Peterstone Wentlooge – kościół św Piotra

Historia

Kościół św. Piotra w Peterstone Wentlooge został wzniesiony w połowie XV wieku pod auspicjami opactwo św. Augustyna z Bristolu. Odnowiony został w 1606 roku i następnie w 1887. Pod koniec XIX wieku dobudowana została do kościoła zakrystia.

Architektura

Kościół jest wybitnym przykładem wiejskiej świątyni wzniesionej w stylu angielskiego gotyku wertykalnego. Jest to budowla trójnawowa z wieżą po stronie zachodniej, niewielkim w stosunku do nawy, prostokątnym w planie prezbiterium po stronie wschodniej i XV-wieczną kruchtą południową. Nawy boczne przykryto osobnymi dachami jednospadowymi, nawę główną natomiast zwieńczono dachem dwuspadowym. Charakterystycznym elementem jest wieża z północno – wschodnią wieżyczką komunikacyjną. Obie są bogato zdobione fryzem, sterczynami, rzygaczami i krenelażem. Wewnątrz znajduje się późnośredniowieczna, choć restaurowana storczykowa (hammerbeam) więźba dachowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Parish Church of St Peter A Grade I Listed Building in Wentlooge (Gwynllŵg), Newport.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Peter’s church, Peterstone.