Troggy – zamek

Historia

   Wieża zamku Troggy (Castell Troggy) po raz pierwszy została wspomniana w źródłach w 1305 roku jako nowo powstała. Wzniesiona została przez Rogera Bigoda III, earla Norfolk, jako jego dworek myśliwski, który planowano jednak jako silnie ufortyfikowany (masywne, grube mury, wieże narożne). Prawdopodobnie został on opuszczony niedługo po śmierci fundatora, być może nie został nawet ukończony.

Architektura

   Zamek został wzniesiony na planie prostokąta zajmującego płaski obszar o wymiarach około 27 na 42 metry, sąsiadujący od północy ze strumieniem. Otoczony był fosą o szerokości 15 metrów po stronie zachodniej i 10 metrów szerokości po stronie północnej, a także kurtynami muru obronnego, z których co najmniej południowa posiadała znaczną grubość 2,7 metra powyżej ukośnego cokołu. Południowo – zachodni i południowo – wschodni narożnik murów wzmacniały cylindryczne wieże, przy czym wieża zachodnia stała na 4 metrowej wysokości pagórku, a wschodnia przed kurtyną muru posiadała nietypowy aneks. Wnętrza wież posiadały ośmioboczne kształty o średnicy do 6 metrów. Przy zachowanym południowym fragmencie muru widoczne są pozostałości kominka i dwóch otworów strzeleckich. Najpewniej ta część ściany była fragmentem budynku mieszkalnego (hall).

Stan obecny

   Do dnia dzisiejszego przetrwał południowy fragment muru oraz relikty dwóch wież narożnych. Jedna z nich zachowała się do wysokości 6-7 metrów, druga do około 3,5 metra. Zabytek nie jest objęty ochroną, teren jest gęsto zarośnięty roślinnością i zaniedbany.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The castles of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa coflein.gov.uk, Cas Troggy Castle.
Strona internetowa castlewales.com, Castell Troggy.