Peterstone Wentlooge – kościół św Piotra

Historia

   Kościół św. Piotra w Peterstone Wentlooge został wzniesiony w połowie XV wieku pod auspicjami opactwa św. Augustyna z Bristolu. Odnowiony został w 1606 roku i następnie w 1887. Pod koniec XIX wieku dobudowana została do kościoła zakrystia.

Architektura

   Kościół wzniesiono w stylu angielskiego gotyku wertykalnego jako budowlę trójnawową z czworoboczną wieżą po stronie zachodniej, przy czym nawy boczne nie osiągnęły narożników wieży, pozostawiając fragment jednonawowy w części zachodniej kościoła (cecha charakterystyczna dla angielskich kościołów z rejonu Devon). Po stronie wschodniej usytuowane zostało niewielkie w stosunku do korpusu, prostokątne w planie prezbiterium, a po stronie południowej kruchta. Nawy boczne przykryto osobnymi dachami jednospadowymi, nawę główną natomiast zwieńczono dachem dwuspadowym. Charakterystycznym elementem uczyniono wieżę z północno – wschodnią wieżyczką komunikacyjną. Obie zostały bogato ozdobione na wysokości przedpiersia fryzem z trójlistnie zamkniętych małych wnęk, sterczynami, rzygaczami i krenelażem. Wnętrze korpusu przykryto późnośredniowieczną otwartą, wspornikową więźbą dachową (hammerbeam roof truss).

Stan obecny

   Kościół w Peterstone Wentlooge jest jednym z najwybitniejszych zabytków późnogotyckich w regionie Gwent, pomimo, iż w XIX wieku przebudowane zostało jego prezbiterium oraz prawdopodobnie nawa północna. Jego cechą charakterystyczną jest wyrafinowanie udekorowana wieża, choć co ciekawe bardzo podobną wzniesiono w kościele w pobliskim St Bride’s Wentloog. Wewnątrz kościoła św. Piotra zachowała się oryginalna, choć restaurowana, więźba dachowa.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Parish Church of St Peter A Grade I Listed Building in Wentlooge (Gwynllŵg), Newport.
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Peter’s church, Peterstone.