Newport – kościół św Marii

Historia

Kościół św. Marii został wzniesiony w XIII wieku dzięki wsparciu normańskiego możnego Williama Fitzmartina. Po raz pierwszy przebudowany został na przełomie XIII i XIV stulecia lub nieco później, następnie w XV wieku. Odnowiony został w 1879 roku.

Architektura

Kościół składa się z prostokątnej w planie nawy i prostokątnego lecz krótszego i węższego prezbiterium. Po stronie zachodniej do nawy przylega XIII-wieczna wieża. Posiada ona przypory w narożach, wieżyczkę komunikacyjną po południowo – wschodniej stronie i zwieńczenie w postaci parapetu na wspornikach. Od północy i południa do nawy przylegają ramiona transeptu. Oba są dwunawowe, z każdą nawą przykrytą osobnym, dwuspadowym dachem. Okna świątyni zostały wymienione w trakcie XIX-wiecznej renowacji. Wewnątrz kościoła znajduje się chrzcielnica z XIII wieku.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa britishlistedbuildings.co.uk, Church of Saint Mary A Grade II Listed Building in Newport, Pembrokeshire.