Penmark – zamek

Historia

   Pierwszy drewniano – ziemny zamek w Penmark prawdopodobnie został wzniesiony przez rodzinę de Umfraville na początku XII wieku. Dokonał tego pierwszy znany jej przedstawiciel, Gilbert de Umfraville, albo jego następca Robert. Około połowy XIII wieku zamek został przekształcony przez kolejnego Gilberta de Umfraville na budowlę murowaną. Pierwsza wzmianka źródłowa o nim pojawiła się dopiero w 1307 roku. Zamieszkany był przez ród Umfraville do lat dwudziestych XIV wieku, kiedy to poprzez małżeństwo Elizabeth Umfraville, przeszedł na własność Olivera de St John. W kolejnych wiekach zamek był dzierżawiony różnym osobom i stopniowo podupadał. Ostatecznie w ruinę zamienił się w XVII wieku, służąc jako źródło darmowych materiałów budowlanych dla pobliskich gospodarstw.

Architektura

   Zamek usytuowano w łagodnym zakolu rzeki Kenson, której wysokie brzegi zapewniały ochronę od północy i wschodu. Z pozostałych stron Penmark zabezpieczono przekopem. Mur obronny zamku o grubości około 2 metrów wyznaczał nieregularny, ale nieco zbliżony do owalu dziedziniec o wymiarach około 55 na 35 metrów. W jego północno – zachodnim narożniku znajdowała się podkowiasta w planie wieża o średnicy 6,5 metra z prostokątną wieżyczką latrynową lub aneksem wysuniętym z kurtyny muru obronnego na południu. Najniższa kondygnacja wieży przepruta była pojedynczym otworem, górna natomiast dwoma oknami z bocznymi siedziskami. W późniejszym okresie na obydwu kondygnacjach przepruto przejścia do dostawionej od północnego – zachodu czworobocznej dobudówki. Po zachodniej stronie zamku rozciągał się teren podzamcza.

Stan obecny

   Zamek znajduje się w stanie malowniczej ruiny. Widoczne są spore fragmenty muru obronnego oraz ruina dwóch pięter wieży, sięgających 7 metrów wysokości, wraz z pobliskim aneksem latrynowym. Poza tym po stronie zachodniej znajduje się późniejszy, węższy XVI-wieczny mur. Zachodnia ściana obejmuje również ruiny stodoły, która z zewnątrz przypomina resztę ruin, ale w rzeczywistości jest znacznie późniejszym budynkiem, wzniesionym w XVIII wieku z wykorzystaniem materiału z nieistniejących już fragmentów murów. Wstęp na teren zamku jest wolny.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The castles of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa gatehouse-gazetteer.info, Penmark Castle.