Penmark – zamek

Historia

Pierwszy drewniano – ziemny zamek w Penmark prawdopodobnie został wzniesiony przez rodzinę de Umfraville na początku XII wieku. Dokonał tego pierwszy znany jej przedstawiciel, Gilbert de Umfraville, albo jego następca Robert. Dwa wieki później zamek został przekształcony na budowlę murowaną. Pierwsza wzmianka źródłowa o nim pochodzi z 1307 roku. Zamieszkany był przez ród Umfraville do lat dwudziestych XIV wieku, kiedy to poprzez małżeństwo Elizabeth Umfraville, przeszedł na własność Olivera de St John. W kolejnych wiekach zamek był dzierżawiony różnym osobom i stopniowo podupadał. Ostatecznie w ruinę zamienił się w XVII wieku, służąc jako źródło darmowych materiałów budowlanych dla pobliskich gospodarstw.

Architektura

Mur obronny zamku o grubości około 1 metra, wyznaczał dziedziniec o wymiarach 65 na 47 metrów. Po północno – zachodniej stronie znajdowała się wieża o średnicy 7 metrów z prostokątną wieżyczką latrynową lub aneksem na południu. Zewnętrzną strefę obrony stanowiła fosa.

Stan obecny

Zamek znajduje się w stanie dość zaniedbanej ruiny. Widoczne są spore fragmenty muru obronnego oraz ruina dwóch pięter wieży z aneksem latrynowym. Poza tym po stronie zachodniej znajduje się późniejszy, węższy XVI-wieczny mur. Zachodnia ściana obejmuje również ruiny stodoły, która z zewnątrz przypomina resztę ruin, ale w rzeczywistości jest znacznie późniejszym budynkiem, wzniesionym w XVIII wieku z wykorzystaniem materiału z nieistniejących już fragmentów murów. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa castlewales.com, Penmark Castle.
Strona internetowa coflein.gov.uk, Penmark Castle.
Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Penmark Castle.