Rhos on Sea – kościół św Trillo

Historia

Pierwotna kaplica na miejscu późniejszego kościoła w Rhos on Sea, została wzniesiona w XIII wieku. Zbudował ją Ednyfed Fycha, seneszal walijskiego królestwa Gwynedd, a po raz pierwszy wymieniona w źródłach była w 1254 roku. W XV i XVI wieku została ona przebudowana i powiększona do formy obecnego kościoła. W 1552 roku dobudowana została wieża. Kolejne modyfikacje wprowadzano w XVII stuleciu, a gruntowną wiktoriańską renowację przeprowadzono w XIX wieku. Kościół został wzniesiony na wzgórzu i pobielony, aby służyć jako punkt orientacyjny dla żeglarzy na morzu. Prawdopodobnie z powodu bliskości morza na wieży dobudowano też mniejszą wieżyczkę obserwacyjną, by ostrzegać miejscową ludność na wypadek napaści piratów, będących plagą XVII wieku.

Architektura

Kościół z XV wieku składał się z prostokątnej w planie nawy bez wydzielonego zewnętrznie prezbiterium. W XVI wieku dobudowana została nawa południowa o równej długości i tego samego kształtu co wcześniejsza oraz czworoboczna wieża po stronie zachodniej. Zarówno do nawy południowej, jak i północnej dostawione zostały kruchty.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Trillo A Grade II Listed Building in Rhos-on-Sea, Conwy.
Strona internetowa historypoints.org, St Trillo’s Church, Llandrillo-yn-Edeyrn.