Welsh St Donats – kościół św Donata

Historia

   Kaplica w Welsh St Donats po raz pierwszy wymieniona została w źródłach w 1173 roku (podawana jest też data 1180), jednak obecny kościół św. Donata zapewne został zbudowany w XIII wieku, a w XIV i XV przebudowany. Do 1563 roku służył on jako świątynia parafialna dla miejscowej społeczności. Pod koniec XIX stulecia znajdował się już w bardzo złym stanie, dlatego musiano w 1891 roku przeprowadzić jego renowację. Kolejne, mniejsze naprawy zostały dokonane w 1907 roku. Pod koniec XX wieku z budowli usunięto nowożytne tynki, pozostawiając kamienne elewacje.

Architektura

   Kościół z XIII wieku składał się z prostokątnej w planie, szerokiej nawy oraz dużo mniejszego i węższego, prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie. Prawdopodobnie w XV wieku od strony zachodniej dostawiona została przysadzista wieża, której górną, oddzieloną gzymsem kordonowym partię, zwieńczoną przedpiersiem z ozdobnym krenelażem, przekształcono na początku XVI wieku. Południowe wejście do nawy poprzedzone zostało u schyłku średniowiecza kruchtą. Drugie wejście dla księdza umieszczone zostało w południowej ścianie prezbiterium. Pierwotne otwory okienne były zapewne dość wąskie i niewysokie, być może zamknięte trójliśćmi.

Stan obecny

   Kościół zachował średniowieczne mury obwodowe wszystkich elementów budowli, lecz większość otworów okiennych została poddana modernizacji w okresie nowożytnym i współcześnie (być może powtarzają one oryginalne formy). Wewnątrz nawy i prezbiterium zachowała się późnośredniowieczna, drewniana więźba dachowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliography:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Donat A Grade I Listed Building in Welsh St. Donats (Llanddunwyd), Vale of Glamorgan.