Yerbeston – kościół św Wawrzyńca

Historia

   Kościół św. Wawrzyńca w Yerbeston prawdopodobnie zbudowany został w XIII wieku. Pod koniec średniowiecza, na przełomie XV i XVI wieku został powiększony o kruchtę i małą dzwonnicę. W 1869 roku przeprowadzono jego gruntowną wiktoriańską renowację.

Architektura

   Kościół pierwotnie był typową dla XIII wieku wiejską budowlą sakralną, składającą się z pojedynczej nawy na planie prostokąta (10,8 x 5,9 metra) oraz węższego, niższego i krótszego prezbiterium, także wzniesionego na rzucie prostokąta (5,5 x 3,6 metra). Tą niewielką świątynię pod koniec średniowieczna powiększono o kruchtę usytuowaną przed południowym wejściem do nawy. Drugi portal wejściowy znajdował się w ścianie północnej, natomiast oświetlenie nawy zapewniało po jednym oknie od północy, południa i zachodu. Co nietypowe prezbiterium najpewniej oświetlane było wyłącznie oknem wschodnim, bez żadnych otworów na północy i południu. Bardziej unikalnego charakteru nadała kościołowi także nietypowa dzwonnica, nadwieszona wykuszowo na zachodniej ścianie szczytowej, zaopatrzona w miniaturowe przedpiersie na wspornikach i cztery merlony krenelażu. Wewnątrz kościoła nawa łączyła się z prezbiterium gładką, ostrołuczną arkadą tęczy.

Stan obecny

   Kościół zachował się do czasów współczesnych, lecz obecnie prawdopodobnie nie jest użytkowany, a jego wnętrze niedostępne. Widoczne są mury wszystkich trzech podstawowych elementów świątyni, choć portal północny został zamurowany a wszystkie okna wymieniono w XIX wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Lawrence A Grade II Listed Building in Jeffreyston, Pembrokeshire.