Penmark – zamek

Historia

   Pierwszy drewniano – ziemny zamek w Penmark prawdopodobnie został wzniesiony przez rodzinę de Umfraville na początku XII wieku. Dokonał tego pierwszy znany jej przedstawiciel, Gilbert de Umfraville, przybyły do Brytanii z Amfreville sur Iton lub Offranville w Normandii i po raz pierwszy wzmiankowany w źródłach pisanych w 1104 roku, albo jego następca Robert, po raz pierwszy odnotowany w 1130 roku.
   Około połowy XIII wieku zamek Penmark został przekształcony przez kolejnego Gilberta de Umfraville na budowlę murowaną. Gilbert poparł Richarda Marshala w buncie z lat 1233 – 1234, następnie pojawił się w aktach Glamorgan z 1245, 1249 i 1257 roku. W zakresie władztwa (lordship) Glamorgan, w 1262 roku został odnotowany jako posiadający w Penmark cztery czynsze o wartości 60 funtów. W tym samym roku jego następcą został Henry de Umfraville, który zmarł około 1271 – 1272 roku, pozostawiając jako dziedzica Penmark swego brata Johna. Dopiero w okresie rządów tego ostatniego, w 1307 roku pojawiła się
pierwsza bezpośrednia wzmianka źródłowa o zamku.
   Penmark  zamieszkiwane było przez ród Umfraville do lat dwudziestych XIV wieku, kiedy to poprzez małżeństwo córki Johna, Elizabeth Umfraville, miejscowe dobra przeszły na własność Alexandra de St John. W kolejnych latach XV i XVI wieku zamek, jako własność rodu St John, oddawany był w dzierżawę różnym osobom i stopniowo podupadał, gdyż główną siedzibą St Johnów było Fonmon. Ostatecznie w ruinę zamienił się w XVII wieku, służąc jako źródło darmowych materiałów budowlanych dla pobliskich gospodarstw.

Architektura

   Zamek usytuowano w łagodnym zakolu rzeki Kenson, której wysokie brzegi zapewniały ochronę od północy i wschodu. Z pozostałych stron Penmark zabezpieczono przekopem, na południu zwróconym w stronę osady z kościołem parafialnym. Po stronie zachodniej wykształciło się rozległe podzamcze, pozbawione zabudowy murowanej za wyjątkiem gołębnika, zabezpieczone od zachodu i południa obwałowaniami ziemnymi. Być może obejmowało ono swym zasięgiem także kościół wraz z przyległym cmentarzem.
   Zamek pierwotnie chroniony był obwarowaniami drewniano – ziemnymi zakreślającymi obszar o średnicy około 48 metrów, co stawiało go w grupie największych założeń tego typu w regionie Glamorgan. XIII-wieczny mur obronny o grubości około 2,1 metrów wzniesiono z grubsza na miejscu starszych obwałowań. Wyznaczył on nieregularny, ale nieco zbliżony do owalu lub półkola dziedziniec o wymiarach około 55 na 35 metrów. Zamek był prostym założeniem, pozbawionym jakichkolwiek wież lub baszt, nawet od strony czołowej, a brama była prostym przejazdem przebitym przez południowo – zachodnią kurtynę muru. Wysokość muru do poziomu chodnika straży wynosiła około 5 metrów od strony zewnętrznej i 3,8 metra od strony dziedzińca. Pierwotnie zwieńczony był on blankowanym przedpiersiem oraz posadowiony na cokole opadającym w stronę przekopu. Zabudowania mieszkalne znajdowały się po przeciwnej stronie bramy, przystawione do północno – wschodniej i południowo – wschodniej kurtyny.
   Pod koniec XIII wieku w północno – zachodnim narożniku obwodu wbudowano podkowiastą w planie wieżę o średnicy 6,5 metra. Najniższa kondygnacja wieży dostępna była z dziedzińca i przepruta dwoma otworami, obydwoma osadzonymi w odcinkowo zamkniętych wnękach. Jeden z nich posiadał boczne, kamienne siedziska, drugi jedno siedzisko i kanał latryny. Górna kondygnacja wieży oświetlana była dwoma lancetowatymi oknami z bocznymi siedziskami, przebitymi w tych samych miejscach co dolne. W XIV wieku na obydwu kondygnacjach wieży przepruto przejścia do dostawionej od północnego – zachodu czworobocznej dobudówki, wysuniętej w stronę skarpy przekopu. Jej zadaniem było powiększenie przestrzeni przeznaczonej na latryny, pomimo iż obok wieży funkcjonował wzniesiony wraz z nią wykusz, czy też ryzalit latrynowy o zaokrąglonych narożnikach. Wejście do jego górnej latryny możliwe było przez korytarz przebity w grubości kurtyny z południowego narożnika wieży. Korytarz biegł dalej na południe, gdzie łączył się z chodnikiem straży kurtyny zachodniej. Również chodnik straży kurtyny północnej skomunikowany był z wieżą, najpewniej umożliwiając przejście całego obwodu obronnego po murach. Na poziomie przyziemia ryzalit latrynowy mieścił małą komorę przykrytą ostrołucznym sklepieniem, rodzaj spiżarni, magazynu lub celi więziennej.

Stan obecny

   Zamek znajduje się w stanie malowniczej ruiny. Widoczne są spore fragmenty muru obronnego, zwłaszcza kurtyny zachodniej, oraz ruina dwóch pięter wieży, sięgających nieco ponad 8 metrów wysokości, wraz z sąsiednimi dwoma aneksami latrynowymi. Poza tym po stronie północno – zachodniej znajduje się węższy, nowożytny mur, połączony z okrągłym gołębnikiem, uznawanym za budowlę średniowieczną. Zachodnia kurtyna obejmuje również ruiny stodoły, która z zewnątrz przypomina resztę ruin, ale w rzeczywistości jest znacznie późniejszym budynkiem, wzniesionym w XVIII wieku z wykorzystaniem materiału z nieistniejących już fragmentów murów. Średniowieczne zabudowania mieszkalne we wschodniej części dziedzińca zostały zdegradowane do stanu zaawansowanej ruiny. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Davis P.R., Forgotten Castles of Wales and the Marches, Eardisley 2021.
Salter M., The castles of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.
The Royal Commission on Ancient and Historical Monuments of Wales, Glamorgan Later Castles, London 2000.