Tal y llyn – kościół św Marii

Historia

Dokładna data budowy kościoła nie jest znana, ale prawdopodobnie najstarsze jego części mogą pochodzić z XII wieku. W XVI wieku przebudowane zostało prezbiterium, a kaplica boczna została dodana w XVII stuleciu. Pierwotnie kościół był świątynią filialną kościoła w Llanbeulan, lecz stracił na znaczeniu gdy wieś Tal y llyn zanikła, prawdopodobnie po okresie XIV-wiecznej zarazy.  Niewielkie modyfikacje budynek przeszedł w XVIII i XIX wieku, w sposób najbardziej widoczny dotknęły one otworów okiennych.

Architektura

Kościół jest rzadkim przykładem prostej, wiejskiej budowli zachowanej do czasów współczesnych bez większych zmian. Składa się z XII/XIII-wiecznej nawy, wzniesionej na planie prostokąta o wymiarach 7,6 na 4,0 metry i nieco późniejszego prezbiterium o wymiarach 5 na 3,4 metra. Do jego południowej ściany w czasach już nowożytnych dobudowana została niewielka kaplica. Większość okien zostało przebitych w okresie nowożytnym lub współcześnie. Wyjątkiem jest XVI-wieczne triforium w ścianie wschodniej prezbiterium. Portal wejściowy znajduje się w fasadzie zachodniej i prawdopodobnie pochodzi z XIV stulecia. Pomiędzy nawą a prezbiterium znajduje się ostrołukowy łuk z elementami XIII-wiecznymi, choć prawdopodobnie został przebudowany w XVI wieku. Zachowana wewnątrz kościoła więźba dachowa datowana jest na okres XV-XVII wieku. Warta uwagi jest także ośmioboczna chrzcielnica pochodząca z XV stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Church, Tal-y-llyn.