St Donats – kościół św Dunwyda

Historia

Kościół św. Dunwyda został wzniesiony w XII wieku jako budowla składająca się z nawy i prezbiterium. Na początku XIV stulecia została dobudowana wieża, a pod koniec tamtego stulecia kaplica mariacka (Lady Chapel). W XV wieku przebudowane zostało prezbiterium, w kolejnym stuleciu nawa. W 1878 roku przeprowadzono renowację korpusu budynku oraz w 1907 roku odbudowę wieży.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej w planie nawy i prostokątnego, węższego prezbiterium od strony wschodniej. Od strony zachodniej do nawy przystawiona jest XIV-wieczna wieża. Jest ona oskarpowana i zwieńczona parapetem na wspornikach oraz krenelażem. Podobny parapet na wspornikach znajduje się dość nietypowo wzdłuż dłuższych boków nawy. Po północno – zachodniej stronie prezbiterium od końca XIV wieku znajduje się prostokątny budynek kaplicy mariackiej. Do północnej ściany nawy przylega natomiast kruchta. Kościół od strony północnej posiada jedynie jedno okno w prezbiterium, zwieńczone trójliściem. Wschodnia ściana przepruta została pojedynczym, trójdzielnym oknem w stylu gotyku wertykalnego z XIV wieku. Południowa część kościoła posiada aż dwa ostrołukowe okna w prezbiterium oraz dwa trójdzielne i jedno dwudzielne okno w prostokątnych obramowaniach w stylu gotyku wertykalnego w nawie. Portale wejściowe umieszczono w nawie zarówno od północy jak i południa. Pojedynczy portal prowadzi także od południa do prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Donat A Grade I Listed Building in St Donat’s, Vale of Glamorgan.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Dunwyd, St Donat’s church.