Portskewett – kościół św Marii

Historia

Budowę kościoła w Portskewett rozpoczęto w okresie normańskim, być może w XII lub XIII wieku. Na początku XIV wieku dobudowane zostało prezbiterium, a w XVI stuleciu wieża. Wiktoriańskie renowacje z XIX wieku szczęśliwie nie przyniosły dużych zmian, jedynie w 1818 roku w zachodniej części kościoła wzniesiono emporę.

Architektura

Kościół został wzniesiony z szarego i czerwonego wapienia oraz żółtego piaskowca użytego do wykończeń dekoracyjnych. Budowla składa się z salowej, wzniesionej na planie prostokąta nawy oraz węższego i krótszego, prostokątnego prezbiterium, które zostało dodane do nawy w XIV wieku. Od zachodu kościół posiada wieżę, a południowe wejście do nawy poprzedza kruchta. Pierwotne wejście znajduje się także nietypowo od strony północnej. Wieża została zwieńczona krenelażem i zaopatrzona w wieżyczkę komunikacyjną po stronie północno – wschodniej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Mary A Grade I Listed Building in Portskewett, Monmouthshire.