Trefdraeth – kościół św Beuno

Historia

   Nawę i prezbiterium kościoła w Trefdraeth wybudowano w XIII wieku, przypuszczalnie na miejscu dużo starszej świątyni z około VII wieku (wskazywałoby na to wezwanie oraz okrągły w planie przykościelny cmentarz). Około przełomu XIII i XIV stulecia kościół został powiększony o południową kaplicę, zaś pod koniec XV wieku o kruchtę. Wtedy też wymieniona została większość okien i portali wejściowych na późnogotyckie.
   W okresie nowożytnym kościół w Trefdraeth wraz ze świątynią w Llangwyfan był świadkiem tarć angielsko – walijskich. W 1766 roku biskup Bangor mianował bowiem na proboszcza w Trefdraeth niejakiego Thomasa Bowlesa, który nie znał języka walijskiego, a tylko pięciu z pięciuset jego parafian rozumiało angielski. W rezultacie miejscowa ludność protestowała przeciwko jego powołaniu, doprowadzając do rozpatrzenia sprawy na dworze kościelnym w 1773 roku. Sędzia orzekł wówczas, że księża mówiący w języku walijskim powinni być wysyłani przede wszystkim do parafii mówiących po walijsku.

Architektura

   Pod koniec średniowiecza kościół składał się z pojedynczej nawy na planie wydłużonego prostokąta oraz nieco węższego i dużo krótszego prezbiterium, także zbudowanego na planie prostokąta (łączne posiadały 18 metrów długości i około 4,6 metra szerokości). Od południa z prezbiterium sąsiadowała prawie kwadratowa kaplica (4,2 x 4,4 metra), połączona z nim profilowaną pojedynczym wałkiem arkadą, będącą wcześniej łukiem tęczy między nawą a prezbiterium. Po przeniesieniu arkady te dwie ostatnie części kościoła (zachodnia przeznaczona dla wiernych i wschodnia gdzie sprawowano kult) nie były już od siebie w żaden sposób oddzielone, chyba że funkcjonowała jakaś lekka przegroda drewnianego lektorium.
   Wejście do nawy umieszczono w zachodniej części jej ściany północnej oraz drugie w południowej, w portalu poprzedzonym od końca XV wieku przez kruchtę. Portal północny z przełomu XV i XVI wieku otrzymał sfazowane ościeże zamknięte spłaszczonym ostrołukiem. Podobną formę otrzymał także portal południowy, który musiał zostać umieszczony na miejscu starszego, nieznanego ościeża.
   U schyłku średniowiecza kościół oświetlały już okna późnogotyckie, które zapewne zastąpiły starsze wąskie otwory wczesnogotyckie. Te w nawie i prezbiterium od północy i południa miały formy jedno i dwudzielne, osadzone były w czworobocznych ościeżach i miały prześwity zwieńczone pięcioliściami. Prostsze, wąskie, czworoboczne okno o sfazowanych krawędziach osadzono w ścianie zachodniej nawy, zaś w kaplicy południowej i ścianie wschodniej prezbiterium umieszczono duże okna ostrołuczne z dwu i trójdzielnymi maswerkami.

Stan obecny

   Kościół jest dziś wyjątkowo malowniczą budowlą o zachowanej późnogotyckiej stylistyce detali architektonicznych. Te oryginalne to portale w kruchcie, ścianie północnej nawy i murze zachodnim kaplicy południowej, okno wschodnie w prezbiterium z przełomu XIV i XV wieku, południowe późnogotyckie okno w prezbiterium, okno zachodnie nawy z początku XVI wieku, przeniesione okno północne nawy z przełomu XV i XVI wieku wraz z okapnikiem na rzeźbionej konsoli, dzwonnica z XIV wieku, oraz arkada łącząca kaplicę i prezbiterium. Warto zauważyć, iż wymienione w XIX stuleciu okna zachowały formę późnośredniowiecznych, otrzymując prawie ten sam kształt. Obecna więźba dachowa kościoła wydatowana została na XVII stulecie, nowożytnymi dodatkami są także narożne przypory i zakrystia po stronie północnej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient Monuments in Anglesey, London 1937.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St. Beuno (Eglwys Beuno Sant) A Grade II* Listed Building in Bodorgan, Isle of Anglesey.
Strona internetowa wikipedia.org, St Beuno’s Church, Trefdraeth.