Presaddfed – grobowiec neolityczny

Historia

Grobowiec Presaddfed został wzniesiony w okresie neolitu, około 4000-2000 lat p.n.e. Służył jako zbiorowe miejsce pochówku wczesnorolniczej społeczności. W XVIII wieku, kiedy miejsce to zostało po raz pierwszy odnotowane, komory grobowe znajdowały się już w ruinie.

Architektura

Grobowiec składał się z dwóch komór, pierwotnie przykrytych kopcem ziemi lub kamieni (cairn). Nie jest pewne czy komory, oddalone od siebie o kilka metrów, były częścią tej samej konstrukcji. Opisy z połowy XIX wieku stwierdzają jednak, że ​​w tym czasie były otoczone dużą liczbą małych kamieni, co może świadczyć o tym, że niegdyś obie zostały przykryte jednym kopcem. Południowa komora jest bardziej kompletna, ma zwieńczenie w postaci kamienia o wymiarach około 4 na 3 metry, wspartego przez trzy stojące kamienie na południowym krańcu i przez jeden, bardziej smukły kamień na północy. Północna komora jest znacznie uszkodzona. Składa się z dwóch kamieni na północnym końcu, które niegdyś podpierały, obecnie przewrócony, kamień stropowy (capstone).

jeśli zwiedziłeś  powyższy zabytek, oceń:
[rate]

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego