Newport – katedra św Woolosa

Historia

Kościół św. Woolosa w Newport został wzniesiony w XI wieku na miejscu kaplicy z około V-VI wieku. Według tradycji książę Gwynllyw (którego imię została później zniekształcone w Woolosa) zbudował na wzgórzu Stow Hill swoją celę pokutniczą,  a gdy zmarł na początku VI wieku, w pobliżu jego grobu zbudowano drewniany kościół, który stał się miejscem pielgrzymek. Kiedy kościół ten został spalony, odbudowano go w czasach anglo-saskich jako kościół kamienny. Około 1080 roku normańscy zdobywcy wznieśli nową nawę z kaplicą św. Marii, która wchłonęła wcześniejszą budowlę. W 1405 roku kościół św. Woolosa został zniszczony w trakcie walijskiego powstania Owaina Glyndŵra. Podczas naprawy zniszczeń świątynię znacznie rozbudowano. W latach 1818-1819 budowlę odrestaurowano, a w 1853 roku zniszczono średniowieczną kruchtę i wzniesiono nową. Także prezbiterium zostało wówczas przebudowane. W 1913 roku architekt William Davies zbudował zakrystię, natomiast w latach 1960–1962 rozebrano i przebudowano prezbiterium.

Architektura

Kościół posiada nietypowy układ, gdyż XI-wieczna, prostokątna, pięcioprzęsłowa nawa połączona jest z zachodnią wieżą poprzez kaplicę św. Marii. Kaplica ta została wzniesiona w XI wieku, lecz posiada relikty murów z okresu przed-normańskiego. Około 1200 roku jej mury zostały podwyższone. Czworoboczna wieża zachodnia, zwana Wieżą Jaspera, wraz z narożną wieżyczką komunikacyjną powstała w XV stuleciu. Także wówczas dobudowano północną i południową nawę boczną i dwupoziomową kruchtę południową. Wschodnia część kościoła kończy się prezbiterium, którego obecna forma jest wynikiem XIX-wiecznej przebudowy. Także wszystkie okna naw i prezbiterium zostały przekształcone w okresie wiktoriańskim i na początku XX wieku. Wewnątrz warta uwagi jest XV-wieczna piscina oraz późnośredniowieczna więźba dachowa w nawie głównej i nawach bocznych. Największym skarbem kościoła jest jednak romański portal z XI wieku, oddzielający nawę od kaplicy św. Marii. Wkomponowane są w niego rzymskie kolumny i kapitele z pobliskiego Caerleon.

pokaż zabytek na mapie

powrót do indeksu alfabetycznego

bibliografia:
Strona internetowa newportcathedral.org.uk, History.
Strona internetowa wikipedia.org, Newport Cathedral.