obci Šebrov-Kateřina, Brno 2011.

Borská V., Gotická architektura kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné, Olomouc 2021.

Buček O., Veveří jako přemyslovský a lucemburský markraběcí hrad (1213-1411), Brno 2018.

Budinský J., Přestavba chrámu sv. Petra a Pavla v Brně na přelomu 19. a 20. století, Brno 2006.

Cairns C., The tower houses of county Tipperary, Dublin 1984.

Dywicka Ż., Architektura kościoła (obecnie cerkwi grecko-katolickiej) pw. św. Trójcy w Braniewie, Gdańsk 2017.

Flídr A., Porta Coeli, Brno 2004.

Gazárková T., Betlémská kaple v kulturně historickém kontextu, Praha 2016.

Glińska N., Wiślica we wczesnym średniowieczu w świetle dotychczasowych badań archeologicznych. Stan badań i problematyka badawcza, Rzeszów 2018.

Gormley S., The dating and phasing of the timber circle complex at Ballynahatty, Co. Down, Belfast 2004.

Havelka J., Historie a strategický význam hradu Veliš u Jičína, Liberec 2017.

Heppnerová E., Hrad Hazlov a ministerialita na Chebsku, Plzeň 2018.

Jedličková E., Architektura a výzdoba kostela sv. Kateřiny v Chrudimi, Olomouc 2016.

Junová T., Klášter premonstrátek v Doksanech v období středověku, Praha 2020.

Kaigl J., Vesnické středověké kostely v horšovském arcijáhenství, Praha 2013.

Kaňková H., Skalní řícení v lokalitě hradu Jestřebí, Praha 2010.

Kloučková J., Projev gotiky v sakrálním prostoru regionu Blatensko, Plzeň 2017.

Kohout M., Hrad Falštejn a jeho bezprostřední hospodářské zázemí, Plzeň 2012.

Lipenská K., Kaple sv. Jiří v Litovli: forma, výzdoba a funkce, Brno 2015.

Macoszková N., Benediktinský klášter v Třebíči, České Budějovice 2013.

Mastíková I., Dějiny, stavební vývoj a kontext kostela sv. Martina (k. ú. Všeruby), Plzeň 2016.

McAuliffe M., The tower houses of County Kerry, vol. I-II, Dublin 1992.

Mezihoráková K., Architektura středověkých kostelů dominikánek v českých zemích v kontextu střední Evropy, Olomouc 2011.

Mikeska P., Kostel sv. Martina Většího ve zdi na Starém Městě pražském, Praha 2013.

Nováková B., Hrad Bezděz, Praha 2016.

Nováková Š., Gotická architektura a výzdoba kostela sv. Markéty v Loděnicích, Olomouc 2018.

Nováková Š., Gotická architektura Mohelnice, Olomouc 2021.

Optołowicz K., Klasztor dominikański w Brześciu Kujawskim w średniowieczu (XIII-XV w.), Toruń 2014.

Pavelec P., Středověká nástěnná malba v jižních Čechách, Olomouc 2013.

Pető Z.E., The Medieval Landscape of the Pauline Monasteries in the Pilis Royal Forest, Budapest 2014.

Pierścionek B., Architektura gotyckich klasztorów franciszkanów obserwantów w Polsce XV-XVI wieku, Wrocław 2009.

Pospíšil M., Kostel Zvéstování Páné v premonstrátském klášteře Teplá, Praha 2009.

Przybyłok A., Mury miejskie na Górnym Śląsku w późnym średniowieczu, Łódź 2014.

Rosiek A.M., Fortyfikacje miejskie Paczkowa – forma, konserwacja i współczesne problemy ochrony, Kraków 2013.

Saksakulm K., Muhu Püha Katariina kirik 13. – 14. sajandil, Tartu 2016.

Sater P., Feudálne sídla rodiny Apponyiovcov vo svetle archeologických a písomných prameňov so zameraním na Oponický hrad, Brno 2019.

Sladká M., Benediktinský klášter v Kladrubech a jeho role v kulturní krajině regionu Stříbrska, Plzeň 2017.

Sýkora M., Hrady doby husitské, Most 2013.

Špačková B., Areál křižovníků s červenou hvězdou v Praze v době předbarokní, Praha 2019.

Šujanova S., Kostel svaté Kateřiny v Banské Štiavnici v kontextu pozdnegotické architektury středoslovenských báňských měst, Brno 2008.

Švihlík J., Lovecký hvozd přemyslovských panovníků, Praha 2018.

Těšíková M., Člověk jako budovatel, obyvatel a dobyvatel hradu Helfštýna, Brno 2009.

Truncová M., Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, Praha 2019.

Třísková J., Hrady v majetku církevních institucí a jejich úloha ve středověku a novověku, Plzeň 2018.

Vodáková D., Kostel sv. Jakuba Většího v Jihlavě a jeho středověké počátky, Praha 2008.

Wycliffe M.S., The Tower Houses of West Cork, London 1998.

Zelenková P., Premonstrátský klášter a kostel sv. Jiljí v Milevsku a jejich stavební a architektonický vývoj ve středověku, Praha 2016.

Żmudziński J., Sztuka w Wojniczu od średniowiecza do współczesności, Wojnicz 2012.

 

articles:

Abramów J., Bienias D., Bojarski J., Chudziak W., Kowalewska B., Makowiecki D., Siemianowska E., Szczepanik P., Weinkauf M., Domniemana karczma z wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Kałdusie na Pomorzu Nadwiślańskim, “Przegląd archeologiczny”, 64/2016.

Adamczyk-Bomersbach T., Polskie ratusze średniowieczne, “Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 36, 1997.

Adamowicz J., Pencakowski P., Prace badawcze i konserwatorskie gotyckich polichromii ściennych w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach, “Opolski Informator Konserwatorski”, nr 11, Opole 2013.

Adamski J., Nierozpoznany halowy kościół farny z około 1300 roku w Byczynie na Śląsku. O architekturze domniemanej fundacji księcia Henryka III głogowskiego, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, t. 60, zeszyt 4, 2015.

Adámek J., Sommer J., Středověký kostel sv. Jakuba Většího v Čížové u Písku ve světle průzkumů v letech 1997–2000, „Průzkumy památek VIII”, 1/2001.

Ainsaar L., Kriiska A., Moon R.M., Jegorov S., Archaeological investigations in Tarvastu Castle of the Teutonic Order, „Archeological fieldwork in Estonia 2022”, Tallinn 2023.

Alttoa K., Eesti keskaegne kirik redupaigana?, “Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat”, 2013/1, Tartu 2014.

Alttoa K., Püha kirikust, Kaarma käärkambrist ja Böömi meistritest Saaremaal, „Kaheaastaraamat 2009-2010”, Kuressaare 2011.

Alttoa K., Tartu toomkiriku kooriosa kujunemisest, “Kunstiteaduslikke uurimusi”, 3/4 (2003).

Alttoa K., Ervin A., Lissitsina J., Malve M., Archaeological research in Vastseliina, „Archeological fieldwork in Estonia 2015”, Tallinn 2016.

Alttoa K., Kadakas V., Püüa G., Toos G., Additions to the early construction history of the Kuressaare bishop’s castle, “Archeological fieldwork in Estonia 2012”, Tallinn 2013.

Ambrusné-Kozák E., A veleméri r.k. templom kutatása, “Magyar Műemlékvédelem 1971-1972”, Budapest 1974.

Anderle J., Hrad Kašperk, „Průzkumy památek XII”, 1/2005.

Anderle J., Pozdně románský hrad Loket, „Průzkumy památek”, 1/1998.

Anderle J., Středověké etapy vývoje hradu Velhartice, „Průzkumy památek XVI”, 2/2009.

Anderle J., Knoll V., Dejiny a stavební vývoj hradu, zámku a zámeckého kostela ve Starém Hroznatove (Kinsbergu), „Průzkumy památek XVI”, 1/2009.

Anderle J., Kyncl J., Vývoj horního hradu v Bečově nad Teplou, „Průzkumy památek IX”, 2/2002.

Anderle J., Škabrada J., Pozdně gotická dělová bašta na hradě Roupově, „Průzkumy památek VII”, 2/2000.

Andrzejewski A., Kajzer L., Zamek w Szydłowie w 10 lat po badaniach terenowych, “Czasopismo techniczne”, zeszyt 23, rok 108, Kraków 2011.

Andrzejewski A., Salm J., The Castle in Pińczów: Research, Protection and Exposition of Relics, „Castellologica Bohemica”, 18/2018.

Aradi C., Erődített középkori kolostorok és templomok kutatása Somogy megyében, “A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 1”, Kaposvár 2013.

Ágostházy L., Czeglédy I., Berhida középkori temploma, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 6”, Veszprém 1967.

Babral K., Michalski M., Wiatrzyk K., Studium rekonstrukcji bastejowych fortyfikacji Wrocławia na przykładzie reliktów odkrytych w rejonie pl. Wolności, “Architectus”, 3(39), 2014.

Balázsik T., A túronyi református templom, „Műemlékvédelmi Szemle”, Budapest 2001.

Barański M., Baszta bramy Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim w świetle nowych badań, “Wiadomości Konserwatorskie”, nr 30/2011.

Barta P., Bóna M., Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri Jedľových Kostoľanoch, „Archæologia historica”, 37/2012.

Bartlová M., Chrám Matky Boží před Týnem v 15. století, “Marginalia historica”, číslo III (1998–1999), Praha 2001.

Barrett J.H., Slater A., New Excavations at the Brough of Deerness: Power and Religion in Viking Age Scotland, “Journal of the North Atlantic”, vol. 2, 2009.

Bartošková A., Štefan I., Raně středověká Budeč – pramenná základna a bilance poznatků (K problematice funkcí centrální lokality), “Archeologické rozhledy”, LVIII/2006.

Bateson D., Dolley M., Lynn C.J., PatersonT.G.F., Simms K., Excavation in the Franciscan Friary Church, Armagh, “Ulster Journal of Archaeology”, Third Series, 38/1975.

Bednár P., Gábor P., Hlaváčová S., Matejka M., Rusnák R., Šimkovic M., Košický hrad, „Pamiatky a múzeá”, č. 1, 62/2013.

Bednár P., Poláková Z., Šimkovic M., Archeologický a stavebno-historický výskum Katedrály sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, “Monumentorum tutela”, 22/2010.

Beljak J., Malček R., Archeologický výskum pri kostole Sv. Alžbety vo Zvolene, “Acta historica Neosoliensia”, 15/2012.

Beljak J., Maliniak P., Šimkovic M., Stavebné a funkčné premeny hradu Modrý Kameň v 16. a 17. storočí, “Archæologia historica”, 42, 2/2017.

Benkhard L., Mentényi K., A kőszegi Zwinger, „Ars hungarica”, 45 évfolyam, 2/2019.

Benkhard L., Mentényi K., Kőszeg városfalai és városi vára, “Castrum 5”, 1/2007.

Beránek J., Stavební proměny arciděkanského kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, „Průzkumy památek XVI”, 2/2009.

Beránek J., Ebel M., Čech P., Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Žatci, „Průzkumy památek XI”, 2/2004.

Beránek J., Kypta J., Laval F., Neustupný Z., Raně gotický závěr chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně, „Průzkumy památek XX”, 1/2013.

Beránek J., Macek P., Zahradník P., Bývalý klášter obutých augustiniánů v Pšovce u Mělníka, „Průzkumy památek VIII”, 2/2001.

Bereczki Z., The single Gothic towers of the two Franciscan churches of Bratislava and Sopron and their possible connections to Vienna, “Ars”, vol. 53 issue 2, 2020.

Bergholde-Wolf A., Herrmann C., Repräsentation und Wohnen in der Landmeisterresidenz Wenden/Cēsis (Lettland) im 15. und 16. Jahrhundert, ” In situ. Zeitschrift für Architekturgeschichte”, Bd. 14/2022.

Bernaś A., Czternastowieczne portale główne w kościołach wrocławskich, “Architectus”, 1-2 (17-18), 2005.

Berta A., A dombói vár 2015. évi régészeti feltárása, “A Wosinsky Mór Megyei Múzeum évkönyve”, 40/2018.

Berta A., Rövid beszámoló a Dombóvár-Gólyavár területén 2016-ban végzett régészeti kutatásró, “Castrum 20”, 1-2/2017.

Bertalan V., Corrardus „procurator operum domine regine… senioris”, „Budapest régiségei”, 40/2006.

Bérczi B., The ruins and reconstruction of the medieval Cistercian Abbey of Zirc, “Architectus”, nr 2/24, 2008.

Béres M., Óföldeák erődített temploma, „Határtalan Régészet”, 3 évfolyam, 4 szám, december 2018.

Biathová K., Pamiatková obnova kostola v Žípe, “Ars”, 2/1987.

Biel R., The functional analysis of the 15th century fortification of the Grodno Castle, “Architectus”, 4(68), 2021.

Bielich M., Hunka J., Samuel M., Nové nálezy z hradu Ostrý Kameň, „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja”, 8/2005.

Bigger F.J., Some Notes on the Churches of Saint Tassach of Raholp and Saint Nicholas of Ardtole, and Their Surroundings, in the Barony of Lecale in Down, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Sixth Series, Vol. 6, No. 2/1916.

Bláha J., Dohnalová P, Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jana Křtitele v Kurdějově, „Průzkumy památek XX”, 1/2013.

Błaszczyk K., Kościół pw. św. Jerzego w Przyczynie Górnej, “Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, tom 16, Zielona Góra 2019.

Błaszczyk K., Legendziewicz A., Badania architektury kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie, “Architectus”, 1(53), Wrocław 2018.

Błoniewski P., Chorowska M., Zamek Niesytno w Płoninie według badań architektonicznych z lat 2011–2012, “Architectus”, 2/34, Wrocław 2013.

Bodó B., A szentléleki pálos kolostor, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám június, Pécs 2010.

Bodó B., Orosz K., Kolostor a Zengő aljában: a pécsváradi bencés apátság, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám december, Pécs 2006.

Bogdała M., Chorowska M., Roundel bastion fortifications of Grodno Castle in Zagórze Śląskie, “Architectus”, 4(68), 2021.

Boháčová I., Chotěbor P., Frolík J., Žegklitz J., Bývalý biskupův dům na Pražském hradě, „Archæologia historica”, 11/1986.

Bojęś-Białasik A., Czechowicz J., Czyżewski K., Szyma M., Walczak M., Przegroda chórowa i lektorium w kościele Trójcy Świętej w Krakowie. Rekonstrukcja-datowanie-użytkowanie, “Biuletyn Historii Sztuki”, 83/2021.

Bojęś-Białasik A., Czechowicz J., Łyczak M., Szyma M., Krakowski kościół Świętej Trójcy w średniowieczu. Fazy budowy w świetle najnowszych badań, “Rocznik Krakowski”, 88/2022.

Bojęś-Bialasik A., Czechowiecz J., Szyma M., Kościół Zwiastowania NMP w Odechowie i dom dla kanoników w Wiślicy – przykład spójności architektury świeckiej i sakralnej, “Wiadomości Konserwatorskie”, nr 68, 2021.

Bome H., Markus K., Karja kirik – kõige väiksem “katedraal”, “Kunstiteaduslikke Uurimusi”, 14 (4), 2005.

Bolina P., Hrad Templštejn, k. ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho přínos pro chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě, „Archæologia historica”, 5/1980.

Borowski G., Legendziewicz A., Mury miejskie w Środzie Śląskiej w świetle badań architektoniczno-archeologicznych, “Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, tom 60.2, Wrocław 2018.

Borský P., Mikulovský hrad do poloviny 16. století, “Sborník Regionálního muzea v Mikulově”, 29/2020.

Botek A., Erdélyi R., Pauliny P., Vachová B., Najstaršie etapy vývoja kostola v Šamoríne, „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja”, 21/2018.

Botek A., Erdélyi R., Pauliny P., Vachová B., Nové poznatky o vývoji reformovaného kostola v Šamoríne, „Monument revue”, ročník 5, číslo 1, 2016.

Bozóki L., A bélapátfalvai apátsági templom homlokzati díszítése kapcsán, „Archaeologia – Altum Castrum Online”, Visegrád  2014.

