Tregaron – kościół św Carona

Historia

   Kościół św. Carona został wzniesiony pod koniec XIV wieku, pośrodku osady Tregaron. Była to wówczas świątynia parafialna z której trzecia część dziesięcin przekazywana nieodległemu była opactwu w Strata Florida. Około 1500 roku dobudowana została wieża. W 1826 roku oraz w latach 1878-1879 przeprowadzono gruntowną renowację budowli połączoną z dobudowaniem zakrystii. Także większość okien została wówczas wymieniona.

Architektura

   Średniowieczny kościół składał się z pięcioprzęsłowej, prostokątnej w planie nawy bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium  i z trzykondygnacyjnej, czworobocznej wieży od strony zachodniej. Otrzymała ona poszerzony, ukośny cokół zwieńczony gzymsem, przedpiersie osadzone na wspornikach i zwieńczone krenelażem oraz północno – wschodni ryzalit mieszczący klatkę schodową, przechodzący w wieżyczkę. Przyziemie wieży zwieńczone zostało sklepieniem kolebkowym i otwarte arkadą na wnętrze nawy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saint Caron A Grade II Listed Building in Tregaron, Ceredigion.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Caron’s church, Tregaron.