Talyfan – zamek

Historia

   Zamek Talyfan prawdopodobnie został wzniesiony w XII wieku jako centrum okolicznego władztwa, które w 1245 roku zostało włączone do Glamorgan. Został umieszczony w strategicznie ważnym miejscu, aby chronić drogę biegnącą na północ od Cowbridge.1321 roku został splądrowany i spalony w czasie wojny baronów z królem Edwardem II (Despenser War). Odbudowano go w 1349 i pozostał własnością rodu Despenser.  Utrzymany był do XV wieku, ale już na początku XVI wieku znajdował się w ruinie. Rycina z 1828 roku przedstawia jeszcze znaczące pozostałości murów zamkowych, a także gospodarstwa zbudowanego około 1700 roku w ich obrębie. Zostały one niestety prawie całkowicie rozebrane w latach 1828-1860, w celu wykorzystania materiałów budowlanych na obecne gospodarstwo rolne Castell Tal-y-van.

Architektura

   Zamek składał się z owalnego dziedzińca otoczonego pojedynczym obwodem murów obronnych o grubości do 2 metrów. Na dziedzińcu znajdowała się cylindryczna wieża o średnicy około 15 metrów oraz budynek z aulą (hall) i pomieszczeniami mieszkalnymi. Zewnętrzną strefę obrony stanowiła szeroka, prawdopodobnie sucha fosa.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych z zamku zachowały się jedynie niewielkie ruiny, pośród których widoczne są także relikty gospodarstwa z początku XVIII wieku. Teren jest mocno zarośnięty roślinnością i zaniedbany.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa coflein.gov.uk, Talyfan Castle.
Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Castell Tal y Fan.