St Petrox – kościół św Pedroga

Historia

   Kościół w St Petrox został wzniesiony w XIII wieku i nazwany imieniem walijskiego świętego Pedroga z VI stulecia. W XIX stuleciu budowla została gruntownie przekształcona, prace skupiły się zwłaszcza na prezbiterium. Dobudowano wówczas także zakrystię po stronie północnej.

Architektura

   Kościół pierwotnie składał się z prostokątnej w planie nawy o wymiarach około 10 x 4,9 metra i węższego, prostokątnego prezbiterium o wymiarach w przybliżeniu 5,5 na 3,3 metra. Od północy usytuowane zostało jedno ramię transeptu o wymiarach 3,2 x 3 metry, zaś od strony zachodniej umieszczono czworoboczną, trójpiętrową wieżę. Otrzymała ona wydatne przedpiersie osadzone na wspornikach i zwieńczenie w postaci krenelażu. W jej narożu północno – zachodnim znalazła się wieżyczka z klatką schodową.

Stan obecny

   Obecnie jako jedyna bez większych zmian od czasów średniowiecza przetrwała kościelna wieża. Całkowicie nowożytnym dodatkiem jest północna zakrystia, bardzo mocno przemurowane zostało także prezbiterium. Większe partie oryginalnego muru posiada północna ściana nawy i zachodnia ściana transeptu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, VII County of Pembroke, London 1925.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, St. Petrox Church A Grade II Listed Building in Stackpole, Pembrokeshire.