St Twynnells – kościół św Gwynoga

Historia

   Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1259 roku, kiedy to wspomniany został miejscowy proboszcz. Budowla wzniesiona została zapewne jeszcze w XII wieku, a w XIII i XIV wieku powiększona o wieżę, transept i kruchtę. W XIX stuleciu Lord Cawdor przeprowadził renowację kościoła.

Architektura

   Kościół składa się z długiej, prostokątnej nawy, węższego i krótszego, lecz także prostokątnego prezbiterium po stronie wschodniej, wyniosłej, smukłej wieży od strony zachodniej, krótkiego transeptu przy południowo – wschodniej ścianie nawy i kruchty po stronie południowo – zachodniej. Niegdyś istniało zapewne także północne ramię transeptu o czym świadczą jego pozostałości. Nietypowo długa nawa posiada aż 17 metrów długości przy 5 metrach szerokości. Pomiędzy transeptem a prezbiterium utworzono wąskie, ukośne przejście (squint). Pierwotne okno zachowało się we wschodniej ścianie prezbiterium, pozostałe zostały dość mocno przekształcone w XIX wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, St. Twynnell’s Church A Grade II Listed Building in Stackpole, Pembrokeshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Twynnell’s church – St Twynnell’s.