St Petrox – kościół św Pedroga

Historia

   Kościół w St Petrox został wzniesiony w XIII wieku i nazwany imieniem walijskiego świętego Pedroga z VI stulecia. W XIX stuleciu budowla została gruntownie przekształcona, prace skupiły się zwłaszcza na prezbiterium. Dobudowano wówczas także zakrystię po stronie północnej.

Architektura

   Kościół pierwotnie składał się z prostokątnej w planie nawy o wymiarach około 10 x 5 metra i węższego, prostokątnego prezbiterium o wymiarach w przybliżeniu 5,5 na 3,5 metra. Od północy usytuowane zostało jedno ramię transeptu, zaś od strony zachodniej umieszczono czworoboczną wieżę. Otrzymała ona wydatne przedpiersie osadzone na wspornikach i zwieńczenie w postaci krenelażu. W jej narożu północno – zachodnim znalazła się wieżyczka z klatką schodową.

Stan obecny

   Obecnie jako jedyna bez większych zmian od czasów średniowiecza przetrwała kościelna wieża. Całkowicie nowożytnym dodatkiem jest północna zakrystia, bardzo mocno przemurowane zostało także prezbiterium. Większe partie oryginalnego muru posiada także północna ściana nawy i zachodnia transeptu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, St. Petrox Church A Grade II Listed Building in Stackpole, Pembrokeshire.

Strona internetowa britainexpress.com, St Petrox Church.