Pendine – kościół św Małgorzaty

Historia

   Kościół św Małgorzaty został wzniesiony prawdopodobnie w XIII wieku, kiedy to powstała nawa. W XIV stuleciu dobudowano prezbiterium, a być może w XV kruchtę. Około 1600 roku zbudowana została zachodnia wieża. W XIX stuleciu przeprowadzono gruntowną wiktoriańską renowację świątyni w trakcie której dobudowano zakrystię, wymieniono okna w nawie i łuk tęczowy w prezbiterium.

Architektura

   Kościół pierwotnie składał się z trójprzęsłowej nawy na planie prostokąta, węższego dwuprzęsłowego prezbiterium, także na planie prostokąta oraz trzykondygnacyjnej, smukłej wieży po stronie zachodniej. Pierwotnie kościół oświetlały bardzo wąskie, stosunkowo wysokie okna, z których część została zastąpiona większymi w XV wieku. Wyróżniało się zwłaszcza dwudzielne wschodnie okno prezbiterium oświetlające ołtarz główny. Wnętrze przykryte zostało otwartą więźbą dachową.

Stan obecny

   Dzisiejszy kościół jest większy od średniowiecznej budowli o XIX-wieczna kruchtę od strony południowej (czasem uważana jest za średniowieczną) i zakrystię przy prezbiterium. Najstarsze zachowane okna znajdują się w północnej i południowej ścianie prezbiterium, zaś we wschodniej ścianie widoczne jest okno z XV wieku. Okna w nawie w całości zostały wymienione w XIX stuleciu, podobnie jak portal wejściowy.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Margaret of Antioch A Grade II Listed Building in Pendine, Carmarthenshire
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Margaret’s church, St. Teilos church, Pendine.