Tinkinswood – grobowiec neolityczny

Historia

   Grobowiec Tinkinswood zwany także Castell Carreg, Llech-y-Filiast lub Maes-y-Filiast został zbudowany w okresie neolitu około 4000 roku p.n.e. Był on zbiorowym miejscem pochówku wczesnorolniczej społeczności. Podczas prac archeologicznych w 1914 roku wewnątrz komory grobowej odkryto ponad 920 ludzkich kości, czyli około 40 ludzi w każdym wieku i płci. Ciała były prawdopodobnie wystawione na warunki pogodowe przed przeniesieniem do komory grobowej, co może sugerować jakąś formę obrzędów przed dokonaniem pochówku. Znalezione zostały również elementy ceramiki z okresu neolitu oraz z późniejszej kultury pucharów dzwonowatych, co wskazuje, iż grobowiec był prawdopodobnie używany przez społeczność przez długi czas, być może aż do wczesnej epoki brązu około 2000-1500 roku p.n.e.

Architektura

   Komora grobowa składa się z mniejszych kamieni ustawionych pionowo oraz z dużego kamienia na szczycie (capstone), który pełnił funkcję stropu. Waży on około 40 ton i mierzy 7,3 x 4,3 metra, uważany jest za największy w Wielkiej Brytanii. Pierwotnie komora pokryta była całkowicie ziemią, tworzącą podłużny kształt zakończony formą klina. Z biegiem czasu większość ziemi została rozproszona. Pozostały dziś niewielki kopiec ma wymiary około 40 x 18 metrów.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa stonepages.com, Tinkinswood.
Strona internetowa wikipedia.org, Tinkinswood.