Rhos on Sea – kaplica św Trillo

Historia

   Kaplica w Rhos on Sea otrzymała wezwanie Trillo, świętego z VI wieku, który zbudował tu swoją pustelnię. Źródło w kaplicy zaopatrywało go w wodę pitną i prawdopodobnie wpłynęło na decyzję o budowie miejsca odosobnienia właśnie w tym miejscu. Przez wieki studnia ta dostarczała wodę do chrztów, miała także długą tradycję właściwości leczniczych. Obecna budowla przy niej wzniesiona została na początku XVI wieku, jednak najprawdopodobniej powstała na fundamentach wcześniejszej, zbudowanej przez mnichów z opactwa Aberconwy.

Architektura

   Kaplica jest małą, salową budowlą wzniesioną na planie prostokąta. Wzdłuż dłuższego boku posiada masywne przypory. Wejście znajduje się od strony zachodniej, od wschodu i północy posiada niewielka otwory szczelinowe. Wewnątrz pod ołtarzem wciąż funkcjonuje studnia. Kaplica przykryta została ostrołuczną kolebką.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, St Trillo’s Chapel A Grade II Listed Building in Rhos-on-Sea, Conwy.

Strona internetowa historypoints.org, St Trillo’s Chapel.