Rogiet – kościół św Marii

Historia

Kościół w Rogiet prawdopodobnie wzniesiono w XIII wieku, a w XIV stuleciu znacząco rozbudowano. Pierwotnie nosił on wezwanie św. Hilary, które mogło odnosić się albo do św. Eleri, albo do św. Hilary z Arles. W 1903 roku kościół został odnowiony, a przy okazji dobudowano do niego nawę północną.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej w planie, krótkiej nawy i nietypowo dłuższego od niej, także prostokątnego prezbiterium od strony wschodniej. Do zachodniej strony nawy przystawiona została w XIV wieku wysoka i strzelista wieża. Zwieńczona jest ona parapetem i krenelażem na wspornikach oraz ozdobnymi sterczynami w narożnikach. Od południa posiada czworoboczną wieżyczkę komunikacyjną. Południowe wejście do nawy poprzedzone jest kruchtą. Nawa północna i zakrystia są już dodatkami współczesnymi, jednak na szczęście stylistycznie nawiązują do elementów średniowiecznych. Dach nawy pierwotnie był nieco wyższy, co widać na wschodniej ścianie wieży. Wewnątrz prezbiterium zachowały się niewielkie resztki średniowiecznych polichromii ściennych, lecz większość z nich została ukryta pod grubymi nowożytnymi tynkami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mary A Grade II Listed Building in Rogiet, Monmouthshire.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Church, Rogiet.