Ystradfellte – kościół św Marii

Historia

   Kościół we wsi Ystradfellte  prawdopodobnie został wzniesiony w XV wieku, a w stuleciu XVI powiększony o wieżę i być może o obecne prezbiterium. W drugiej połowie XIX wieku przeprowadzono jego gruntowną renowację. Między innymi wymieniono wówczas więźbę dachową w nawie i ościeża okienne, choć nowo wstawione naśladowały wygląd wcześniejszych, prawdopodobnie pochodzących z XVII lub XVIII stulecia. Ostatnie prace remontowe kościoła prowadzono w latach 70-tych XX wieku.

Architektura

   Kościół składa się z prostokątnej w planie nawy oraz niższego i krótszego prezbiterium o tej samej szerokości, zamkniętego od strony wschodniej prostą ścianą. Dobudowana w XVI wieku na osi fasady zachodniej wieża jest czworoboczna, zwieńczona krenelażem i przedpiersiem osadzonym na wystających z elewacji wspornikach. Wewnątrz nawy i prezbiterium zastosowano drewnianą kolebkę.

Stan obecny

   Kościół zachował średniowieczny układ i mury obwodowe, jednak wiele detali architektonicznych musiało zostać wymienionych w XIX wieku. Z tego okresu pochodzi większość północnych i południowych okien nawy, choć kopiują one wygląd starszych ościeży utworzonych w czerwonym piaskowcu (zachowane jedno okno południowe w nawie). Późnośredniowieczne dwudzielne okno przetrwało w południowej ścianie prezbiterium oraz pojedyncze lancetowate w ścianie północnej, natomiast duże okno wschodnie wymieniono w XIX wieku. Wewnątrz w prezbiterium zachowała się kolebka z XV/XVI wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.

Strona internetowa coflein.gov.uk, Church of Saint Mary, Ystradfellte.
Strona internetowa cpat.demon.co.uk, Church of St Mary , Ystradfellte.