Ikervár – gródek rycerski

Historia

   Ikervár pojawił się na kartach źródeł pisanych w 1073 roku, kiedy to porozumienie pokojowe mieli w nim zawrzeć król Salomon i konkurent do korony, książę Gejza. Nazwa Ikervár oznaczająca „bliźniaczy zamek”, wskazywałaby na istnienie w okolicy drugiego podobnego gródka, chroniącego szlaku i pobliskiej przeprawy przez rzekę, lub też odnosiła się do nieznanych podwójnych zabudowań usytuowanych w jednym miejscu. Po raz kolejny Ikervár odnotowany został w 1255 roku, a następnie osadę wspomniono w czasach walk z Turkami, z pewnością jednak średniowieczny gródek od dawna już wówczas nie funkcjonował.

Architektura

   Gródek założony został na wschodnim brzegu Raby, na terenie w średniowieczu podmokłym, bagnistym, poprzecinanym mniejszymi dopływami i rozgałęzieniami głównego koryta rzeki. Wzniesiono go na ziemnym kopcu (motte) o wysokości około 6 metrów i średnicy około 17 metrów. Wzorem analogii do innych budowli tego typu na szczycie kopca przypuszczalnie stała drewniana wieża, otoczona palisadą lub częstokołem poprowadzoną wzdłuż krawędzi stoków. Zewnętrzny obwód obronny zapewne ustanowiony został u podstawy kopca.

Stan obecny

   Gródek nie zachował się do czasów współczesnych, widoczny jest jedynie ziemny kopiec na porośniętym roślinnością terenie. Lokalizacja hipotetycznego drugiego gródka jest sporna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Dénes J., Ikervár kérdései, „Vasi Szemle”, 65 évfolyam, 2 szám, 2011.
Feld I., Középkori váraink kutatásáról, „Műemlékvédelem”, XXXV, 4 szám, 1991.