St Twynnells – kościół św Gwynoga

Historia

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1259 roku, kiedy to wspomniany został miejscowy proboszcz. Budowla wzniesiona została zapewne jeszcze w XII wieku. W XIX stuleciu Lord Cawdor przeprowadził renowację kościoła.

Architektura

Kościół składa się z długiej, prostokątnej nawy, węższego i krótszego, lecz także prostokątnego prezbiterium po stronie wschodniej, wyniosłej wieży od strony zachodniej, krótkiego transeptu przy południowo – wschodniej ścianie nawy i kruchty po stronie południowo – zachodniej. Niegdyś istniało zapewne także północne ramię transeptu o czym świadczą jego pozostałości. Nietypowo długa nawa posiada aż 17 metrów długości przy 5 metrach szerokości. Pomiędzy transeptem a prezbiterium utworzono wąskie przejście (squint). Pierwotne okno zachowało się we wschodniej ścianie prezbiterium, pozostałe zostały dość mocno przekształcone w XIX wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, St. Twynnell’s Church A Grade II Listed Building in Stackpole, Pembrokeshire.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Twynnell’s church – St Twynnell’s.