St Athan – kościół św Tathana

Historia

Kościół w St Athan został wzniesiony w XIII wieku, prawdopodobnie na miejscu wczesnośredniowiecznej świątyni z VI stulecia. Jego fundatorem być może był Philip de Nerber z Castleton. Znaczącej rozbudowy i przebudowy kościoła dokonano w  XIV wieku (transept) oraz w XV stuleciu (kruchta, górna część wieży). W 1888 roku przeprowadzono gruntowną renowację budowli, niestety przy okazji zniszczono średniowieczne polichromie ścienne.

Architektura

Kościół został wzniesiony w stylu angielskiego gotyku dekoracyjnego, na planie krzyża składającego się z prostokątnej nawy, południowego i północnego transeptu, prostokątnego w planie prezbiterium po stronie wschodniej oraz wieży umieszczonej na przecięciu naw. Dodatkowo południowe wejście do nawy poprzedzone zostało kruchtą. Wewnątrz kościoła zachowały się wspaniałe XIV-wieczne nagrobki Sir Williama Berkerolles i jego żony Phelice de Vere oraz Sir Rogera Berkerolles i jego żony Katarzyny Turberville de Coity.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Wooding J., Yates N., A Guide to the churches and chapels of Wales, Cardiff 2011.
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Athan A Grade I Listed Building in St. Athan (Sain Tathan), Vale of Glamorgan.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Athan’s church.