Bibliografia

książki i artykuły:

Andrzejewski T., Szukiełowicz Z., Mury obronne Kożuchowa, Kożuchów 2008
Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko i M. Arszyński, Warszawa 1995
Bogdanowski J.,Architektura obronna w krajobrazie Polski, Warszawa 2002
Boguszewicz A., Corona Silesiae. Zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, Wrocław 2010
Borowski T, Miasta, zamki i klasztory, Inflanty, Warszawa 2010
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku, Wrocław 2003
Eysymontt J., Studium historyczno-architektoniczne murów miejskich w Białej Prudnickiej, Wrocław 1974
Glamorgan later castles, Royal commission on the ancient and historical monuments of Wales, Llandudno 2000
Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2016
Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014
Juźwiak S, Trupinda J, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach, Toruń 2012
Kenyon J., The medieval castles of Wales, Cardiff 2010
Krajniewski J, Będzin, początki miasta, Będzin 2008
Lukas, E, Średniowieczne mury miejskie na Pomorzu Zachodnim. Poznań 1975
Marek,M, Cracovia 3d, Kraków 2011
Moskal, K. Leliwici z Melsztyna i ich zamki, Nowy Sącz, 2007
Nawrocki Z, Historyczne kamienice w Toruniu. Gotyk, Toruń 2016
Niesiobędzki, W., Zamki, pałace, dwory i inne zabytki powiatu iławskiego: przewodnik historyczno-krajoznawczy, Iława 2003
Pilch J, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005
Podolecki J.,Waltoś S., Collegium Maius, Kraków 1999
Ptaszyńska D., Miejskie mury obronne w województwie koszalińskim, Koszalin 1974
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Malborka do Torunia, Warszawa 2004
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne od Opola do Żywca, Warszawa 2014
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Pomorza Gdańskiego, Warszawa 2003
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Słowacji Wschodniej, Warszawa 2005
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne Warmii i Mazur, Warszawa 2008
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi krakowskiej, Warszawa 2004
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi lubelskiej i Podlasia, Warszawa 2009
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi mazowieckiej, Warszawa 2002
Sypek A., Sypek.R., Zamki i obiekty warowne ziemi sandomierskiej, Warszawa 2003
Sypek R., Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Warszawa 2003
Taylor A. J., The Welsh castles of Edward I, London 1986
Walczak M.,Kościoły gotyckie w Polsce, Kraków 2015
Wasielewski A., Zamki i zamczyska Słowacji, Białystok 2008
Wasik B., Budownictwo zamkowe na ziemi chełmińskiej od XIII do XV wieku, Toruń 2016
Widawski J., Miejskie mury obronne w państwie polskim do początku XV wieku, Warszawa 1973
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011

Leksykon zamków w Polsce, L.Kajzer, S.Kołodziejski, J.Salm, Warszawa 2003

strony internetowe:

apsida.sk
architektura.pomorze.pl
castlesfortsbattles.co.uk
pomeranica.pl

wikipedia.org
zabytkowekoscioly.net
forum.zamki.pl