Rudry – kościół św Jakuba

Historia

Kościół św Jakuba w Rudry został wzniesiony w połowie XIII wieku, być może w 1254 roku. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi z 1295 roku. Przez większość swej historii był on świątynią filialną kościoła św. Barrwga w Bedwas, oddzielając się dopiero na początku XX wieku. Gruntowną renowację budowli przeprowadzono w 1885 roku, a następnie w 1961 wzmocniono ściany nawy i wieży oraz wymieniono dachówki. W XIX wieku przed południowym wejściem do nawy umieszczono kruchtę.

Architektura

Średniowieczny kościół składał się z prostokątnej nawy, węższego i niższego, krótkiego prezbiterium od strony wschodniej oraz z czworobocznej wieży po stronie zachodniej. Jest ona przykryta dachem siodłowym, charakterystycznym dla tych terenów. Większość okien została zmodernizowana, wyjątkiem jest dwudzielny otwór z XVI wieku w północnej ścianie nawy, zwieńczony tzw. oślimi grzbietami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St James, Rudry A Grade II Listed Building in Rudry, Caerphilly.