Portskewett – kościół św Marii

Historia

   Budowę kościoła w Portskewett rozpoczęto w okresie normańskim, być może w XII lub na początku XIII wieku, kiedy to powstała nawa oraz prezbiterium. Następnie w XVI stuleciu wzniesiona została wieża oraz kruchta. Wiktoriańskie renowacje z XIX wieku szczęśliwie nie przyniosły dużych zmian, jedynie w 1818 roku w zachodniej części kościoła wzniesiono emporę.

Architektura

   Kościół został wzniesiony z szarego i czerwonego wapienia oraz żółtego piaskowca użytego do wykończeń dekoracyjnych. W średniowieczu budowla składała się z wzniesionej na planie prostokąta nawy oraz węższego i krótszego, prostokątnego w planie prezbiterium. Od zachodu kościół u schyłku średniowiecza otrzymał czworoboczną wieżę, a południowe wejście do nawy poprzedziła kruchta. Oryginalne wejście znajdowało się także nietypowo od strony północnej, gdzie umieszczono czworoboczny portal z masywnym nadprożem z płaskorzeźbionym krzyżem. Wieża została zwieńczona krenelażem i zaopatrzona w wieżyczkę komunikacyjną po stronie północno – wschodniej. Pierwotnie kościół oświetlały bardzo małe, półkoliście zamknięte okna, podobne zapewne do umieszczonego w ścianie północnej prezbiterium. W XIII lub na początku wieku przepruto także większe okna wypełnione laskowaniem w kształcie litery Y. Wewnątrz nawę od części prezbiterialnej oddzielono prostą romańską arkadą, zaś od części podwieżowej arkadą ostrołuczną.

Stan obecny

   Kościół św. Marii zachował późnoromańskie mury obwodowe nawy i prezbiterium oraz późnośredniowieczną wieżę i kruchtę, które nie zostały mocno przekształcone w okresie nowożytnym, dzięki czemu kościół w Portskewett jest dziś bardzo cennym zabytkiem, oznaczonym nr I w trójstopniowej skali. Ponadto przetrwało pierwotne okno w ścianie północnej prezbiterium, romański portal północny, oraz XIII/XIV-wieczne, dwudzielne okno południowe. Wewnątrz zobaczyć można obie oryginalne arkady, natomiast większość wyposażenia, poza XV-wieczną chrzcielnicą, pozostaje nowożytna.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mary A Grade I Listed Building in Portskewett, Monmouthshire.