Bozóki L., A visegrádi Salamon-torony építés és helyreállítás története, „Archaeologia – Altum Castrum Online”, Visegrád  2014.

Bozóki L., Visegrád, alsó- és felsővár, „Lapidarium Hungaricum 8”, Budapest 2012.

Bóna M., Živánska veža v chotári Jedľových Kostolian, “Pamiatky a múzeá”, č. 1, 42/1993.

Bóna M., Barta P., Príspevok k datovaniu vzniku Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici, „Archæologia historica”, roč. 40, č. 2, 2015.

Bóna M., Lukáč G., Výsledky výskumu severovýchodnej bašty mestského opevnenia v Bardejove, “Archæologia historica”, 32/2007.

Bóna M., Mikuláš M., Výsledky architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu Kostola Panny Márie Kráľovnej anjelov v Klátovej Novej Vsi – časť Sádok, “Monumentorum tutela”, 22/2010.

Bóna M., Plaček M., Lukačka J., Oponický hrad, “Pamiatky a múzeá”, č. 1, 47/1998 .

Bóna M., Šimkovic M., Výskum opevneného kaštieľa v Markušovciach, “Pamiatky Mureň”, 1/2008.

Bóna M., Tihányiová M., Najstaršie vyobrazenie hradu Muráň, “Pamiatky Mureň”, 2/2015.

Bóna M., Žazová H., Kostol sv. Heleny v Demandiciach-Hýbeci, “Pamiatky a múzeá”,  č. 4, 59/2010.

Bradley J., The Chantry College, Ardee, “Journal of the County Louth Archaeological and Historical Society”, Vol. 22, No. 1, 1989.

Bradley J., The Medieval Towns of Kerry, „North Munster Antiquarian Journal”, 28/1986.

Brash R., The Franciscan Friary at Adare, “The Journal of the Kilkenny and South-East of Ireland Archaeological Society”, 1/1856.

Breen M., Ua Cróinín R., Ballymarkahan Castle: A MacNamara Residence of the Medieval Period, “The Other Clare”, Vol 42/2018.

Breen M., UaCróinín R., Castlefergus, or Ballyhannon Castle – a Living Stronghold, “The Other Clare”, 38/2014.

Breen M., Ua Cróinín R., Dromore Castle, Ballygriffy Castle and the Mansion House in Dromore Wood, “The Other Clare”, Vol. 44/2020.

Brown J., Baltersan: a stately tower house in Ayrshire, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 130, Edinburgh 2000.

Brykowska M., Wółkowski W., Zamek w Kazimierzu Dolnym w świetle badań architektonicznych, “Ochrona Zabytków”, 1/2018.

Břicháček P., Muk J., Kostel sv. Jana Křtitele na Pomezí – výsledky stavebně historického a archeologického průzkumu, „Průzkumy památek III”, 1/1996.

Buko A., Średniowieczne kamienne wieże ziemi chełmskiej, “Przegląd Archeologiczny”, vol. 62, 2014.

Burrow S., Bryn Celli Ddu Passage Tomb, Anglesey: Alignment, Construction, Date, and Ritual, „Proceedings of the Prehistoric Society”, vol. 76/2010.

Busics G., Körtemplomok mint az egykori magyar hosszmértékegység őrzői, “Honismeret”, évfolyam 48, szám 2, 2020.

Buzás G., A Jakab-hegyi pálos kolostor, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám augusztus, Pécs 2007.

Buzás G., A kisnánai vár története, “Archaeologia – Altum Castrum Online”, Visegrád  2012.

Buzás G., A pécsi székesegyházak a román korban, “Archaeologia – Altum Castrum Online”, Visegrád 2013.

Buzás G., A szászvári vár régészeti kutatása, “A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 54”, Pécs 2017.

Buzás G., A tatai vár virtuális rekonstrukciója, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám december, Pécs 2007.

Buzás G., A visegrádi királyi palota, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám április, Pécs 2011.

Buzás G., Az Árpád-Kori Egri Püspöki Központ Kialakulása, “Archaeologiai Értesítő”, 145/2020.

Buzás G., Az egri székesegyház XIII-XIV. századi gótikus épülete, “Az Egri Vár Híradója”, 38/2006.

Buzás G., Erzsébet királyné óbudai építkezései, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám október, Pécs 2010.

Buzás G., Visegrád a római erődtől Mátyás király palotájáig, „Korok, kultúrák, lelőhelyek”, Hódmezővásárhely 2023.

Buzás G., Boruzs K., Merva S., Tolnai K., Régészeti kutatások a visegrádi Sibrik-dombon, “Communicationes Archaeologicae Hungaricae 2017”, Budapest 2018.

Buzás G., Eszes B., XI. századi görög monostor Visegrádon, „Archaeologia – Altum Castrum Online”, Visegrád  2012.

Buzás G., Szőke M., A visegrádi vár és királyi palota a 14-15. században, „Castrum Bene 2/1990”, Budapest 1992.

Cabello J., A csengersimai református templom kutatása, “A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve”, 43/2001.

Cabello J.A., Lukács Z., A nyírmihálydi református templom kutatása, „A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 18-20”, Nyíregyháza 1983.

Cabello J., Zoltán S., Kutatások Hernádbüd középkori eredetű templomában, „Ars hungarica”, 45 évfolyam, 2/2019.

Caldwell D.H., Ardrossan Castle, Ayrshire: a preliminary account, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 104, 1971-1972.

Caune A., Ose I., Die Befestigungen der Burgen und der Stadt Riga vom 13. bis 16. Jh., “Castella Maris Baltici VII”, Greifswald 2006.

Cejpová M., Hegenbart F., Hrad Žumberk, “Dějiny staveb 2004”, Plzeň 2005.

Chodkowska W., Stary Ratusz w Olsztynie, czyli historia w dokumentach i budowli, “Wiadomości Konserwatorskie”, 15/2004.

Chodkowska A., Chorowska M., Wirtualna rekonstrukcja średniowiecznego zamku w Prudniku, “Architectus”, 1 (57), Wrocław 2019.

Choma I., Krampl T., Pospechová P., Šefčáková A., Thurzo M., Wittgrúber P., Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku, „Zborník Slovenského Národného Múzea”, Archeológia 17, 2007.

Chorowska M., Chronology of transformations in Grodno Castle from the 13th to the mid-16th century, “Architectus”, 4(68), 2021.

Chorowska M., Dziedzic T., Krzywka M., Trzy Kramy Bogate odkryte we Wrocławiu, “Architectus”, 3(43), 2015.

Chotěbor P., Královská oratoř v katedrále sv. Víta, zjištění při její nejnovější konzervaci, „Castellologica Bohemica”, 16/2016.

Chotěbor P., Kroupa P., Rykl M., Středověké sídlo ve Slavkově u Českého Krumlova, “Archeologia Historica”, 15/1990.

Chovanec J., Stredoveky kostol sv. Petra v Malej Bare, „Archæologia historica”, roč. 18, č. 1, 1993.

Chudárek Z., Příspěvek k poznání stavebních dějin věží na hradě Karlštejně v době Karla IV, „Průzkumy památek XIII”, 3/2006.

Ciulisová I., Stredoveká podoba bratislavského františkánskeho kostola, “Ars”, č. 1–3, 2000.

Clapham A., Some Minor Irish Cathedrals, „The Archaeological Journal”, CVI/1952.

Close-Brooks J., Excavations at Clatchard Craig, Fife, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 116, Edinburgh 1986.

Cochrane R., Notes on the Augustinian Priory of Athassel, County Tipperary, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Fifth Series, Vol. 39, 3/1909.

Collins A.E., Ballykeel Dolmen and Cairn, Co. Armagh, “Ulster Journal of Archaeology”, Third Series, Vol. 28/1965.

Collins A.E., Excavations at the Giant’s Ring, Ballynahatty, “Ulster Journal of Archaeology”, Third Series, Vol. 20/1957.

Collins A.E., Wilson B.C., The Excavation of a Court Cairn at Ballymacdermot, Co. Armagh, “Ulster Journal of Archaeology”, Third Series, Vol. 27/1964.

Collins B., McCarthy M., Papazian C., Excavations at Athenry Castle, Co. Galway, “Journal of the Galway Archaeological and Historical Society”, 43/1991.

Corlett C., Athlone Castle, “Heritage Guide”, 88/2020.

Csaba L., A balatonszolosi református templom kutatása, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 15 – Történelem”, Veszprém 1980.

Csaba L., A győri Püspökvár építéstörténetének vázlata, “Arrabona – Múzeumi közlemények”, 38/1-2, Győr 2000.

Csaba L., Rábaszentmiklós középkori temploma, “Arrabona – Múzeumi közlemények”, 44/1, Győr 2006.

Csemegi J., A keresztelő Szent János tiszteletére épült kápolna Sopronban, ” Soproni Szemle”, 5 évfoylam, 1 szám, 1941.

Csemegi J., Adatok a budavári főtemplom középkori építéstörténetéhez, “Tanulmányok Budapest Múltjából VIII”, Budapest 1940.

Csemegi J., Sopronbánfalva középkori templomai, ”Soproni Szemle”, 2 évfoylam, 4 szám, 1938.

Csukai M., Lébény Szent Jakab-temploma, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám október, Pécs 2011.

Cusack C.M., Two Scottish Romanesque Parish Churches: St Athernase, Leuchars and St Cuthbert, Dalmeny, “Journal of the Sydney Society for Scottish History”, 15/2015.

Czechowicz J., Bazylika św. Marii Magdaleny i św. Stanisława w Szczepanowie – od gotyckiego kościoła długoszowego po dwudziestowieczny kościół podwójny, “Techne. Seria Nowa”, nr 5, 2020.

Czeglédy I., A kurityáni pálos kolostor, “A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 25-26”, Miskolc 1988.

Czeglédy I., Előzetes jelentés a diósgyőri belső vár 1963. évi feltárásáról, “Archaeologiai Értesítő”, 91/1964.

Czeglédy I., Előzetes beszámoló a diósgyőri vár az 1964. évi feltárási munkáiról, “Archaeologiai Értesítő”, 93/1966.

Czeglédy I., Entz G., Reisinger M., Mendele F., Az egregyi Árpád-kori templom, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 6”, Veszprém 1967.

Czeglédy I., Koppány T., A Balatonfűzfő-mámai románkori templomrom, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 2”, Veszprém 1964.

Czeglédy I., Koppány T., A mátraverebélyi r.k. templom, “Magyar Műemlékvédelem 1963-1966”, Budapest 1969.

Czyżewski J., Walczak M., Z badań nad gotycką katedrą w Krakowie, “Studia Waweliana”, tom VIII, Kraków 1999.

Čajka M., Drahoslav H., Včasnostredoveké hradiská na Orave v kontexte hradísk na strednom a západnom Slovensku, “Slovenská Archeológia”, LII, 1/2004.

Čechura M., Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci, “Zprávy památkové péče”, ročník 67, číslo 6, 2007.

Čechura M., Raně středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. Domažlice), “Archæologia historica”, vol. 37, 2/2012.

Dalibor J., Vácha Z., Vrla R., Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně, „Archæologia historica”, 37/2012.

Davies O., Excavation of a Horned Cairn at Aghanaglack, Co. Fermanagh, „Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, 69/1939.

Davies O., Evans E., The Horned Cairns of Ulster, „Ulster Journal of Archaeology”, 6/1943.

Dąbrowska E., Michałowski A., Tomaszewski A., Badania kościoła św. Jana w Zagości pow. Pińczów, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, 1/1963.

Demčáková Z., Spišský Hrad, “Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FFPU v Prešove”, č. 2/2021.

Dempsey K., Understanding “Hall-Houses”. Debating Seigneurial Buildings in Ireland in the 13th-century, “Medieval Archaeology”, 61(2), 2017.

Dénes J., Nováki G., Tátika három vára, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám február, Pécs 2007.

Domański G., Ze studiów nad dziejami klasztoru kanoników regularnych na Górze Ślęży, “Slavia Antiqua”, LX (2019).

Donnelly C.J., A Typological Study of the Tower Houses of County Limerick, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, 129/1999.

Donnelly C.J., Sectionally Constructed Tower Houses: A Review of the Evidence from County Limerick, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Vol. 128/1998.

Doroz-Turek M., Badania architektoniczne dzwonnicy kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu, “Architectus”, nr 4(56), 2018.

Dorozd-Turek M., The former abbey of Canons Regular of St. Augustine in the context of the city of Żagań, “Architectus”, 2(32), 2012.

Doroz-Turek M., Gołembnik A., Kamińska J., Uwagi na temat faz budowy dominikańskiego kościoła św. Jakuba w Sandomierzu – wyniki badań interdyscyplinarnych, “Wiadomości Konserwatorskie”, nr 76/2023.

Dragoun Z., Záchranný výzkum ve Staronové synagoze v Praze a posouzení jeho výsledků z hlediska etnického určení zdejšího osídlení, “Archæologia historica”, vol. 28, 2003.

Dryja S., Niewalda W., Zamek w Rabsztynie w świetle badań w latach 2001-2014, “Ilcusiana”, nr 11, 2014.

Dunwell A., Edin’s Hall fort, broch and settlement, Berwickshire (Scottish Borders): recent fieldwork and new perceptions, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 129, 1999.

Durdík T., Hrad Karlík, „Archæologia historica”, roč. 33, č. 1, 2008.

Durdík T., K problematice pohraničních tzv. horských hrádků, “Archæologia historica”, 29/2004.

Ďurian K., Krušinský P., Suchý Ľ., Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela v Liptovskom Michale, “Monument revue”, roč. 3, č. 2, 2014.

Ďurišová M., Kaplnka sv. Michala v Košiciach, „Východoslovenský pravek”, 6/2003.

Ďurišová M., Opevnenie Košic, „Archæologia historica”, roč. 29, č. 1, 2004.

Ebel M., Frolík J., Razím V., Opevnění města Českého Brodu​, “Průzkumy památek II”, 6/1998.

Ebel M., Nováček K., Razím V., Opevnění města Tachova, “Průzkumy památek XI”, 2/2004.

Erzsébet U., Rekonstruált műemlékvédelem – Két nagybörzsönyi templom 1966–67. évi helyreállítása, “Műemlékvédelem”, évf. LXIV, szám 4, 2020.

Éri I., A kisvárdai vár reneszánsz faragványtöredéкei, “A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve”, I/1958, Budapest 1960.

Éri I., A Látrány-rádpusztai templomrom feltárása és állagmegóvása, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 6”, Veszprém 1967.

Éri I., A nagyvázsonyi pálos kolostor lelete, “Magyar Műemlékvédelem 1959-1960”, Budapest 1964.

Éri I., Az öt Dörgicse öt románkori temploma 2., “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám október, Pécs 2006.

Éri I., Gerőné-Krámer M., Szentléleky T., A dörgicsei középkori templomromok, „Magyar Műemlékvédelem 1959-1960″, Budapest 1964.

Falta M., Stavební vývoj kostela Zvěstování Panny Marie v Plaňanech, “Dejiny staveb 2009”, Plzeň 2010.

Falta M., Vysoký Újezd nad Dědinou. K otázkám stavebního vývoje kostela sv. Jakuba Většího, “Dějiny staveb 2010”, Plzeň 2011.

Fazekas A.K., Pánya I., A soltszentimrei Csonkatorony évszázadai, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám április, Pécs 2018.

Fazekas A.K., Pánya I., Mizse középkori temploma, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám augusztus, Pécs 2018.

Feld I., A magánvárak építésének kezdetei a középkori Magyarországon a régészeti források tükrében, “Századok”, 148/2014.

Feld I., A zubogyi református templom kutatása, “A Herman Ottó Múzeum évkönyve”,  21/1982.

Feld I., Csővári vár, “Műemlékvédelem”, évfolyam 22, szám 1-4, 1978.

Feld I., Die Burg Hollókő, “Castrum 10”, 2/2009.

Feld I., Gesztes várának kutatástörténete, „Castrum 2”, 1/2009.

Feld I., Középkori váraink kutatásáról, “Műemlékvédelem”, XXXV, 4 szám, 1991.

