Rhos on Sea – kościół św Trillo

Historia

   Pierwotna kaplica na miejscu późniejszego kościoła w Rhos on Sea (Llandrillo yn Rhôs), została wzniesiona w XIII wieku. Zbudował ją Ednyfed Fycha, seneszal walijskiego królestwa Gwynedd, a po raz pierwszy wymieniona w źródłach była w 1254 roku. W XV i XVI wieku została ona przebudowana i powiększona do formy gotyckiego kościoła. W 1552 roku dobudowana lub przebudowana została wieża. Kolejne modyfikacje wprowadzano w XVII stuleciu, a gruntowną wiktoriańską renowację przeprowadzono w XIX wieku. Kościół został wzniesiony na wzgórzu i pobielony, aby służyć jako punkt orientacyjny dla żeglarzy na morzu. Prawdopodobnie z powodu bliskości morza na wieży dobudowano też mniejszą wieżyczkę obserwacyjną, by ostrzegać miejscową ludność na wypadek napaści piratów, będących plagą XVII wieku.

Architektura

   Kościół usytuowano na wysokim wzgórzu w otoczeniu cmentarza. W XV wieku składał się z prostokątnej w planie nawy bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. W XVI wieku dobudowana została nawa południowa o równej długości i tego samego kształtu co wcześniejsza, oraz czworoboczna wieża po stronie zachodniej starszej nawy. Zarówno do nawy południowej, jak i północnej dostawione zostały kruchty. Mury wieży otrzymały 1,4 metra grubości na poziomie cokołu. Zwieńczono ją przedpiersiem osadzonym na gzymsie i zaopatrzonym w krenelaż o charakterystycznych, schodkowych merlonach, typowych dla wielu kościołów irlandzkich.

Stan obecny

   Najstarszą częścią obecnego kościoła jest dziś nawa północna, w której ścianie północnej widoczne są dwie zamurowane arkady i ostrołuczny portal, zapewne pozostałości starszej kaplicy. Pozostałe elementy kościoła pochodzą z okresu późnego średniowiecza, ale zostały przebudowane w trakcie renowacji z XIX wieku. Wewnątrz zachowała się chrzcielnica z XIII stulecia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of North Wales, Malvern 1993.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, IV County of Denbigh, London 1914.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Trillo A Grade II Listed Building in Rhos-on-Sea, Conwy.