Trefignath – grobowiec neolityczny

Historia

   Grobowiec Trefignath został wzniesiony w okresie neolitu między 4000 a 2000 rokiem p.n.e. Służył za zbiorowe miejsce pochówku wczesnorolniczej społeczności i zapewne był w użyciu przez wiele lat, nim ostatecznie zamknięto do niego wejście. Jego budowa i powiększanie przeprowadzone były w trzech fazach, prawdopodobnie rozdzielonych parusetletnimi okresami przerwy.
   Budowa grobowca wiązała się ze zmianą stylu życia w północno-zachodniej Europie i przejściem od koczowniczego myśliwego-zbieracza do osiadłego rolnika. Zapewne wpłynęło na rozwój poczucia terytorializmu i praw do dziedziczenia, a co za tym idzie chęci oddania hołdu przodkom. Widocznym przejawem tej aspiracji mogły być monumentalne grobowce, służące również do przeprowadzania ceremonii religijnych w ich pobliżu. Schyłek użytkowania megalitycznych grobowców nastąpił około 2500 roku p.n.e., kiedy to znaczenie zaczęły zyskiwać inne metody pochówku.

Architektura

   Pierwsza komora grobowa została wzniesiona na zachodnim krańcu założenia. Był to prosty sześcian stworzony z kamiennych płyt z wejściem od strony północnej. Został on pokryty kopcem niewielkich kamieni (cairn) o kształcie zbliżonym do kolistego. Druga komora grobowa została wzniesiona po wschodniej stronie wcześniejszej konstrukcji. Była ona nieco dłuższa, a wejście skierowano w stronę wschodnią.  Miała kształt prostokąta i dwa kamienie wyznaczające wejście z wąskiego placu, rodzaju małego dziedzińca. Podobnie jak wcześniejsza składała się z pionowo ustawionych kamieni, zwieńczonych kamiennymi, wielkimi płytami (capstones), pełniącymi rolę stropów. Całość przykryto większym kopcem, wydłużonym na linii wschód – zachód, z zakończeniem wschodnim w postaci klina. Trzecia, najpóźniejsza komora grobowa została wzniesiona po wschodniej stronie dwóch poprzednich, a cały kopiec przedłużono w jej kierunku, kończąc również formą klina.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych praktycznie w całości zachowała się trzecia, najpóźniejsza komora grobowa, posiadająca zarówno boczne jak i stropowe kamienie. W nieco gorszym stanie widoczna jest komora zachodnia bez górnych kamieni, oraz zawalona komora środkowa. Na około widać liczne mniejsze kamienie tworzące pierwotnie kopiec. Wyznaczają one dziś zarys pierwotnej budowli. Grobowiec jest pod rządową opieką Cadw, dostępny bezpłatnie przez cały rok, z wyjątkiem świąt i Nowego Roku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.

Strona internetowa coflein.gov.uk, Trefignath burial chamber.