St Andrews Major – kościół św Andrzeja

Historia

   Kościół w St Andrews Major został wzniesiony w XIII wieku, kiedy to wybudowano nawę i prezbiterium. W XV i XVI stuleciu został znacząco powiększony o nawę północną, kruchtę i wieżę dobudowaną po stronie zachodniej. Już w okresie nowożytnym do wschodniej części północnej nawy dobudowana została kaplica rodowa rodzin Rowel i Bouville, które były właścicielami dużej części parafii. W XIX wieku przeprowadzono gruntowną renowację budowli.

Architektura

   Pierwotny kościół składał się z prostokątnej w planie nawy oraz węższego i niższego, także prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie. Pod koniec XV lub na początku XVI wieku północną ścianę nawy przekształcono na cztery arkady podparte ośmiobocznymi filarami, które otworzono na nową nawę północną. Osiągnęła ona długość równą nawie głównej. Od strony zachodniej wzniesiona została czworoboczna wieża z masywną zachodnią przyporą w przyziemiu i zwieńczeniem w postaci przedpiersia z krenelażem osadzonymi na wystających wspornikach. Ostatnim elementem jaki został wówczas dodany była południowa, wyjątkowo długa, kruchta, usytuowana przed głównym wejściem do nawy. Przeznaczone było ono dla wiernych, natomiast pleban korzystał z ostrołucznego, sfazowanego portalu w południowej ścianie prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Andrew A Grade II Listed Building in Dinas Powys, Vale of Glamorgan.