Sully – kościół św Jana

Historia

   Romański kościół w Sully ufundowany miał zostać przez rycerza Reginalda de Sully w 1093 roku. W 1242 roku potwierdzono jego funkcjonowanie na liście wikariuszy. W bliżej nieznanym okresie XIII wieku został powiększony o prezbiterium, a prawdopodobnie w XIV wieku o wieżę. Jakieś prace budowlane prowadzono także u chyłku średniowiecza, z pewnością związane z wprowadzeniem późnogotyckich detali architektonicznych i wyposażenia, a być może także z budową drugiej nawy i kruchty. Pierwsze nowożytne remonty i przekształcenia odnotowane zostały w 1701 roku, następne zaś w pierwszej połowie XIX wieku, kiedy to między innymi usunięta miała zostać romańska arkada tęczy i wyburzona nawa południowa wraz z kruchtą. Kolejne prace, prowadzone na mniejszą już skalę, miały miejsce w 1848 i w drugiej połowie XIX stulecia.

Architektura

   Najstarszy romański kościół składał się jedynie z prostokątnej nawy oraz sąsiadującego z nią od wschodu, także prostokątnego ale węższego i niższego prezbiterium. W okresie gotyku kościół od zachodu powiększony został o czworoboczną, surową wieżę po stronie zachodniej, zaopatrzoną w małe, szczelinowe otwory okienne i przedpiersie osadzone na kamiennych wspornikach. Od południa do starej nawy dobudowana została druga nawa, do której prawdopodobnie wejście wiodło poprzez kruchtę. Drugie wejście, przeznaczone dla plebana, znajdowało się w południowym murze prezbiterium. Otrzymało ono formę prostego, sfazowanego przejścia o ostrołucznym zamknięciu i takimże okapniku osadzonym na dwóch rzeźbionych konsolach.

Stan obecny

   Niestety nie przetrwała do chwili obecnej rozebrana w XIX wieku południowa, najpewniej późnogotycka nawa i jej kruchta. Usunięto także arkady łączące ją ze starą nawą, zastąpione nowożytną ścianą w którą wstawiono dwa oryginalne okna trójdzielne, prawdopodobnie przeniesione z rozebranej części. W murach prezbiterium zachowało się okno i portal z XV wieku, a także piscina o trójlistnym zamknięciu wewnątrz. Z XX wieku pochodzą okna północne nawy, niewiele starsze są północne okna prezbiterium, natomiast południowy portal wieży datuje się na 1701 rok. Wielką stratą jest zniszczenie romańskiego łuku tęczowego w pierwszej połowie XIX wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.
Strona internetowa Church of St John the Baptist A Grade II Listed Building in Sully, Vale of Glamorgan.