St Fagans – kościół św Marii

Historia

Kościół  w St Fagans został wzniesiony w XII wieku, choć po raz pierwszy odnotowano go w źródłach dopiero w 1301 roku. W XIV wieku został przebudowany i powiększony. W XV stuleciu dobudowano kruchtę i wymieniono na nową więźbę dachową. W XVII wieku przebudowana została wieża, którą dodatkowo w 1730 roku podwyższono w trakcie ówczesnej renowacji. Cała budowla została odrestaurowana w latach 1859-1860 i powiększona o nawę północną oraz zakrystię. Od tamtego czasu nie przeprowadzano już większych zmian, jedynie w 1985 roku naprawiona została wieża, a w 1991 prezbiterium.

Architektura

Średniowieczny kościół składał się z prostokątnej w planie nawy i prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie. Od zachodu dodana została czworoboczna, niższa niż obecnie, wieża. Przy południowym wejściu do kościoła dobudowana została kruchta. W zachodniej części południowej ściany nawy zachowało się ostrołukowe, jednodzielne okno z XIV wieku. Podobne we wschodniej części jest już kopią. Wewnątrz prezbiterium zobaczyć można więźbę dachową datowaną na XV stulecie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mary the Blessed Virgin A Grade II* Listed Building in St Fagans, Cardiff.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Mary’s church, St Fagans.