Penrice – kościół św Andrzeja

Historia

   Kościół św Andrzeja w Penrice został wzniesiony w XII wieku i pod koniec stulecia przekazany zakonowi Joannitów z komandorii w Slebech. Później należał do szpitala św. Dawida w Swansea, lecz król Edward VI skonfiskował go i ponownie przydzielił szpitalnikom. W czasie potężnej burzy w 1720 roku budynek stracił cały dach. Podczas naprawy do wnętrza kościoła dodano nową podłogę i wygodniejsze siedzenia. Po raz kolejny kościół został gruntownie odnowiony i przebudowany pod koniec XIX wieku. Wiązało się to między innymi z wymianą okien, południowego portalu wejściowego i dachów.

Architektura

   Kościół został utworzony z prostokątnej w planie nawy oraz krótszego i węższego, prostokątnego prezbiterium od strony wschodniej, rozdzielonymi romańską arkadą tęczy. Prawdopodobnie w XIII wieku na osi fasady zachodniej dostawiona została czworoboczna wieża o czterech kondygnacjach wysokości.  Jej jedynymi oknami stały się otwory szczelinowe po stronie północnej i południowej oraz pojedynczy otwór od wschodu i zachodu. Zwieńczona została przedpiersiem osadzonym na wspornikach i krenelażem, przy czym różnica w rodzaju i kolorze budulca wskazuje na jego i górnego piętra przebudowę. W XIV wieku po południowej stronie nawy dobudowana została okazała kruchta z bocznymi kamiennymi siedziskami wewnątrz, zaś po stronie północnej zakrystia (pierwotnie kaplica). Oba aneksy usytuowano tak, iż przypominały transept.

Stan obecny

    Obecny kościół posiada całkowicie przekształcone w okresie nowożytnym prezbiterium, choć jego wnętrze od nawy oddziela zachowany romański łuk tęczowy. Pod koniec XIX wieku przekształcone zostały także okna nawy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Andrew A Grade II Listed Building in Penrice, Swansea.