Mapa Łotwy

 

Legenda:

 – zamek
 – miejski mur obronny
 – wieża, wieża mieszkalna lub dzwonnica
 – kościół
 – kaplica lub rotunda
 – kościół ufortyfikowany
 – synagoga
 – klasztor
 – klasztor ufortyfikowany
 – kościół lub klasztor w ruinie
 – zabytek w dużym stopniu przebudowany
 – zabytek w ruinie
 – ruina słabo zachowana
 – zabytek nie istnieje lub w stanie szczątkowym
 – architektura świecka
 – skansen lub skansen archeologiczny
 – latarnia umarłych lub kolumna
 – zabytek prehistoryczny
 – most
 – most ufortyfikowany
 – kurhan lub grodzisko
– gródek stożkowaty