Ty Newydd – grobowiec neolityczny

Historia

Grobowiec Ty Newydd został wzniesiony w okresie neolitu (4000-2000 rok p.n.e.) przez wczesnorolniczą, zorganizowaną społeczność. Prawdopodobnie w epoce brązu wykorzystywany był ponownie przez ludność kultury pucharów dzwonowatych, której fragmenty ceramiki znaleziono w trakcie badań archeologicznych.

Architektura

Komora grobowa została zbudowana z czterech pionowo ustawionych kamieni które podpierały wielki kamień pełniący rolę stropu (capstone). Ma on 4 metry długości i od 1,2 do 1,8 metra grubości. Obecnie jest nieco przekrzywiony i dlatego podpierają go jedynie trzy z czterech kamieni. Obszar komory wyznacza węgiel drzewny z paleniska na wschodnim krańcu, gdzie jak przypuszcza się, była druga komora lub korytarz. Wejście do grobowca znajdowało się od strony północno – wschodniej. Znajdowała się w nim ceramika z epoki brązu. Pierwotnie całość przykryta była sztucznym kopcem ziemi lub kamieni (cairn) o średnicy około 32 metrów.

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego