Old St Mellons – kościół św Mellona

Historia

Nie wiadomo kiedy dokładnie kościół w Old St Mellons został wzniesiony, musiało to jednak nastąpić przed 1254 rokiem, kiedy to po raz pierwszy został odnotowany w źródłach historycznych. Być może zbudowali go Normanowie po podboju Anglii i nadali wezwanie św. Melloniusa, biskupa Rouen z początku IV wieku, który rzekomo urodził się w tym regionie Walii. Pierwotny kościół został w XIV wieku gruntownie przebudowany. Renowacje z XIX wieku, przeprowadzone między innymi przez znanego architekta Georgea Gilberta Scotta, nie naruszyły średniowiecznej, zabytkowej formy kościoła.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej nawy, także prostokątnego w planie, lecz niższego prezbiterium, wieży umieszczonej nietypowo pośrodku południowej ściany nawy głównej oraz nawy południowej położonej na wschód od wieży. Po północnej stronie prezbiterium dobudowana została kaplica, a do południowej ściany nawy głównej, kruchta. Większość zachowanych elementów została wzniesiona w stylu angielskiego gotyku dekoracyjnego i wertykalnego. Nieliczna przekształcenia pośredniowieczne, dotknęły okna kaplicy północnej.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa archwilio.org.uk, St Mellon’s church at St Mellons.
Strona internetowa wikipedia.org, St Mellons Church.