Penrice – kościół św Andrzeja

Historia

Kościół św Andrzeja w Penrice został wzniesiony w XII wieku i pod koniec stulecia przekazany zakonowi Joannitów z komandorii w Slebech. Później należał do szpitala św. Dawida w Swansea, lecz król Edward VI skonfiskował go i ponownie przydzielił szpitalnikom. W czasie potężnej burzy w 1720 roku budynek stracił cały dach. Podczas naprawy do wnętrza kościoła dodano nową podłogę i wygodniejsze siedzenia. Po raz kolejny kościół został gruntownie odnowiony i przebudowany pod koniec XIX wieku. Wiązało się to między innymi z wymianą okien, południowego portalu wejściowego i dachów.

Architektura

Kościół został wzniesiony z prostokątnej w planie nawy, krótszego i węższego, prostokątnego prezbiterium od strony wschodniej, wieży od strony zachodniej, olbrzymiej kruchty przy południowej ścianie nawy oraz północnego transeptu. Wieża posiada cztery kondygnacje. Jej jedynymi oknami są otwory szczelinowe po stronie północnej i południowej. Zwieńczona jest parapetem na wspornikach i krenelażem. Różnica w rodzaju i kolorze budulca wskazuje na przebudowę jej górnych partii. Wewnątrz nawę od prezbiterium oddziela zachowany normański łuk tęczowy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Andrew A Grade II Listed Building in Penrice, Swansea.