Presaddfed – grobowiec neolityczny

Historia

   Grobowiec Presaddfed został wzniesiony w okresie neolitu, około 4000-2000 lat p.n.e. Służył jako zbiorowe miejsce pochówku wczesnorolniczej społeczności. Stopniowe przechodzenie ze zbieractwa i myślistwa do bardziej osiadłego życia rolniczego zapewne wpłynęło na rozwój poczucia terytorializmu i praw do dziedziczenia, a co za tym idzie chęci oddania hołdu przodkom. Widocznym przejawem tej aspiracji mogły być właśnie monumentalne grobowce, służące również do przeprowadzania ceremonii religijnych w ich pobliżu. W XVIII wieku, kiedy miejsce to zostało po raz pierwszy odnotowane, komory grobowe znajdowały się już w ruinie.

Architektura

   Grobowiec składał się z dwóch oddalonych od siebie o nieco ponad dwa metry komór, pierwotnie przykrytych kopcem ziemi lub kamieni (cairn). Nie jest pewne czy komory były częścią tej samej konstrukcji. Opisy z połowy XIX wieku stwierdzają jednak, że ​​w tym czasie były otoczone dużą liczbą małych kamieni, co może świadczyć o tym, że niegdyś obie zostały przykryte jednym kopcem.
   Południowa komora otrzymała zwieńczenie w postaci masywnego kamienia o wymiarach około 3,6 na 2,4 metry, wspartego przez usytuowane dłuższymi bokami pionowo kamienie na południowym krańcu i przez jeden, bardziej smukły kamień na północy. Wejście skierowane było w stronę wschodnią.
  
Północna komora była nieco mniejsza, składał się z co najmniej z dwóch kamieni na północnym końcu oraz kolejnych dwóch po przeciwnej stronie, które niegdyś podpierały kamień stropowy. Jeśli przyjąć, iż stanowiła wspólną konstrukcję z komorą południową, to wejście do niej także znajdowało się od strony wschodniej.

Stan obecny

   Do czasów współczesnych zachowały się tylko pozostałości kamiennych komór grobowych, bez widocznych śladów po przykrywającym je kopcu (cairn). Bardziej kompletna jest komora południowa, natomiast północna na przestrzeni wieków została znacznie uszkodzona, przy czym jej kamień stropowy jest przewrócony, a pionowo ustawione są jedynie dwa kamienie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Castleden R., Neolithic Britain: New Stone Age sites of England, Scotland and Wales, London 1992.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient Monuments in Anglesey, London 1937.