Ty Newydd – grobowiec neolityczny

Historia

   Grobowiec Ty Newydd został wzniesiony w okresie neolitu (4000-2000 rok p.n.e.) przez wczesnorolniczą, zorganizowaną społeczność. Jego budowa związana była z przechodzeniem ze zbieractwa i myślistwa do bardziej osiadłego życia, które wpłynęło na rozwój poczucia terytorializmu i praw do dziedziczenia, a co za tym idzie chęci oddania hołdu przodkom. Prawdopodobnie w epoce brązu grobowiec wykorzystywany był ponownie przez ludność kultury pucharów dzwonowatych, której fragmenty ceramiki znaleziono w trakcie badań archeologicznych.

Architektura

   Komora grobowa została zbudowana z czterech lub pięciu pionowo ustawionych kamieni które podpierały wielki kamień pełniący rolę stropu (capstone). Ma on 4 metry długości i od 1,2 do 1,8 metra grubości. Obecnie jest nieco przekrzywiony i dlatego podpierają go jedynie trzy z czterech kamieni. Obszar komory wyznacza węgiel drzewny z paleniska na wschodnim krańcu, gdzie jak przypuszcza się, była druga komora lub korytarz. Wejście do grobowca znajdowało się od strony północno – wschodniej. Znajdowała się w nim ceramika z epoki brązu. Pierwotnie całość przykryta była sztucznym kopcem ziemi lub kamieni (cairn) o średnicy około 32 metrów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.

Strona internetowa ancientmonuments.uk, Ty-Newydd Burial Chamber.
Strona internetowa coflein.gov.uk, Ty Newydd megalithic burial chamber.