Uzmaston – kościół św Ismaela

Historia

   Wzniesiony w Uzmaston w XIII wieku, kościół św. Ismaela został poświęcony synowi Budica, króla Armoryki. Ismael przybył do Walii i został uczniem świętego Dawida, po którego śmierci został konsekrowany na biskupa, a później wyniesiony na ołtarze. W 1230 roku kościół został przyznany zakonowi joannitów w Slebech. W latach  1837-1839 budowla została przedłużona w kierunku zachodnim, a w roku 1844 wymieniono jej poszycie dachowe. W latach 1870-1873 i ponownie w latach 90-tych XX wieku przeprowadzono jego renowację połączoną z gruntowną przebudową.

Architektura

   Kościół składał się z nawy głównej, prezbiterium, nawy północnej i niewielkiej wieży w północno – wschodnim narożniku nawy północnej. Kościół średniowieczny posiadał także północne i południowe dobudówki o różnych rozmiarach i kształcie, w formie zbliżonej do transeptów. Wnętrze kościoła oświetlane było gotyckimi jedno i dwudzielnymi oknami ze zwieńczeniami w formie trójliści. Najbardziej wyróżnione tradycyjnie było oświetlające ołtarz wschodnie okno prezbiterium, wypełnione trójdzielnym maswerkiem.

Stan obecny

   Kościół został znacznie przekształcony w okresie nowożytnym. W trakcie XIX-wiecznej przebudowy nawa północna zastąpiła północny transept, a południowy został zredukowany do małej przybudówki. Także kruchta jest dodatkiem nowożytnym. Najwięcej zabytkowej, średniowiecznej substancji posiada obecnie wieża z zachowanym oknem w stylu angielskiego gotyku dekoracyjnego z maswerkami. Średniowieczne okna (być może przeniesione) znajdują się także w południowej i wschodniej ścianie prezbiterium, oraz w ukośnym przejściu między prezbiterium a wieżą. Wewnątrz widocznych jest kilka średniowiecznych konsol w prezbiterium oraz chrzcielnica z XII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saint Ismael A Grade II Listed Building in Uzmaston, Boulston and Slebech (Uzmaston, Boulston a Slebets), Pembrokeshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Ismael’s church, Uzmaston.