Pendine – kościół św Małgorzaty

Historia

   Kościół św Małgorzaty został wzniesiony prawdopodobnie w XIII wieku, kiedy to powstała nawa. W XIV stuleciu dobudowano prezbiterium, a w XV kruchtę. Około 1600 roku zbudowana została zachodnia wieża. W XIX stuleciu przeprowadzono gruntowną wiktoriańską renowację świątyni w trakcie której dobudowano zakrystię, wymieniono okna w nawie i łuk tęczowy w prezbiterium.

Architektura

   Kościół składa się z trójprzęsłowej nawy na planie prostokąta, węższego dwuprzęsłowego prezbiterium, także na planie prostokąta, kruchty od strony południowej, trzykondygnacyjnej wieży po stronie zachodniej oraz współczesnej zakrystii dobudowanej do północnej ściany prezbiterium. Najstarsze zachowane okno z XIV wieku znajduje się we wschodniej ścianie prezbiterium. Okna po północnej i południowej stronie datowane są na wiek XV.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Wolverhampton 2003.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of St Margaret of Antioch A Grade II Listed Building in Pendine, Carmarthenshire
Strona internetowa coflein.gov.uk, St Margaret’s church, St. Teilos church, Pendine.