Welsh St Donats – kościół św Donata

Historia

Kaplica w Welsh St Donats po raz pierwszy wymieniona została w źródłach w 1173 roku (podawana jest też data 1180), jednak obecny kościół św. Donata zapewne został zbudowany w XIII wieku, a w XIV i XV przebudowany. Do 1563 roku służył on jako świątynia parafialna dla miejscowej społeczności. Pod koniec XIX stulecia znajdował się już w bardzo złym stanie, dlatego musiano w 1891 roku przeprowadzić jego renowację. Kolejne, mniejsze naprawy zostały dokonane w 1907 roku. Pod koniec XX wieku z budowli usunięto nowożytne tynki, pozostawiając kamienne elewacje.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej w planie, szerokiej nawy, dużo mniejszego i węższego, prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie i przysadzistej wieży od strony zachodniej. Południowe wejście do nawy poprzedzone jest kruchtą. Portal wejściowy dla księdza znajduje się także w południowej ścianie prezbiterium. Większość otworów okiennych została poddana modernizacji w okresie nowożytnym i współcześnie. Wewnątrz nawy i prezbiterium zachowała się późnośredniowieczna, drewniana więźba dachowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliography:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Donat A Grade I Listed Building in Welsh St. Donats (Llanddunwyd), Vale of Glamorgan.