Newport – kościół św Marii

Historia

   Kościół św. Marii został wzniesiony w XIII wieku dzięki wsparciu normańskiego możnego Williama Fitzmartina. Po raz pierwszy przebudowany został na przełomie XIII i XIV stulecia lub nieco później, następnie w XV wieku. Odnowiony został w 1879 roku.

Architektura

   Kościół składa się z prostokątnej w planie, dość długiej nawy i prostokątnego, krótszego, lecz tej samej szerokości prezbiterium. Po stronie zachodniej do nawy przylega późnośredniowieczna, czworoboczna wieża. Posiada ona przypory w narożach, wieżyczkę komunikacyjną po południowo – wschodniej stronie i zwieńczenie w postaci przedpiersia. Od północy i południa do nawy przylegają ramiona szerokiego transeptu. Oba są dwuprzęsłowe, z każdym przęsłem przykrytym osobnym, dwuspadowym dachem osadzony na trójkątnym szczycie.

Stan obecny

   Kościół na skutek nowożytnej renowacji powiększony został o północną kruchtę, a południowa ściana nawy została w dużym stopniu przemurowana. Także okna świątyni zostały wymienione w trakcie prac remontowych. Wewnątrz kościoła znajduje się chrzcielnica z XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Salter M., The old parish churches of South-West Wales, Malvern 2003.

Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saint Mary A Grade II Listed Building in Newport, Pembrokeshire.