Usk – klasztor św Marii

Historia

Benedyktyński klasztor w Usk ufundowany został w 1160 roku przez Ryszarda de Clare zwanego “Mocny Łuk” (Strongbow). Był to jeden z zaledwie trzech żeńskich konwentów w średniowiecznej Walii. Ponadto kościół klasztorny służył także jako świątynia parafialna, w związku z czym w XIII wieku został powiększony.  Na początku XV stulecia konwent został zniszczony w wyniku walijskiego powstania Owaina Glyndŵra. Podczas odbudowy wzniesione zostały dwie nowe kruchty, prawdopodobnie z fundacji Sir Williama Herberta, budowniczego zamku Raglan. Po kasacji klasztorów pod koniec lat trzydziestych XVI wieku, kościół św. Marii pełnił już tylko funkcję świątyni parafialnej. Niestety w trakcie reformacji zniszczeniu uległo prezbiterium, ramiona transeptu oraz większość zabudowy klasztornej. Poważną renowację i rozbudowę przeprowadzono w 1884 roku, kiedy Thomas Henry Wyatt zadaszył przejście obok wieży tworząc zakrystię i dodał kolejne przęsło do nawy. Kolejna renowacja została podjęta w latach 1899-1900, kiedy to wstawiono nowe okna i wymieniono dach naw.

Architektura

Kościół z XII stulecia składał się z prostokątnej nawy, czworobocznej wieży, północnego i południowego transeptu oraz prezbiterium. Prezbiterium i ramiona transeptów były zakończone od wschodu półkolistymi apsydami, rozwiązaniem rzadkim na terenie Walii. W XIII wieku dobudowana została prostokątna nawa północna, którą przykryto osobnym, dwuspadowym dachem. Dwa wieki później została ona dodatkowo poszerzona. W okresie średniowiecza, przeznaczona dla mniszek nawa główna, była oddzielona od przeznaczonej dla wiernych nawy północnej,  formą parawanu, czyli lektorium. Kolejne, zachowane do dziś, rzeźbione i malowane lektorium z XV wieku, oddzielało prezbiterium od nawy. Także w XV wieku dobudowane zostały do naw dwie kruchty, w stylu angielskiego gotyku wertykalnego. Jedną umieszczono od strony zachodniej, a drugą od strony północnej. W niedalekiej odległości od kościoła zobaczyć można budynek bramny prowadzący na teren dawnego klasztoru.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Priory Church of St Mary A Grade I Listed Building in Usk, Monmouthshire.