Bibliografia

książki i artykuły:

Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyńskiego, Warszawa 1995
Bogdanowski J.,Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa 2002
Eysymontt J., Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich w Białej Prudnickiej, Wrocław 1974
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014
Lukas, E, Średniowieczne mury miejskie na Pomorzu Zachodnim. Poznań 1975
Marek,M, Cracovia 3d, Kraków 2011
Moskal, K. Leliwici z Melsztyna i ich zamki, Nowy Sącz, 2007
Nawrocki Z, Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk, Toruń 2016
Niesiobędzki, W., Zamki, pałace, dwory i inne zabytki powiatu iławskiego: przewodnik historyczno-krajoznawczy, Iława 2003
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Ptaszyńska D., Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin 1974
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia, Warszawa 2004
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Opola do Żywca, Warszawa 2014
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Pomorza Gdańskiego, Warszawa 2003
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi krakowskiej, Warszawa 2004
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi lubelskiej i Podlasia, Warszawa 2009
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi sandomierskiej, Warszawa 2003
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003
Walczak M.,Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008
Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XVw, Warszawa 1973

Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003

strony internetowe:

apsida.sk
architektura.pomorze.pl
pomeranica.pl

wikipedia.org
zabytkowekoscioly.net
forum.zamki.pl