Bibliografia

książki i artykuły:

Adamczyk-Bomersbach T., Polskie ratusze średniowieczne, “Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej 1997, nr 36, s.77-94.
Andrzejewski T., Szukiełowicz Z., Mury obronne Kożuchowa, Kożuchów 2008.
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995.
Bogdanowski J.,Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa 2002.
Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010.
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010.
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003.
Eysymontt J., Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich w Białej Prudnickiej, Wrocław 1974.
Glamorgan later castles, Royal commission on the ancient and historical monuments of Wales, Llandudno 2000.
Graliński G., Średniowieczne mury obronne Chojny, Chojna, 2011.
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016.
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014.
Juźwiak S, Trupinda J, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach, Toruń 2012.
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010.
Krajniewski J, Będzin, początki miasta, Będzin 2008.
Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003.
Lewicka L.M., Konserwatorski problem rewaloryzacji zamku w Ciechanowie.
Lukas E, Średniowieczne mury miejskie na Pomorzu Zachodnim. Poznań 1975.
Marek M, Cracovia 3d, Kraków 2011.
Moskal, K. Leliwici z Melsztyna i ich zamki, Nowy Sącz, 2007.
Moskal, K. Zamki w dziejach Polski i Słowacji, Nowy Sącz 2004.
Nawrocki Z, Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk, Toruń 2016.
Niesiobędzki, W., Zamki, pałace, dwory i inne zabytki powiatu iławskiego: przewodnik historyczno-krajoznawczy, Iława 2003.
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005.
Podolecki J.,Waltoś S., Collegium Maius, Kraków 1999.
Ptaszyńska D., Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin 1974.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia, Warszawa 2004.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Opola do Żywca, Warszawa 2014.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Pomorza Gdańskiego, Warszawa 2003.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi krakowskiej, Warszawa 2004.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi lubelskiej i Podlasia, Warszawa 2009.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002.
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi sandomierskiej, Warszawa 2003.
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003.
Taylor A. J., The Welsh castles of Edward I, London 1986.
Walczak M.,Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015.
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008.
Wasik B., Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku, Toruń 2016.
Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973.
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.

strony internetowe:

apsida.sk
architektura.pomorze.pl
britishlistedbuildings.co.uk
castlesfortsbattles.co.uk
coflein.gov.uk
forum.zamki.pl
pomeranica.pl

wikipedia.org
zabytkowekoscioly.net