Homokterenye – kościół św Marcina

Historia

   Kościół św. Marcina zbudowany został w drugiej ćwierci XIII wieku, a następnie przebudowany w stylistyce gotyckiej w XV stuleciu, kiedy to właściciel wsi Homokterenye wybudował dla kościoła kaplicę pogrzebową – karner. W 1801 roku kościół przekształcono, między innymi budując zakrystię i wieżyczkę na kalenicy dachu. Następnie w 1920 roku założono sklepienie w nawie, natomiast w 1999 roku przeprowadzono prace remontowe.

Architektura

   Kościół pierwotnie składał się z prostokątnej nawy oraz z węższego i krótszego, również czworobocznego prezbiterium. Była to budowla z okresu przejściowego między romanizmem o wczesnym gotykiem, a więc charakteryzowała się bardzo wąskimi, szczelinowymi oknami o lancetowatych zwieńczeniach, ale osadzonymi w półkoliście zamkniętych, szeroko rozglifionych wnękach. Pod koniec XIII wieku wybudowano dwa filary wspierające emporę w zachodniej części nawy oraz dwie przypory przy fasadzie kościoła. Wejście do nawy wiodło od południa, poprzez przekształcony w XV wieku portalu – ostrołuczny, sfazowany.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego XIII-wieczne mury obwodowe nawy i prezbiterium. Spośród średniowiecznych detali architektonicznych zachowały się pierwotne okna w południowej ścianie nawy oraz XV-wieczny portal, także osadzony w ścianie południowej nawy. Pozostałe otwory okienne i wejściowe zostały poszerzone albo całkowicie przekształcone. Zakrystia i wieżyczka na kalenicy dachu są dodatkami nowożytnymi. Obok kościoła widać fundamenty rozebranego budynku plebani. Wewnątrz prezbiterium, na południowej ścianie zachowały się gotyckie, dwudzielne sedilia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa miserend.hu, Szent Márton-templom.
Strona internetowa muemlekem.hu, Római katolikus templom.