Feld I., Uralkodói és főúri reprezentációs épületek az Anjou- és Zsigmond-kori Magyarországról, „Castrum 3”, 1/2006.

Ferenc D., Gergelyffy A., Az Országos Műemléki Felügyelőség falkutatásai 1973-1974-ben, “Magyar Műemlékvédelem 1973-1974″, Budapest 1977.

Ferenczy J.S., Keselőkő vára, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám február, Pécs 2013.

Ferenczy J.S., Tapolcsány vára, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám április, Pécs 2012.

Ferenczy J.S., Tiba vára, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám december, Pécs 2011.

Ferenczy J.S., Vinna vára, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám június, Pécs 2011.

Feuerné T.R., A margitszigeti domonkos kolostor, “Budapest Régiségei”, 22/1971.

Fiala A., O opevnenom dvorci bratislavských Jakubovcov, „Archæologia historica”, roč. 2, č. 1, 1977.

Figlus T., Późnogotyckie kościoły typu wieluńskiego – problem identyfikacji, uwarunkowań genetyczno-osadniczych i współczesnych walorów kulturowych, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, tom 9-10 (2020).

Filipowicz P., Kajzer L., Lechowicz Z., Badania archeologiczno-architektoniczne kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krzyworzece w powiecie wieluńskim, “Ochrona Zabytków”, 4/2007.

Fillová Ľ., Mácelová M., Šimkovic M., Opevnenie mestského hradu v Banskej Bystrici v 15. a na začiatku 16. storočia, „Archæologia historica”, 27/2002.

FitzPatrick J.E., Ballymote Castle, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Sixth Series, Vol. 17, No. 2/1927.

Flídr A., Stavební omyly, záměrné návraty či snahy po modernitě? Osudy nejen západního portálu baziliky Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, “Opuscula Historiae Artium”, 59/2010.

Flintham D., The walls of Edinburgh 1427 – 1764, “Casemate”, vol. 92, 2011.

Fojut N., Love P., The defences of Dundarg Castle, Aberdeenshire, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 113, 1983.

Fournier K., Āraiši – Eine rekonstruierte Pfahlbausiedlung in Lettland, „Düppel Journal – Archäologie Geschichte Naturkunde”, 3/2017.

Fradley M., Space and Structure at Caernarfon Castle, “Medieval Archaeology”, vol. 50, 2006.

Frolík J., Stránská P., Švédová J., Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Kostelci u Heřmanova Městce (okr. Chrudim), “Archeologie východních Čech”, 10/2015.

Fügedi E., Topográfia és városi fejlődés a középkori Óbudán, “Tanulmányok Budapest Múltjából”, 13/1959.

Fülöp A., Sirok Castle, “Castrum 10”, 2009/2.

Fülöp A., Vár a szőlők felett: Somló vára, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám augusztus, Pécs 2012.

Fűryová K., Románsky kostol v Rákoši, „Archæologia Historica”, roč. 36, č. 2, 2011.

Gabriel F., Kursová L., Královský palác a kaple na hradě Bezdězu a jejich proměny, „Castellologica Bohemica”, 16/2016.

Gabriel F., Kursová L., Otázky k rozsahu a podobě hradu Skály (Bischofstein), „Castellologica Bohemica”, 17/2017.

Gabriel F., Podroužek K., Skalní sídliště Sloup, „Průzkumy památek VII”, 1/2000.

Gabrieli G., Nemes A., A soproni ferencesek kápolnája és káptalanterme (építéstörténeti vázlat), “Soproni Szemle”, évfolyam 66, szám 1, 2012.

Gallagher D.B., Holyrood Abbey: the disappearance of a monastery, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 128, 1998.

Galuška L., Archeologický skanzen v Modré u Velehradu – velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví, „Archæologia historica”, 30/2005.

Gałka W., Z badań nad najstarszą zabudową mieszczańską Poznania lewobrzeżnego (XIII-XV w.), „Kronika Miasta Poznania”, nr 4, Poznań 1999.

Gardiner M., The late medieval port buildings of Ardglass, in the context of northern European trade, “Ulster Journal of Archaeology”, Third Series, Vol. 74, 2017-2018.

Gádor J., Nováki G., Ásatás az Abaújvári földvárban, “A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 15”, Miskolc 1976.

Gádor J., Nováki G., Az abaújvári földvár sánca, “A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 19”, Miskolc 1980.

Gál-Mlakár V., Abaújvár, “Castrum 7”, 1/2008.

Gál-Mlakár V., Komlóska – Pusztavár, “Castrum 7”, 1/2008.

Gál-Mlakár V., Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre!, „A Herman Ottó Múzeum évkönyve 49”, Miskolc 2010.

Gál-Mlakár V., Zemplén ismeretlen vára: a komlóskai Pusztavár, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám december, Pécs 2006.

Gedeon T., Koppány T., Lengyel I., Nemcsics A., Valter I., Zimmer K., Balatonfüred, A Balatonfüred-temetői templomrom feltárása és helyreállítása, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 11”, Veszprém 1972.

Gere L., A gyugyi templom régészeti-műemléki kutatásának eredményei, “Műemlékvédelem”, 49/2005.

Gere L., The excavation of the Szigliget castle 1992-2000, “Régészeti Kutatások Magyarországon 2000”, Budapest 2003.

Gerevich L., Pilis Abbey a Cultural Center, “Acta Archaeologica” 29/1977.

Gergelyffy A., A várpalotai vár építési korszakai I, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 6”, Veszprém 1967.

Gergelyffy A., A várpalotai vár építési korszakai III, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 13”, Veszprém 1978.

Gerő L., A budai középkori királyi palota és vár maradványainak helyreállítása, “Magyar Műemlékvédelem 1967-1968”, Budapest 1970.

Gerő L., Újabb adatok a várbeli Szent Miklós templomhoz, “Budapest Régiségei”, 13/1943.

Gersdorfová Z., Sakrální prostory českokrumlovského hradu, „Castellologica Bohemica”, 17/2017.

Giber M., A késő középkori egri püspökvár, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám február, Pécs 2010.

Giber M., Az egri várbeli késő középkori püspöki palota, “Castrum 7”, 1/2008.

Gillian E., Audley’s Castle, County Down, “The Castle Studies Group Journal”, 28/2014-2015.

Gillich O., A tatai vár építéstörténete, „Castrum 22”, 1-2/2019.

Ginter A., Zamek w Muszynie w świetle najnowszych badań archeologiczno – architektonicznych, “Almanach Muszyny”, Muszyna 2014.

Glińska N.,  Wiślica doby wczesnego średniowiecza – o wielkiej historii jednego z najmniejszych miast w Polsce, ” Renowacje i zabytki”, III/2020.

Glos P., Šimkovic M., Nové poznatky o stredovekej podobe pohraničných hradov Ľubovňa a Plaveč, “Archæologia historica”, vol. 29, 2004.

Gojdič I., Výsledky čiastkového pamiatkového výskumu kostola sv. Heleny v Trnave, “Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja”, 13/2010.

Gomboš P., Tajkov P., Kostol reformovanej cirkvi v Silici vo svetle najnovších výskumov, “Východoslovenský pravek”, 10/2013.

Górczyk W.J., Topografia sakralna Ciechanowa do roku 1600, „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”, 30/2016.

Góźdź Z., Warownie obronne na Ziemi Dobrzyńskiej w średniowieczu, “Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN”, VI, Rypin 1999.

Graliński G., Średniowieczne mury obronne Chojny, “Rocznik Chojeński”, nr 3, Chojna 2011.

Gronowski M., Zamek w Tyńcu, “Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 1 (5), 2009.

Grzęda M., Architektura klasztoru Paulinów w Beszowej, “Modus. Prace z Historii Sztuki X-XI”, Kraków 2011.

Gula J., Mury miejskie w Wiślicy, “Światowid”, 38/1991.

Gupieniec R., Z dziejów miast średniowiecznych: próba odtworzenia stanu zabudowy działek budowlanych w miastach wczesno- i późnośredniowiecznych w basenie Morza Bałtyckiego, “Mazowieckie Studia Humanistyczne”, 2/1997.

György B., Abaújvár, református templom, “Műemlékvédelmi Szemle. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója”, 2003/2, Budapest 2003.

Gyürky K., Domonkos kolostorok – várostörténet – régészet, “Tanítvány. A Magyar Domonkosok Lapja”, 2/2001.

Gyürky K., Pannonhalma kolostorában 1961-ben végzett régészeti kutatás, “Műemlékvédelem”, 4/1963.

Gyürky K., Városfalak a középkori Buda nyugati oldalán, „Archaeologiai Értesítő”, 105/1978.

Hadamik C., Najstarszy zamek w Chęcinach, “Czasopismo Techniczne”, zeszyt 23, rok 108, Kraków 2011.

Halama O., Osudy kaple Božího Těla po roce 1437, „Staletá Praha”, roč. XXIX, 2/2013.

Hamlin A., Waterman W.M., Banagher Church, County Derry, “Ulster Journal of Archaeology”, Third Series, Vol. 39/1976.

Hancz E., Az egykori pécsi Gázi Kászim pasa dzsámi – ma katolikus templom, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám június, Pécs 2013.

Hangodi L., Csobánc várának rövid hadikrónikája,  “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám június, Pécs 2012.

Hangodi L., Paál J., A csobánci vár múltja, jelene és jövője,  “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám augusztus, Pécs 2006.

Hanuliak M., Vztah príslušníkov dominikánskej rehole k obyvatelom Banskej Štiavnice, „Archæologia historica”, 21/1996.

Hanuliak V., Archeologický doklad zaniknutej radnice vo Zvolené, „Archæologia historica”, roč. 28, č. 1, 2003.

Hanuliak V., Hrad Čabraď v dějinách Hontu, „Archæologia historica”, roč. 29, č. 1, 2004.

Hanuliak V., Malé stredoveké opevnené sídla v Liptove, „Archæologia historica”, roč. 13, č. 1, 1988.

Hanuliak V., Zvolenská protiturecká obranná línia, „Archæologia historica”, 30/2005.

Hanuliak V., Ragač R., Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena, „Archæologia historica”, roč. 32, č. 1, 2007.

Hanuš M., Teplovzdušné vykurovanie v stredoveku na území Slovenska, „Slovenská archeológia”, LXIX/1, 2021.

Harbison P., St Doulagh’s Church, “Studies. An Irish Quarterly Review”, Vol. 71, 281/1982.

Harčar P., Uličný M., Predbežné výsledky archeologického výskumu kostola Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove, “Archæologia historica”, 32/2007.

Harmadyová K., Divileková D., Hrad Devín – najnovšie výsledky výskumu na hornom hrade, „Archæologia historica”, roč 36, 1/2011.

Harrison P., The tower churches of Gower, „Gower”, XLVI/1995.

Harrison S., Morris R., Robinson D.M., A Fourteenth Century Pulpitum Screen at Tintern Abbey, Monmouthshire, “The Antiquaries Journal “, vol. 78, 1998.

Harrison S., Robinson D.M., Cistercian Cloisters in England and Wales Part I: Essay, “Journal of the British Archaeological Association”, 159 (2006).

Hartwell B., Ballynahatty: A Prehistoric Ceremonial Centre, “Archaeology Ireland”, Vol. 5, No. 4/ 1991.

Hatházi G., Szabadbattyán-Csíkvár (Kula-torony), „Castrum Bene Egyesület IV Vándorgyűlése”, Túravezető 4 (1998).

Hatházi G., Kovács G., A csókakői vár régészeti kutatása 2014–2017, “Studia Agriensia. Örökségünk védelme és jövője 5”, Eger 2019.

Hauserová M., Nováček K., Čechura M., Falta M., Románský kostel sv. Petra a Pavla ve Svojšíně, “Průzkumy památek XVIII”, 1/2011.

Havel Š., Jenč P., Novák V., Peša V., K počátkům hradu Jestřebí u České Lípy, “Archeologie ve středních Čechách”, 19/2015.

Havrda J., Kovář M., Žďárská A., Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě, “Staleta Praha”, rocnik XXXIII, č. 2, 2017.

Hegyi D., Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi várban 2015-2017 között, „Castrum 21”, 1-2/2018.

Hegyi D., Koppány A., Rainer P., Kutatások Csobánc várában, “Castrum 16”, 1-2/2013.

Hein A., Linna auw ninck illo. Olevistest ja tema tornist, „Tuna”, 4/2014.

Hella M., Az egyházasgergei templom a késő középkorban, “A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve”, XLI/2018.

Hemp W.J., The Capel Garmon Chambered Long Cairn, „Archaeologia Cambrensis”, 82/1927.

Herrmann C., Die Arensburg/Kuressaare – neue Überlegungen zur Datierung und zum Baumeister, “Burgen und Schlösser”, 4/2021.

Hewson G.J., Adare and some of its ancient buildings, „Journal of the Limerick Field Club”, 1/1897.

Hewson R.F., The Augustinian Priory, Adare, “North Munster Antiquarian Journal”, I/1936.

Héczey M.Á., Fülöp A., Arx Syrok. Vár a Tarna-folyó fölött, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám április, Pécs 2013.

Hložek J., Křivánek R., Menšík P., Kozí hrádek (okr. Tábor). Předhradí, nebo hospodářské zázemí?, „Archæologia Historica”, roč. 36, č. 1, 2011.

Holl I., Kőszeg vára a 13. században, “Archaeologiai Értesítő”, 113/1986.

Holl I., Középkori régészet IV. – Városkutatás, “Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae”, 62 (2), 2011.

Horler M., A Sopronhorpácsi plébániatemplom, “Lapidarium Hungaricum 3”, Budapest 1995.

Horogszegi T., A jáki templom déli toronyaljának falképei, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám február, Pécs 2007.

Horváth R., Vár volt-e a tari “vár”?, „Castrum 15”, 1/2012.

Horváth R., Koppány A., Zádorvártól Vázsonykőig, „Castrum 7”, 1/2008.

Huml V., Příspěvek ke gotické podobě kostela sv. Michala na Starém městě pražském, „Archæologia historica”, 23/1998.

Huml V., Outrata J., Historie a gotická podoba kostela sv. Michala na Starém Městě pražském ve 14. století, „Staletá Praha”, roč. XXVI, 1/2010.

Hümpfner T., A zirci apátsági templom ásatása (1912-13), “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 2”, Veszprém 1964.

Illáš M., Predrománsky kostol na Devíne, „Historický zborník 21”, č. 1, 2011.

Illáš M., Štyri predrománske rotundy, “Moravský historický sborník”, Brno 2011.

Irásné M.K., Pest kialakulása és a középkori város építési periódusai, “Budapest regisegei”, 47/2014.

Irásné M.K., Történeti, régészeti adatok a pesti középkori városfal kutatásához, “Tanulmanyok Budapest multjabol”, 41/2016.

Jamroz J., Kościół parafialny w Goźlicach. Ze studiów nad architekturą romańską w Polsce, „Folia Historiae Atrium”, tom 13, 1977.

Janek N., Kochanowska A., Mikos A., Piwowarska K., Rygier M., Wółkowski W., Zientała Z., Kościół parafialny w Barcianach w kontekście architektury wiejskich świątyń parafialnych w Prusach Zakonnych, „Studia do Dziejów Architektury i Urbanistyki w Polsce”, 4/2021.

Janicka A., Kościół i klasztor bernardynów w Radomiu od XV do XVIII wieku, “Acta Universitatis Lodziensis”, 85/2010.

Janiš D., Vácha Z., Vrla R., Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance, “Archæologia historica”, 36/2011.

Janovská M., Olejník V., Rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény v Danišovciach, príspevok k poznaniu jeho vývoja na základe realizovaného architektonicko-historického výskumu, „Spiš”, č. 8, Spišská Nová Ves 2016.

Janura T., Rusnák R., Šimkovic M., Trnkus L., Nové poznatky z výskumov hradu Slanec, „Archæologia historica”, 41/2016/1.

Jardel A., Kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Stanisława biskupa i męczennika w Bodzentynie, „Prace historyczno – archiwalne”, tom XV, Rzeszów 2005.

