St Andrews Major – kościół św Andrzeja

Historia

Kościół w St Andrews Major został wzniesiony w XIII wieku, z tego okresu pochodzi nawa i prezbiterium. W XV i XVI stuleciu został znacząco powiększony o nawę północną, kruchtę i wieżę dobudowaną po stronie zachodniej. We wschodniej części północnej nawy umieszczona została kaplica rodowa rodzin Rowel i Bouville, które były właścicielami dużej części parafii. W XIX wieku przeprowadzono gruntowną renowację budowli.

Architektura

Pierwotny kościół składał się z prostokątnej w planie nawy oraz węższego i niższego, także prostokątnego prezbiterium po wschodniej stronie. Pod koniec XV lub na początku XVI wieku północną ścianę nawy przekształcono na pięć arkad, które otworzono na nową nawę północną. Osiągnęła ona długość bliską nawie głównej i prezbiterium łącznie. W jej wschodniej części umieszczona została kaplica rodowa. Od strony zachodniej wzniesiona została czworoboczna wieża z masywną zachodnią przyporą w przyziemiu i zwieńczeniem w postaci parapetu i krenelażu na wystających wspornikach. Ostatnim elementem jaki został wówczas dodany była południowa, wyjątkowo długa, kruchta.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Andrew A Grade II Listed Building in Dinas Powys, Vale of Glamorgan.