Oystermouth – kościół Wszystkich Świętych

Historia

Kościół Wszystkich Świętych w Oystermouth po raz pierwszy wspomniany był w dokumentach w 1141 roku, kiedy Maurycy de Londres otrzymał z niego dochód. Prawdopodobnie został zbudowany na ruinach rzymskiego budynku. W XIX wieku z powodu zwiększenia się populacji szybko rozwijającego miasta oraz złego stanu technicznego świątyni, kościół odnowiono oraz rozbudowano o nową północną nawę. W 1915 roku wiktoriańska dobudówka została rozebrane, by zrobić miejsce dla jeszcze większej, obecnej nawy i prezbiterium. Prace te zostały zakończone do 1937 roku, a w ich efekcie średniowieczny kościół stał się nawą południową i kaplicą (dawne prezbiterium) nowej świątyni.

Architektura

Średniowieczny kościół składał się z nawy na planie prostokąta, wschodniego prezbiterium, kruchty i wieży po stronie zachodniej. Wieża zwieńczona jest parapetem na wspornikach i krenelażem, od południowej strony posiada występ w murze mieszczący klatkę schodową. Pierwotne wejście do kościoła znajdowało się po południowej stronie nawy, dziś jest zamurowane. Obok niego zachowało się wąskie ostrołukowe okno z XIII lub XIV wieku, a dalej potrójne okno w prostokątnym obramowaniu z XVI stulecia. Prezbiterium we wschodniej ścianie posiada trzy ostrołukowe wąskie okna, oryginalnie pochodzące z XIV wieku, lecz odnowione w XIX stuleciu.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of All Saints, Oystermouth A Grade II Listed Building in Mumbles (Y Mwmbwls), Swansea.