Jarzewicz J., De constructione ecclesiae. O artystycznych i społecznych uwarunkowaniach architektury kościoła św. Jakuba w Nysie, “Artium Quaestiones”, tom VIII, 1997.

Jarzewicz J., Kościół w Koronowie. Architektura cysterska a ekspansja brandenburska w końcu XIII wieku, „Nasza Przeszłość”, nr 96, Kraków 2001.

Jarzewicz J., Maswerk chóru katedry – awangardowa forma w architekturze XIII-wiecznego Wrocławia, “Architectus”, 1/53, 2018.

Jażdżewski T., Piwek A., The room above the porte cochère of the Kwidzyn castle in the times of the Pomesanian chapter, “Architectus”, 3(67), 2021.

Ječný H., Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, „Staletá Praha”, roč. XXVII, 2/2011.

Jesionowski B., Prarat M., Najstarsze dzieje budowlane Wieży Kleszej na Zamku Wysokim w Malborku oraz prowadzone tam prace konserwatorskie w XIX w. w świetle wyników badań architektonicznych (cz. 1 i 2), „Wiadomości Konserwatorskie”, 54-55/2018.

Jonuks T., Kadakas V., Archaeological studies in the church and churchyard of Lüganuse, „Archeological fieldwork in Estonia 2013”, Tallinn 2014.

Joó T., A rásonysápberencsi református templom, „A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 21”, Miskolc 1983.

Jóźwiak S., Wasik B., Murowany zamek prokuratorów krzyżackich w Bytowie w średniowieczu. Chronologia wznoszenia, rozplanowanie i układ przestrzenny, “Zapiski Historyczne”, t. 88, z. 4, 2023.

Kacetl J., Kamenná věž „Hláska“ v předsunutém opevnění Na Baště nad Cornštejnem, “Thayensia”, Znojmo 2013.

Kaczyński B., Mackiewicz A., Badania archeologiczne przedbramia Bramy Górnej w Olsztynie, “Olsztyński rocznik konserwatorski”, Olsztyn 2014.

Kadakas V., Archaeological studies in Padise monastery, „Archeological fieldwork in Estonia 2011”, Tallinn 2012.

Kadakas V., Archaeological studies in the church of Haljala, „Archeological fieldwork in Estonia 2016”, Tallinn 2017.

Kadakas V., Archaeological studies of the gatehouse of Virtsu castle, „Archeological fieldwork in Estonia 2018”, Tallinn 2019.

Kadakas V., Jõhvi church – a peculiar fortification seized in the Livonian War near Narva, „Castella Maris Baltici 8”, Riga 2007.

Kadakas V., Kilumets J., Kiudsoo M., Tooming K., Archaeological studies in Risti church and churchyard, „Archeological fieldwork in Estonia 2011”, Tallinn 2012.

Kadakas V., Nurk R., Püüa G., Toos G., Recent studies in Kuressaare Bishop’s castle, “Archeological fieldwork in Estonia 2011”, Tallinn 2012.

Kajkowski K., Szczepanik P., Kościół p.w. św. Katarzyny w Bytowie w świetle źródeł archeologicznych, “Nasze Pomorze”, nr 14, Bytów 2012.

Kajzer L., Marciniak-Kajzer A., Zamek w Radzikach Dużych w świetle badań terenowych 2007 roku, „Rocznik Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie”, tom 1, Rypin 2009.

Kalita-Skwirzyńska K., Ratusz w Chojnie, “Przegląd Zachodniopomorski”, tom 2 (31), zeszyt 3, 1987.

Kalinowska K., Ruiny zamku w Szubinie, “Ziemia 1972. Prace i materiały krajoznawcze”, Warszawa 1974.

Kamenická E., Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů, „Archæologia historica”, 21/1996.

Kamińska J., Extra et infra muros – formy architektoniczne i funkcjonowanie dwóch konwentów dominikańskich w średniowiecznym Sandomierzu, “Zeszyty Sandomierskie”, XXVII/50, 2021.

Kamińska J., Kościół podominikański w Poznaniu – uwagi na temat pierwotnego układu przestrzennego i dekoracji architektonicznej, “Modus. Prace z Historii Sztuki XX”, Kraków 2020.

Kantorowicz K., Wółkowski W., Kościół parafialny w Mołtajnach – dzieje budowlane, “Studia do Dziejów Architektury i Urbanistyki w Polsce”, 5/2022.

Karczag Á., Pálos kolostorromok a Balaton-felvidéken, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám november, Pécs 2005.

Karczag A., Séta a Szanda-hegyen, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám október, Pécs 2006.

Karel T., Klsák J., Knoll V., Nové poznatky k vývoji hradu Hartenberg v Hřebenech, „Dějiny staveb 2007”, Plzeň 2008.

Karel T., Knoll V., Nové poznatky k vývoji hradu Seeberg, “Dějiny staveb 2005”, Plzeň 2006.

Karel T., Knoll V., Paláce hradu v Hazlově, „Dějiny staveb 2004”, Plzeň 2005.

Karel T., Knoll V., Románská fáze hradu ve Skalné, „Průzkumy památek VII”, 2/2000.

Karel T., Knoll V., Úlovec J., Sídla rodu von Liebenstein v česko-bavorském pohraničí a počátky hradu Liebenstein v Libé, „Castellologica Bohemica”, 10/2006.

Karlinszky B., Királyi vár – magánvár. A tihanyi vár a XIV. században, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 26”, Veszprém 2011.

Kastek T., Krzywka M., Mruczek R., Wyniki badań archeologiczno – architektonicznych na terenie zamku piastowskiego na Ostrówku w Opolu w sezonach 2011-2012, “Opolski Informator Konserwatorski”, nr 11, Opole 2013.

Kastl P., Obytná věž na hradu Netřeb, “Hláska”, roč. 29, č. 4, 2018.

Kastl P., Obytné věže (donjony) vybudované ve 14. století a možnosti jejich stavebního provedení na příkladech šlechtických hradů v Plzeňském kraji, „Castellologica Bohemica”, 19/2020.

Kašička F., Kostel františkánského kláštera v Kadani – jeho počátky a stavební proměny, “Pruzkumy památek IV”, 2/1997.

Kašička F., Tvrz ve Volyni, k problematice vztahů stavebně historického průzkumu a archeologického výzkumu, „Průzkumy památek”, 2/2000.

Kašička F., Nechvátal B., Ze stavebního vývoje hradu ve Strakonicích, “Archæologia historica”, vol. 39, 2014.

Kay R.E., Castell Coch, Parish of Ystradfellte, Breconshire, “Brycheiniog”, vol. 13, Newport 1969.

Kelemen B.Z., „Rom-olvasás” – A füzéri vár el- méleti rekonstrukciója, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám április, Pécs 2012.

Kibic K., Průzkum věže kostela v Záboří nad Labem při opravě, „Průzkumy památek XIV”, 1/2007.

Kibic K., Sommer J., Stopy gotické střešní konstrukce kostela v Lochách, “Zprávy památkové péče”, sv. 61, č. 5, 2001.

Kikindai A., A pécsi püspöki vár, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám június, Pécs 2007.

Kiss G., Sorkifalud-Zalak, „Castrum 5”, 1/2007.

Kissné Nagypál J., Sopron városfalairól, “Magyar Műemlékvédelem 1973-1974”, Budapest 1977.

Kiudsoo M., Malve M., Kadakas V., Tiidu E., Archaeological studies in the church and churchyard of Kose, „Archeological fieldwork in Estonia 2013”, Tallinn 2014.

Klemiński M., Augustianie-Eremici w Dzierżoniowie do czasów reformacji, “Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 111/2019.

Kmieciński J., Gdańsk – Geneza średniowiecznego miasta i portu. Wyniki badań milenijnych, „Przegląd archeologiczny”, vol. 65, 2017.

Knapik P., Architektura gotyckiej fary w Bochni, “Biuletyn Historii Sztuki”, LXXXII, nr 2, 2020.

Knox H.T., Ballykine Castle, “Journal of the Galway Archaeological and Historical Society”, Vol. 3, No. 2/1904.

Knyżewski M., Formy siedzib średnich i niższych rangą urzędników krzyżackich w granicach obecnej Polski, „Archaeologia Historica Polona”, 26/2018.

Kohoutek J., Vácha Z., Vrla R., Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovic ve středověku, „Archæologia historica”, 25/2000.

Kolařík V., Merta D., Peška M., Ke stavební dispozici areálu bývalého benediktinského opatství v Třebíči, “Archæologia historica”,  vol. 36, 2011.

Kolenda J., Medieval bishops palace in Milicz, “Studies in Digital Heritage”, tom 1, nr 2,  2017.

Koller B., Bene vára a Mátrában, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám április, Pécs 2007.

Komorowski W., Kamienice i pałace rynku krakowskiego w średniowieczu, “Rocznik krakowski”, tom 68, 2002.

Komosná K., Kruntorád K., Poznámky k stavební historii kostela sv. Kunhuty v Hostěradicích, „Průzkumy památek XXX”, 1/2023.

Konečný L., Kuča K., Zjišťovací průzkum a rekonstrukce románského kostela sv. Petra a Pavla v Řeznovicích, „Archæologia historica”, 13/1988.

Konieczny A., Sprawozdanie z badań dendrochronologicznych zabytkowych kościołów w województwie śląskim przeprowadzonych w 2008 roku, „Wiadomości konserwatorskie województwa śląskiego”, tom 1, Katowice 2009.

Koppány T., A Balaton-felvidék románkori templomai, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1”, Veszprém 1963.

Koppány T., A nagyvázsonyi pálos kolostor romjainak konzerválása, “Magyar Műemlékvédelem 1961-1962”, Budapest 1966.

Koppány T., A somlószőlősi r.k. templom helyreállítása, “Magyar Műemlékvédelem 1971-1972”, Budapest 1974.

Koppány T., A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között, „Castrum 9”, 1/2009.

Koppány T., A Veszprém megyei Somlyó vára, “Magyar Műemlékvédelem”, szám 14, Budapest 2007.

Koppány T., Az ösküi kerek templom és helyreállítása, “Műemlékvédelmi Szemle”, 1994/2, Budapest 1994.

Koppány T., Bakonyszentlászló evangélikus temploma, “Müemlékvédelmi szemle 2”, Budapest 1992.

Koppány T., Középkori templomok és egyházas helyek Veszprém megyében, „A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 6”, Veszprém 1967.

Koppány T., Zalaszántó középkori temploma, “Műemlékvédelmi Szemle”, 2003/1.

Koppány T., Markó Á.S., Sümegi vár, „Castrum 11”, 1/2010.

Kossakowski A., Primum post matricem… Gotycka architektura kolegiaty Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu, “Biuletyn Historii Sztuki”, LXXXIV, 4/2022.

Kouřil P., Plaček M., Revizní průzkum hradů Quingburgu a Koberštejna (okr. Bruntál), „Archæologia historica”, roč. 11, č. 1, 1986.

Kouřil P., Prix D., Wihoda M., Městské hrady v českém Slezsku, “Archæologia Historica”, 22/1997.

Kovalovszki J., Ásatások Csepelyen, „A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 8”, Veszprém 1969.

Kovács B.G., A gesztesi „Kisvár”, „Castrum 19”, 1-2/2016.

Kovács B.G., Királyi vadászkastélyból török határvár – A gesztesi vár, “Várak, kastélyok, templomok”, Pécs 2016.

Kovács G., Egy 14. századi oltármenza elméleti rekonstrukciója. Megjegyzések a mecseknádasdi Szent István-kápolna művészettörténeti értékeléséhez, “Művészettörténeti Értesítő”, 67/2018.

Kovács P., Markaz vára segítségért kiált, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám április, Pécs 2010.

Kovář M., Dragoun Z., Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém Městě, “Staletá Praha”, roč. XXVIII, 2/2012.

Kovář K., Hlaváčková H., Macek P., Vaněk V., Kostel sv. Bartoloměje v Třebovli ve středověku, „Průzkumy památek XVII”, 1/2010.

Kovář M., Staňková V., Ze starších stavebních dějin kláštera dominikánek v Praze na Starém Městě, “Staletá Praha” roč. XXXVII, 2/2021.

Kozaczewska-Golasz H., Opole – katedra pw. Znalezienia Krzyża Świętego, “Architectus”, 1 (37), 2014.

Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, 58/1-4, Warszawa 2013.

Kozák A., Uzsoki A., A győri székesegyház feltárása, “Arrabona – Múzeumi közlemények 12”, Győr 1970.

Kozák É.M., A hetvehelyi románkori templom régészeti kutatása, “Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 24”, Pécs 1980.

Kozák É.M., A nagygeresdi római katolikus templom, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám október, Pécs 2006.

Kozák É.M., A nógrádsápi r.k. templom feltárása, “Magyar Műemlékvédelem 1967-1968”, Budapest 1970.

Kozák É.M., Hollókő vára, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám augusztus, Pécs 2007.

Kozák É.M., Kutatások a zánkai református templomban, “Műemlékvédelmi Szemle 1992/1”, Budapest 1992.

Kozák É.M., Régészeti kutatások a szalonnai református templomban, „A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XX”, Miskolc 1981.

Kozák K., A szegedi Szent Dömötör-templom építéstörténetének kérdései, “A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1966-1967, könyv 2, Szeged 1968.

Kozák K., Korai sokszögzáródású templomok megjelenése az ország középső és nyugati részén, “Magyar Műemlékvédelem IX”, Budapest 1984.

Kozák K., Levárdy F., Sedlmayr J., A győri székesegyház Szentháromság (Héderváry) kápolnája, “Arrabona – Múzeumi közlemények 14”, Győr 1972.

Kozieł S., Dotychczasowe wyniki badań archeologiczno – architektonicznych przy kościele św. Świrada w Tropiu nad Dunajcem, “Nasza Przeszłość”, tom 23, 1966.

Kozińska B., Ratusz Staromiejski w Szczecinie – historia i odbudowa, “Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie”, rocznik I/2006.

Kőfalvi I., A lébényi templom, “Arrabona – Múzeumi közlemények 14”, Győr 1972.

Kőnig F., Kékkő vára Balassi Bálint korában, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám február, Pécs 2013.

Kóčka-Krenz H., Poznań – miejsce centralne w średniowieczu, “Archaeologia Historica Polona”, t. 24, 2016.

Kóčka-Krenz H., Rezydencja pierwszych piastowskich władców na poznańskim grodzie, “Nauka”, 2/2005.

Krawiec I., Dzieje budowlane kościoła pw. NMP w Kościelnikach Średnich w świetle pomiarów inwentaryzacyjnych i badań architektonicznych, „Studia do Dziejów Architektury i Urbanistyki w Polsce”, 4/2021.

Krąpiec M., Poleski J., Dwa grodziska wczesnośredniowieczne w Zawadzie Lanckorońskiej i Naszacowicach – datowanie metodą archeologiczną i dendrochronologiczną, “Przegląd Archeologiczny”, nr 44, 1996.

Krośnicka K., Rekonstrukcja ewolucji układu przestrzennego średniowiecznego miasta i portu Szczecin, “Architectus”, nr 4 (48), 2016.

Kroupa K., Hrad Nový Hrádek u Znojma, „Průzkumy památek XI”, 2/2004.

Kroupa P., Farní kostel svatého Mikuláše ve Znojmě, „Průzkumy památek”, 2/1996.

Kroupa P., Klášterní kostel v Sedlci u Kutné Hory v kontextu cisterckého stavitelství, “Průzkumy památek”, 2/2002.

Kroupa P., Průzkum jižního průčelí lodi kostela sv. Jakuba v Jakubu u Kutné Hory, “Průzkumy památek”, 1/1997.

Krušinová L., Kyncl J., Kyncl T., Varhaník J., Vnější opevnění hradu Rabí (II. část), „Průzkumy památek XII”, 2/2005.

Křenková Z., Středověké dějiny a stavební vývoj kostela sv. Víta v Jemnici, “e-Monumentica”, ročník IV, číslo 1,  2016.

Kubica E., Katalog zabytków wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej Małopolski, Rusi i Wołynia, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, tom XVII, Rzeszów 1996.

