Nagybörzsöny – kościół św Mikołaja

Historia

   Wieś o nazwie Berzeny funkcjonowała co najmniej od XIII wieku, gdyż po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w 1258 roku. Funkcje parafialne pełnił w niej wówczas romański kościół św. Stefana, choć nieopodal znajdował się już także kościół św. Mikołaja. W 1416 roku król Zygmunt Luksemburczyk osiedlił w Berzeny saskich górników, a w 1438 roku kolejni sprowadzeni zostali na zaproszenie króla Albrechta II Habsburga. Dla przybyszy wygodniejszy okazał się kościół św. Mikołaja, który wkrótce też przejął funkcje parafialne i został gruntownie przebudowany w stylistyce późnogotyckiej. Pod koniec XVI wieku przejęty został przez protestantów, ale po nieco ponad stu latach powrócił w ręce katolików. W drugiej połowie XVIII wieku remonty i przebudowy częściowo zniekształciły średniowieczną formę budowli, zwłaszcza w związku z przebiciem nowych okien. Ostatnie prace remontowe prowadzono w latach 60-tych XX wieku i ponownie w latach 90-tych z powodu problemów ze statyką budowli, wzniesionej na niestabilnym podłożu.

Architektura

   Kościół usytuowano w centralnej części wsi na niewielkim wzgórzu. Pierwotnie była to typowa, nieduża, późnoromańska budowla składająca się z krótkiej, prostokątnej nawy oraz węższego, czworobocznego prezbiterium po stronie wschodniej. Na początku XV wieku na miejscu starego zbudowano nowe gotyckie prezbiterium, zamknięte na wschodzie trójbocznie i opięte przyporami. Ponadto od północy dostawiono zakrystię, a nawę przedłużono w kierunku zachodnim. Ostatecznie długość nawy wyniosła 14,3 metra, zaś szerokość pozostała taka sama.
   Wejście do gotyckiego kościoła wiodło przez dwa ostrołuczne, profilowane portale osadzone w ścianie zachodniej nawy i dość nietypowo w północnej, co wynikało z lokalizacji centrum osady właśnie z tamtej strony. Oświetlenie prezbiterium zapewniło okno zamknięte wydatnym trójliściem o szerokich rozglifieniach oraz większe okno ostrołuczne, dwudzielne. Nawę doświetlały starsze, wąskie, rozglifione do wnętrza okna romańskie umieszczone w pierwotnej części ściany południowej. Większe gotyckie okno prawdopodobnie przebito w ścianie północnej nawy.
   Wewnątrz nawę przykrywał drewniany strop, natomiast prezbiterium zwieńczono sklepieniem żebrowym o bogatym układzie żeber, o motywach sieciowo – gwiaździstych. Żebra wtopiono w ściany bez pośrednictwa konsol, wsporników lub służek. Do ich spięcia nie wykorzystano zworników, jedynie w dwóch miejscach złączono kolistymi obręczami z otworami pośrodku.

Stan obecny

   W porównaniu z kościołem św. Stefana, kościół św. Mikołaja w okresie nowożytnym został o wiele mocniej dotknięty przekształceniami. Prowadzone w XX wieku remonty usunęły część z barokowych aneksów i modyfikacji. Otwarto gotycki, zamurowany portal oraz odrestaurowano gotyckie okna w prezbiterium, choć niestety ostatecznie zdecydowano się zachować okna wczesnobarokowe w nawie, a gotyckie pozostałości przy nich jedynie uczytelniono od strony zewnętrznej. W prezbiterium zachowało się sklepienie gwiaździste, gotycki portal do zakrystii i gotyckie pastoforium na pojedynczym, śrubowo skręconym filarze. Od strony zewnętrznej warto zwrócić uwagę na zdobiącego przyporę lwa czy też herb górniczy nad portalem zachodnim.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Erzsébet U., Rekonstruált műemlékvédelem – Két nagybörzsönyi templom 1966–67. évi helyreállítása, „Műemlékvédelem”, évf. LXIV, szám 4, 2020.