Porthkerry – kościół św Curiga

Historia

Kościół św. Curiga został wzniesiony zapewne w XIII wieku, a pierwsza pisemna wzmianka o nim pojawiła się w 1254 roku. Porthkerry było wówczas dużym portem w którym każdy mnich, duchowny, misjonarz czy pielgrzym, przed wypłynięciem, zatrzymywał się, aby pomodlić o bezpieczne przepłynięcie wód Kanału Bristolskiego. Pod koniec XV lub na początku XVI wieku do kościoła dobudowana została wieża i kruchta. W 1867 roku przeprowadzono gruntowną renowację budowli w trakcie której między innymi przebudowano łuk tęczowy w prezbiterium, wymieniono dach i dobudowano zakrystię.

Architektura

Kościół został wzniesiony na planie typowej niewielkiej, wiejskiej świątyni z prostokątną nawą i węższym, prostokątnym prezbiterium od strony wschodniej. Po stronie zachodniej w XV/XVI wieku dobudowana została wieża z wydatnym parapetem na wspornikach i krenelażem (rekonstruowany w 1958 roku). W tym samym okresie przy południowym wejściu do nawy wzniesiono kruchtę. W kościele zachował się szereg okien z XV wieku, między innymi dwudzielne, ostrołukowe okno we wschodniej ścianie prezbiterium, czy dwudzielne okno w prostokątnym obramowaniu w zachodniej ścianie wieży.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Curig A Grade II Listed Building in Rhoose, Vale of Glamorgan.