Kuczyński J., Średniowieczny zamek w Podgrodziu, gmina Ćmielów, województwo tarnobrzeskie, “Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, nr 16, 1988.

Kuča K., Kostel Matky Boží (sv. Vavřince) v Novém Bydžově, „Průzkumy památek I”, 1/1994.

Kuna M., Mury miejskie Mieszkowic, “Rocznik Chojeński”, nr 9, Chojna 2017.

Kuna M., Mury miejskie Trzcińska-Zdroju, “Rocznik Chojeński”, nr 5, Chojna 2013.

Kuna M., Średniowieczne mury miejskie w powiecie gryfińskim na tle sieci miast warownych Pomorza Zachodniego i dawnej wschodniej Brandenburgii, “Rocznik Chojeński”, nr 7, Chojna 2015.

Kuna M., Umocnienia obronne osady klasztornej w Kołbaczu, “Rocznik Chojeński”, nr 8, Chojna 2016.

Kunkel R.M., Katedra płocka w średniowieczu, “Biuletyn Historii Sztuki”, nr 50, 3/1988.

Kupovics R., A döbröntei vár kutatása, “Castrum 9”, 1/2009.

Kurnatowska Z., Kościół św. Leonarda w Lubiniu, “Archeologia Polski”, t. XXXVII,  z. 1-2, 1992.

Kurucz A., A vértesszentkereszti kolostorrom elméleti rekonstrukciója, Budapest 2014.

Kusztelski A., Kościół Bożego Ciała w Poznaniu, późnośredniowieczne sanktuarium, jagiellońska fundacja. Historia i architektura, “Nasza Przeszłość”, 94/2000.

Kühtreiber T., Der Gründungsbau der Burg Landštejn. Überlegungen zur zeitlichen Einordnung aus bauhistorischer Sicht, „Průzkumy památek XVIII”, 1/2011.

Kvetanová G., Žuffová J., Počiatočné etapy vývoja trnavskej radnice, „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja”, 3/2000.

Kwiatkowska-Kopka B., Z badań nad domami opatów w klasztorach benedyktyńskich, “Wiadomości Konserwatorskie”, 35/2013.

Kwiatkowski K., (Wild)haus w Bezławkach (Bayselauken, Bäslack) – uwagi na temat budownictwa warownego zakonu niemieckiego w późnośredniowiecznych Prusach, „Zapiski Historyczne”, tom LXXXI, 2/2016.

Kwiatkowski K., Zamek w Bezławkach i jego domniemywane funkcje administracyjne, „Studia Warmińskie”, 58/2021.

Kypta J., Neustupný Z., Šimůnek R., Veselý J., Farní kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci ve 12.-14. století, „Průzkumy památek XIX”, 2/2012.

Kypta J., Sýkora M., Předhradí a předpolí hradu Hasištejna. Zemní fortifikace předsunuté bašty a stopy další zástavby, „Pruzkumy památek XXI”, 1/2014.

Labuda J., Starý zámok v Banskej Štiavnici – výsledky archeologických výskumov, „Archæologia historica”, 21/1996.

Labuda J., Šimkovic M., Starý zamok v Banskej Stiavnici – najnovšie výsledky archeologického výskumu, „Archæologia historica”, 30/2005.

Lacina M., Musil J., Aktuální stav poznání hradu Rabštejnka (okr. Chrudim) a jeho hmotné kultury, „Castellologica Bohemica”, 19/2020.

Lancinger L., Svoboda L., Hrad Cimburk u Městečka Trnávky, „Průzkumy památek II”, 1/1995.

Larkin P., The castles of Lough Derg: an illustrated survey, „Journal of the Galway Archaeological and Historical Society”, 64/2012.

Lasota C., Legendziewicz A., Badania gotyckiej architektury Namysłowa. Kościół parafialny miasta lokacyjnego, “Architectus”, 1-2 (17-18), 2018.

Lasota C., Małachowicz M., Wyniki badań architektonicznych “Wieży Piastowskiej”  w Opolu na Ostrówku, “Opolski Informator Konserwatorski”, nr 10, Opole 2012.

Laszlovszky J., Mérai D., Szabó B., Vargha M., The „Glass Church” in the Pilis Mountains. The Long and Complex History of an Árpád Period Village Church, „Hungarian Archaeology”, 2014.

Lavička R., Kostel sv. Michaela archanděla v Pacově. Nový pohled na stavební vývoj a podobu farního kostela do roku 1512, „Průzkumy památek XXVII”, 1/2020.

Lavička R., Nový pohled na stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích, “Památky západních Čech”, V/2015.

Läänelaid A., Selart A., Tvauri A., Die Burg Warbeck (Kastre), “Baltic Journal of Art History”, vol. 13 (2017).

László J., Egy méltatlanul elhanyagolt vár a Vértesben: Vitány, „Kuny Domokos Múzeum Közleményei 19”, Tata 2014.

László J., Vitány vára, „Castrum 19”, 1-2/2016.

Látal H., Poznámky ke stavební historii kostela sv. Jiljí v Dolním Dvořišti, „Průzkumy památek XV”, 1/2008.

Leask H.G.,  Ballymoon Castle, County Carlow, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Seventh Series, Vol. 14, No. 4/1944.

Legendziewicz A., Architektura bram miejskich Głogówka od XIV do XX wieku, „Kwartalnik Opolski”, 4/2018.

Legendziewicz A., Architektura kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach w świetle badań interdyscyplinarnych, “Opolski Informator Konserwatorski”, nr 13, Opole 2017.

Legendziewicz A., Badania gotyckiej architektury Namysłowa. Blok ratuszowy, “Architectus”, nr 1-2 (21-22), Wrocław 2007.

Legendziewicz A., Brama Grobnicka (zwana Klasztorną) w Głubczycach w świetle badań architektonicznych i ikonograficznych, „Opolski Informator Konserwatorski”, nr 12, Opole 2015.

Legendziewicz A., Od gotyku do neogotyku – przemiany architektury kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Świebodzinie między XV stuleciem a połową XIX wieku, “Wiadomości Konserwatorskie”, 74/2023.

Legendziewicz A., Od średniowiecznej warowni do barokowej rezydencji – historia powstania i przekształceń zamku w Chrzelicach, “Opolski Informator Konserwatorski”, nr 11, Opole 2013.

Legendziewicz A., Przemiany średniowiecznej architektury kościoła filialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Żarach od XIII do XX wieku, „Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, tom 18, Zielona Góra 2021.

Legendziewicz A., Selected City Gates in Silesia – research issues, “Czasopismo Techniczne”, vol. 3, Kraków 2019.

Legendziewicz A., The architecture of the town wall gates and towers in Bystrzyca Kłodzka between the fourteenth and twentieth centuries, “Czasopismo Techniczne”, vol. 11, Kraków 2019.

Legendziewicz A., Wczesnogotycki kościół parafialny w Grodkowie, “Czasopismo techniczne”, zeszyt 23, rok 109, Kraków 2011.

Legendziewicz A., Wieża bramna Zamku Górnego w Opolu, “Wiadomości Konserwatorskie”, nr 60, 2019.

Legendziewicz A., Wieża bramy Ziębickiej w Nysie – w świetle badań architektonicznych i ikonograficznych, “Opolski Informator Konserwatorski”, nr 13, Opole 2017.

Legendziewicz A., Zamek Górny w Opolu – o zachowanych fragmentach rezydencji księcia Władysława II Opolczyka, „Kwartalnik Opolski”, nr 1, 2017.

Legendziewicz A., Zamek w Sulechowie – w okresie od średniowiecza do początku XX wieku, “Lubuskie Materiały Konserwatorskie”, tom 5,  Zielona Góra 2008.

Legendziewicz A., Michalak A., The defensive enclosure of the small knightly castle in Witków (Silesia, Poland), “Archaeologia Historica Polona”, vol. 29, 2021.

Lesák B., Výskum v areáli klarisiek v Bratislave, “Pamiatky a múzeá”, 2/2008.

Levárdy F., A litéri román kapuzat, “Magyar Műemlékvédelem 5”, Budapest 1970.

Lewandowska J., Stary Rypin – od grodu do miasta, “Archaeologia Historica Polona”, tom 24, 2016.

Lewis J., Excavations at Balvaird Castle, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 122, Edinburgh 1992.

Líbal D., Románský kostel kláštera premonstrátek v Doksanech, „Zprávy památkové péče”, 6/1942.

Lócsy E., Előzetes jelentés a margitszigeti ferences kolostor területén végzett feltárásról, “Archaeologiai Értesítő”, 98/1971.

Lubelczyk A., Brama zamku „Golesz” w Krajowicach w świetle badań archeologicznych i prac zabezpieczająco-restauratorskich prowadzonych w latach 2010–2019, “Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, tom 41, Rzeszów 2020.

Lukáč G., Stredoveký kláštor minoritov v Levoči. Predbežné výsledky archeologického výskumu v rokoch 1992-1996, „Východoslovenský pravek”, 5/1998.

Lux K., À budapest i belváros i plébániatemplom, “Tanulmányok Budapest Múltjából II”, Budapest 1933.

Lynch P.J., Some of the Antiquities around Ballinskelligs Bay, County Kerry, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Fifth Series, Vol. 32, No. 4, 1902.

Łaborewicz I., Mury miejskie, czyli jak mieszczanie dbali o swoje bezpieczeństwo, “Biuletyn Jeleniogórski”, nr 6, 2008.

Łbik L., Narodziny bydgoskiej parafii, średniowieczne świątynie, parafialny laikat, dekanat, „Kronika Bydgoska”, Bydgoszcz 1999.

Łbik L., Zamek w Przedczu na Kujawach, “Materiały z dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”, zeszyt 6, Bydgoszcz 2001.

Łukacz M., Geneza ukształtowania się najczęściej realizowanego typu kamienicy krakowskiej, “Wiadomości Konserwatorskie”, 14/2003.

Łukacz M., Średniowieczne domy lokacyjnego Krakowa, “Czasopismo techniczne”, zeszyt 23, 2011.

Łuniewicz Z., Koźle czy Krosno? Reidentyfikacja weduty Krosl z cyklu obrazów z podróży palatyna Ottheinricha, “Quart”, nr 2(60), Wrocław 2021.

Łużyniecka E., Architectural examinations of the parish church in Dobrzyki, “Architectus”, 1/29, 2011.

Łużyniecka E., Przeobrażenia architektury średniowiecznego klasztoru cysterskiego w Rudach na podstawie badań architektonicznych prowadzonych w 2001 r., “Architectus”, 1(11), 2002.

Łużyniecka E., Konczewski P., Cellarium z XIII w. w klauzurze dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy, “Architectus”, 2(46), 2016.

Łużyniecka E., Święcka E., Badania architektury opactwa cysterskiego w Henrykowie prowadzone w latach 2003 i 2006, “Architectus”, 2(20), 2006.

MacDonald P., Meighan I., Ó Baoil R., Sloan B., Welsh H., The Excavation of a Cashel at Ballyaghagan, County Antrim, “Ulster Journal of Archaeology”, Third Series, Vol. 72, 2013/2014.

Macek P., Zahradník P., Bývalý augustiniánský klášter v Litomyšli a jeho stavební proměny, „Průzkumy památek II”, 1/1995.

Maciąga M., Zespół warowny w Rzemieniu, “Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu”, tom 3, Mielec 1994.

MacKie E.W., The broch cultures of Atlantic Scotland: Origins, high noon and decline. Part 1: Early iron age beginnings c.700-200 BC, “Oxford Journal of Archaeology”, 27(3), Oxford 2008.

Magdoško D., Real Estate of the Dominican Friary of Blessed Virgin Mary in Medieval Košice, “Slovak Studies”, 1-2/2016.

Magyar K., A kaposvári vár területén végzett legújabb régészeti kutatások eredményei, “Somogyi Múzeumok Közleményei 16”, Kaposvár 2004.

Magyar K., A középkori budai királyi palota fő építési korszakainak alaprajzi rekonstrukciója, “Budapest Régiségei”, 31/1997.

Maik J., Początki kościoła w Łęczycy. Badania opactwa i kolegiaty w Tumie pod Łęczycą, “Przegląd archeologiczny”, nr 65, 2017.

Main L., Page R., Stirling Ancient Bridge, “Discovery Excav Scot”, Edinburgh 1997.

Majcher T., Drégely vára, “Castrum 1”, 1/2005.

Markó A.S., Ásatás az abaújvári református templomban, “Észak-magyarországi kulturális és műemléki hírlevél”, V évfolyam, 11-12 szám, 2008.

Markus K., Tooming K., Hiliskeskaegsest Niguliste kirikust hingepalvete ja eneseeksponeerimise peeglis, “Acta Historica Tallinnensia”, 16/2011.

Marosi E., A zsámbéki kolostorromok, “Magyar Műemlékvédelem 1980-1990”, Budapest 1996.

Martin F.X., The Augustian Friaries in Pre-reformation Ireland, “Augustiniana”, 6/1956.

Martinák M., Príspevok k stavebnému vývoju kostola sv. Juraja v Jure nad Hronom, „Acta Musei Tekovensis Levice”, 10/2015.

Martyka A., Ruiny zamku w Czchowie – analiza prac konserwatorskich i budowlanych, “Wiadomości konserwatorskie”, nr 64/2020.

Mařík J., Princová J., Libice nad Cidlinou – stav a perspektivy výzkumu, “Archeologické rozhledy”, LVIII/2006 .

Maurer S.F., Średniowieczne obwarowania Gliwic, “Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, seria Architektura, zeszyt 10, 1989.

Maxwell-Irving A., The dating of the tower-houses at Comlongon and Elphinstone, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 126, Edinburgh 1996.

May A., Mitchell G.F., Neolithic Habitation Site, Stone Circles and Alignments at Beaghmore, Co. Tyrone, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Vol. 83, No. 2/1953.

Mänd A., Oleviste kiriku keskaegsest sisustusest ja annetajate ringist, „Acta historica Tallinnensia”, 20/2014.

McCarthy P., The Barretts and Ballincollig Castle, „Journal of the Ballincollig Community School”, 1985.

McElherron B., Ancient Stone Monuments of South Armagh, „Before I Forget… Journal of the Poyntzpass and District Local History Society”, 12/2013.

McKeon J., The Dominican Priory of Saints Peter and Paul, Athenry: high-medieval history and architecture, “Journal of the Galway Archaeological and Historical Society”, 61/2009.

McKeon J., Urban Defences in Anglo-Norman Ireland: evidence from South Connacht, “Eolas: The Journal of the American Society of Irish Medieval Studies”, 5/2011.

McNeill T.E., Three Medieval Buildings in the Port of Ardglass, Co. Down, “Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature”, Vol. 105C, No. 1 (2005).

Mencl V., Kostel sv. Jiří na hradě Pražském, “Památky archaeologické”, Nové řady, ročník IX-XVII (dil XXXXII), 1939-1946.

Mentényi K., Meszlen, Római katolikus templom, “Lapidarium Hungaricum 6”, Budpest 2002.

Měřínský Z., Zumpfe E., Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren), „Archæologia Historica”, roč. 27, č. 1, 2002.

Michalak A., Między archeologią, architekturą a renowacją. Zamek rycerski w Witkowie w świetle dotychczasowych badań, “Wiadomości Konserwatorskie”, nr 77/2024.

Miedziak W., Gotycka architektura kościoła we Wrześni, “Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska”, vol. XIV, 2016.

Miklós Z., A Zengővár helye a hazai várépítészetben, „Castrum 13”, 1/2011.

Milanowski K., Tuliszewski P., Średniowieczne mury miejskie Golubia, problematyka konserwatorska, “Ochrona Zabytków”, 3-4/2003.

Milczarska E., Gotycki kościół parafialny w Morągu. Fazy budowy i datowanie, “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, nr 28, zeszyt 2, 1983.

Millar B.H., Kirkhope J., Dunyvaig Castle, “Discovery Excav Scot”, Edinburgh 1964.

Miłobędzki A., Zamek w Mokrsku Górnym i niektóre problemy małopolskiej architektury XV i XVI wieku, “Biuletyn Historii Sztuki”, t. 21, 1/1959.

