Pendine – kościół św Małgorzaty

Historia

   Kościół św Małgorzaty został wzniesiony prawdopodobnie w XIII wieku, kiedy to powstała nawa. W XIV stuleciu dobudowano prezbiterium, a być może w XV kruchtę. Około 1600 roku zbudowana została zachodnia wieża. W 1869 roku przeprowadzono gruntowną wiktoriańską renowację świątyni w trakcie której dobudowano zakrystię, wymieniono okna w nawie i łuk tęczowy w prezbiterium.

Architektura

   Kościół pierwotnie składał się z trójprzęsłowej nawy na planie prostokąta, węższego dwuprzęsłowego prezbiterium, także na planie prostokąta oraz trzykondygnacyjnej, smukłej wieży po stronie zachodniej. Pierwotnie budowlę oświetlały bardzo wąskie, stosunkowo wysokie okna, z których część została zastąpiona większymi w XV wieku. Wyróżniało się zwłaszcza dwudzielne wschodnie okno prezbiterium oświetlające ołtarz główny. Wnętrze przykryte zostało otwartą więźbą dachową.

Stan obecny

   Dzisiejszy kościół jest większy od średniowiecznej budowli o wieżę zachodnią, XIX-wieczna kruchtę od strony południowej (czasem uważana jest za średniowieczną) i zakrystię przy prezbiterium. Najstarsze zachowane okna znajdują się w północnej i południowej ścianie prezbiterium, zaś we wschodniej ścianie widoczne jest okno z XV wieku. Okna w nawie w całości zostały wymienione w XIX stuleciu, podobnie jak portal wejściowy. Wewnątrz powiększona miała zostać arkada tęczy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.
The Royal Commission on The Ancient and Historical Monuments and Constructions in Wales and Monmouthshire. An Inventory of the Ancient and Historical Monuments in Wales and Monmouthshire, V County of Carmarthen, London 1917.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Margaret of Antioch A Grade II Listed Building in Pendine, Carmarthenshire
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Margaret’s church, St. Teilos church, Pendine.