Talgarth – wieża mieszkalna

Historia

   Czas budowy wieży mieszkalnej w Talgarth nie jest pewny. Prawdopodobnie istniała w 1282 roku, kiedy to Reginald Fitz Peter Fitz Herbert dwukrotnie odbywał sąd w Talgarth. Pełniła ona funkcje mieszkalne a także strzegła pobliskiego brodu na rzece, w późniejszym okresie służyła także jako więzienie. W 1322 roku wzmiankowany był w Talgarth zamek, skonfiskowany wówczas przez Edwarda II, nie ma jednak pewności czy chodziło o miejscową wieżę mieszkalną.

Architektura

   Wieżę wzniesiono pośrodku osady, na wschodnim brzegu rzeki Enig, na zachód od miejscowego kościoła. Otrzymała ona w planie kształt czworoboku o wymiarze 8,2 x 7,8 metra, wysokość 9,5 metra do poziomu okapu dachu i mury grube na około 1,7 metra. Oryginalnie wieża zwieńczona była przedpiersiem z krenelażem, za którym znajdowała się obronna galeria.
   We wnętrzu wieży wszystkie cztery kondygnacje rozdzielone zostały płaskimi, drewnianymi stropami. Najniższą była niska piwnica, częściowo (po stronie wschodniej) osadzona poniżej poziomu gruntu i dostępna schodami w grubości muru. Trzy górne kondygnacje, każda z pojedynczym pomieszczeniem, także skomunikowane były za pomocą prostych schodów osadzonych w grubości wschodniego muru. Wejście do wieży pierwotnie prawdopodobnie znajdowało się po stronie północno – wschodniej, jedną kondygnację powyżej poziomu gruntu. Musiały do niego prowadzić zewnętrzne drewniane schody lub drabina. Wnętrza górnych pomieszczeń przeznaczone były do celów mieszkalnych o czym świadczyły wykusze latrynowe nadwieszane na zewnętrznych elewacjach (jeden po stronie północnej i jeden od wschodu) oraz ostrołuczne okna osadzane w głębokich wnękach z bocznymi kamiennymi siedziskami.

Stan obecny

   Wieża zachowała do dnia dzisiejszego w całości mury obwodowe, jednak została przekształcona w okresie nowożytnym. Aż z trzech stron dostawiono do niej współczesne zabudowania, w elewacjach przepruto duże okna, na parterze umieszczono nowe wejście, a zwieńczenie całkowicie przebudowano usuwając przedpiersie z galerią obronną, zastąpioną w XVIII wieku czterospadowym dachem. Obecnie wieża jest własnością prywatną, w przyległym do niej aneksie mieści się centrum informacji turystycznej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The castles of Mid Wales, Malvern 2001.
Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Talgarth Tower.