Rhos on Sea – kaplica św Trillo

Historia

Kaplica w Rhos on Sea nosi wezwanie Trillo, świętego z VI wieku, który zbudował tu swoją pustelnię. Źródło w kaplicy zaopatrywało go w wodę pitną i prawdopodobnie wpłynęło na decyzję o budowie właśnie w tym miejscu. Przez wieki studnia ta dostarczała wodę do chrztów, miała także długą tradycję właściwości leczniczych. Obecna budowla pochodzi z początku XVI wieku, jednak najprawdopodobniej powstała na fundamentach wcześniejszej, zbudowanej przez mnichów z opactwa Aberconwy.

Architektura

Kaplica jest małą, salową budowlą wzniesioną na planie prostokąta. Wzdłuż dłuższego boku posiada masywne przypory. Wejście znajduje się od strony zachodniej, od wschodu i północy posiada niewielka otwory szczelinowe. Wewnątrz pod ołtarzem wciąż funkcjonuje studnia.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, St Trillo’s Chapel A Grade II Listed Building in Rhos-on-Sea, Conwy.

Strona internetowa historypoints.org, St Trillo’s Chapel.