Tal y Llyn – kościół św Marii

Historia

   Dokładna data budowy kościoła nie jest znana, ale prawdopodobnie najstarsze jego części mogą pochodzić z XII wieku. W XVI wieku przebudowane zostało prezbiterium, a kaplica boczna została dodana w XVII stuleciu. Pierwotnie kościół był świątynią filialną kościoła w Llanbeulan, lecz stracił na znaczeniu gdy wieś Tal y Llyn zanikła, prawdopodobnie po okresie XIV-wiecznej zarazy.  Niewielkie modyfikacje budynek przeszedł w XVIII i XIX wieku.

Architektura

   Kościół pierwotnie był prostą, wiejską budowlą składającą się nawy, wzniesionej na planie prostokąta o wymiarach 7,6 x 4 metry i późnośredniowiecznego prezbiterium o wymiarach 5 x 3,4 metra.  Prosty, obramiony klińcami portal wejściowy umieszczono w fasadzie zachodniej. Pomiędzy nawą a prezbiterium rozpostarto arkadę o lekko zarysowanym zwieńczeniu w ośli grzbiet, prawdopodobnie przebudowaną w XVI wieku. Wnętrze przykryto otwartą, drewnianą więźbą dachową o lekko zakrzywionych jętkach i masywnych krokwiach.

Stan obecny

   Kościół jest rzadkim przykładem prostej budowli sakralnej zachowanej do czasów współczesnych bez większych zmian. Modyfikacje nowożytne w sposób najbardziej widoczny dotknęły jedynie otworów okiennych, także do południowej ściany prezbiterium już w okresie pośredniowiecznym dostawiona została niewielka kaplica, stylistycznie jednak nie odbiegająca od reszty budowli. Spośród otworów wyjątkiem jest XVI-wieczne trójdzielne okno w ścianie wschodniej prezbiterium. Zachowana wewnątrz kościoła więźba dachowa datowana jest na okres XV-XVII wieku. Warta uwagi jest także ośmioboczna chrzcielnica pochodząca z XV stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.

Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Church, Tal-y-llyn.