St Justinian – kaplica św Justyniana

Historia

   Kaplica wzniesiona została na początku XVI wieku z fundacji urzędującego w latach 1509-1522 biskupa Vaughana z nieodległego St Davids. Prawdopodobnie przy jej budowie posłużono się fragmentami starszej budowli (sięgającej XII wieku), natomiast według tradycji miała stać się miejscem pochowania zwłok św. Justyniana, bretońskiego mnicha współczesnego św. Dawidowi, zabitego przez występnego mnicha z wyspy Ramsey. Zapewne kaplica służyła jako miejsce postoju dla pielgrzymów podążających do St Davids.

Architektura

   Kaplicę wzniesiono w bliskiej odległości od morskiego brzegu. Otrzymała ona w planie kształt prostokąta o wymiarach około 12 x 5 metrów. Mury jej górnej części osadzono na wystających z lica ścian konsolach, których rząd przerwany został jedynie przez duże okno wschodnie. Trzy mniejsze, rozglifione do wnętrza okna osadzono równomiernie w ścianie południowej, kolejne trzy zaś w północnej (co ciekawe okna z każdej strony różniły się wielkością). Tam też przepruto aż dwa wejścia, a trzecie w elewacji zachodniej. Według dawnych opisów kaplica posiadała małą wieżę, której służyć mogły schody osadzone w grubości muru narożnika południowo – zachodniego. Ponadto miała być zwieńczona blankowaniem, zapewne o funkcji jedynie ozdobnej. Wewnątrz w każdej ścianie wzdłużnej oraz w elewacji wschodniej utworzono wnęki zamknięte u góry łukami odcinkowymi. Część prezbiterialna pierwotnie oddzielona była drewnianym lektorium oraz pojedynczym stopniem. Znajdowała się w niej także piscina i armarium.

Stan obecny

   Obecnie kaplica jest niezadaszoną ruiną z dobrze zachowanymi murami obwodowymi widocznymi do około 4 metrów wysokości. Przetrwały w niej wszystkie otwory okienne (bez maswerku w dużym oknie wschodnim), ślady po piscinie i armarium oraz klatka schodowa. Zabytek leży na prywatnym terenie, ale najpewniej jest dostępny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Ruins of St Justinian’s Chapel A Grade I Listed Building in St. David’s and the Cathedral Close (Tŷddewi a Chlos y Gadeirlan), Pembrokeshire.