Ystradfellte – kościół św Marii

Historia

   Kościół we wsi Ystradfellte  prawdopodobnie został wzniesiony w XV wieku, a w stuleciu XVI powiększony o wieżę i być może o obecne prezbiterium. W drugiej połowie XIX wieku przeprowadzono jego gruntowną renowację. Między innymi wymieniono wówczas więźbę dachową w nawie i ościeża okienne, choć nowo wstawione naśladowały wygląd wcześniejszych, prawdopodobnie pochodzących z XVII lub XVIII stulecia. Ostatnie prace remontowe kościoła prowadzono w latach 70-tych XX wieku.

Architektura

   Kościół składa się z prostokątnej w planie nawy oraz niższego i krótszego prezbiterium o tej samej szerokości, zamkniętego od strony wschodniej prostą ścianą. Dobudowana w XVI wieku na osi fasady zachodniej wieża jest czworoboczna, zwieńczona krenelażem i parapetem na wystających wspornikach. Wewnątrz nawy i prezbiterium zastosowano otwartą więźbę dachową, przy czym w prezbiterium zachowała się w oryginalnej, beczkowej postaci.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, Church of Saint Mary, Ystradfellte.
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Mary , Ystradfellte.