Rogiet – kościół św Marii

Historia

   Kościół w Rogiet prawdopodobnie wzniesiono pod koniec XIII lub na początku XIV wieku, a w XV stuleciu znacząco rozbudowano. Pierwotnie nosił on wezwanie św. Hilary, które mogło odnosić się albo do św. Eleri, albo do św. Hilary z Arles. W 1903 roku kościół został odnowiony, a przy okazji dobudowano do niego nawę północną.

Architektura

   Kościół składa się z prostokątnej w planie, wyjątkowo krótkiej jak na świątynie walijskie nawy i nietypowo dłuższego od niej, także prostokątnego prezbiterium od strony wschodniej, co prawdopodobnie było wynikiem dobudowania w XV wieku nawy do prezbiterium, które wcześniej służyło jako salowa świątynia. Do zachodniej strony nawy przystawiona została w XV wieku także wysoka i strzelista wieża. Zwieńczona ona została przedpiersiem osadzonym  na wystających z lica wspornikach i krenelażem oraz ozdobnymi sterczynami w narożnikach. Od południa otrzymała czworoboczną wieżyczkę komunikacyjną. Południowe wejście do nawy poprzedzone zostało kruchtą.

Stan obecny

   Nawa północna i zakrystia są dodatkami współczesnymi, jednak na szczęście stylistycznie nawiązują do średniowiecznych elementów tej ciekawej i lekko nietypowej budowli. Dach nawy pierwotnie był nieco wyższy, co widać na wschodniej ścianie wieży. Wewnątrz prezbiterium zachowały się niewielkie resztki średniowiecznych polichromii ściennych, lecz większość z nich została ukryta pod grubymi nowożytnymi tynkami.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mary A Grade II Listed Building in Rogiet, Monmouthshire.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mary’s Church, Rogiet.