Herencsény – kościół św Michała

Historia

   Kościół farny w Herencsény zbudowany został w XIII wieku, pierwotnie w formie rotundy. W XIV wieku ta późnoromańska budowla została powiększona o prostokątną nawę. Przypuszczalnie kościół przetrwał większą część tureckiej okupacji z XVI i XVII wieku, ale w 1734 roku był już opisywany jako ruina. Po odbudowie został w 1852 roku powiększony o nowożytną wieżę. Współczesne renowacje przeprowadzano w 1972 i 2012 roku.

Architektura

   Kościół zbudowano w południowej części wsi, na otoczonym cmentarzem wzgórzu. Pierwotnie miał formę rotundy na planie koła, posadowionej na cokole, ze ścianami przebitymi szczelinowymi oknami osadzonymi w półkoliście zamkniętych wnękach. Portal wejściowy prawdopodobnie znajdował się po stronie zachodniej.
   W XIV wieku od zachodu do rotundy dostawiono pojedynczą nawę na rzucie prostokąta. Wejście do niej utworzono po stronie północnej w wysokim, ostrołucznie zamkniętym portalu o profilowanym wklęską ościeżu zakończonym na cokole. Portal ozdobiono tympanonem na którym wyobrażono płaskorzeźbioną postać na koniu z uniesionymi rękoma, która przeskakuje przez tarczę herbową.

Stan obecny

   Kościół został znacznie przekształcony w okresie nowożytnym, ale XIII-wieczna rotunda wciąż wyróżnia się z jego bryły, pełniąc obecnie funkcje prezbiterium. W jej murze przetrwały dwa zamurowane oryginalne okna. Większość otworów XIV-wiecznej nawy została przekształcona. Zachował się jednak gotycki portal wejściowy, a wewnątrz zdobiona trójliściem szafka ścienna, sakramentarium. Wieża i zakrystia są dodatkami w całości nowożytnymi.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Gyulai É., Az Észak-magyarországi régió épített öröksége, „Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek”, évf. XVII, Miskolc 2020.
Strona internetowa muemlekem.hu, Római katolikus templom, titulus: Szent Mihály arkangyal.