Bibliografia

książki i artykuły:

Adamczyk-Bomersbach T., Polskie ratusze średniowieczne, “Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej 1997, nr 36, s.77-94.
Andrzejewski T., Szukiełowicz Z., Mury obronne Kożuchowa, Kożuchów 2008.
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Bogdanowski J.,Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa 2002.
Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010.
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.
Bóna M., Plaček M., Encyklopedie slovenských hradů, Praha 2007.
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Dzieje budownictwa w Polsce według Oskara Sosnowskiego, t. 1, Świechowski Z., Zachwatowicz J., Warszawa 1964.
Eysymontt J., Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich w Białej Prudnickiej, Wrocław 1974.
Garniec M., Garniec-Jackiewicz M.,  Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach, Olsztyn 2006.
Gąsiorowski E., Ratusz staromiejski w Toruniu, Toruń 2004.
Glamorgan later castles, Royal commission on the ancient and historical monuments of Wales, Llandudno 2000.
Graliński G., Średniowieczne mury obronne Chojny, Chojna, 2011.
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Guerquin B., Zamki w Polsce, Warszawa 1984.
Hrady zamky a tvrze v Cechach na Morave a ve Slezsku, red. Fiala Z., t.I-VII, Praha 1989.
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.
Juźwiak S, Trupinda J, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach, Toruń 2012.
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Kozaczewska H., Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 1-4, Warszawa 2013.
Krajniewski J, Będzin, początki miasta, Będzin 2008.
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013.
Kuna M., Mury miejskie Trzcińska-Zdroju, “Rocznik Chojeński” nr 5, s.113-137, Chojna 2013.
Kuna M., Średniowieczne mury miejskie w powiecie gryfińskim na tle sieci miast warownych Pomorza Zachodniego i dawnej wschodniej Brandenburgii, “Rocznik Chojeński” nr 7, s.37-76, Chojna 2015.
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Lewicka L.M., Konserwatorski problem rewaloryzacji zamku w Ciechanowie.
Lukas E, Średniowieczne mury miejskie na Pomorzu Zachodnim. Poznań 1975.
Marek M, Cracovia 3d, Kraków 2011.
Moskal, K. Leliwici z Melsztyna i ich zamki, Nowy Sącz, 2007.
Moskal, K. Zamki w dziejach Polski i Słowacji, Nowy Sącz 2004.
Nawrocki Z, Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk, Toruń 2016.
Niesiobędzki, W., Zamki, pałace, dwory i inne zabytki powiatu iławskiego: przewodnik historyczno-krajoznawczy, Iława 2003.
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Górnego Śląska, Warszawa 2008.
Pilch.J, Kowalski S., Leksykon zabytków Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej, Warszawa 2012.
Początki architektury monumentalnej w Polsce, red. Janiak T., Stryniak D., Gniezno 2004.
Podolecki J.,Waltoś S., Collegium Maius, Kraków 1999.
Przyłęcki M., Mury obronne miast Dolnego Śląska, Wrocław 1966.
Ptaszyńska D., Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin 1974.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia, Warszawa 2004.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Opola do Żywca, Warszawa 2014.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Pomorza Gdańskiego, Warszawa 2003.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi krakowskiej, Warszawa 2004.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi lubelskiej i Podlasia, Warszawa 2009.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi sandomierskiej, Warszawa 2003.
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003.
Šimkovic M., Agócs A., Fil’akovo castle, Fil’akovo, 2014.
Świechowski Z., Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1990.
Szlak architektury drewnianej. Małopolska, Cisowski B., Duda M., Kraków 2005.
Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, Warszawa 1971.
Taylor A. J., The Welsh castles of Edward I, London 1986.
Torbus T., Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014.
Walczak M., Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.
Wasik B., Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku, Toruń 2016.
Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973.
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Zachwatowicz J., Mury i Barbakan Starej Warszawy [w:] Ochrona Zabytków, tom 6, nr 2-3,  Warszawa 1953.
Zagrodzki T., Czersk, zamek i miasto historyczne, Warszawa 1996.
Żabicki J., Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia, Warszawa 2010.

strony internetowe:

apsida.sk
architektura.pomorze.pl
britishlistedbuildings.co.uk
castlesfortsbattles.co.uk
coflein.gov.uk
forum.zamki.pl
pomeranica.pl

wikipedia.org
zabytkowekoscioly.net