Warren – kościół św Marii

Historia

   Kościół w Warren prawdopodobnie powstał pod koniec XIII wieku, być może na miejscu wcześniejszej świątyni. Niedługo później został on wydzierżawiony wraz z parafią Williamowi Harold z Haroldstone, lokalnemu właścicielowi ziemskiemu. W XVIII wieku kościół znajdował się w tak złym stanie, iż w 1770 roku zburzono nawę północną. W 1855 roku sytuacja budowli nadal nie przedstawiała się dobrze, w związku z czym przeprowadzono gruntowną renowację kościoła. Na zakończenie prac, w 1870 roku, na wieży zamontowano nową iglicę.

Architektura

   Kościół początkowo składał się z prostokątnej w planie, pojedynczej nawy, niższego, krótszego, także prostokątnego prezbiterium po stronie wschodniej, oraz południowej kaplicy, zwanej w angielskiej literaturze południowym transeptem. Jako że prawdopodobnie północne ramię nie zostało zbudowane, całość kościoła nie miała kształtu krzyża łacińskiego. W XIV wieku do południowej ściany nawy przystawiona została przed wejściem kruchta, zaś w XV wieku od zachodu usytuowano smukłą czworoboczną wieżę. Stała się ona najbardziej wyróżniającym elementem budowli. Została zwieńczona przedpiersiem osadzonym na wspornikach i być może już w średniowieczu iglicą. Od strony północno – zachodniej zaopatrzono ją w lekko wystającą z bryły klatkę schodową. Oryginalnie od strony północnej znajdowała się dodatkowa, późnośredniowieczna nawa.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego mury obwodowe wszystkich średniowiecznych elementów, za wyjątkiem nawy północnej i mocniej przemurowanego prezbiterium. Niestety umieszczone w kościele dziś okna są w większości efektem wiktoriańskiej renowacji, podobnie jak wieńcząca wieżę XIX-wieczna iglica.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Mary’s church, Warren.
Strona internetowa warren-church.org.uk, History of Warren, The Church of St Mary.