Miňo M., Niekoľko postrehov k fortifikačným prvkom miest stredoslovenskej banskej oblasti, „Archæologia historica”, 36/2011.

Molnár I., A kaposvári vár, “A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 7”, Kaposvár 2020.

Molnár I., Rövid beszámoló a kaposvári várnál 2019-ben végzett régészeti feltárásról, “Archaeologia – Altum Castrum Online”, Visegrád 2019.

Molnár V., Beszámoló a karcsai templom 1964 évi ásatásáról, „Acta Antiqua et Archaelogica”, tomus X, Szeged 1966.

Molnár V., Beszámoló a sárospataki gótikus templom 1964. évi ásatásáról, “A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve”, 1964-1965/2, Szeged 1966.

Módy G., Kozák K., A herpályi templomromnál végzett régészeti kutatás és helyreállítás (1972—1975), “Bihari Múzeum Évkönyve 1”, Berettyóújfalu 1976.

Muk J., Táborský hrad Hradiště ve středověku, “Husitský Tábor”, 5/1982.

Munteán L., The Roman Aqueduct of Aquincum in Technological and Cultural Contexts, “Hungarian Cultural Studies”, Volume 14 (2021).

Murray A.L., Preserving the Bishop’s Castle, Glasgow, 1688-1741, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 125/1995.

Murray, A.L., The Bishop’s Castle, Glasgow, 1598-1744, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 133/2003.

Murtagh B., Hatch’s Castle, Ardee, County Louth: A Fortified Town House of the Pale, “Journal of the County Louth Archaeological and Historical Society”, Vol. 22, 1/1989.

Nabiałek K., Zamek Olsztyn w państwie polskim za Jagiellonów (od 1391 do I połowy XVI wieku), “Średniowiecze Polskie i Powszechne”, 3/2004.

Načeradská P., Dějiny kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem na základě písemných pramenů, „Průzkumy památek XIV”, 1/2007.

Nagy E., A középkori Gercse község temploma, “Budapest régiségei”, 18/1958.

Nagy S.B., A Kompoltiak temploma Kisnánán, “Castrum 12”, 10/2010.

Nagy S.B., Fashionable Courts – Courtly Fashions. Representation in the Architecture of Late Medieval Hungarian Castle Courtyards, „Hungarian Archaeology”, E-journal 2017.

Nagy S.B., Kutatások Újlaki Miklós várpalotai rezidenciája nyomában, “Várak, kastélyok, templomok”, Pécs 2015.

Nagy S.B., Noble Residences in the 15th century Hungarian Kingdom – The Castle of Várpalota, „Dissertationes Archaeologicae”, Ser. 3, No. 7, Budapest 2019.

Nagy S.B., Recent excavations at the medieval castle of Bánd, “Dissertationes Archaeologicae”, Ser. 3, No. 6, Budapest 2018.

Nawrolska G., Rozwój przestrzenny Elbląga w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym, “Archaeologia Historica Polona”, tom 23, 2015.

Nechvátal B., K středověkému opevnění Vyšehradu, „Archæologia historica”, roč. 36, č. 1, 2011.

Nechvátal B., Kapitulní kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v době předhusitské, “Archæologia historica”, vol. 27, Brno 2002.

Nechvátal B., Knížecí a královská akropole na Vyšehradě (Přehled výzkumu a problematiky), „Archæologia historica”, roč. 38, č. 1, 2013.

Nechvátal B., Rotunda sv. Martina na Vyšehradě, „Archæologia historica”, roč. 30, č. 1, 2005.

Nemčeková M., Pôsobenie rádu sv. Kláry v Uhorsku a na Slovensku, “Konštantínove listy”, 12/ 1, 2019.

Németh A., A somolyi templomrom, „A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve”, 22/2000.

Nipčová D., Veľká Skalka v obraze archeologických prameňov a kláštorný život v stredoveku, “Okno do histórie Skalky pri Trenčíne”, Trenčín 2011.

Nocuń P., Zamek w Chudowie do końca XVI w. – rozwój i przekształcenia prywatnej siedziby górnośląskiej w świetle dotychczasowych badań, “Architectus”, 1 (57), Wrocław 2019.

Nolan J.P., The Castles of Clare Barony, “Journal of the Galway Archaeological and Historical Society”, Vol. 1, No. 1/1900.

Noll J., Varhaník J., Příspěvek k poznání vnějšího opevnění Kunětické Hory (K otázce původní podoby pernštejských rondelových fortifikací), „Průzkumy památek XI”, 2/2004.

Nováček K., Starobylá a ještě starobylejší, vytváření historického významu rotundy sv. Petra ve Starém Plzenci během 20. století, „Archaeologica Pragensia”, 18/2006.

Novobilský M., Nožička P., Rožmberský P., Hrad Vlčtejn a jeho stavební proměny, „Průzkumy památek VII”, 2/2000.

Novotná D., Věž kostela sv. Ducha v Telči, „Průzkumy památek VI”, 1/1999.

Nógrády A., Középkori magyar várleírások, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám október, Pécs 2010.

Ober M., Gotyckie kościoły wiejskie okolic Darłowa, “Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej”, tom VI, Gmina Darłowo, Sławno 2007.

Ober M., Pamiątka z Tuluzy – o średniowiecznej architekturze kościoła w Malechowie, “Historia i kultura Ziemi Sławieńskiej”, tom IV, Gmina Malechowo, Sławno 2005.

Ober M., Zabytkowe bramki cmentarne na Pomorzu Zachodnim, „Spotkania z zabytkami”, nr 7/1981.

Ochniak-Dudek K., Zamek Żupny w Wieliczce. Centrum administracji przedsiębiorstwa solnego od XIII wieku, “Ochrona Zabytków”, nr 1-4, 2010.

Ochniak-Dudek K., Zamek Żupny w Wieliczce – historia i architektura, “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, nr 28, 2012.

Olejník V., Najnovšie archívne výskumy k stavebnému vývoju Spišského hradu, “Monumentorum Tutela”, 24/2012.

Olejník V., Starý kláštor minoritov v Levoči, „Pamiatky a múzeá”, 3/2021.

Olszacki T., Rezydencje królewskie prowincji małopolskiej w XIV wieku – możliwości interpretacji, “Czasopismo Techniczne”, zeszyt 23, 2011.

Olszacki T.,  Różański A., Residential tower of the Koło castle in the light of the latest archaeological research, “Archaeologia Historica Polona”, vol. 29/2021.

Opaliński P., Rekonstrukcja cyfrowa infrastruktury architektonicznej Rynku krakowskiego w XIV i XV wieku, “Krzysztofory”, nr 28, część 1, Kraków 2010.

Oriško Š., Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach, „Archæologia historica”, roč. 22, č. 1, 1997.

Oriško Š., K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku, „Archæologia historica”, 33/2008.

Oriško Š., K problematike výskumu stavebnej plastiky kostola sv. Mikuláša v Trnave, „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja”, 9/2006.

Oriško Š., K výsledkom výskumu kostola v Moste pri Bratislave, „Archæologia historica”, roč. 32, č. 1, 2007.

Oriško Š., Poznámky k románskemu kostolu v Dechticiach, „Ars”, č. 1–3, 2000.

Oriško Š., Spitälsky kostol sv. Heleny v Trnave, „Archæologia historica”, roč. 25, č. 1, 2000.

Oriško Š., Vysledky vyskumu kostola v Rakovnici, „Archæologia historica”, roč. 24, č. 1, 1999.

O’Connor P., Walshe P.T., The Excavation of a Burial Cairn on Baltinglass Hill, Co. Wicklow, „Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature”, Vol. 46, 1940/1941.

Orpen H.G., Athlone Castle: Its Early History, with Notes on Some Neighbouring Castles, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Fifth Series, Vol. 37, No. 3, 1907.

O’Farrell C., Aille Castle, “Journal of the Galway Archaeological and Historical Society”, vol. 12, no. 1/2, 1922-1923.

O’Keeffe T., An Early Anglo-Norman Castle at Ballyderown, County Cork, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Vol. 114/1984.

O’Keeffe T., Diarmait Mac Murchada and Romanesque Leinster: Four Twelfth-Century Churches in Context, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, 127/1997.

Ó Nualláin S., A Survey of Stone Circles in Cork and Kerry, “Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature”, Vol. 84C, 1984.

Ó Nualláin S., The Stone Circle Complex of Cork and Kerry, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, 105/1975.

Paál J., A dabosi templomrom 2, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám február, Pécs 2012.

Paál J., Salgó vár, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám július, Pécs 2005.

Pachner J., Komenda řádu německých rytířů v Chomutově před 16. březnem 1421, “Památky, příroda, život”, 52/2020.

Pajor P., Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła klarysek w Starym Sączu, “Modus. Prace z Historii Sztuki XVIII”, Kraków 2018.

Pajor P., Utzig J., Godny miana katedry. O genezie formy architektonicznej kościoła katedralnego we Włocławku, “Folia Historiae Artium”, Seria Nowa, t. 14, 2016.

Panáček J., Kostel sv. Kříže v České Lípě a stavebně historická analýza krovu jeho stanové střechy, „Průzkumy památek X”, 1/2003.

Panáček J., Neznámá vyobrazení hradu Jestřebí, okr. Česká Lípa, „Castellologica Bohemica”, 15/2015.

Paner H., Rozwój przestrzenny wczesnośredniowiecznego Gdańska w świetle źródeł archeologicznych, “Archaeologia Historica Polona”, tom 23, 2015.

Paor L., Excavations at Ballyloughan Castle, Co. Carlow, „The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Vol. 92, No. 1/1962.

Papp S., A gótika három emléke Szatmárban: Csenger, Nagyszekeres és Sonkád, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám február, Pécs 2012.

Patton G., Máré vára a Mecsekben, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám április, Pécs 2007.

Patrný M., Stavební vývoj chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně od 14. do 20. století, „Průzkumy památek XIX”, 2/2012.

Patrný M., Veselý J., Románská věž na malostranském konci Karlova mostu v Praze, „Průzkumy památek XV”, 2/2008.

Paulewicz M., Kościoły i kaplice Chęcin, „Nasza Przeszłość”, 57/1982.

Pawlicki B.M., Ze studiów nad reliktami domniemanego palatium Sieciecha w Krakowie, “Czasopismo techniczne”, zeszyt 23, rok 108, Kraków 2011.

Pál R., Bánd – Essegvár, “Castrum 11”, 1/2010.

Pál R., Segvártól Essegvárig. A bándi vár és birtokosainak történetéből, “Castrum 8”, 2/2008.

Pálóczi-Horváth A., A rakacaszendi református templom régészeti kutatása, “Communicationes Archaeologicae Hungariae”, Budapest 1984.

Pámer N., A gyulafirátóti középkori premontrei monostor feltárása, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 6”, Veszprém 1967.

Pešta J., Fara (bývalá tvrz) v Třebotově, “Průzkumy památek IX”, 2/2002.

Petráško T., Šimčík P., Šimkovic M., Švaňa K., Štyri sezóny výskumu hradu Šebeš, „Východoslovenský pravek”, 11/2018.

Piaskowska B., Prarat M., Zimna-Kawecka K., Historia budowlana kościoła w Łobdowie w świetle badań architektonicznych. Przyczynek do techniki wznoszenia i przekształceń kamienno-ceglanych średniowiecznych, wiejskich świątyń ziemi chełmińskiej, „Wiadomości Konserwatorskie”, 67/2021.

Piekalski J., Uwagi o strukturze przestrzennej Wrocławia w XI–XIII wieku, “Archaeologia Historica Polona”, tom 23, 2015.

Pierse J.H., Abbeydorney Monastery, Co. Kerry – the Canon Power Manuscript, „North Munster Antiquarian Journal”, XVIII/1976.

Pierzyńska-Jelska E., Późnogotycka kaplica pw. św. Gertrudy w Darłowie, „Arteria. Rocznik Katedry Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej”, 2/2004.

Pilcher J.R., Archaeology, Palaeoecology, and C¹⁴ Dating of the Beaghmore Stone Circle Site, “Ulster Journal of Archaeology”, Third Series, Vol. 32/1969.

Plaček M., Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací, „Archæologia historica”, roč. 15, č. 1, 1990.

Plaček M., Identifikace stredovekého jádra hradu Sádku a jeho vývoj, „Průzkumy památek VII”, 1/2000.

Plaček M., K objevu pozdně románského paláce na zámku v Kunštátě a nástin vývoje hradu do začátku 16. století, “Pruzkumy památek II”, 1/1995.

Plaček M., Poznatky o stredovekém stavebním vývoji zámku ve Vranove nad Dyjí, „Průzkumy památek III”, 2/1996.

Podliska J., Nové poznatky o kostele sv. Jana Křtitele Na Zábradlí na Starém Městě pražském, “Průzkumy památek IX”, 1/2002.

Podliska J., Semerád M., Nové poznatky o konstrukci Juditina mostu v Praze, „Staleta Praha”, rocnik XXVIII, č. 2, 2012.

Podliska J., Semerád M., Nový hrad u Kunratic v Praze. Výzkum a obnova zanikající hradní stavby, „Archæologia historica”, roč. 40, č. 2, 2015.

Podroužek K., Šimková T., Špitální kostel sv. Ducha v Krupce, „Průzkumy památek XXV”, 2/2018.

Pojsl M., Obraz všedního dne cisterciálců v rekonstrukci původního kláštera na Velehradě, „Archæologia historica”, roč. 15, č. 1, 1990.

Pomfyová B., Dominikánsky kostol v Košiciach – niekoľko poznámok k pretrvávajúcim dilemám, „Ars”, 55/2022.

Pomfyová B., Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku. Príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov, “Archæologia historica”, roč. 44, č. 2, 2019.

Pomfyová B., Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra – torzálne poznatky – torzálne hypotézy, „Archæologia historica”, roč. 40, č. 2, 2015.

Pomfyová B. Stredoveká sakrálna architektúra v regióne Gemer a Malohont, „Archæologia historica”, roč. 34, č. 1, 2009.

Pomfyová B., Samuel M., Žažová H., Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov), “Archæologia historica”, vol. 38, 2013.

Prarat M., Przekształcenia średniowiecznego klasztoru kanoników laterańskich w Kaliszu w świetle badań architektonicznych elewacji, „Wiadomości Konserwatorskie”, 65/2021.

Princová-Justová J., Knížecí prostředí na slavníkovské Libici ve světle archeologických objevů, “Archeologické rozhledy”, 47/1995.

Prix D., Poznámky ke středověké architektuře kostela sv. Kříže (původně P. Marie) v Karviné 1 – Fryštátě, “Časopis Slezského muzea”, série B, XLI, 1992.

Prix D., Přestavba kostela sv. Martina v Sedlčanech ve 14. století, „Průzkumy památek XXIV”, 1/2017.

Prix D., Středověký městský kostel Panny Marie v Hlubčicích, „Průzkumy památek X”, 2/2003.

Prix D., Výsledky stavebně historického průzkumu kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách, “Průzkumy památek”, 2/1995.

Procházka Z., Kostel Všech svatých v Horšově, „Průzkumy památek V”, 2/1998.

Proksa M., Jeszcze o dalekich analogiach do rotundy św. Mikołaja w Przemyślu, “Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury”, t. XXXI, z. 61 (1/14), 2014.

Proudfoot B., Irish Raths and Cashels: Some Notes on Chronology, Origins and Survivals, “Ulster Journal of Archaeology”, Third Series, 33/1970.

Proudfoot E., Excavations at Niddry Castle, “Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland”, 127/1997.

Przybyłowicz O.M., The architecture of the church and cloister of nuns of the Order of St. Clare in Stary Sącz in the light of written sources and literature of the subject, “Architectus”, 2(24), 2008.

Pusztai I., A hetvehelyi románkori templom helyreállítása, “Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 24”, Pécs 1980.

Pusztai  I., Zsiray L., A salföldi Mária-Magdolnáról elnevezett pálos kolostor, “A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 6”, Veszprém 1967.

Pusztai T., A Keleméri mohosvár, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám december, Pécs 2011.

