Wenvoe – kościół św Marii

Historia

Kościół w Wenvoe został zbudowany w XIII wieku. W 1699 roku jego wieża została przeniesiona z pierwotnej północnej strony na zachodnią. W 1869 roku świątynia została gruntownie odnowiona i przebudowana. W 1930 roku od strony północnej dobudowana została zakrystia.

Architektura

Kościół pierwotnie składał się z prostokątnej w planie nawy, prostokątnego prezbiterium na wschód od nawy oraz z wieży położonej oryginalnie po północnej stronie prezbiterium. Od strony południowej wejście do nawy zostało poprzedzone kruchtą. Wąskie, ostrołukowe okna ze zwieńczeniami w postaci trójliści, zostały odnowione w XIX stuleciu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mary A Grade II Listed Building in Wenvoe, Vale of Glamorgan.