Wenvoe – kościół św Marii

Historia

   Kościół w Wenvoe został zbudowany w XIII wieku. W 1699 roku jego wieża została przeniesiona z pierwotnej północnej strony na zachodnią. W 1869 roku świątynia została gruntownie odnowiona i przebudowana. W 1930 roku od strony północnej dobudowana została zakrystia, a w latach 1989-1991 północne ramię transeptu.

Architektura

   Kościół pierwotnie składał się z prostokątnej w planie nawy, prostokątnego prezbiterium na wschód od nawy oraz z wieży położonej oryginalnie po północnej stronie prezbiterium. Od strony południowej wejście do nawy zostało poprzedzone kruchtą. Oświetlenie budowli zapewniały przede wszystkim wąskie, ostrołukowe okna z prześwitami o zamknięciach w postaci trójliści. Tradycyjnie z powodu oświetlania głównego ołtarza wyróżnione zostało wschodnie okno prezbiterium, większe, bardziej ozdobne, wypełnione maswerkiem.

Stan obecny

   Pierwotny układ kościoła zakłócony został z powodu przestawienia wieży w XVII wieku oraz powiększenia go współczesną zakrystią i północnym ramieniem transeptu. Wymieniona została także duża część średniowiecznych detali architektonicznych (portale, ościeża okienne, więźba dachowa), a część, jak wąskie, ostrołukowe okna ze zwieńczeniami w postaci trójliści, została odnowiona w XIX stuleciu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mary A Grade II Listed Building in Wenvoe, Vale of Glamorgan.