Rudry – kościół św Jakuba

Historia

   Kościół św Jakuba w Rudry został wzniesiony w połowie XIII wieku, być może w 1254 roku. Pierwsza pisemna wzmianka o nim pojawiła się w 1295 roku. Przez większość swej historii był on świątynią filialną kościoła św. Barrwga w Bedwas, oddzielając się dopiero na początku XX wieku. Gruntowną renowację budowli przeprowadzono w 1885 roku, a następnie w 1961 wzmocniono ściany nawy i wieży oraz wymieniono dachówki. W XIX wieku przed południowym wejściem do nawy umieszczono kruchtę.

Architektura

   Średniowieczny kościół składał się z prostokątnej nawy, węższego i niższego, krótkiego prezbiterium od strony wschodniej oraz z czworobocznej wieży po stronie zachodniej. Została ona przykryta dachem siodłowym, charakterystycznym dla południowo – wschodniego regionu Glamorgan.Pierwotnie główne wejście do nawy znajdowało się w zachodniej części ściany południowej, później utworzono także portal w dobudowanej wieży. Funkcjonowało także osobne wejście dla księdza w południowej ścianie prezbiterium. Nie wiadomo jak wyglądały pierwotne otwory okienne. Zapewne były niewielkie, wąskie, mogły być zwieńczone trójliśćmi. W okresie późnego gotyku przynajmniej część z nich otrzymała zwieńczenia w ośle grzbiety.

Stan obecny

   Kościół zachował pierwotne mury obwodowe nawy i prezbiterium oraz zachodnią wieżę, lecz większość jego okien została zmodernizowana w okresie nowożytnym. Wyjątkiem jest dwudzielny otwór z XVI wieku w północnej ścianie nawy, zwieńczony tzw. oślimi grzbietami oraz zamurowany południowy portal w prezbiterium.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St James, Rudry A Grade II Listed Building in Rudry, Caerphilly.