Uzmaston – kościół św Ismaela

Historia

   Wzniesiony w Uzmaston w XIII wieku, kościół św. Ismaela został poświęcony synowi Budica, króla Armoryki. Ismael przybył do Walii i został uczniem świętego Dawida, po którego śmierci został konsekrowany na biskupa, a później wyniesiony na ołtarze. W 1230 roku kościół został przyznany zakonowi joannitów w Slebech. W latach  1837-1839 budowla została przedłużona w kierunku zachodnim, a w roku 1844 wymieniono jej poszycie dachowe. W latach 1870-1873 i ponownie w latach 90-tych XX wieku przeprowadzono jego renowację połączoną z gruntowną przebudową.

Architektura

   Kościół składał się z nawy głównej, prezbiterium, nawy północnej i niewielkiej wieży w północno – wschodnim narożniku nawy północnej. Kościół średniowieczny posiadał także północne i południowe dobudówki o różnych rozmiarach i kształcie, w formie zbliżonej do transeptów.

Stan obecny

   Średniowieczny kościół został znacznie przekształcony w okresie nowożytnym. W trakcie XIX-wiecznej przebudowy nawa północna zastąpiła północny transept, a południowy został zredukowany do małej przybudówki. Także kruchta jest dodatkiem nowożytnym. Najwięcej zabytkowej, średniowiecznej substancji posiada obecnie wieża z zachowanym oknem w stylu angielskiego gotyku dekoracyjnego z maswerkami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saint Ismael A Grade II Listed Building in Uzmaston, Boulston and Slebech (Uzmaston, Boulston a Slebets), Pembrokeshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Ismael’s church, Uzmaston.