Presaddfed – grobowiec neolityczny

Historia

   Grobowiec Presaddfed został wzniesiony w okresie neolitu, około 4000-2000 lat p.n.e. Służył jako zbiorowe miejsce pochówku wczesnorolniczej społeczności. Stopniowe przechodzenie ze zbieractwa i myślistwa do bardziej osiadłego życia rolniczego zapewne wpłynęło na rozwój poczucia terytorializmu i praw do dziedziczenia, a co za tym idzie chęci oddania hołdu przodkom. Widocznym przejawem tej aspiracji mogły być właśnie monumentalne grobowce, służące również do przeprowadzania ceremonii religijnych w ich pobliżu. W XVIII wieku, kiedy miejsce to zostało po raz pierwszy odnotowane, komory grobowe znajdowały się już w ruinie.

Architektura

   Grobowiec składał się z dwóch komór, pierwotnie przykrytych kopcem ziemi lub kamieni (cairn). Nie jest pewne czy komory, oddalone od siebie o kilka metrów, były częścią tej samej konstrukcji. Opisy z połowy XIX wieku stwierdzają jednak, że ​​w tym czasie były otoczone dużą liczbą małych kamieni, co może świadczyć o tym, że niegdyś obie zostały przykryte jednym kopcem. Południowa komora jest bardziej kompletna, ma zwieńczenie w postaci kamienia o wymiarach około 3,2 na 2,4 metry, wspartego przez trzy stojące kamienie na południowym krańcu i przez jeden, bardziej smukły kamień na północy. Północna komora jest znacznie uszkodzona. Składa się z dwóch kamieni na północnym końcu, które niegdyś podpierały, obecnie przewrócony, kamień stropowy (capstone).

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.

Strona internetowa archwilio.org.uk, Presaddfed Burial Chamber, Bodedern.
Strona internetowa coflein.gov.uk, Presaddfed megalithic burial chambers.