Trelleck – kościół św Mikołaja

Historia

Kościół św. Mikołaja został wzniesiony na początku XIV wieku. Możliwe jest, iż dokonano wówczas odbudowy wcześniejszej świątyni, która spłonęła w 1296 roku (jako datę pożaru podawana jest też połowa XIII wieku). Brak jednak wyraźnych dowodów architektonicznych na XIII-wieczną genezę świątyni, stylistycznie wszystkie jej elementy datować można na XIV stulecie. W 1792 roku odnotowano, iż podczas burzy częściowo zawaliła się wieża. Odbudowa, zwłaszcza iglicy, miał miejsce zapewne jeszcze w tym samym roku. W 1893 i 1903 roku budowla przeszła renowację, która na szczęście nie wprowadziła większych zmian.

Architektura

Kościół został zbudowany z czerwono – szarego piaskowca. Składa się z trójnawowego korpusu w formie bazyliki, prostokątnego prezbiterium od strony wschodniej, wieży po stronie zachodniej oraz kruchty przy nawie południowej. Ta ostatnia prawdopodobnie pochodzi już z XVIII lub XIX wieku. Nawy boczne zostały przedłużone do wysokości zachodniej ściany wieży, która została zwieńczona strzelistą iglicą.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Nicholas A Grade I Listed Building in Trellech United (Tryleg Unedig), Monmouthshire.
Strona internetowa wikipedia.org, Church of St Nicholas, Trellech.