Penhow – kościół św Jana

Historia

   Kościół św. Jana w Penhow został wzniesiony pod koniec XII lub na początku XIII wieku z inicjatywy rodu De Maurs, którego przedstawiciele zbudowali także pobliski zamek. W dalszej części XIII stulecia został rozbudowany o południową nawę, a w XV wieku dobudowano kruchtę. W XVIII i na początku XX wieku kościół został poddany renowacji.

Architektura

   Kościół pierwotnie składał się z prostokątnej w planie, wydłużanej nawy, do której w XIII stuleciu dobudowano po wschodniej stronie także czworoboczne lecz krótsze prezbiterium. Po stronie południowej wzniesiona została niska, czworoboczna wieża, a następnie jeszcze w XIII wieku z dwóch jej stron usytuowano boczną nawę. Otwarto ją na nawę główną dwoma arkadami opartymi na okrągłych w przekroju filarach z każdej strony wieży oraz ostrołuczną arkadą w przyziemiu wieży. W XV stuleciu dostawiono do niej od południa kruchtę.

Stan obecny

   Obecnie z najstarszego kościoła z XII wieku zachowała się ściana północna, zachodnia i fragmenty ściany południowej z której utworzono w XIII wieku filary międzynawowe i arkady. Późnośredniowiecznym zabytkiem jest kruchta południowa, natomiast prezbiterium zostało gruntownie przebudowane w trakcie odstawiania do niego nowożytnej zakrystii (choć zachowała się w nim podwójna piscina z XIII wieku i XIV-wieczna ozdobna wnęka na nagrobek w ścianie północnej). Okna kościoła zostały wymienione na początku XX wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Parish Church of St John the Baptist A Grade II Listed Building in Penhow, Newport.