Penhow – kościół św Jana

Historia

Kościół św. Jana w Penhow został wzniesiony pod koniec XII lub na początku XIII wieku z inicjatywy rodu De Maurs, którzy zbudowali także pobliski zamek. W dalszej części XIII stulecia został rozbudowany o południową nawę, a w XV wieku dobudowano kruchtę. W XVIII i na początku XX wieku kościół został poddany renowacji.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy i prostokątnego, lecz węższego i krótszego od nawy prezbiterium. Po stronie południowej wzniesiona została wieża, a następnie jeszcze w XIII wieku z dwóch jej stron nawa południowa. W XV stuleciu dostawiono do niej kruchtę. Do północnej strony prezbiterium przylega zakrystia. Okna kościoła zostały wymienione na początku XX wieku, jednak w prezbiterium zachowała się oryginalna, podwójna piscina i chrzcielnica z XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Parish Church of St John the Baptist A Grade II Listed Building in Penhow, Newport.