Old St Mellons – kościół św Mellona

Historia

   Nie wiadomo kiedy dokładnie kościół w Old St Mellons został wzniesiony, musiało to jednak nastąpić przed 1254 rokiem, kiedy to po raz pierwszy został odnotowany w źródłach historycznych. Być może zbudowali go Normanowie po podboju Anglii i nadali wezwanie św. Melloniusa, biskupa Rouen z początku IV wieku, który rzekomo urodził się w tym regionie Walii. Pierwotny kościół został w XIV wieku znacznie powiększony (kruchta, nawa południowa, podwyższona wieża). Renowacje z XIX wieku, przeprowadzone między innymi przez znanego architekta Georgea Gilberta Scotta, nie naruszyły średniowiecznej, zabytkowej formy kościoła.

Architektura

   Kościół składa się z prostokątnej w planie, mocno wydłużonej nawy, także prostokątnego w planie, lecz niższego i bardzo krótkiego prezbiterium, czworobocznej wieży umieszczonej nietypowo pośrodku południowej ściany nawy głównej oraz nawy południowej (czy też kaplicy) położonej na wschód od wieży. Po północnej stronie prezbiterium dobudowana została kaplica, a do południowej ściany nawy głównej duża kruchta. Nawę południową otwarto dwoma arkadami na nawę, jedną natomiast na prezbiterium. Większość zachowanych elementów została wzniesiona w stylu angielskiego gotyku dekoracyjnego i wertykalnego.

Stan obecny

   Nieliczne przekształcenia nowożytne mocniej dotknęły jedynie okna kaplicy północnej, możliwe też iż w całości dobudówka ta powstała w XVII wieku. Odnowione zostały również ościeża okienne kaplicy południowej. Wewnątrz zachowała się XV-wieczna chrzcielnica z podstawą prawdopodobnie pochodzącą z XIII wieku oraz późnośredniowieczne siedziska w nawie.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of Gwent, Glamorgan & Gower, Malvern 2002.

Strona internetowa archwilio.org.uk, St Mellon’s church at St Mellons.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mellons Church.