Rhulen – kościół św Dawida

Historia

   Kościół św. Dawida w Rhulen zbudowano na przełomie XIII i XIV wieku. W późniejszych latach XIV wieku został on nieco powiększony ku wschodowi, a w XV wieku ponownie przedłużony, tym razem ku zachodowi. Ostatnią większą przebudowę świątyni przeprowadzono w 1723 roku, kiedy to wymieniono okno południowe i prawdopodobnie dostawiono kruchtę. W XIX wieku kościół najwyraźniej nie wymagał wiktoriańskiej renowacji, gdyż dopiero w latach 1961-1962 odnowiono dach a w 1985 roku przemurowano ścianę zachodnią.

Architektura

   Kościół wzniesiony został jako mała i bardzo prosta budowla salowa na planie prostokąta, bez wydzielonego zewnętrznie z bryły prezbiterium. Układ ten zachowano pomimo dwukrotnego powiększania (przedłużania) świątyni: wpierw ku wschodowi, a następnie o parę metrów ku zachodowi. Kościół po rozbudowie wciąż posiadał w planie kształt prostokątna, choć wschodnia część ściany północnej, być może z powodu niedokładności budowniczych, otrzymała niewielki uskok muru.
   Wnętrze kościoła rozświetlały jedynie dwa okna, po jednym od północy i południa, oraz wąska szczelina w ścianie zachodniej. Prawdopodobnie pierwotnie obywa były zamknięte trójliśćmi. Nietypowo budynek po przedłużeniu nie otrzymał okna w murze wschodnim (które powinno oświetlać ołtarz), być może z powodu rosnącego niegdyś w pobliżu dużego drzewa. W ścianie wschodniej utworzono natomiast głęboką na 1 metr wnękę ołtarzową, szeroką na 1,4 metra, ale zwężającą się nieco w tylnej części. Zwieńczeniem wnęki prawdopodobnie była prymitywna próba utworzenia łuku w tzw. ośli grzbiet lub rodzaj trójbocznego zamknięcia, powtórzonego także w portalu wejściowym do nawy.

Stan obecny

   Kościół zachował do dnia dzisiejszego średniowieczną bryłę z paroma zmianami XVIII-wiecznymi. Te ostatnie to utworzenie wieżyczki nad zachodnią częścią korpusu, dostawienie kruchty, przekształcenie południowego okna, czy założenie nowej więźby dachowej. Dodatkowo współcześnie zachodnią część wnętrza wydzielono na zakrystię. Spośród pierwotnych detali architektonicznych zachowało się trójlistnie zamknięte okno północne, a spośród średniowiecznego wyposażenia chrzcielnica z początku XV wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Mid-Wales, Malvern 1997.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, III County of Radnor, London 1913.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St David A Grade II Listed Building in Aberedw, Powys.