Pusztai T., A Keleméri mohosvár. Egy 13–14. században használt vár kutatásának lehetőségei, „Castrum 5”, 1/2007.

Püüa G., Buildings archaeological surveys at Maasi Castle on North-East Saaremaa, „Archeological fieldwork in Estonia 2019”, Tallinn 2020.

Rabb P., Fejezetek az esztergomi Várhegy középkori épületeinek utóéletéből, “Épités – Épitészettudomány”, vol. 32, issue 1-2, 2004.

Radacki R., Die Fürstenburg in Stettin/Szczecin, “Burgen und Schlösser”, Bd. 41, 1/2000.

Radacki Z., Historia i budowa kościoła św. Piotra i Pawła w Szczecinie, „Materiały Zachodniopomorskie”, tom VIII, Szczecin 1962.

Radacki Z., Spichlerze gotyckie nad dolną Wisłą, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, nr 22, Historia Sztuki, zeszyt 1, Poznań 1959.

Radacki Z., Średniowieczne zamki na Pomorzu Zachodnim. Suplement do monografii z 1976 roku, “Materiały zachodniopomorskie”, Nowa Seria, t. II – III, zeszyt 2,  2005/2006.

Rakonczay R., A cserényi Szent Márton templom, “Várak, kastélyok, templomok”, Pécs 2016.

Ratajczyk T., Wieża na zamku w Oświęcimiu – pars pro toto książęcej rezydencji, “Archaeologia Historica Polona”, tom 26, 2018.

Razím V., K počátkům hradu Landštejna, „Průzkumy památek XVIII”, 1/2011.

Razím V., K přemyslovskému opevnění města Kouřimi, „Archæologia Historica”, roč. 11, č. 1, 1986.

Razím V., K stavebnímu vývoji a významu hradu Hasištejna, „Pruzkumy památek XXI”, 1/2014.

Razím V., K účelu výklenku v přízemí bergfritu hradu Vizmburka, „Průzkumy památek XXVII”, 1/2020.

Razím V., K vývoji a interpretaci hradu Týřova ve 13. století, „Průzkumy památek XII”, 1/2005.

Razím V., K významu a stavební podobě románského hradu Přimda, „Průzkumy památek XV”, 1/2008.

Razím V., Ke stavební podobě raně gotického paláce hradu Valdeka, „Pruzkumy památek VII”, 2/2000.

Razím V., Opevnení mesta Ceského Krumlova ve stredoveku. Latrán a Nové Mesto, “Pruzkumy památek”, 2/1999.

Razím V., Předsunutá bašta města Třebíče na tzv. Hrádku, „Průzkumy památek XXIV”, 2/2017.

Razím V., Věž hradu Gutštejna, „Průzkumy památek XX”, 1/2013.

Razím V., Ježek M., Ke stavebnímu vývoji kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi, “Průzkumy památek VIII”, 1/2001.

Razím V., Zahradník P., Městské opevnění a jeho vztah k vývoji středověké Telče, “Pruzkumy památek XV”, 2/2008.

Razím V., Sommer J., Poznámky k historii kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku, “Památky středních Čech”, 3/1988.

Rácz M., A bakonyszentlászlói román kori templom karzata, “Studia Caroliensia”, 3-4/2006.

Remfry P., White Castle and the Dating of the Towers, “The Castle Studies Group Journal”, No 24, 2010-2011.

Rivo B., Medieval town wall of Tartu in the light of recent research, „Estonian Journal of Archaeology”, 15/2011.

Rodzińska – Chorąży T., Kościół pod wezwaniem św. Pawła na Zawodziu w Kaliszu – na tle architektury romańskiej, “Modus. Prace z historii sztuki IV”, Kraków 2003.

Romanow J., Chronologia bramy Piaskowej w świetle wyników badań wykopaliskowych w roku 2000, “Silesia Antiqua”, t. 42, 2001.

Romanow J., Fortyfikacje miejskie Byczyny. Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przedbramia przy wieży Niemieckiej w 2009 roku, “Opolski Informator Konserwatorski”, nr 10, Opole 2012.

Romanow J., Zamek w Ujeździe (województwo opolskie), “Tarnogórski rocznik muzealny”, tom 1, Tarnowskie Góry 2003.

Ross N., The Walled Town of Ardee: Selected Extracts, “Journal of the County Louth Archaeological and Historical Society”, Vol. 27, 3/2011.

Rulka K., Kościół św. Witalisa we Włocławku, “Studia Włocławskie”, 17/2015.

Rusnák R., Príspevok k poznaniu stredovekého opevnenia Košíc, “Východoslovenský pravek”, 7/2005.

Ruszkowska U., Pradziejowy i średniowieczny zespół osadniczy w Chełmie – Bieławinie, “Rocznik Chełmiński”, t.20, Chełm 2016.

Ruttkay A., Výsledky výskumu v Ducovom na Kostolci v rokoch 1968-1972 a 1975,”Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v r. 1975″, Nitra 1976.

Rykl M., Litovice – hloubkový průzkum tvrze, „Průzkumy památek II”, 1/1995.

Rymar E., Klasztor chojeńskich augustianów, “Rocznik Chojeński”, 2/2010.

Sajecki T., Koszarowa warownia w Wiślicy. Studium archeologiczne do rozplanowania przestrzennego wczesnośredniowiecznego stanowiska, “Radzyński rocznik humanistyczny”, 15/2017.

Sajecki T., Próba odtworzenia rozplanowania przestrzennego wczesnośredniowiecznego Wawelu i Okołu w Krakowie. Studium archeologiczne, “Radzyński rocznik humanistyczny”, tom 14, 2016.

Sallay M., Sedlmayr J., A soproni középkori zsinagóga, “Magyar Műemlékvédelem 1959-1960”, Budapest 1964.

Samól P., O średniowiecznej architekturze zakonów żebraczych w Chełmnie, “Zapiski Historyczne”, t.85, zeszyt 3, 2020.

Samól P., Relikt południowej ściany wczesnogotyckiego budynku klasztornego dominikanów w Tczewie, “Biuletyn konserwatorski Pomorza Gdańskiego”, zeszyt 2, Gdańsk 2014.

Samuel M., Žažová H., Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach „Archæologia historica”, roč. 37 , č. 2, 2012.

Sándor M., A gesztesi vár építéstörténete, “Folia Archaeologia”, 16/1964.

Sándor M., A pécsi püspökvár (a középkori egyetem), az Aranyos Mária-kápolna és Vilmos püspök síremléke régészeti feltárásának és kutatásának eredményei, „Per Aspera Ad Astra”, IV évfolyam, 1–2 szám/2017.

Sedlmayr J., A sopronhorpácsi plébániatemplom románkori periódusairól, “Lapidarium Hungaricum 3”, Budapest 1995.

Sedlmayr J., A soproni középkori magánzsinagóga újbóli helyreállítása, “Műemlékvédelmi Szemle”, 1997/1-2, Budapest 1997.

Sedlmayr J., A soproni Ó-zsinagóga helyreállítása, “Magyar Műemlékvédelem 9”, Budapest 1984.

Sekuła M., Warszawska siedziba książęca w świetle najnowszych badań, “Z otchłani wieków”, r. 66, nr 1-4, 2011-2012.

Sherlock R., The evolution of the Irish tower-house as a domestic space, “Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature”, Vol. 111C/2011.

Shoesmith R., Llangar Church, “Archaeologia Cambrensis”, 129/1980.

Sikora J., Uwagi na temat tzw. opactwa Panny Marii w Tumie pod Łęczycą, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 3-4, 2002.

Simon Z., A regéci vár eddigi kutatásának eredményei, „Castrum 5”, 1/2007.

Simon Z., Elfeledett emlékhelyünk: Regéc vára, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám május, Pécs 2005.

Simon Z., Sajókaza, református templom, “Műemlékvédelmi Szemle. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Tájékoztatója”, 2003/2, Budapest 2003.

Simpson W.D., A new survey of Kildrummy Castle, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 62, 1927-1928.

Simpson W.D., Notes on five Donside castles, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 55, 1920-1921.

Simpson W.D., Craig Castle and the Kirk of Auchindoir, Aberdeenshire, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 64, 1929-1930.

Simpson W.D., Edzell Castle, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 65, 1930-1931.

Simpson W.D., Invermark Castle, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 68, 1933-1934.

Simpson W.D., Pitsligo Castle, Rosehearty, Aberdeenshire, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 88, 1954-1955.

Simpson W.D., The excavation of Esslemont Castle, Aberdeenshire, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 78, 1943-1944.

Simpson W.D., The red castle of Lunan Bay, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 75, 1940-1941.

Simpson W.D., The Royal Castle of Kindrochit in Mar, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 57, 1922-1923.

Siwek L., Drewniany kościół w Nidku, “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 8/2004.

Skarżyńska-Wawrykiewicz M., Wawrykiewicz L., Średniowieczne konstrukcje ciesielskie południowego skrzydła zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie. Przyczynek do historii zamku, “Ochrona Zabytków”, 2/2015.

Skuratowicz J., Zamek Górków i Opalińskich w Sierakowie, “Ochrona Zabytków”, nr 53/4 (211), 2000.

Slade H.G., Druminnor, formerly Castle Forbes: an investigation into the original building of a mid-fifteenth-century Palace House, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 99, 1966-1967.

Slivka M., Doterajšie výsledky výskumu na Kláštorisku v Slovenskom raji, “Archæologia historica”, roč. 13, č. 1, 1988.

Smith J.T., Ardmore Cathedral, „The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Vol. 102, 1/1972.

Smith S.G., Dolbadarn Castle, Caernarfonshire: A Thirteenth-Century Royal Landscape, “Archaeology in Wales”, vol 53, 2014.

Sojka J., Jižní fasáda chrámu sv. Michala na Starém Městě pražském, „Staletá Praha”, roč. XXVI, 1/2010.

Smoláková M., Neskororománsky portál kostola sv. Egídia v Iliji, „Archæologia historica”, roč. 22, č. 1, 1997.

Sommer J., K původní podobě gotických kostelů v Řečici a v Dolním Městě, “Průzkumy památek III”, 2/1996.

Sommer J., Kostelní hrad v Horním Slavkově, “Castellologica Bohemica”, 2/1991.

Sommer J., Loď kostela sv. Václava na Zderaze v Praze II, “Památky a příroda”, roč. 16, č. 7, 1991.

Sommer J., Věž kostela v Hněvkovicích, „Zprávy památkové péče”,  roč. 56, číslo 9/10, 1996.

Sommer J., Záboří nad Labem, kostel sv. Prokopa, „Průzkumy památek XIV”, 1/2007.

Soukupová H., K problematice Vyšehradu, „Pruzkumy památek XII”, 2/2005.

Soukupová H., Klášter minoritů a klarisek v Českém Krumlově, „Pruzkumy památek VI”, 2/1999.

Sowała W., Średniowieczna architektura kościoła śœw. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, “Biuletyn Historii Sztuki”, LXXXII, nr 4, 2020.

Sólyom S., A tornaszentandrási ikerszentélyes templom, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám február, Pécs 2010.

Spudowska A., Dom Mikołajowski w Tarnowie, „Roczniki Humanistyczne”, tom VI, zeszyt 4, Lublin 1958.

Sramek J., Klášter cisterciaček Vallis sanctae Mariae v Pohledu ve víru doby vymknuté z kloubů, “Havlíčkobrodsko”, č. 28, 2014.

Stala K., Ecclesia de novo constructa. Kościół kanoników regularnych w Górce koło Sobótki. Rekonstrukcja drugiej fazy przebudowy palatium możnowładczego Piotra Włostowica, “Wiadomości Konserwatorskie”, 28/2010.

Stala K., Fenomen „sali o 24 słupach”. Reinterpretacja reliktów romańskiego palatium na Wzgórzu Wawelskim, “Wiadomości Konserwatorskie”, nr 33, 2013.

Stala K., Palatium możnowładcze Piotra Włostowica? Rekonstrukcja najstarszej fazy budowli romańskiej w Sobótce-Górce na podstawie najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych, “Wiadomości Konserwatorskie”, 27/2010.

Stala K., Prezbiterium dawnego kościoła kanoników regularnych w Górce koło Sobótki. Uwagi w kontekście odkrytych pochówków, “Czasopismo Technicze”, zeszyt 23, rok 108, 2011.

Stangret W., Badania archeologiczno-architektoniczne bramy Grobnickiej w Głubczycach, woj. opolskie, „Opolski Informator Konserwatorski”, nr 11, Opole 2013.

Stankiewicz J., Kartuzja Gdańska. Dzieje rozwoju układu przestrzennego Kartuz oraz kartuskiego zespołu klasztornego, “Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej”, zeszyt 2/1962.

Stępień P. M., Zamek Czorsztyn. Zabytkowa ruina w parku narodowym, “Ochrona Zabytków”, 1-1/2005.

Stocka M., Zamek pokrzyżacki w miejscowości Rogóźno-Zamek, „Ochrona Zabytków”, 1/2006.

Svoboda L., Klášter v Pohledu, “Průzkumy památek”, I/1998.

Sweetman D., Archaeological Excavations at Ballymote Castle, Co. Sligo, “Journal of the Galway Archaeological and Historical Society”, Vol. 40, 1985/1986.

Sýkora M., Castles of Northwestern Bohemia in the Middle Ages, “Architectus”, 4(68), 2021.

Sýkora M., Kalich, Panna a Litýš – tři hrady doby husitské na Třebušínsku, “Castellologica Bohemica”, 13/2012.

Sýkora M., Stavební podoba a historie hradu Nový Žeberk (okr. Chomutov), „Castellologica Bohemica”, 16/2016.

Sýkora M., The transformation of the town Chomutov, its command post, fortifications and castle in the Middle Ages and the early modern period, “Analecta Archaeologica Ressoviensia”, nr 7, Rzeszów 2012.

Szabó G., Csányi V., Werbőczy két Tolna megyei vára: Dombó és Döbrököz az újabb régészeti megfigyelések tükrében, “A Wosinsky Mór Megyei Múzeum évkönyve”, 12/1984.

Szakonyi B., Máré vár a Mecsek rejtett ékköve, “Várak, kastélyok, templomok”, Pécs 2016.

Szakonyi B., Réka-vár újratöltve – Nádasd várának rekonstrukciós kísérlete, “Várak, kastélyok, templomok”, évkönyv 2020.

Szatlóczki G., Adalékok a keszthelyi ferences kolostor korai építéstörténetéhez, “Castrum 4”, 2/2006.

Szászi J., A szabadbattyáni Csíkvár (Kula torony), “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám december, Pécs 2006.

Szczupak D., Rozeta wyryta na filarze bazyliki katedralnej św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu – chronologia i funkcja, „Ochrona Zabytków”, 2/2022.

Szebeni A., Végh A., A budavári volt Helyőrségi templom, “Budapest Régiségei”, szám 35/2, 2002.

Szőke B., A pécsi Szent Péter és Pál Székesegyház egykori hajóboltozata, “Archaeologia – Altum Castrum Online”, Visegrád 2015.

Šeňová N., Vitanovský M., Strážnica vo veži Mestského hradu v Kremnici, „Archæologia historica”, 25/2000.

Špaček J., Varhaník J., K románské podobě kostela v Čelákovicích, “Dějiny staveb 2016”, Plzeň 2017.

Špráchal P., K podobám obytného paláce na hradě Nístjce, “Zpravodaj klubu augusta sedláčka Hlaska”, ročník XXI,  2010.

Štetina J., Hrad v Zábrehu na Morave, “Zpravodaj klubu augusta sedláčka”, ročník XXIV, č. 2, 2013.

Świechowski Z., Dwunastowieczna katedra w Płocku, “Ochrona Zabytków”, 5/3 (18), 1952.

Świechowski Z., In Monte Silencii, “Czasopismo Technicze”, zeszyt 23, rok 108, 2011.

Tajkov P., Archeologický výskum kostola evanjelickej cirkvi v Štítniku (okres Rožňava), „Archæologia historica”, roč. 43, č. 1, 2018.

Tajkov P., Archeologické výskumy stredovekých kostolov v Čečejovciach, Turni nad Bodvou, Kysaku a Hrhove, „Východoslovenský pravek”, 9/2009.

