West Tarr – dom

Historia

   West Tarr po raz pierwszy odnotowane zostało w źródłach pisanych w 1324 roku, jako majątek obciążony feudalnym czynszem (jedna dziesiąta opłaty z jednego rycerza). Nie wiadomo kiedy na jego terenie zbudowane zostały murowane zabudowania, ale mogło to nastąpić jeszcze w XIV lub w XV wieku. W późniejszym, także nieznanym okresie zabudowania były poddawane przekształceniom. Data porzucenia zabudowań pozostaje nieznana.

Architektura

   Główny budynek gospodarstwa West Tarr był niewielką budowlą mieszkalną, pozbawioną cech obronnych, wzniesioną na planie zbliżonym do kwadratu, usytuowaną na stoku wzniesienia, rosnącego w stronę południową. Jego wnętrze podzielono tylko na dwie kondygnacje, obie przykryte sklepieniem kolebkowym, o odcinkowym przekroju na parterze i ostrołucznym przekroju na piętrze. Pierwotnie dolna kondygnacja posiadała większą przestrzeń niż górna, była bowiem dłuższa po stronie zachodniej. Budynek przykryto dwuspadowym dachem opartym na trójkątnych szczytach.
   Elewacje domu przebito prostymi, czworobocznymi oknami o średniej i małej wielkości. Otrzymały one ościerza utworzone z dużych kamiennych ciosów oraz niewielkie, obustronne rozglifienia. Główne wejścia wiodące na piętro utworzono po schodkach w południowej części ściany zachodniej. Drugie wejście znajdowało się po przeciwnej stronie, gdzie dostępne było ze stoku wzniesienia, choć prawdopodobnie także trzeba było korzystać z zewnętrznych schodów lub drabiny. Malutkie wnętrze piętra o wymiarach 4 x 3 metry ogrzewane było kominkiem, którego tył wysunięto płytkim ryzalitem ze ściany południowej. Wysokość do sklepienia piętra wynosiła niecałe 4 metry, ale przyziemie było dużo niższe, wysokości około 2,3 metra. Jako, że okna dolnej kondygnacji były mniejsze, wydaje się, że pełniła ona rolę gospodarczą, pomocniczą, natomiast zamieszkiwano na pierwszym piętrze. Komunikację między piętrami zapewniały schody.
   W późniejszym okresie w południowej ścianie piętra, w miejscu kominka, przebito wygodniejsze wejście wiodące wprost ze stoku wzniesienia do wnętrza, bez konieczności używania schodów. Oryginalne wejście wschodnie zamurowano, a obok utworzono nowy kominek z przewodem dymnym w grubości muru. Dodatkowo w ścianie północnej przebite zostało duże okno.

Stan obecny

   Dom znajduje się dziś w stanie zadaszonej, częściowej ruiny, ze zdegradowaną zachodnią częścią przyziemia i uszkodzonym kominkiem w którym utworzono później wejście. Oryginalne wejścia są obecnie zablokowane. Paręnaście metrów po wschodniej stronie obejrzeć można drugi, podobny budynek, pozbawiony dachu i z ubytkami w murach obwodowych.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Davis P.R., Forgotten Castles of Wales and the Marches, Eardisley 2021.
Smith P., Houses of the Welsh Countryside. A Study in Historical Geography, London 1988.
Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, West Tarr mediaeval house.