Tamm J., Residences of abbesses in Estonian monastic architecture, based on the examples of St Michael’s Cistercian convent in Tallinn and the Brigittine convent in Pirita, „Baltic Journal of Art History”, vol. 2 (2010).

Thomas S., From cathedral of the Isles to obscurity – the archaeology and history of Skeabost Island, Snizort, “Proc Soc Antiq Scot”, vol 144, 2015.

Togner M., K průzkumu středověkých objektů v Kraskove a Kyjaticiach, „Archæologia historica”, roč. 11, č. 1, 1986.

Tolnai K., A Visegrád-Sibrik dombon feltárt maradványok története, „Archaeologia – Altum Castrum Online”, Visegrád  2013.

Tooming K., Late medieval decor at St Martin’s Church in Martna, “Baltic Journal of Art History”, vol. 1 (2009).

Tooming K., Püha kiriku ehitusloo ajalistest piiridest, „Kaheaastaraamat 2007-2008”, Kuressaare 2009.

Topen D., Stanely Castle: a Summary Report, “Renfrewshire Local History Forum Journal”, vol.7, 1996.

Truner D., The Bishops of Argyll and the Castle of Achanduin, Lismore, AD 1180-1343, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 128, 1998.

Turek R., Libická sídelní aglomerace 9.-10. století, “Časopis národního muzea”, 140/1971.

Uličný P., Chóry katedrály sv. Víta v Praze, „Průzkumy památek XVIII”, 2/2011.

Uličný P., Hrad Václava IV. na Zderaze v Praze, „Staletá Praha”, roč. XXXIX, 1/2023.

Uličný P., Kaple Božího Těla na Karlově náměstí v Praze: Forma, funkce, význam, „Staletá Praha”, roč. XXXVI, 2/2020.

Uličný P., Kostel sv. Jakuba v Jičíně a jeho příspěvek k architektuře kolem roku 1400: symbolika, geometrie, konstrukce, „Průzkumy památek XII”, 2/2005.

Valk H., The Fate of Final Iron Age Strongholds of Estonia, “Muinasaja teadus”, 24/2014.

Valter I., A bélapátfalvi monostor feltárási munkálatai 1964-ben, “A Herman Ottó Múzeum Évkönyve VI”, Miskolc 1965.

Valter I., A kerektemplom feltárása a volt boldvai bencés apátság mellett, “Ars hungarica”, 45 évfolyam, 2/2019.

Valter I., A zalaszentmihályfai r.k. templom kutatása, “Magyar Műemlékvédelem 1971-1972”, Budapest 1974.

Valter I., Az öriszentpéteri római katolikus templom kutatása, “Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője”, 22/4 (1995-1998), Szombathely 1999.

Valter I., Somogyvámosi templomrom, “Műemlékvédelem”, 19 évfolyam, 2 szám, Budapest 1975.

Valter I., Újabb régészeti kutatások a zsámbéki premontrei prépostsági romban 1986-1991, “Műemlékvédelmi Szemle”, 1991/2, Budapest 1991.

Varhaník J., Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě, “Archæologia historica”, 20/1995.

Varhaník J., Hlízová věž hradu Zvíkova, „Průzkumy památek VII”, 1/2000.

Varhaník J., Husitské opevnûní hradu Orlíka nad Vltavou, “Průzkumy památek”, I/1998.

Varhaník J., K morfologii hradu v Písku, “Archæologia historica”, 25/2000.

Varhaník J., K počátkům hradu Lemberka, “Dějiny staveb 2011”, Plzeň 2012.

Varhaník J., K podobě hradu Dívčího Kamene, “Dějiny staveb 2018”, Plzeň 2019.

Varhaník J., K podobě věže jižní předsunuté bašty hradu Českého Šternberka, “Dějiny staveb 2019”, Plzeň 2020.

Varhaník J., Kotnovská věž v Táboře, „Průzkumy památek IV”, 2/1997.

Varhaník J., Pařížov (okr. Chrudim) nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela, “Archæologia historica”, 33/2008.

Varhaník J., Věž rotundy v Týnci nad Sázavou, “Dějiny staveb 2002”, Plzeň 2003.

Varhaník J., Vnější opevnění hradu Rabí (I. část), „Průzkumy památek XII”, 1/2005.

Vácha Z., K pozdněgotické etapě reformovaného kostela v Šamoríne, „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja”, 2/1998.

Vácha Z., Středověká drobná architektura na Moravě, “Monumentorum tutela”, 26/2016.

Vándor L., A ferencesek középkori építészeti emlékei Zala megyében, “Zalai gyűjtemény”, 25/1986.

Vándor L., Rezi vára, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám október, Pécs 2007.

Várnai D., Várpalota várának építkezési korszakai, “Magyar Műemlékvédelem 1967-1968”, Budapest 1970.

Večeřa J., Úvaha nad stavebním vývojem a podobou jádra hradu Aueršperka (okr. Žďár nad Sázavou) na základě nálezu architektonického článku hradní věže, „Castellologica Bohemica”, 20/2023.

Velímský F., Příspěvek k diskusi o charakteru a stáří stavby kostela sv. Prokopa v Záboří nad Labem, „Průzkumy památek XIV”, 1/2007.

Végh K., Boldogkő várának feltárása, “A Herman Ottó Múzeum évkönyve VI”, Miskolc 1966.

Vilmosné B., Előzetes jelentés a Mária Magdolna templom ásatásáról, “Budapest Régiségei”, 22/1971.

Vladár Á., A zalaszentmihályfai r. k. templom helyreállítása, “Magyar Műemlékvédelem 1971-1972”, Budapest 1974.

Volovár M., Kostol košických dominikánov a jeho kameňosochársky program, “Průzkumy památek XXIV”, 1/2017.

Vošková K., Stredoveká Banská Štiavnica. Výsledky prebiehajúceho výskumu podoby mesta, “Alfa”, 2/2019.

Vrla R., Hrad Brumov – nové poznatky a úvahy o stavebním vývoji ve 13.–16.století, „Pruzkumy památek XX”, 2/2013.

Vrla R., Hrad Malenovice – výsledky průzkumů prováděných v letech 2017-2018, „Průzkumy památek XXV”, 2/2018.

Vrla R., Hrad Rabštejn u Bedřichova. Průzkum severní části areál, „Pruzkumy památek XXVII”, 1/2020.

Vrla R., Hrad Starý Světlov, „Průzkumy památek X”, 1/2003.

Vrla R., Poznámky ke stavebnímu vývoji severního traktu jádra hradu Buchlova, „Průzkumy památek XIX”, 2/2012.

Vrla R., Příspěvek k poznání stavebních dějin západní části jádra hradu Lukova, „Průzkumy památek XVIII”, 2/2011.

Walczak M., Przyczynek do badań nad wieżą ratuszową w Krakowie, “Folia Historiae Artium”, Seria Nowa, t. 12, 2009.

Wańkowska-Sobiesiak J., Zamek w Szymbarku: budowa, zniszczenie i próba odbudowy, “Ochrona Zabytków”, 46/4 (183), 1993.

Wasik B., Dzieje budowy i architektura zamku w Papowie Biskupim na ziemi chełmińskiej w świetle ostatnich badañ, “Biuletyn Historii Sztuki”, 77/2015.

Wasik B., The Castle in Sztum in the light of archaeological research in 2019, “Castellologica bohemica”, 20/2023.

Wasik B., Układ przestrzenny i architektura zamku w Kowalewie Pomorskim w świetle badań z lat 2013-2016, “Studia i materiały z dziedzictwa kulturowego Torunia i regionu”, tom 3, Toruń 2020.

Wasik B., Wieże mieszkalne w krzyżackiej architekturze zamkowej w Prusach, “Acta Universitatis Nicolai Copernici”, Archeologia XXXVIII, 2022.

Wasik B.,  Zamek golubski w średniowieczu. Architektura i technika budowy, “Komunikaty warmińsko – mazurskie”, nr 2 (304), Olsztyn 2019.

Wasik B., Zamek, kościół i mury miejskie w Kowalewie Pomorskim – kwestia czternastowiecznych warsztatów budowlanych, “Biuletyn Historii Sztuki”, LXXIX, 1/2017.

Wasik B., Zamek prokuratorski w Unisławiu. Układ przestrzenny i technika budowy w świetle badań archeologiczno – architektonicznych, “Ochrona Zabytków”, 1/2018.

Wasik B., Zamek w Lipienku na ziemi chełmińskiej, “Rocznik Grudziądzki”, nr 21, 2013.

Wasik B.,  Zamek w Radzyniu Chełmińskim. Technika i etapy budowy siedziby krzyżackich komturów i konwentu, “Ochrona Zabytków”, 1/2015.

Wasik B., Zamek w Sztumie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych z 2019 roku, “Pomorania Antiqua”, t. XXIX, Gdańsk 2020.

Wasik B., Zamek w Świeciu. Topografia i technika budowy zamku krzyżackiego, “Komunikaty mazursko-warmińskie”, nr 2 (300), Olsztyn 2018.

Wasik B., Zamki krzyżackie w Starogrodzie i Bierzgłowie na tle innych komturskich siedzib nieregularnych w świetle nowych badań, “Archaeologia Historica Polona”, tom 26, 2018.

Wasik B., Wiewióra M., Lipienek i Starogród – wyniki badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w 2018 roku, „Castellologica Bohemica”, 19/2020.

Wasik B., Wiewióra M., Próba rekonstrukcji układu przestrzennego zamku wysokiego (domu konwentu) w Kowalewie Pomorskim na podstawie źródeł historycznych i najnowszych wyników badań archeologiczno-architektonicznych, “Wiadomości Konserwatorskie”, 45/2016.

Waterman D.M., The Court Cairn at Annaghmare, Co. Armagh, “Ulster Journal of Archaeology”, 28/1965.

Watson G., A Second Glance at Brims Castle, “Caithness Field Club Bulletin”, Vol 6, No 2/1998.

Wawrykiewicz L., Odkrycie gotyckiego kościoła o unikatowej, murowano-szkieletowej konstrukcji w Kanigowie, „Ochrona Zabytków”, nr 3, 2008.

Wellisch  M., Középkori lakóházak az alsódörgicsei templomnál, “Castrum 8”,  2/2008.

Westropp T.J., Notes on Askeaton, County Limerick. Part III. The “Abbey”, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Fifth Series, Vol. 33, No. 3/1903.

Westropp T.J., Notes on Askeaton, County Limerick. Part IV. The Church and the Castle (With Appendices), “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Fifth Series, Vol. 34, No. 2/1904.

Westropp T.J., Notes on the Antiquities of Ardmore, „The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Fifth Series, Vol. 33, 4/1903.

Westropp T.J., Notes on the Lesser Castles or “Peel Towers” of the County Clare, “Proceedings of the Royal Irish Academy”, Vol. 5, 1898-1900.

Westropp T.J., The Ancient Castles of the County of Limerick (Western Baronies), “Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature”, Vol. 26, 1906/1907.

Westropp T.J., The Cists, Dolmens, and Pillars of the Western Half of the County of Clare, „Proceedings of the Royal Irish Academy: Archaeology, Culture, History, Literature”, Vol. 26, 1906/1907.

Westropp T.J., The Principal Ancient Castles of the County Limerick, “The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland”, Fifth Series, Vol. 37, 2/1907.

Wetesko L., Romańska i wczesnogotycka architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie (XII-XIII w.), „Nasza Przeszłość”, nr 83, 1994.

Węcławowicz T., Fazy budowy kościoła Mariackiego. Modele rekonstrukcyjne dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, “Krzysztofory” , nr 28, część 2, Kraków 2010.

Węcławowicz T., Kościół parafialny w Prandocinie. Zalety purystycznej rekonstrukcji fazy romańskiej, “Wiadomości Konserwatorskie”, nr 55/2018.

Wilson D., Craiglockhart Castle, Watching brief and survey, “Discovery Excav Scot”, vol. 13, Edinburgh 2012.

Wojenka M., Najnowsze badania archeologiczne budownictwa obronnego na Jurze Ojcowskiej, “Archaeologia Historica Polona”, tom 26, 2018.

Wolf M., A borsodi földvár, “A Borsodi Tájház közleményei 1”, Edelény 1997.

Wolf M., Északkelet-Magyarország ispáni várai, “A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 40”, Miskolc 2001.

Wordsworth J., Excavation at Auchindoun Castle, Moray District, in 1984, “Proc Soc Antiq Scot”, 120/1990.

Wyrwa A.M., Dzieło człowieka pod opieką Boga. Wiatrak z Gryżyny: najstarszy zachowany młyn wietrzny w Polsce i jego symboliczne przesłanie. Wprowadzenie do szerszych rozważań, “Studia Lednickie”, XVII (2018).

Wyrwa A.M., Opactwo cysterskie w Lądzie nad Wartą. Wstępne, sondażowe badania wykopaliskowe w 2006 roku, “Architectus”, nr 1(23), 2008.

Wysocki J., Solecki R., Szkiłądź P., Otoczenie zamku w Pasłęku w świetle badań archeologicznych, “Archaeologia Historica Polona”, tom 26, 2018.

Young A., Brochs and duns, “Proc Soc Antiq Scot”, vol. 95, 1961-1962.

Zacharová D., Žuffová J., Prvé výsledky výskumu kostola sv. Mikuláša v Trnave, „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja”, 9/2006.

Zachwatowicz J., Katedra gnieźnieńska. Gotycki system konstrukcyjny, “Biuletyn Historji Sztuki i Kultury”, tom 3, nr 3, 1934/1935.

Zachwatowicz J., Mury i Barbakan Starej Warszawy, “Ochrona Zabytków”, tom 6, nr 2-3,  Warszawa 1953.

Zagrodzki T., Katedra św. Jana w Warszawie w świetle badań architektonicznych, “Roczniki Humanistyczne”, tom XXIX, zeszyt 4, 1981.

Záruba F., Castles of the Přemyslid Hunting Forest, “Castrum Bene 17”, Pilsen 2023.

Záruba F., Hrad Žerotin, “Castellologica Bohemica”, 10/2006.

Záruba F., Litoměřický hrad, “Časopis Společnosti přátel starožitností”, Praha 2/2010.

Záruba F., Příspěvek k otázce královských hradů v dolním Posázaví, „Castellologica Bohemica”, 16/2016.

Záruba F., Valdek – příspěvek k poznání stavebního vývoje hradu, “Časopis Společnosti přátel starožitností”, 3-4/2012.

Záruba F., Vlašský dvůr, “Castellologica Bohemica”, 11/2008.

Záruba F., Zbořený Kostelec, “Castellologica Bohemica”,  9/2004.

Zoltán S., A nyírbátori Szent György templom a középkorban, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám december, Pécs 2013.

Zoltán S., Adalékok a nyírbátori református templom építéstörténetéhez, “Szabolcs-szatmár-beregi szemle”, évf. 44, 1/2009.

Zsidi P., An early roman military complex in the area of Aquincum (Budapest, Óbuda, Filatori-gát), “Budapest Régiségei XLVI”, Budapest 2013.

Zsidi P., The role of the Danube in the topography of Aquincum, “Varia Archaeologica Hungarica XXVI”, Budapest 2011.

Zulauf  G., A solymári középkori vár, “Várak, kastélyok, templomok”, kötetszám október, Pécs 2006.

Žuffová J., K novým poznatkom o počiatkoch a premenách kostola zo starého kláštora v Piešťanoch, „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja”, 8/2005.

Żurek M., Zamek pokrzyżacki w Przezmarku. Wstępne wyniki badań, “Archaeologia Historica Polona”, tom 26, 2018.

Żurowski T.R., Sobień nad Sanem. Prace archeologiczne i konserwatorskie w 1966 r., “Materiały i sprawozdania rzeszowskiego ośrodka archeologicznego za 1966 rok”, tom 6, Rzeszów 1968.


websites:

apsida.sk
britishlistedbuildings.co.uk
canmore.org.uk
castlesfortsbattles.co.uk
coflein.gov.uk
hrady.cz
hrady.dejiny.cz
pazirik.hu
varlexikon.hu
wikipedia.org
zabytek.pl